Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: Academia Financials Έσοδα-Έξοδα


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.52 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.51 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.50 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.49 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.48 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.47 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.45 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.40 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.35 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.30 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.00 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.99 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.98 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.97 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.96 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.95 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.94 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.93 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.92 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.91 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.90 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.89 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.88 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.87 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.86 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.85 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.84 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.83 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.82 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.81 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.80 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.79 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.77 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.76 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.75 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.74 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.73 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.72 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.71 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.70 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.68 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.67 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.66 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.65 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.64 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.63 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.62 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.61 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.60 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.59 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.58 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.57 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.56 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.55 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.54 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.52 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.51 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.50 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.49 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.48 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.47 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.45 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.40 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.38 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.35 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.01 - Νέες Δυνατότητες
 
Δείτε παλαιότερες εκδόσεις

 

ΝΕΟ! Οδηγίες Διασύνδεσης της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα-Έξοδα με την πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

 

Κυκλοφόρησε νέο αρχείο με τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Intrastat) για την εφαρμογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα ver.: 4.01, ενημερωμένο με όλους τους Κωδικούς για το 2020.

 

Κυκλοφόρησε νέο αρχείο με τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Intrastat) για την εφαρμογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα ver.: 4.00, ενημερωμένο με όλους τους Κωδικούς για το 2019.

 

Κυκλοφόρησε νέο αρχείο με τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Intrastat) για την εφαρμογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα ver.: 4.00, ενημερωμένο με όλους τους Κωδικούς για το 2018.

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.52 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κύκλος Εργασιών ΦΠΑ ανά μήνα
ΝΕΟ!  Προσθήκη εκτύπωσης που περιλαμβάνει τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ  ανά μήνα για κάθε εταιρεία. Η πληροφορία αντλείται από τον κωδικό 312 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2).
MyDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
Κύριες Εργασίες
Επεξεργασία Εσόδων
Δεν εμφανίζονται πλέον προεπιλεγμένα, τα παραστατικά που έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς και έχουν λάβει Mark.
Επεξεργασία Εξόδων
1. Δεν εμφανίζονται πλέον προεπιλεγμένα, τα παραστατικά που έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς και έχουν λάβει Mark.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης και μεταβολής του Τύπου Χαρακτηρισμού ΦΠΑ στην επεξεργασία κάθε εγγραφής.
Χαρακτηρισμός Εξόδων
Δεν εμφανίζονται πλέον προεπιλεγμένα, τα παραστατικά που έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς και έχουν λάβει Mark.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης και μεταβολής του Τύπου Χαρακτηρισμού ΦΠΑ στην επεξεργασία κάθε εγγραφής.
ΕΝΤΥΠΑ
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των Κωδικών Χρήστη Taxis, επιλέγοντας την ένδειξη «Εμφάνιση». Για ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, θα πρέπει στην επιλογή «Παράμετροι/Κύριες Εργασίες/Ασφάλεια Εφαρμογής/Γενικές Παράμετροι» να έχει επιλεγεί η τιμή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Εμφάνιση Κωδικών Πρόσβασης» .
2. ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε προσθήκη στο υποσέλιδο «TAXIS», στο πεδίο «myDATA REST API», της ένδειξης «Κωδικός Εκπροσώπου-Λογιστή». Επιλέγετε «ΝΑΙ» στην περίπτωση που ο «Κωδικός API» ανήκει σε εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο και όχι στην οντότητα.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Στοιχεία Επιστροφών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης  σύνδεσης στο site της ΑΑΔΕ για την εμφάνιση των στοιχείων των  τίτλων επιστροφών που εκκρεμούν στις ΔΟΥ προς τακτοποίηση.  
ΕΦΚΑ-Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί/Υποβολή μέσω Internet
Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ, για την λήψη βεβαίωση υποβολής της απογραφικής  δήλωσης (βεβαίωση προεγγραφής), για την έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ για την ηλεκτρονική χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας. Η υπηρεσία απευθύνεται σε μισθωτούς ασφαλισμένους που έχουν διανύσει χρόνους ασφάλισης στην ασφάλιση του τ.ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ από το 2002 και μετά και σε ασφαλισμένους που έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς της παρ.9 του αρ.39 του Ν.4387/16.
Βεβαίωση Απογραφής
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ για την χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφής. Η νέα υπηρεσία απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ (μισθωτοί, μη μισθωτοί, έμμεσα ασφαλισμένοι).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Ασφάλεια Εφαρμογής
Γενικές Παράμετροι  
ΝΕΟ! Προσθήκη της ένδειξης «Εμφάνιση Κωδικών Πρόσβασης» στην επιλογή «Ασφάλεια». Με την επιλογή της τιμής «ΝΑΙ» ενεργοποιείται η δυνατότητα εμφάνισης των Κωδικών στην επιλογή «Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών».  
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.51 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Epsilon Smart
Αποστολή Στοιχείων Συναλλασσομένων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης αποστολής των στοιχείων Συναλλασσομένων (Πελατών/Προμηθευτών) κάθε Εταιρίας, στην Εφαρμογή Epsilon Smart. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν είναι εφικτή η επανάληψη της.
Εγγραφή Λογιστή
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εγγραφής του Λογιστή στην web εφαρμογή τιμολόγησης Epsilon Smart.  
Αντιστοίχιση Εταιριών
ΝΕΟ! Στην συγκεκριμένη λειτουργία έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε τις εταιρίες-τελικούς χρήστες της εφαρμογής Epsilon Smart με τις εταιρίες της εφαρμογής Academia Έσοδα-Έξοδα. Η άντληση των εταιριών πραγματοποιείται αυτόματα και η αντιστοίχιση γίνεται με την επιλογή της εταιρίας στο πεδίο «Κωδικός Εταιρίας». Επιπλέον, στην περίπτωση που επιθυμείτε την αυτόματη ενημέρωση των παραστατικών που εκδίδονται από το Epsilon Smart  στην καταχώριση κινήσεων, μπορείτε να επιλέξετε την ένδειξη «Ενημέρωση από Epsilon Smart».
Πρόσκληση στο Epsilon Smart
ΝΕΟ! Προσθήκη της δυνατότητας αποστολής email στους πελάτες του Λογιστικού Γραφείου για την συμμετοχή τους στην υπηρεσία Epsilon Smart.
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών/Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προσθήκη καταχωρητικού πίνακα, για τις ανάγκες της συμπλήρωσης του εντύπου  Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Φ4), και συγκεκριμένα του πίνακα Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ
2. ΝΕΟ! Προστέθηκαν τα νέα έντυπα  Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Φ4) και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Φ5) σύμφωνα με την Α.1222/2020.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών/ Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκαν τα νέα έντυπα  Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Φ4) και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Φ5), με ισχύ από τον μήνα 10/2020 και έπειτα,  σύμφωνα με την Α.1222/2020.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Έντυπα Τελών Κυκλοφορίας
ΝΕΟ! Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση για την εκτύπωση των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2021.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Εταιρίας
Διαχείριση Εταιριών
ΝΕΟ! Στο υποσέλιδο «Λοιπά Στοιχεία, πραγματοποιήθηκε προσθήκη των πεδίων «Τράπεζα» και «ΙΒΑΝ». Τα πεδία ενημερώνονται αυτόματα με σύνδεση στην ΑΑΔΕ,  επιλέγοντας την ένδειξη «Εύρεση».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.50 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού 
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση κατά την σύνδεση στην αρχική σελίδα του ΥΕΚΑ, για την έκδοση των Υπεύθυνων Δηλώσεων εργαζομένων, εργαζομένων Ειδικών Κατηγοριών κ.α.
Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας (Αυτοαπασχολούμενοι-Ελεύθεροι Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, για την έκδοση Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας για Αυτοαπασχολούμενους - Ελεύθερους επαγγελματίες & Επιτηδευματίες. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet κάθε φορολογούμενου φυσικού προσώπου. Επιπλέον,  παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης της εκδοθείσας βεβαίωσης, μέσω της ένδειξης «Προβολή». 
Δήλωση Παρακρατουμένου Φόρου από Δημόσιες Υπηρεσίες
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην υποβολή της Δήλωσης Παρακρατούμενου Φόρου από  Δημόσιες Υπηρεσίες  μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Office Management
Κοστολόγηση Εργασιών
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας εκτύπωσης με την περιγραφή «Καταχωρημένες Κινήσεις ανά Εταιρεία», η οποία σας ενημερώνει συγκεντρωτικά για το πλήθος των καταχωρημένων κινήσεων ανεξαρτήτως Χρήστη, για κάθε εταιρία.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.49 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Πίνακες
Παραστατικά
Προσθήκη της ένδειξης «Ενεργό». Σε περίπτωση που επιλεγεί η τιμή «ΟΧΙ», το παραστατικό δεν θα είναι διαθέσιμο προς επιλογή, όπου υπάρχει σχετική λίστα αναζήτησης (Πίνακας) στην συγκεκριμένη εταιρία. Προσοχή! Εφόσον το παραστατικό που καταστεί ανενεργό έχει συνδεθεί σε διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής (πχ Λογιστικό Άρθρο, Ταμειακές Μηχανές, Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων κ.α.) θα χρειαστεί να αντικατασταθεί με νέο Ενεργό.
MyDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
Κύριες Εργασίες
Επεξεργασία Εσόδων
1. Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αποστολής των παραστατικών εσόδων στο παραγωγικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA. 
2. Προσθήκη της ένδειξης «Ακύρωση Παραστατικών», μέσω της οποίας μπορείτε να ακυρώσετε παραστατικό για το οποίο έχετε λάβει mark, δίχως ταυτόχρονης υποβολής νέου.  Σε περίπτωση επιτυχίας η ακύρωση λαμβάνει δικό της mark.
Επεξεργασία Εξόδων
Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αποστολής των παραστατικών εξόδων στο παραγωγικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA. 
Χαρακτηρισμός Εξόδων
1. Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα αποστολής των Χαρακτηρισμών των παραστατικών εξόδων στο παραγωγικό περιβάλλον της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDATA. 
2. Προσθήκη της ένδειξης «Απόρριψη Παραστατικών», μέσω της οποίας μπορείτε να απορρίψετε παραστατικό το οποίο λάβατε κατά την ανάκτηση και δεν το αποδέχεστε ως λήπτης.  
3. ΝΕΟ! Προσθήκη στο υποσέλιδο «Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία », της συγκριτικής πληροφορίας σε περίπτωση διαφορών, μεταξύ Academia Financials Έσοδα-Έξοδα και ΑΑΔΕ myDATA. 
Εκτυπώσεις
myDATA Έσοδα-Έξοδα
Προσθήκη νέας εκτύπωσης που εμφανίζει αναλυτικά τα παραστατικά που θα διαβιβαστούν στην  πλατφόρμα myDATA, ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο. Με διπλό αριστερό κλικ έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε την Επεξεργασία της Εγγραφής.
myDATA Φόροι
Προσθήκη νέας εκτύπωσης που εμφανίζει τα παραστατικά που  θα διαβιβαστούν στην  πλατφόρμα myDATA και περιέχουν φόρους (Παρακρατήσεις, Τέλη, Χαρτόσημο, Λοιποί Φόροι),  ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο. Με διπλό αριστερό κλικ έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε την Επεξεργασία της Εγγραφής.
Βοηθητικές Εργασίες
Εγγραφή myDATA REST API
Προστέθηκε η δυνατότητα εγγραφής στο myDATA REST API. Κατά την σύνδεση σας με τους κωδικούς TAXISNET,  αφού συμπληρώσετε όνομα χρήστη, κωδικό και email, επιλέγετε «Προσθήκη εγγραφής».  Σε περίπτωση επιτυχημένης εγγραφής, δημιουργείται o χρήστης στο σχετικό μητρώο του REST API, και παρέχεται ειδικό subscription key, το οποίο χρησιμοποιείται για την ταυτοποίησή του κατά τις κλήσεις των υπηρεσιών των διεπαφών. Στην συνέχεια, αναγράφετε το όνομα και το subscription key στα πεδία «Όνομα Χρήστη» & «Συνθηματικό Χρήστη» αντίστοιχα, της επιλογής myDATA API στην καρτέλα «Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών».  
Παρατήρηση: Σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.Α.Δ.Ε., οι εξουσιοδοτημένες οντότητες (πχ λογιστές) δε χρειάζεται να αποκτήσουν ένα subscription key για κάθε οντότητα (πελάτη τους) που τους έχει εξουσιοδοτήσει για να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών μέσω των κλήσεων του REST API. Ο διαχωρισμός γίνεται από το Α.Φ.Μ. της οντότητας/επιχείρησης που περιέχεται στη σύνοψη και τη σχέση εξουσιοδότησης μεταξύ εξουσιοδοτούμενου (π.χ. λογιστή) και οντότητας/επιχείρησης.
Για την Εξουσιοδότηση Λογιστή, από το μενού των Εξουσιοδοτήσεων στο TaxisNet, στον πρώτο πίνακα Λογιστές – Λογιστικά Γραφεία, επιλέγετε τη Διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων ως αντικείμενο εξουσιοδότησης πατώντας το σύνδεσμο «Νέα» στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα.
Office Management
Τιμολόγηση Πελατών
Βοηθητικές Εργασίες /Δημιουργία Πελάτων από Στοιχεία Εταιριών
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση κατά διαδικασία δημιουργίας Πελατών μέσω της  ένδειξης «Μεταφορά από Tax.Professional », όπου πλέον είναι δυνατή η αυτόματη ενημέρωση του πεδίου «Χώρα (ISO 3166)» με την τιμή «GR», σε περίπτωση ύπαρξης ελληνικού ΑΦΜ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Παραστατικών από Εταιρεία
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πραγματοποιείται μεταφορά του πεδίου « Ακυρωτικό» εφόσον είχε επιλεγεί στο αρχικό παραστατικό.
Εκτυπώσεις
Παραστατικά
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας φόρμας εκτύπωσης με την περιγραφή «Παραστατικά(myDATAστην οποία εμφανίζονται επιπρόσθετα οι στήλες Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)», «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)», «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)», «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό)». Επιπλέον, προστέθηκε ως κριτήριο αναζήτησης η παράμετρος «Μόνο Ενεργά».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.48 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Πίνακες
Παραστατικά
Προσθήκη της ένδειξης «Ακυρωτικό». Η ένδειξη αφορά παραστατικά που χρησιμοποιούνται ως ακυρωτικά και με την επιλογή της τιμής «ΝΑΙ» εξαιρούνται της διαβίβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA.
myDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
Κύριες Εργασίες
Επεξεργασία Εσόδων
Προσθήκη της ένδειξης «Διαγραφή Επεξεργασμένων», μέσω της οποίας μπορείτε να ανακτήσετε την αρχική εγγραφή, όπως υπάρχει καταχωρημένη στις κινήσεις Εσόδων-Εξόδων, στην περίπτωση που την είχατε επεξεργαστεί ανοίγοντας την με διπλό κλικ.
Επεξεργασία Εξόδων
Προσθήκη της ένδειξης «Διαγραφή Επεξεργασμένων», μέσω της οποίας μπορείτε να ανακτήσετε την αρχική εγγραφή, όπως υπάρχει καταχωρημένη στις κινήσεις Εσόδων-Εξόδων, στην περίπτωση που την είχατε επεξεργαστεί ανοίγοντας την με διπλό κλικ.
Χαρακτηρισμός Εξόδων
ΝΕΟ! Προσθήκη του υποσέλιδου «Στατιστικά», το οποίο συγκεντρώνει ανά %ΦΠΑ, ανά Κωδικό και Κατηγορία Χαρακτηρισμού καθώς και ανά Παρακρατούμενο Φόρο, Τέλος κλπ., τις πληροφορίες των tabs «Χαρακτηρισμός Εξόδων», «Παραστατικά με ελλιπή Στοιχεία» και «Παραστατικά που δεν έχουν Αποσταλεί».
Εκτυπώσεις
Μη Διαβιβαζόμενα Παραστατικά
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας εκτύπωσης που εμφανίζει τα παραστατικά που δεν θα διαβιβαστούν στην πλατφόρμα myDATA, ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο. Τα παραστατικά κατ’ επέκταση, δεν εμφανίζονται στις λειτουργίες «Επεξεργασία Εσόδων», «Επεξεργασία Εξόδων» και «Χαρακτηρισμός Εξόδων».
ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Πραγματοποιήθηκε προσθήκη στο υποσέλιδο «TAXIS», των πεδίων «myDATA REST API». Στα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνετε τον Κωδικό και το SubscriptionKey που σας έχει χορηγηθεί κατά την Εγγραφή στην πλατφόρμα myDATA.
Σημείωση
: Η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στην πλατφόρμα myDATA για την διαδικασία Εγγραφής, θα υλοποιηθεί σε επόμενη έκδοση.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Βεβαίωση περί μη Οφειλής Τελών Κυκλοφορίας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε για την εκτύπωση βεβαίωσης περί μη Οφειλής Τελών Κυκλοφορίας.
Επιδόματα-Αιτήσεις/ Υποβολή μέσω Internet
Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα
ΝΕΟ!Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την υποβολή της αίτησης σχετικά με τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για φοιτητές.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.47 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης των πεδίων «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και «Τύπος Χαρακτηρισμού». Πατώντας την ένδειξη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου Εφαρμογής με συμπληρωμένα αυτόματα, όπου είναι εφικτό βάση των Κατηγοριών Ε3, τα πεδία της Κατηγορίας και του Τύπου  Χαρακτηρισμού. Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση, μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές τιμές βάση της ανάλογης λίστας και αφού πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος βάση των προτεινόμενων τιμών, πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση» να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Να σημειωθεί, πως στην περίπτωση που υπάρχουν ήδη συμπληρωμένα τα ανωτέρω πεδία από τον Χρήστη οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Έχουν προστεθεί νέα κριτήρια αναζήτησης με την περιγραφή «Κατηγορία Χαρ. Εσόδων», «Κατηγορία Χαρ. Εξόδων», «Τύπος Χαρ. Εσόδων», «Τύπος Χαρ. Εξόδων», «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια.  Επίσης στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», «Τύπος Χαρακτηρισμού», «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου».
Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής
Προσθήκη νέας φόρμας εκτύπωσης με την περιγραφή «Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής (MyData)», με διαθέσιμα τα πεδία  «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», «Τύπος Χαρακτηρισμού», «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου».
Λογιστικό Σχέδιο Εταιρείας
Προσθήκη νέας φόρμας εκτύπωσης με την περιγραφή «Λογιστικό Σχέδιο Εταιρείας (MyData)» με διαθέσιμα τα πεδία  «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», «Τύπος Χαρακτηρισμού», «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου».
MyDATA-Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
Επεξεργασία Εσόδων
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η δυνατότητα Επεξεργασίας των παραστατικών Εσόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ.  Στην συγκεκριμένη λειτουργία απεικονίζονται και μπορούν να διαβιβαστούν, τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής (Α1) καθώς και τα μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής/αλλοδαπής (Α2). Επιπρόσθετα, διατίθεται στατιστική απεικόνιση των δεδομένων ανά % ΦΠΑ, Κατηγορία και Τύπο Χαρακτηρισμού, Παρακρατούμενων Φόρων, Τελών κ.α.  Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες  
Σημείωση: Η αποστολή θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη έκδοση, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη από το site της Α.Α.Δ.Ε.
Επεξεργασία Εξόδων
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η δυνατότητα Επεξεργασίας των παραστατικών Εξόδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ. Στην συγκεκριμένη λειτουργία απεικονίζονται και μπορούν να διαβιβαστούν, τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής (Β1) καθώς και τα μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής/αλλοδαπής (Β2) καθώς και οι εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων (Γ1). Επιπρόσθετα, διατίθεται στατιστική απεικόνιση των δεδομένων ανά % ΦΠΑ, Κατηγορία και Τύπο Χαρακτηρισμού, Παρακρατούμενων Φόρων, Τελών κ.α. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες
Σημείωση: Η αποστολή θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη έκδοση, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη από το site της Α.Α.Δ.Ε.
Χαρακτηρισμός Εξόδων
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η δυνατότητα διαβίβασης των Χαρακτηρισμών Εξόδων, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDATA της ΑΑΔΕ.  Συγκεκριμένα, μέσω της λειτουργίας εμφανίζονται όλα τα παραστατικά Εξόδων που έχουν ήδη διαβιβαστεί στην πλατφόρμα από τον Εκδότη και έχουν ως Λήπτη το ΑΦΜ της Εταιρείας. Στην συνέχεια θα πρέπει για κάθε ένα από αυτά να αποσταλεί ο Χαρακτηρισμός τους. Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών αναφέρεται στην υποχρέωση που έχουν οι Επιχειρήσεις να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων (λογιστική εγγραφή). Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες
Σημείωση: Η αποστολή θα ενεργοποιηθεί σε επόμενη έκδοση, αμέσως μόλις αυτή καταστεί διαθέσιμη από το site της Α.Α.Δ.Ε.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
Κατάσταση Συναλλασσομένων
ΝΕΟ! Προσθήκη του πεδίου «Χώρα (ISO 3166)» στην προεπιλεγμένη φόρμα εκτύπωσης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Αυτόματη Δημιουργία Παραστατικών ΑΑΔΕ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας πρότυπων παραστατικών ανά εταιρία, με βάση τα Είδη που προβλέπονται από την ΑΑΔΕ, αναφορικά με την Διαβίβαση και Λήψη των δεδομένων στην πλατφόρμα MyData. Μπορείτε να επιλέξετε το σύνολο ή συγκεκριμένα από τα παραστατικά του πίνακα και να τα δημιουργήσετε επιλέγοντας την ένδειξη «Δημιουργία».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.46 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
ΝΕΟ! Προσθήκη νέου πεδίου με την περιγραφή «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ» , το οποίο περιλαμβάνει λίστα τιμών για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData.
ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Υπόχρεοι Μείωσης Προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος 2019
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας εκτύπωσης που εμφανίζει τις εταιρίες που δικαιούνται μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 βάση της Α.1186/2020.
Για τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι του μέτρου, η ΑΑΔΕ έχει αποστείλει στη θυρίδα τους στο myTAXISnet προσωποποιημένο μήνυμα σχετικά με τη μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου που δικαιούνται.
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της Τροποποιητικής Δήλωσης.  
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.45 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Υπόχρεοι Τροπ. Δήλωσης Ε1 (Αναδρομικά Αποδοχών)
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας εκτύπωσης που πληροφορεί για τους Φορολογούμενους που έχουν υποχρέωση Τροποποιητικής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) λόγω αναδρομικών αποδοχών προηγουμένων ετών.
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της Τροποποιητικής Δήλωσης.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση του πεδίου «Είδος Επιχείρησης», κατά την αποστολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ, μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα του TaxisNet.
ΕΦΚΑ-Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί/Υποβολή μέσω Internet
Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία κατά την διαδικασία σύνδεσης, μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα του ΕΦΚΑ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Υποβληθέντα Έντυπα TaxisNet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα πληροφόρησης για τα υποβληθέντα έντυπα ΦΠΑ (Φ2) καθώς και έντυπα ΔΦΕ (Ε1, Ε2 ΦΠ-ΝΠ, Ε3ΦΠ-ΝΠ), αντλώντας την ημερομηνία οριστικής υποβολής απευθείας από το site της ΑΑΔΕ. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί 2 διαφορετικές φόρμες εκτύπωσης τις οποίες επιλέγετε κατά περίπτωση ανάλογα με το επιλεγμένο Έντυπο.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.44 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες/Φόρμες Εκτύπωσης
Φόρμες Παραστατικών
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» προστέθηκε το πεδίο «Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού (17 πεδία)». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα ΜΟΝΟ στην περίπτωση που ο driver του φορολογικού μηχανισμού που χρησιμοποιείτε για σήμανση Τύπου Α στα παραστατικά σας απαιτεί ακριβώς αυτά τα πεδία με τη συγκεκριμένη σειρά. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο νέο πεδίο είναι τα παρακάτω:
(ΑΦΜ εκδότη;ΑΦΜ πελάτη;Αριθμός κάρτας συλλογής αποδείξεων;Κωδικός παραστατικού;
Σειρά παραστατικού;ΑΑ σειράς παραστατικού;Καθαρό Α;Καθαρό Β;Καθαρό Γ;Καθαρό Δ;
Καθαρό Ε; ΦΠΑ Α; ΦΠΑ Β; ΦΠΑ Γ; ΦΠΑ Δ; Γενικό σύνολο παραστατικού; Κωδικός νομίσματος)
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» προστέθηκε το πεδίο «Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό με σήμανση Τύπου Α. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την προτεινόμενη από το νόμο γραμμογράφηση ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά e.txt αρχεία.
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» προστέθηκε το πεδίο «Synthex Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό Synthex με σήμανση Τύπου Α. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την γραμμογράφηση που έχει υλοποιηθεί από την Synthex ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά e.txt αρχεία.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.43 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες/Φόρμες Εκτύπωσης
Φόρμες Παραστατικών
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα απεικόνισης  QR Code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση ΦΗΜ βάσει της απόφασης Α. 1024/2020, έτσι όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Α. 1102/2020 της ΑΑΔΕ. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει να προσθέσετε το πεδίο του QR Code στη φόρμα εκτύπωσης.  deiteOdigies
ΝΕΟ! Προσθήκη 2 νέων πρότυπων φορμών τιμολόγησης με την περιγραφή «ΦΟΡΜΑ ΤΠΥ INΚJECT (ΕΥΡΩ) (QRCode)» και «ΦΟΡΜΑ ΤΠΥ INΚJECT 2 (ΕΥΡΩ) (QRCode)», οι οποίες περιέχουν ενσωματωμένο το πεδίο QR Code.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.42 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
ΝΕΟ! Προσθήκη επιπλέον στήλης με την περιγραφή «Χώρα Προέλευσης» στον πίνακα των κωδικών 395-396 (Ασφάλισμα Ομαδικών Ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα), του πίνακα της 1ης σελίδας του εντύπου, καθώς και της στήλης «Εργοδότης Αλλοδαπής» στον πίνακα των κωδικών 409-410 ( Εισόδημα από επιχειρ. δραστ. χωρίς ηλεκτρ. πληροφ. και χωρίς έναρξη) του πίνακα Γ2 της 2ης σελίδας του εντύπου.
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E1
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 του φορολογικού έτους 2019, πατώντας την ένδειξη «Υποβ. Τροποποιητικής».
2. Ενσωματώθηκε η αποστολή των τιμών της στήλης «Χώρα Προέλευσης» των κωδικών 395-396 (Ασφάλισμα Ομαδικών Ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδαπούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα), καθώς και της στήλης «Εργοδότης Αλλοδαπής» των κωδικών 409-410    (Εισόδημα από επιχειρ. δραστ. χωρίς ηλεκτρ. πληροφ. και χωρίς έναρξη).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.41 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
ΝΕΟ! Προσθήκη των πεδίων «Είδος Φόρου», «Κατηγορία Φόρου», «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και «Τύπος Χαρακτηρισμού», για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData. Η «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και ο «Τύπος Χαρακτηρισμού» πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε λογαριασμό Εσόδου ή Εξόδου που αποστέλλεται στην ΑΑΔΕ με την ανάλογη τιμή, ενώ τα πεδία «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου» μόνον εφόσον ο  λογαριασμός εξυπηρετεί κάποιο είδος Παρακράτησης (πχ Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών,  Δικαιώματα, Προκαταβλητέο Φόρο Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών κ.α.), Λοιπών Φόρων (πχ Ασφάλιστρα ,Τέλος Διαμονής κ.α.), Χαρτόσημου ή Τελών ( Τέλη Καρτοκινητής, Περιβαλλοντικό Τέλος πλαστικής σακούλας κ.α.)
ΕΝΤΥΠΑ
E2
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 Φυσικών και Νομικών  Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019.
E3
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019.
Ν
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2019.
E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019.
Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2019.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ
ΝΕΟ!  Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης  στο Πληροφοριακό Σύστημα ΦΗΜ,  στην ενότητα «Επιχειρήσεις». Από την ενότητα αυτή, μπορείτε να διαχειρίζεστε ρυθμίσεις που αφορούν τους ΕΑΦΔΣΣ και τις Ταμειακές Μηχανές (Διόρθωση ΑΜΔΙΚΑ, AES KEY, Εταιρία Συντήρησης κ.α.).  Η σύνδεση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet κάθε φορολογούμενου.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.40 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ
Πίνακες
Παραστατικά
ΝΕΟ! Προσθήκη των πεδίων «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων) », «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)», «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)», «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων Συνοπτικό)», για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData. Σύμφωνα με την Τεχνική περιγραφή της διαδικασίας για την διαβίβαση και λήψη των δεδομένων, στην επικεφαλίδα του παραστατικού που αποστέλλεται, θα περιλαμβάνεται και το Είδος Παραστατικού πχ 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης, 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις κ.α. Για το σκοπό αυτό, κάθε παραστατικό που χρησιμοποιείτε στην εφαρμογή για την καταχώριση των κινήσεων (Εσόδων ή Εξόδων) θα πρέπει να αντιστοιχιστεί με το ανάλογο  Είδος Παραστατικού από την λίστα της ΑΑΔΕ. Ενναλακτικά, για τα παραστατικά που αφορούν Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τον Συνοπτικό Πίνακα και η εφαρμογή να ενημερώσει το αρχείο με το κατάλληλο Είδος βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (Εσωτερικού/Ενδοκοινοτικές/Τρίτες Χώρες).  
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
ΝΕΟ! Προσθήκη νέου πεδίου με την περιγραφή «Χώρα (ISO 3166)» για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MyData. Κατά την διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής θα ενημερωθεί  αυτόματα το πεδίο με την Χώρα Ελλάδα, για κάθε ελληνικό ΑΦΜ. Για ΑΦΜ που αφορούν Πελάτες/Προμηθευτές Εξωτερικού ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το πεδίο ανάλογα. 
ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζόμενων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1113/2018. Για τον ορθό υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεων της Data Communication, προκειμένου να προμηθευθείτε τη Βάση Δεδομένων με τις νέες τιμές.  
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων (Πίνακας Γ1) Ε3
Πραγματοποιείται πλέον, πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά από Προηγ.’Ετος», η ενημέρωση των πεδίων Αριθμός Παροχής Ρεύματος και Ποσό, καθώς και η μεταβολή του ημερομηνιακού διαστήματος με βάση το Έτος Εργασίας.
Επιδόματα-Αιτήσεις/ Εκτυπώσεις
Δικαιούχοι Ένταξης μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΕΟ! Επιλέγοντας την συγκεκριμένη εκτύπωση, εμφανίζονται οι Υπόχρεοι οι οποίοι δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένταξη στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που έχει ως σκοπό την  παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, βάση της ΚΥΑ 23103/48 (ΦΕΚ 2274/Β/14-6-2020). Οι υπολογισμοί του κύκλου εργασιών πραγματοποιούνται για τους μεν Υπόχρεους υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ βάση του κωδ.312, για τους δε απαλλασσόμενους υποβολής βάση του κωδικού 047 του εντύπου Ε3. Παρακαλούμε πολύ, λόγω της πολυπλοκότητάς των υπολογισμών, όπως ελέγχετε την ορθότητα των δεδομένων. Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της αίτησης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Εταιρίας
Διαχείριση Εταιριών
ΝΕΟ! Προσθήκη του πεδίου «Αρ. Εγκατάστασης», για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα My Data. Σε περίπτωση ύπαρξης Εταιρείας που αφορά Υποκατάστημα, θα πρέπει να συμπληρωθεί στο ανωτέρω πεδίο ο αριθμός εγκατάστασης μητρώου TaxisNet.  Στην περίπτωση που το πεδίο παραμείνει κενό, η Εταιρία λογίζεται ως Κεντρικό.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.39 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων το εικονίδιο «Ημερολόγιο Υποχρεώσεων» , μέσω του οποίου έχετε τη δυνατότητα πληροφόρησης για τις Υποχρεώσεις κάθε είδους (Φορολογικές, Ασφαλιστικές, Λοιπές κ.α.). Στο ημερολόγιο που εμφανίζεται, είναι σκιασμένες οι μέρες στις οποίες υπάρχει Υποχρέωση, με δυνατότητα εμφάνισης της σχετικής ΠΟΛ, Εγκυκλίου, Απόφασης κλπ. Είναι διαθέσιμη η επιλογή διαφορετικού μήνα από τον τρέχων καθώς και το φιλτράρισμα ανά Κατηγορία Υποχρέωσης. Τα δεδομένα ανακτώνται σε πραγματικό χρόνο από το Ημερολόγιο Προθεσμιών του κόμβου Taxheaven και καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ.. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά και για τυχόν αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της σύνταξής τους.
ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
Προσθήκη της τράπεζας με την περιγραφή «ΕΛΤΑ», στην λίστα του πεδίου «Τράπεζα Εσωτερικού», του κωδικού 059-060 του πίνακα 7 της 4ης σελίδας του εντύπου.
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Ε1
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση της εκτύπωσης σε Α4, του πίνακα των κωδικών 781-782 του Πίνακα 6 της 4ης σελίδας του εντύπου.
Σνμ. Καταχώριση Εταίρων/Μελών Ν
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση της συνημμένης κατάστασης.
Ανάλωση Κεφαλαίου
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου σε αρχείο excel με δυνατότητα μορφοποίησης, επιλέγοντάς την ένδειξη «Αποθήκευση ως Excel χωρίς Χρήση MS Office».
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet

E3

Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου σε περίπτωση ύπαρξης συνημμένης κατάστασης Επαγγελματικών Λογαριασμών.
Λοιπά Έντυπα/ Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας (Ατομικές Επιχ/σεις-Ελ. Επαγγελματίες-Αυτοαπασχολούμενοι)
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση της Αίτησης μέσω της ένδειξης «Προβολή» .
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.37 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
1. ΝΕΟ! Προσθήκη νέου πίνακα στους κωδικούς 101-102, 141-142 & 149-150 του πίνακα Δ2. Εισοδήματα από Ακίνητη Περιουσία, στον οποίο καταχωρείτε, εφόσον υπάρχει, το εισόδημα Εγκαταστάσεων ή Κατασκευών (Ιχθυοκαλλιέργεια, λίμνες κλπ.), ώστε να πραγματοποιηθεί ορθός υπολογισμός φόρου κατά την Εκκαθάριση.
2. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από το Taxis μέσω της Ένδειξης «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net», για τα δεδομένα των κωδικών 295-296 (Μερίσματα προ φόρου αλλοδαπής προέλευσης) και 683-684 (Φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από εισοδ. των περιπτ. 2,4 και 6 που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα) του πίνακα Δ1.ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
3. ΝΕΟ! Προσθήκη επιπλέον στήλης με την περιγραφή «Προέλευση» στον πίνακα των κωδικών 683-684 (Φόρος που παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή από εισοδ. των περιπτ. 2,4 και 6 που έχει δικαίωμα φορολόγησης και η Ελλάδα), του πίνακα 4Δ1 της 2ης σελίδας του εντύπου, με τις επιλογές «Χώρα με ΣΑΔΦ που προβλέπεται μέθοδος πίστωσης» και «Λοιπές Περιπτώσεις».
Ε2
 Σε περίπτωση καταχώρισης ακινήτου με Είδος Μίσθωσης χρήσης Ακινήτου (Στήλη 17) 60 (Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013) και 61 (Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του ν. 4172/2013), δεν συμπληρώνεται πλέον η στήλη 10 (Μήνες) με βάση την αναγραφόμενη διάρκεια ενοικίασης.
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο υποσέλιδο «Λογαριασμοί» το πεδίο «Καθ.Αξία», όπου εμφανίζει αναλυτικά ανά λογαριασμό, το σύνολο της αξίας που αφορά . Το υποσέλιδο ενεργοποιείται επιλέγοντας το κουμπί με την πράσινη ένδειξη στα διαθέσιμα πεδία του εντύπου.
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E1
Ενσωματώθηκε η αποστολή των τιμών της στήλης «Προέλευση» των κωδικών 683-684 του πίνακα 4Α.
Ακίνητη Περιουσία/Καταχώριση
Ε9
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην άντληση των δεδομένων, κατά την περίπτωση που τα ακίνητα του Πίνακα 1, είχαν έτος κατασκευής μικρότερο του 1900.
Διαχείριση Έργων
Εκτυπώσεις/ Οικονομικές
Κατάσταση Αδιάθετων Ακινήτων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου «Αίτηση Αναστολής Εφαρμογής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα Ακίνητα» καθώς και «Κατάσταση Αδιάθετων Ακινήτων» που αφορούν την διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ και τα οριζόμενα στις αποφάσεις Α.1012 και Α.1013 της Α.Α.Δ.Ε. Προϋπόθεση για την απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων αποτελεί η συμπλήρωση ανά έργο, του πεδίου «Ημερομηνία Αναστολής» σε όσα ακίνητα απαιτείται, στην επιλογή «Πίνακες/Έργα/Ιδιοκτησίες»
Πίνακες/ Έργα
ΝΕΟ! Προσθήκη του πεδίου «Ημ/νία Προσυμφώνου-Εργολαβικού (Αντιπαροχή)» για τις ανάγκες της εκτύπωσης «Κατάσταση Αδιάθετων Ακινήτων».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.36 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
Πραγματοποιήθηκε διόρθωση των λεκτικών του πίνακα του κωδικού 652 του πίνακα 4Α της 1ης σελίδας του εντύπου.
Ε2
Είναι διαθέσιμη η Μεταφορά Ακινήτων από το TaxisNet, για τα Νομικά Πρόσωπα.
Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης από το site της ΑΑΔΕ των προσυμπληρωμένων στοιχείων που αφορούν τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης και για τα Νομικά Πρόσωπα. Για το σκοπό αυτό, πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet», επιλέγετε Μορφή Εταιρίας: Νομικό Πρόσωπο.
N
1. Είναι διαθέσιμη η άντληση δεδομένων από το site της Α.Α.Δ.Ε. επιλέγοντας την ένδειξη «Άντληση από το Taxis». Τα δεδομένα που μεταφέρονται αφορούν τους κωδικούς:
• 008-Φόρος που προκαταβλήθηκε
• 090-Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε
• Πίνακας 1-Στοιχεία Εταιρών-Μελών
2. ΝΕΟ! Στους πίνακες 3Α1β, 3Α1γ, 3Α1ε, 3Α3 και 4Α του εντύπου, στο πεδίο «Χώρες», προστέθηκε λίστα τιμών.
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E1
1. Πραγματοποιείται πλέον ορθή μεταφορά των δεδομένων της Συνημμένης Κατάστασης Ενοικίων (Πίν.6.13) αναφορικά με τη Σύζυγο.
2. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην αποστολή της συνημμένης κατάστασης Τέκνων (Πίν.8.1) όπου εκ παραδρομής επιλεγόταν η ένδειξη «Κάτοικος Εξωτερικού».
3. Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην αποστολή του εντύπου, όπου εκ παραδρομής συμπληρωνόταν η τιμή 0 στους κωδικούς 709-710 του πίνακα 5.1ε της 3ης σελίδας του εντύπου.
E2
1. Αποκαταστάθηκε το θέμα με την εμφάνιση του εντύπου, όπου εκ παραδρομής δεν καταλάμβανε όλο το εύρος της οθόνης.
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net.
E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019.
Ν
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2019.
E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net.
Ν-Ταχυκαταχώριση
1. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2019.
2. Δήλωση Παρακρατουμένου Φόρου από Δημόσιες Υπηρεσίες.
3. Είναι πλέον δυνατή η υποβολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
ΕΛΠ
Καταχώριση Στοιχείων
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στον υπολογισμό του φόρου για το φορολογικό έτος 2019 κατά την περίπτωση που στο πεδίο «Είδος Επιχείρησης» είχε επιλεγεί η τιμή Νομικό Πρόσωπο.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.35 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
1. Προσθήκη επιπλέον στήλης με την περιγραφή «Προέλευση» στον πίνακα των κωδικών 651-652 (Φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα της περ.14 και 17) του πίνακα 4Α της 1ης σελίδας του εντύπου, με τις επιλογές «Χώρα με ΣΑΔΦ που προβλέπεται μέθοδος πίστωσης» και «Λοιπές Περιπτώσεις».
2. Προσθήκη επιπλέον στήλης με την περιγραφή «Χώρα Προέλευσης» στον πίνακα των κωδικών 669-670 -Τόκοι (προ φόρου)  αλλοδαπής προέλευσης) του πίνακα 4Δ1 της 2ης σελίδας του εντύπου.
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E1
1. Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην αποστολή των δεδομένων του πίνακα 5.1α στην περίπτωση ύπαρξης 2ης Κύριας Κατοικίας μέσα στο φορολογικό έτος, η οποία είχε αναγραφεί στην συνημμένη κατάσταση. Σημείωση : Ως τελευταία Κύρια Κατοικία θεωρείται εκείνη που έχει αναγραφεί στην 3η σελίδα του εντύπου και όχι στην συνημμένη κατάσταση.
2. Ενσωματώθηκε η αποστολή των τιμών της στήλης «Προέλευση» των κωδικών 651-652 του πίνακα 4Α.
3. Πραγματοποιήθηκε βελτίωση της αποστολής των δεδομένων του πίνακα των κωδικών 669-670 (Τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης) του πίνακα 4Δ1, έπειτα από την προσθήκη της στήλης «Χώρα Προέλευσης»  
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Φορολογικής Ενημερότητας
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση  για την έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας. μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΦΚΑ-Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί/Υποβολή μέσω Internet
Ασφαλιστική Ενημερότητα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ για την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας για Ελ. Επαγγελματίες-Αυτοαπασχολούμενους-Αγρότες.
Βεβαιώσεις Συντάξεων Δημοσίου
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.34 - Νέες Δυνατότητες


Κυκλοφόρησε νέο αρχείο με τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Intrastat) για την εφαρμογή
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα ver.: 4.01, ενημερωμένο με όλους τους Κωδικούς για το 2020.

 
ΕΝΤΥΠΑ
ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ελέγχου ΦΠΑ (Φ2)
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση του ποσού στον κωδικό 410 της στήλης του Academia, όπου εκ παραδρομής εκτυπωνόταν με αρνητικό πρόσημο, καθώς και στην περίπτωση oπου υπό προϋποθέσεις εμφάνιζε την αρχική αντί για την τροποποιητική δήλωση Φ2 από το site της ΑΑΔΕ.
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
1. Προστέθηκε στην λειτουργία «Μεταφ.από Προηγ.’Ετος», η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων του πίνακα καθώς και το τσεκ των κωδικών 007-008 (Φιλοξενείτε φ.π υπόχρεο σε δήλωση εκτός εκείνων του πίνακα 8) του πίνακα 2 της 1ης σελίδας του εντύπου. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την μεταφορά, αποεπιλέγετε την αντίστοιχη ένδειξη.
2. Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην άντληση  από το Taxis των κωδικών 255-256 του Πίνακα 4Β.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην λίστα τιμών των κωδικών 092-094-096.
Ε3
Είναι πλέον διαθέσιμες οι επιλογές «Επιμερισμός Δαπανών Πίνακα Δ΄» και «Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.» και στο φορολογικό έτος 2018.
N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2019, βάση της Α1101/2020.
Σημείωση: Ο κωδικός 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Η δυνατότητα υποβολής θα ενσωματωθεί σε νεότερη έκδοση εφόσον ενημερωθεί το νέο έντυπο στο site της ΑΑΔΕ.
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2019 βάση της Α1101/2020. .
Η δυνατότητα υποβολής θα ενσωματωθεί σε νεότερη έκδοση εφόσον ενημερωθεί το νέο έντυπο στο site της ΑΑΔΕ.
Φορολογία Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Ν
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2019 βάση της Α1101/2020.
Η δυνατότητα υποβολής θα ενσωματωθεί σε νεότερη έκδοση εφόσον ενημερωθεί το νέο έντυπο στο site της ΑΑΔΕ.
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E1
Είναι πλέον δυνατή η  άντληση των δεδομένων των ετών 2003-2014 μέσω της λειτουργίας «Μεταφορά από TaxisNet» , έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
E2
Εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα κατά την υποβολή του εντύπου στο Taxis Net, σε περίπτωση που ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος (στήλη 18)  δεν αποτελείται από 9 χαρακτήρες.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Λογαριασμού-ΙΒΑΝ
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην συμπλήρωση των κωδικών πρόσβασης στην περίπτωση Νομικού Προσώπου.
Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ
 Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην σύνδεση, μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στην σελίδα του ΕΦΚΑ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.33 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχουν ενσωματωθεί όλες οι αλλαγές στις συνδέσεις και υποβολές της Α.Α.Δ.Ε., έπειτα από τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.32 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Πελατών
Προσθήκη νέας φόρμας για τις ανάγκες εξαγωγής της κατάστασης πελατών από την εφαρμογή Academia Professional Services.
ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
1. Είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από το Taxis για το φορολογικό έτος 2019, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net», έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
2. Προσθήκη της ένδειξης «Συμβουλές Εκκαθάρισης». Σε αυτή, περιλαμβάνονται χρήσιμα tips & συμβουλές ώστε να πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που δύναται να εξασφαλίσουν ένα ορθό αποτέλεσμα κατά την εκτύπωση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος.
Ε2
1. Είναι δυνατή η άντληση ακινήτων από το Taxis Net, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
2. Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα στην περίπτωση που έχει επιλεγεί στην στήλη 17 (Είδος Μίσθωσης) ο κωδικός 39 (Κενό), αλλά έχει συμπληρωθεί πραγματικό ή τεκμαρτό μηνιαίο μίσθωμα ή ακαθάριστο εισόδημα που αναλογεί.
3. Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση χρήσης λατινικών χαρακτήρων στην τοποθεσία του ακινήτου, κατά την αποθήκευση του εντύπου.
Ε3
Είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet», έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της καταχώρισης των κινήσεων, των κωδικών 141-441 και 142-442 του πίνακα ΣΤ’ σε περίπτωση μικτής επιχείρησης. Να σημειωθεί πως στην περίπτωση αυτή υπερισχύουν οι κινήσεις έναντι του επιμερισμού βάση ακαθάριστων εσόδων.
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
E2
1. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
2. Εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα κατά την Υποβολή του εντύπου στο Taxis Net, σε περίπτωση ύπαρξης μη αποδεκτών χαρακτήρων.
E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 και Φορολογικής Αναμόρφωσης φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 και Φορολογικής Αναμόρφωσης φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην login σελίδα της ΑΑΔΕ.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΕΦΚΑ
Είναι πλέον δυνατή η λήψη του Ενημερωτικού Σημειώματος, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site του ΕΦΚΑ.
Ατομικός Λογ/σμός Ασφάλισης (Ένσημα ΙΚΑ)
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην σύνδεση, μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στην σελίδα του ΕΦΚΑ.
Αγρότες Υπόχρεοι σε Τήρηση Βιβλίων
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην άντληση των δεδομένων της εκτύπωσης, κατά την περίπτωση που είχε επιλεγεί στην Διαχείριση Εταιρίας η ένδειξη «Η Επιχ/ση ανήκει : Στη Σύζυγο».
Έντυπα Σειράς Μ΄/Εκτυπώσεις
Μ2-‘Εναρξη-Μεταβολή Εργασιών Φυσ. Προσώπου
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση του εντύπου, κατά την περίπτωση χρήσης του Κ.Α.Δ. 53.20.12 όπου δεν αποτυπωνόταν η πλήρης περιγραφή του.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.31 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2019.
Συνημμένη Κατάσταση Κατοικιών (Πίν. 5.1  α-β) Ε1
Για τον ορθό χαρακτηρισμό της κατοικίας ως αυτοτελούς βοηθητικού χώρου κατά την αποστολή του εντύπου E1 στο site της Α.Α.Δ.Ε., προστέθηκε στην καταχώριση της συνημμένης κατάστασης κατοικιών του πίνακα 5.1, η ένδειξη «Αυτοτελείς Βοηθ. Χώροι». Το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης μεταφέρεται στον κωδικό 707-708 του εντύπου.
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Κατοικιών (Πίν. 5.1  α-β) Ε1
Προσθήκη νέας εκτυπωτικής φόρμας με την περιγραφή «Συν/νη Κατ/ση Δευτερ.Κατ. (μετά 2019)», στην οποία έχει προστεθεί η στήλη «Χαρακτηρισμός»  (Κυρία/Λοιπές/Αυτ. Βοηθ. Χώροι).
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E1
Ενσωματώθηκε υποβολή του εντύπου Ε1 του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Σημείωση: Κατά την διαδικασία αποστολής στο site της Α.Α.Δ.Ε., σε όσα πεδία διαθέτουν πίνακα (πεδία με πράσινο κουμπί) μεταφέρονται τα δεδομένα αυτού και όχι του πεδίου. Για το λόγο αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση τους καθώς και στα ανάλογα προειδοποιητικά μηνύματα της εφαρμογής κατά την αποθήκευση των δεδομένων.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Λογαριασμού-ΙΒΑΝ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. για την δήλωση του λογαριασμού ΙΒΑΝ. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxis Net του φορολογούμενου.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.30 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
1. Είναι δυνατή η άντληση στοιχείων από το Taxis για το φορολογικό έτος 2019, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net». Κατά την ανωτέρω διαδικασία μεταφέρονται από το Taxis τα προσυμπληρωμένα ποσά, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα καθώς και τα στοιχεία εξαρτώμενων μελών φορολογούμενου. Επιπρόσθετα,  πραγματοποιείται άντληση και του ποσού του κωδικού 769 (Δαπάνη για δίδακτρα σε Ιδιωτικά σχολεία) καθώς επίσης παρέχεται και η δυνατότητα εμφάνισης των αναλυτικών στοιχείων του πίνακα πατώντας την πορτοκαλί ένδειξη.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
2. Προστέθηκαν οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2019, επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.
3. Προσθήκη νέου πεδίου στην καταχώριση του πίνακα των κωδικών 657/658 (Πίνακας 6, 4η σελίδα) με την περιγραφή «Χώρα Προέλευσης». Το πεδίο είναι απαιτητό στην περίπτωση που στην πηγή εισοδήματος έχει επιλεγεί «Εισόδημα που βάσει ΣΑΔΦ απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης».
4. Προσθήκη νέων στηλών στην καταχώριση του πίνακα των κωδικών 781/782 (Πίνακας 6, 4η σελίδα) όπως «Προέλευση»: Ημεδαπή/Αλλοδαπή και «Εισήχθησαν στην Ελλάδα»: Ναι/Όχι.
5. Προσθήκη νέων επιλογών με τις περιγραφές «Κέρδη από ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις του ν.27/1975» και «Κέρδη από αλιεύματα αλιευτικών πλοίων, υπεραξία από εκποίηση πλοίου, είσπραξη από ασφαλιστική αποζημίωση, οικονομική ενίσχυση λόγω διάλυσης αλιευτικού, εκμίσθωση για θαλάσσιες έρευνες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία» , στη λίστα της ανάλυσης των κωδικών 659/660 και 619/620 του πίνακα 6, της 4ης σελίδας του εντύπου.
6. Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των Βεβαιώσεων Αποδοχών Υπόχρεου και Συζύγου , μέσω της ένδειξης «Βεβαιώσεις Αποδοχών Γ.Γ.Π.Σ» για το φορολογικό έτος 2019.
7. Προσθήκη νέων καταχωρητικών πινάκων. Προστέθηκαν πίνακες στους κωδικούς:
 • 029-030 ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
 • 389-390 ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α.ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΕΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
 • 391-392 ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • 263-264 ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • 265-266 ΠΙΝΑΚΑΣ 4Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • 463-464 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • 469-470 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • 411-412 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • 653-654 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
 • 673-674 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • 295-296 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • 171-172 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 • 175-176 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
 • 865-866 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 • 867-868 ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα άντλησης των ακινήτων πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Ε3
Είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» για το φορολογικό έτος 2019.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μεταφέρονται τα δεδομένα των πινάκων:
 •  037 (Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής/αλλοδαπής)
 •  039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης)
 •  040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης)
 •  041 (Ενεργά Τερματικά POS)
 •  042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχείρησης)
 •  045 (Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών)
 •  Γ’1  (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν)
 •  Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων αρ.2 ν.4308/2014
 •  Γ’2 (Αγροτικές Επιδοτήσεις-Ενισχύσεις)
 •  023 (Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.)
Σε περίπτωση που κατά την άντληση στοιχείων, τα δεδομένα των πινάκων 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης), Γ’1 (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν) και 023 (Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.), είναι περισσότερα των γραμμών του εντύπου, όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στις αντίστοιχες Συνημμένες Καταστάσεις.
Φορολογία Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
E2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net. Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 και Φορολογικής Αναμόρφωσης φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 και Φορολογικής Αναμόρφωσης φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2019 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.29 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις /Οικονομικές
Καρτέλες Λογαριασμών
 Πραγματοποιείται πλέον σωστή απεικόνιση του πεδίου «Σύνολα Περιόδου», σε περίπτωση που το πεδίο «Εκ Μεταφοράς» είχε αξία.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Πραγματοποιείται πλέον σωστή απεικόνιση του πεδίου «Σύνολα Περιόδου», σε περίπτωση που το πεδίο «Εκ Μεταφοράς» είχε αξία.
ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογία Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2019.
Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2019.
Φορολογία Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2019.
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2019.
Λοιπές Συνδέσεις ΑΑΔΕ/ Υποβολή μέσω Internet
Αποδεικτικά Καταβολής Φόρου Κληρονομιάς
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε, για την λήψη και εκτύπωση των Αποδεικτικών Καταβολής Φόρου Κληρονομιάς.
ΕΦΚΑ-Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί/Υποβολή μέσω Internet
Ατομικός Λογ/σμός Ασφάλισης (Ένσημα ΙΚΑ)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ, όπου  έχετε τη δυνατότητα ανάκτησης του ηλεκτρονικού ασφαλιστικού σας λογαριασμού.  Η σύνδεση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης Taxis Net.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του Ο.Α.Ε.Δ. με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxis Net.
Μεταφορικό Ισοδύναμο/Επιχειρήσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα προβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, μέσω της σχετικής ένδειξης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.28 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις /Οικονομικές
Καρτέλες Λογαριασμών
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση «Καρτέλες Λογαριασμών», κατά την περίπτωση που γινόταν χρήση της ένδειξης Power Filter από το Ribbon της εφαρμογής.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών / Προμηθευτών», κατά την περίπτωση που γινόταν χρήση της ένδειξης Power Filter από το Ribbon της εφαρμογής.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ελέγχου ΦΠΑ (Φ2)
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση του Φ2, στην στήλη των ποσών του Academia, κατά την περίπτωση που είχαν πραγματοποιηθεί μεταφορές από υποκατάστημα.
Επιδόματα-Αιτήσεις/ Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Ενίσχυσης  Επιχειρήσεων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποδοχή των αιτήσεων υπαγωγής των επιχειρήσεων στην ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής (ΚΥΑ Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης Α. 1076/2-4-2020, ΦΕΚ Β΄ 1135).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.27 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
ΚΑΔ Επιχειρήσεων (Covid-19)
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες  στην λίστα των πληττώμενων ΚΑΔ σύμφωνα με το δελτίο τύπου του ΥΟ στις 31/3.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού (Εργαζόμενοι)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΥΕΚΑ και συγκεκριμένα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του Μηχανισμού εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. Η σύνδεση πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxis net κάθε φορολογούμενου. Τα στοιχεία τηλέφωνο (κινητό), email, Τράπεζα και ΙΒΑΝ (βάση της αποθηκευμένης Δήλωσης Ε1 φορ. έτους 2018) μεταφέρονται αυτόματα εφόσον είναι συμπληρωμένα στην εφαρμογή. Συνιστάται ο έλεγχος της ορθότητας των ανωτέρω στοιχείων πριν την οριστική υποβολή.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή Μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση, κατά την περίπτωση όπου επιλέγοντας την ένδειξη «Προβολή», ενημερωνόταν η στήλη «Τελ.Ημ/νία Ενημέρωσης».
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην άντληση δεδομένων, όπου σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν γινόταν ορθή επιλογή του διαστήματος.
ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων Ε9
Πραγματοποιείται πλέον ορθή άντληση των δεδομένων, κατά την περίπτωση που τα ακίνητα του Πίνακα 1, διέθεταν περισσότερες από μια προσόψεις.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
ΚΑΔ Επιχειρήσεων (Covid-19)
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές που αφορούν την εκτύπωση των επιχειρήσεων που διαθέτουν ΚΑΔ Δευτερεύουσας Δραστηριότητας η οποία εμπίπτει στην λίστα των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Στην εκτύπωση δεν λαμβάνεται υπόψιν το κριτήριο του ύψους των ακαθάριστων εσόδων φορολογικού έτους 2018.
Επιπρόσθετα, προστέθηκε το κριτήριο αναζήτησης «Κύρια/Δευτερεύουσα» με τις αντίστοιχες τιμές, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκτυπωτικό φίλτρο.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας (Ατομικές Επιχ/σεις-Ελ. Επαγγελματίες-Αυτοαπασχολούμενοι)
ΝΕΟ! Προσθήκη του πεδίου «Ειδική Περίπτωση ΚΑΔ» με τις επιλογές «Μητρώο Online Media» (Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο OnlineMedia) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ) και «Shops-in-a-shop» (Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-ina- shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές).
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, για την υποβολή των δηλώσεων παράδοσης γάλακτος από τους Παραγωγούς.
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών
Βοηθητικές Εργασίες /Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Πελατών
Προστέθηκε η δυνατότητα αυξομείωσης του μεγέθους του παραθύρου, ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση, εφικτή η εμφάνιση του check box επιλογής, δεξιά κάθε γραμμής.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.25 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
ΚΑΔ Επιχειρήσεων  (Covid-19)
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές στην λίστα των πληττώμενων ΚΑΔ σύμφωνα με την Α.1062/2020 και 1063/2020 και το Δελτίο Τύπου του Υ.Ο στις 26/3.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας (Ατομικές Επιχ/σεις-Ελ. Επαγγελματίες-Αυτοαπασχολούμενοι)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της ΕΡΓΑΝΗ, για την υποβολή του εντύπου «Δήλωση Αναστολής Συμβάσεων Εργασίας». Η αίτηση αφορά ελεύθερους επαγγελματίες,  ατομικές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που διαθέτουν Κ.Α.Δ. (κύριο) που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα του Yπ. Οικονομικών με τους πληττόμενους Κ.Α.Δ. Η σύνδεση πραγματοποιείται αποκλειστικά με τους προσωπικούς κωδικούς Taxis Net κάθε φορολογούμενου. Για την ορθή υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων «Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε» και «Υπηρεσία ΟΑΕΔ».  Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα ανάλογα με την περίπτωση, να συμπληρώσετε  το πεδίο «Μίσθωση Ακινήτου» (σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία των εκμισθωτών θα συμπληρωθούν απευθείας στο site της ΕΡΓΑΝΗ), ή το πεδίο «Ημερομηνία Αναστολής Δραστηριότητας». Για την ορθή υποβολή της αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων «Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε» και «Υπηρεσία ΟΑΕΔ».  Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα ανάλογα με την περίπτωση, να συμπληρώσετε  το πεδίο «Μίσθωση Ακινήτου» (σε αυτή την περίπτωση τα στοιχεία των εκμισθωτών θα συμπληρωθούν απευθείας στο site της ΕΡΓΑΝΗ), ή το πεδίο «Ημερομηνία Αναστολής Δραστηριότητας».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.24 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
ΚΑΔ Επιχειρήσεων  (Covid-19)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των επιχειρήσεων με Κ.Α.Δ. Κύριας Δραστηριότητας ο οποίος εμπίπτει στην λίστα των κλάδων που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού. Η άντληση πραγματοποιείται με σύνδεση στο site της Α.Α.Δ.Ε. Σημειώνεται ότι αυτή η λίστα είναι δυναμική και θα μεταβάλλεται με τις ανάλογες Υπουργικές Αποφάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ελέγχου ΦΠΑ (Φ2)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου των περιοδικών ΦΠΑ (Φ2), μέσω της σύγκρισης των δεδομένων του εντύπου όπως αυτά προκύπτουν βάσει των λογιστικών εγγραφών και της οριστικοποιημένης δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. Επιλέγοντας την εκτύπωση, εμφανίζεται για κάθε περίοδο υποβολής (μήνας/τρίμηνο) το έντυπο Φ2, κάθε κωδικός του οποίου απεικονίζει συγκριτικά τις αξίες του Academia και του Taxis Net (πεδία με γκρι σκίαση). Σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτή επισημαίνεται με κόκκινη γραμματοσειρά.
Επιδόματα-Αιτήσεις / Εκτυπώσεις
Δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνων (Α21)
ΝΕΟ! Επιλέγοντας την συγκεκριμένη εκτύπωση, εμφανίζονται οι Υπόχρεοι οι οποίοι δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση Επιδόματος Τέκνων, σύμφωνα με το καταχωρημένο έντυπο Ε1 εκάστου έτους. Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της αίτησης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.22 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η δυνατότητα υποβολής του αρχείου Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηριότητα φορολογικού έτους 2019 για τους προμηθευτές με κωδικούς αμοιβών 3 (Αρθρο 64 παρ.2 υποπερίπτωση αα΄ του Ν.4172/2013), 4 (Άρθρο 64 παρ.2 υποπερίπτωση  ββ΄ του Ν.4172/2013) και 5 (Άρθρο 64 παρ.2 υποπερίπτωση  ββ΄ του Ν.4172/2013). Οι προμηθευτές που υπόκεινται σε παρακράτηση με τους ανωτέρω κωδικούς αμοιβών  ενημερώνονται από τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμούς που έχει ορισθεί η παράμετρος «Ειδικός Λογαριασμός: Παράκρ.Φόρος Γεν.Κυβερ. Υγρά 1%, Παράκρ.Φόρος Γεν.Κυβερ. Λοιπά  4% και Παράκρ.Φόρος Γεν.Κυβερ. Π.Υ.  8% αντίστοιχα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.21 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς από το προηγούμενο έτος, των ποσοστών επιμερισμού των δαπανών του πίνακα Δ΄ επιλέγοντας την σχετική ένδειξη στην λειτουργία «Επιμερισμός Δαπανών Πίνακα Δ΄». Επίσης προστέθηκε η ένδειξη «Μηδενισμός Ποσοστών» μέσω της οποίας μηδενίζονται μαζικά όλα τα ποσοστά. 
Ακίνητη Περιουσία
Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση διόρθωσης τ.μ. Ακινήτων προς ΟΤΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΚΕΔΕ με σκοπό  την διόρθωση της επιφάνειας των ακινήτων στους δήμους της Χώρας.
ΕΦΚΑ-Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Υποβολή μέσω Internet
Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας ΕΦΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας ένταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.
Επιδόματα-Αιτήσεις
Υποβολή μέσω Internet
Επίδομα Γέννησης
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΟΠΕΚΑ για την υποβολή της αίτησης επιδόματος γέννησης
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.20 - Νέες Δυνατότητες

DC Scan4you
Σάρωση Παραστατικών
Σε περίπτωση που κατά την Μεταφόρτωση Παραστατικών, γίνει χρήση αρχείων της μορφής PDF που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία σελίδες, αυτά  μεταφέρονται στο υποσέλιδο «Μη έγκυρα αρχεία» καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης.
Κατάσταση Σαρωμένων Παρ/κών Ανά Εταιρεία
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας εκτύπωσης, «Κατάσταση Σαρωμένων Παρ/κών ανά Εταιρεία». Η εκτύπωση αυτή σας ενημερώνει, για την κατάσταση των παραστατικών που έχουν σαρωθεί, είτε μέσω της συσκευής  scanner Fujitsu fi-7140, είτε με μεταφόρτωση, ανά Εταιρεία για την οποία πραγματοποιήθηκε  η διαδικασία για το επιλεγμένο διάστημα.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση των αμοιβών με κωδικό 2 ( Άρθρο 64 παρ.1 περ. δ’ εδάφιο 2 του ν.4172/2013) και συντελεστή 3%, όπου σε περίπτωση δεκαδικών τιμών γινόταν στρογγυλοποίηση τους.  
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Ανάλωση Κεφαλαίου
ΝΕΟ! Προσθήκη νέου κριτηρίου με την περιγραφή «Εμφάνιση Εισοδημάτων». Επιλέγοντας την αντίστοιχη τιμή (ΥΠΟΧΡΕΟΥ-ΣΥΖΥΓΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΟΥ/ΣΥΖΥΓΟΥ), εμφανίζονται κατά περίπτωση τα ανάλογα εισοδήματα.  
Εκτύπωση Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο του φορολογικού έτους 2019 βάσει της Α.1020/10-02-20.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο του φορολογικού έτους 2019 βάσει της Α.1020/10-02-20.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση του εντύπου σε περίπτωση επιλογής πολλών εταιρειών μέσω του υποσέλιδου «Επιλογή Εταιρειών».
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
ΝΕΟ! Είναι πλέον δυνατή η υποβολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε., έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών
Βοηθητικές Εργασίες /Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Πελατών
ΝΕΟ! Προσθήκη των πεδίων «Μεταβλητή 1» και «Μεταβλητή 2» με δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης τους στα στοιχεία των επιλεγμένων πελατών.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η δυνατότητα υποβολής του αρχείου Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηριότητα φορολογικού έτους 2019 σύμφωνα με την απόφαση Α.1025/2020 της Α.Α.Δ.Ε.
Σημείωση: Οι προμηθευτές που υπόκεινται σε παρακράτηση με κωδικό αμοιβής 2 (Άρθρο 64 παρ.1 περ. δ’ εδάφιο 2 του ν.4172/2013)  και συντελεστή 3%,  ενημερώνονται από τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμό που έχει ορισθεί η παράμετρος «Ειδικός Λογαριασμός: Φόρος Εργολάβων 3%».
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η δυνατότητα υποβολής του αρχείου Βεβαιώσεων Εισοδ. από Μερίσματα-Δικαιώματα φορολογικού έτους 2019 σύμφωνα με την απόφαση Α.1025/2020 της Α.Α.Δ.Ε.
Βεβαιώσεις Εισ. Από Μερίσμ.-Δικαιώμ.(Ν-Ταχ)
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η δυνατότητα υποβολής του αρχείου Βεβαιώσεων Εισοδ. από Μερίσματα-Δικαιώματα (Ν-Ταχ)  φορολογικού έτους 2019 σύμφωνα με την απόφαση Α.1025/2020 της Α.Α.Δ.Ε.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.18 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
DC Scan4you
Σάρωση Παραστατικών (Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση)
Είναι πλέον δυνατή η σάρωση των παραστατικών μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην προηγούμενη έκδοση. 
Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα διαχείρισης ειδικών περιπτώσεων παραστατικών, για τα οποία κατά την καταχώριση τα ΑΦΜ των Αντισυμβαλλόμενων (Εκδότη-Παραλήπτη) λειτουργούν αντίστροφα (πχ Τιμολόγιο Αγοράς Αγροτικών Προϊόντων όπου για τον Εκδότη αποτελεί Έξοδο και όχι Έσοδο). Για το σκοπό αυτό στην φόρμα των επιλεγμένων λογαριασμών, επιλέγετε στο πεδίο «Ειδική Περίπτωση» την τιμή «Τιμολόγια Αγορών». 
EΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Ταχυκαταχώριση
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην αποθήκευση των δεδομένων είτε επιλέγοντας το πλήκτρο F12 είτε το εικονίδιο Καταχώριση από το ribbon.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων N
Κατά την διαδικασία μεταφοράς στοιχείων από το προηγούμενο έτος πατώντας την ένδειξη« Μεταφορά από προηγούμενο Έτος», το ποσό του κωδικού 008 «Φόρος που προκαταβλήθηκε» έρχεται μειωμένο, σύμφωνα με  την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 71 του ΚΦΕ όπου προέβλεπε την βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και την μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018.
Καταχώριση Στοιχείων Ε9
Είναι πλέον δυνατή η άντληση των ακινήτων μέσω της ένδειξης «Μεταφορά Ακινήτων από TaxisNet», ακόμα και στην περίπτωση που γινόταν χρήση κωδικών πρόσβασης με ρόλο χρήστη.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Ανάλωση Κεφαλαίου
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση των δηλωθέντων εισοδημάτων για την χρήση 2010, στην περίπτωση που στο έντυπο Ε1 είχε επιλεγεί ο κωδικός «019: Είστε δικαιούχος της απαλλαγής της παραγράφου 7 άρθρου 6 ΚΦΕ;»
Εκτύπωση Εντύπου N
Ενσωματώθηκε η μεταβολή στον φορολογικό συντελεστή των Νομικών Προσώπων ή Νομικών Οντοτήτων  για το φορολογικό ‘Έτος 2019 σε 24%, σύμφωνα με την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ν
Ενσωματώθηκε η μεταβολή στον φορολογικό συντελεστή των Νομικών Προσώπων ή Νομικών Οντοτήτων  για το φορολογικό ‘Έτος 2019 σε 24%, σύμφωνα με την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Απόσυρση Φ.Η.Μ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα πληροφόρησης των τύπων/μοντέλων Φ.Η.Μ που πρέπει να αποσυρθούν έως 31/5/2020, σύμφωνα με την απόφαση Α. 1011 της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες / Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Κινήσεων από Μισθοδοσία
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς των κινήσεων από Μισθοδοσία ανά υποκατάστημα . Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των κινήσεων διακριτά, θα πρέπει να συμπληρώσετε ανά εταιρία το πεδίo «Κωδ. Υποκαταστήματος Μισθοδοσίας», στην επιλογή Παράμετροι/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Εταιρίας/Διαχείριση Εταιριών.
Βοηθητικές Εργασίες
Αποθήκευση Βάσεων
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην διαδικασία λήψης backup κατά την περίπτωση που στις ρυθμίσεις της βάσης  στο Instance του SQL server είχε ορισθεί όριο επανάληψης ανά ημέρα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.17 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
DC Scan4You
Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης ενός επιπλέον κωδικού λογαριασμού στο πεδίο «Λογ/σμός 4». Με αυτή τη δυνατότητα, έχετε το πλεονέκτημα να χρησιμοποιείτε ένα πρότυπο άρθρο με 4 συνολικά λογαριασμούς, οι οποίοι θα λειτουργούν κατά την καταχώριση συνδυαστικά,  με τα ποσοστά του πρωτογενούς παραστατικού που σαρώνετε.
Σημείωση: Τα ποσοστά ΦΠΑ του παραστατικού που θα επιστραφούν μετά την διαδικασία αναγνώρισης δεν δύναται να είναι περισσότερα των τριών.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /ΚΕΠΥΟ
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην άντληση των δεδομένων για έτη από το 2018 και προγενέστερα.
Βοηθητικές Εργασίες
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στην επιλογή «Κωδ. Πρόσβασης Υπηρ. Βασικά. Στοιχ. Μητρώου» ακόμα και στην περίπτωση που ως ρόλος  χρήστη είχε επιλεγεί «Για τον εαυτό μου».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Εντύπου N
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση του εντύπου, όπου σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν μετέφερε τα  αποτελέσματα στην 1η σελίδα του εντύπου
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Μεταφορικό Ισοδύναμο
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού κυκλοφορίας των ιδιόκτητων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης . Απαραίτητη προϋπόθεση  αποτελεί η καταχώριση των οχημάτων στην επιλογή «Έντυπα/Λοιπά ‘Έντυπα /Βοηθητικές Εργασίες/Αρ. Κυκλοφορίας Επαγ/κών Οχημάτων».
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μεταφορικό Ισοδύναμο/Επιχειρήσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής παραστατικών τα οποία αφορούν ναύλους ιδιόκτητου επαγγελματικού οχήματος της επιχείρησης.  
Λοιπά Έντυπα/ Βοηθητικές Εργασίες
Αριθμός Κυκλοφορίας Οχημάτων (Μετ. Ισοδύναμο)
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των ιδιόκτητων επαγγελματικών οχημάτων της επιχείρησης, που αφορούν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης  του Μεταφορικού Ισοδύναμου των Επιχειρήσεων. 
OFFICE MANAGEMENT
Διαχείριση Συναλλαγών Εταιριών
Εκτυπώσεις
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση «Καρτέλα Εταιρείας», κατά την περίπτωση που γινόταν επιλογή από το υποσέλιδο «Επιλογή Εταιρειών».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Λογιστικών Άρθρων από Εταιρεία
Πραγματοποιείται πλέον μεταφορά Λογιστικών Άρθρων ακόμα και σε εταιρεία ή οποία χρησιμοποιεί ήδη Άρθρα. Κατά την μεταφορά, η εφαρμογή χρησιμοποιεί τον επόμενο διαθέσιμο κωδικό με βάση το τελευταίο δημιουργημένο άρθρο. Στην περίπτωση που τα προς μεταφορά άρθρα έχουν σύνδεση με συναλλασσόμενο ή/και παραστατικό αυτή δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί.   
Κύριες Εργασίες/Φόρμες Εκτύπωσης
Φόρμες Παραστατικών
Προστέθηκε αυτόματα στις πρότυπες φόρμες τιμολόγησης «ΦΟΡΜΑ ΤΠΥ INΚJECT (ΕΥΡΩ)» και «ΦΟΡΜΑ ΤΠΥ INΚJECT 2 (ΕΥΡΩ)», η δυνατότητα καταχώρισης περισσότερων χαρακτήρων στα πεδία Περιγραφή Κίνησης (Γραμμή 1, 2, 3 κλπ.). Η δυνατότητα αφορά την καταχώριση Αιτιολογίας είτε απευθείας κατά την έκδοση του παραστατικού είτε από την λειτουργία «Office Management/Κύριες Εργασίες/Καταχώριση Περιγραφών Παραστατικού».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκε αναδιάταξη στο μενού της εφαρμογής με σκοπό την καλύτερη ομαδοποίηση των εντύπων και την βελτίωση της αναζήτηση τους. Ως εκ τούτου,  δημιουργήθηκαν νέες επιλογές, πχ «Ακίνητη Περιουσία»,
«ΕΦΚΑ-Λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί», «Αιτήσεις-Επιδόματα » κ.α. , στις οποίες μετακινήθηκαν έντυπα, εκτυπώσεις και υποβολές.  
ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Αγρότες Υπόχρεοι σε Τήρηση Βιβλίων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα πληροφόρησης για την μετάταξη των Αγροτών στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα της  ΠΟΛ.1201/2016. Στην συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζονται αρχικά μόνο οι  πελάτες που κατά το επιλεγμένο έτος (πχ 2019)  πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Στην συνέχεια εξετάζοντας το ύψος των ακαθάριστων εσόδων (> 15.000 € ) και των αγροτικών επιδοτήσεων (> 5.000 €)  αναγράφεται η ανάλογη ένδειξη στη στήλη «Υπόχρεος Τήρησης Βιβλίων». Να σημειωθεί πως οι επιδοτήσεις αντλούνται απευθείας από το site του ΟΠΕΚΕΠΕ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Κινήσεων από Μισθοδοσία
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μεταφορά Κινήσεων από Μισθοδοσία» πραγματοποιήθηκε αλλαγή στον τρόπο μεταφοράς του λογιστικού άρθρου. Η μεταφορά γίνεται με εκτέλεση του προγράμματος της Μισθοδοσίας και μέσω σύνδεσης στη βάση της Μισθοδοσίας και μπορεί να εκτελεστεί ταυτόχρονα για όσες εταιρίες επιθυμείτε. Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω  πεδία ανά εταιρία, στην επιλογή Παράμετροι/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Εταιρίας/Διαχείριση Εταιριών:
 «Κωδ. Εταιρίας Μισθοδοσίας» με τον τετραψήφιο κωδικό που παρακολουθείτε τη συγκεκριμένη εταιρία στο πρόγραμμα της Μισθοδοσίας.
 «Κωδικός Προμηθευτή» με τον κωδικό του προμηθευτή με τον οποίο θα ενημερωθούν οι εγγραφές στη Καταχώριση Κινήσεων.
Απαραίτητη Προϋπόθεση το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας να είναι σε έκδοση 3.00.39 ή μεταγενέστερη
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Στατιστικά Στοιχεία Εταιριών
Έχουν προστεθεί νέα κριτήρια αναζήτησης με περιγραφή «Κωδικός» και «Επωνυμία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Πραγματοποιήθηκε προσθήκη στο υποσέλιδο «TAXIS», των πεδίων «Κωδ. της Υπηρεσίας 39Α». Στα συγκεκριμένα πεδία συμπληρώνετε τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης για την είσοδο στην πλατφόρμα της Υπηρεσίας άρθρου 39α.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις  Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
1. Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της  «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από δικαιώματα» σε περίπτωση που υπήρχαν συνδεδεμένα περισσότερα του ενός υποκαταστήματα.
2. Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην προβολή του αρχείου βεβαιώσεων επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.
Υπηρεσία Άρθρου 39α
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης και εγγραφής στην πλατφόρμα της υπηρεσίας του άρθρου 39α.  (ΠΟΛ 1150/29.9.17). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας είναι η απόκτηση ειδικών κωδικών πρόσβασης, μέσω της ένδειξης «Εγγραφή» και η συμπλήρωση τους στην επιλογή «Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών/ Κωδ. της Υπηρεσίας 39α». Στη συνέχεια μπορείτε να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες της υπηρεσίας  επιλέγοντας την ένδειξη «Σύνδεση».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία «ΑΜΚΑ Υπόχρεου», και «ΑΜΚΑ Συζύγου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.12 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην υποβολή της Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, ώστε να είναι εφικτή η σύνδεση και σε οθόνες με μικρότερη ανάλυση.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.11 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η υποβολή της Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.10 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
DC Scan4you
Σάρωση Παραστατικών
ΝΕΟ!  Σε περίπτωση που κατά την σάρωση ή μεταφόρτωση παραστατικών εντοπιστούν εικόνες με μέγεθος άνω των 4ΜΒ, η εφαρμογή θα προσπαθήσει αυτόματα να συμπιέσει το αρχείο ώστε να επιτευχθεί  το επιτρεπτό μέγεθος. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν καταστεί εφικτό, τα παραστατικά μεταφέρονται στο υποσέλιδο «Μη έγκυρα αρχεία» δεδομένου του ότι δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν. Για την διευκόλυνση σας και για τον ακριβή εντοπισμό τους ώστε να προβείτε σε επανάληψη της διαδικασίας  σάρωσης ή μεταφόρτωσης, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση έως και πέντε παραστατικών πριν ή μετά από αυτό, κάνοντας χρήση της λειτουργίας «Προηγούμενα/Επόμενα παραστατικά» και των αριθμητικών ενδείξεων -5 έως +5 (όπου αριθμός και η αντίστοιχη εικόνα πριν και μετά). Στη συνέχεια μπορείτε να προβείτε στην διαγραφή τους επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην καταχώριση των Ι.Χ αυτοκινήτων του πίνακα 6.1 στο Οικονομικό Έτος 2003, σε περίπτωση που υπήρχαν περισσότερα από 3 αυτοκίνητα.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή Ε3 Νομικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2019 σε περίπτωση διακοπής εργασιών.
Οφειλές Γ.Γ.Π.Σ.
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της ανάλυσης των δόσεων για κάθε επιλεγμένη Οφειλή.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Δικαιούχοι Κοινωνικού Μερίσματος
ΝΕΟ! Επιλέγοντας την συγκεκριμένη εκτύπωση, εμφανίζονται οι Υπόχρεοι οι οποίοι δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση Κοινωνικού Μερίσματος, σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 2/89030/ΔΛΤΠ/2019. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται βάση των καταχωρημένων στοιχείων του εντύπου Ε1 του έτους που ζητείται (πχ για το έτος 2018 θα ληφθεί υπόψιν το αποθηκευμένο έντυπο του φορολογικού έτους 2018.
Σημείωση: Δεν δύναται να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της ανεργίας κατά την 30/11/2019.
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της αίτησης.
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κ.λπ.
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.09 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στο μενού της εφαρμογής. Δημιουργήθηκε ένα νέο μενού,  με την περιγραφή «Εργασίες Παλαιότερων Χρήσεων» στο οποίο μεταφέρθηκαν έντυπα, εκτυπώσεις και υποβολές της εφαρμογής που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. 
Η λειτουργία «Αναζήτηση Μενού» από την γραμμή εργαλείων, ενεργοποιείται πλέον και με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F. Επιπρόσθετα, στην ανωτέρω λειτουργία προστέθηκε η δυνατότητα προσθήκης στη λίστα των «Αγαπημένων» επιλέγοντας την ένδειξη με το αστεράκι στα δεξιά οποιασδήποτε επιλογής (Λειτουργίας/ Εκτύπωσης/ Υποβολής).
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
DC Scan4you
Σάρωση Παραστατικών
ΝΕΟ! Σε περίπτωση που κατά την σάρωση ή μεταφόρτωση παραστατικών εντοπιστούν εικόνες με μη έγκυρο αρχείο (corrupted), εμφανίζεται στο τέλος της διαδικασίας ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα. Τα ανωτέρω παραστατικά μεταφέρονται στο υποσέλιδο «Μη έγκυρα αρχεία » δεδομένου του ότι δεν είναι εφικτό να αναγνωριστούν χωρίς εικόνα. Για την διευκόλυνση σας και για τον ακριβή εντοπισμό τους ώστε να προβείτε σε επανάληψη της διαδικασίας  σάρωσης ή μεταφόρτωσης, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση έως και πέντε παραστατικών πριν ή μετά από αυτό, κάνοντας χρήση της λειτουργίας «Προηγούμενα/Επόμενα παραστατικά» και των αριθμητικών ενδείξεων -5 έως +5 (όπου αριθμός και η αντίστοιχη εικόνα πριν και μετά ). Στη συνέχεια μπορείτε να προβείτε στην διαγραφή τους επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη.
Εξαγωγή Αρχείου Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην διαδικασία, στην περίπτωση κατά την οποία είχαν σαρωθεί παραστατικά τύπου pdf.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση Τζίρος Πελατών / Προμηθευτών, κατά την περίπτωση που το κριτήριο «Να εμφανίζονται όσοι έχουν μηδενικό τζίρο;», είχε την τιμή «ΟΧΙ».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση του εντύπου σε Α4, κατά την περίπτωση επιλογής πολλών εταιριών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ενότητα Πληρωμές και με κωδικούς TaxisNet, επιλέγοντας την ένδειξη «Σύνδεση με: Κωδικούς TAXIS».
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση από WinEra
Σημαντικό! Βελτίωση της ταχύτητας ενημέρωσης του αρχείου κινήσεων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.08 - Νέες Δυνατότητες

Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Δικαιούχοι Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης

ΝΕΟ! Επιλέγοντας την συγκεκριμένη εκτύπωση, εμφανίζονται οι Υπόχρεοι οι οποίοι δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης Α.1404/2019. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται βάση των καταχωρημένων στοιχείων του εντύπου Ε1 του έτους που ζητείται (πχ για το έτος 2018 θα ληφθεί υπόψιν το αποθηκευμένο έντυπο του φορολογικού έτους 2018) καθώς και της αξίας Ακινήτων από τα αναρτημένα Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της αίτησης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.07 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντικό! Βελτίωση της ταχύτητας αποθήκευσης των εκτυπώσεων σε αρχείο excel με χρήση ΜS Office (πχ Βιβλίο Εσόδων Εξόδων, Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων κ.α.).
ΕΝΤΥΠΑ
Εκτύπωση Εντύπου N
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση των ποσών του Πίνακα 1, κατά την περίπτωση που τα Κέρδη Φορολογούμενα στο όνομα της εταιρείας, κ.λπ. (προ φόρου) είναι μικρότερα από τον Κύριο φόρο της εταιρείας.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Εισφοράς Δακοκτονίας
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Εταιρίες
Στην φόρμα εκτύπωσης «Εταιρίες» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία «ΑΜΚΑ  Υπόχρεου», και «ΑΜΚΑ Συζύγου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.06 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Κατάσταση Σαρωμένων Παρ/κών Ανά Χρήστη
ΝΕΟ!  Προσθήκη νέας εκτύπωσης, «Κατάσταση Σαρωμένων Παρ/κών ανά Χρήστη». Η εκτύπωση αυτή σας ενημερώνει, για την κατάσταση των παραστατικών που έχουν σαρωθεί συνολικά , είτε μέσω της συσκευής  scanner Fujitsu fi-7140, είτε με μεταφόρτωση,  με διάκριση του Χρήστη που πραγματοποίησε την διαδικασία σάρωσης για το επιλεγμένο διάστημα.
ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
ΑΤΛΑΣ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΑΤΛΑΣ, μέσω του οποίου είναι εφικτή η πληροφόρηση και εκτύπωση του Ασφαλιστικού Βιογραφικού και της Ασφαλιστικής Ικανότητας κάθε ασφαλισμένου.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.04 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ΕΦΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης και εκτύπωσης του μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων από το site του ΕΦΚΑ, μηνός 1/2019 και έπειτα.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης και καταχώρησης των δικαιούχων στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων». Επιπλέον, επιλέγοντας την εταιρία εμφανίζεται λίστα με τα στοιχεία των Εταίρων/Μελών όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί στο έντυπο Ν.
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών
Έκδοση Παραστατικών Γραφείου
Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης 2 μεταβλητών πεδίων τα οποία δύναται να λειτουργούν ως κριτήρια εμφάνισης των προς Τιμολόγηση Πελάτων. Προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία, αποτελεί η συμπλήρωση τους στην καρτέλα των πελατών που επιθυμείτε , στο υποσέλιδο «Οριζόμενα Πεδία/ Μεταβλητές».  
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.03 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβαση θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογή.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιριών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις /Οικονομικές
Μηνιαία Οικονομική Πορεία
Προσθήκη νέου πεδίου αναζήτησης «Λογαριασμοί» στα κριτήρια της φόρμας «Μηνιαία Οικονομική Πορεία (ΕΥΡΩ)». Στο πεδίο περιέχονται οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου της Εταιρίας με την δυνατότητα επιλογής με δεξί κλικ, πολλαπλών λογαριασμών με τυχαία σειρά.
DC Scan4all
Κύριες Εργασίες
Ανάκτηση Παραστατικών
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση της Σειράς των παραστατικών κατά την εξαγωγή του αρχείου κινήσεων.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην εκτύπωση του εντύπου για το έτος 2011.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε9
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην συμπλήρωση των κωδικών Taxis κατά την σύνδεση στο site της ΑΑΔΕ , σε περίπτωση που στο πεδίο «Ιδιοκτήτης», είχε επιλεγεί 1ο παιδί, 2ο κλπ. 
Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η σύνδεση πραγματοποιείται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ, για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών. Προϋπόθεση για την σύνδεση, αποτελεί η αναγραφή των κωδικών ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στο υποσέλιδο «ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ», πραγματοποιήθηκε προσθήκη νέων πεδίων με την περιγραφή «ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ» όπου μπορούν ανά αναγραφούν οι κωδικοί σύνδεσης Υπόχρεου και Συζύγου,για την κάλυψη των αναγκών σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κ.λπ.
Είναι πλέον διαθέσιμη η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.02 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης αποστολής των σφαλμάτων της εφαρμογής στην DataCommunication, για διερεύνηση και αξιολόγησή τους από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Πλέον, σε περίπτωση εμφάνισης ενός κρίσιμου σφάλματος θα εμφανίζεται σχετικό παράθυρο όπου επιλέγοντας την ένδειξη «OK», θα αποστέλλεται αυτόματα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε αυτόματη αποστολή, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε από την γραμμή εργαλείων, επιλέγοντας την τιμή «ΟΧΙ» στην επιλογή «Αυτόματη Αποστολή Σφαλμάτων σε DC» στις Γενικές Παραμέτρους Εφαρμογής.
DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
ΝΕΟ! Δυνατότητα δημιουργίας αντίγραφου Profile με τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F7.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Προμηθευτών
 Προσθήκη νέας επιλογής με κωδικό 94 και ποσοστό παρακράτησης 20% στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.» και περιγραφή: Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης γίνεται βάσει συγκεντρωτικών εγγραφών., σύμφωνα με την Α1158/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Ειδοποιητήρια Εισφορών ΕΤΕΑΕΠ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης του μηνιαίου Ειδοποιητηρίου Πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.01 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αιτήσεις Ρύθμισης
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε για την υποβολή αίτησης ένταξης ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών, στις Ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019 (120 δόσεις).
OFFICE MANAGEMENT
Διαχείριση Συναλλαγών Εταιριών
Εκτυπώσεις
Στην φόρμα εκτύπωσης «Υπόλοιπα Εταιριών» στο 1ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο τα πεδίο «Τακτικός Πελάτης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.01.00 - Νέες Δυνατότητες

OFFICE MANAGEMENT
Διαχείριση Συναλλαγών Εταιριών
Εκτυπώσεις
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην απεικόνιση της εκτύπωσης «Υπόλοιπα Εταιριών», στην περίπτωση που είχε επιλέγει το κριτήριο «Εταιρείες με μηδενικό Υπόλοιπο».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.99 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Πραγματοποιείται πλέον ορθή καταγραφή της ημερομηνίας στην στήλη «Ημερομηνία Δημιουργίας», κατά την περίπτωση που η κίνηση έχει προέλθει από την λειτουργία «Office Management/Τιμολόγηση Πελατών/Κύριες Εργασίες/Έκδοση Παραστατικών Γραφείου».
DC SCAN4YOU
Κατάσταση Ελέγχου Παρ/κών  DC Scan
Πραγματοποιείται πλέον ορθή απεικόνιση στην μάσκα της ημερομηνίας στο πεδίο «Ημερομηνία Σάρωσης».
DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέων πεδίων με την περιγραφή Θέση Πρόσθετου κωδ. Πελάτη/Προμηθευτή και Πρόσθετος κωδ. Πελάτη/Προμηθευτή. Χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα πεδία, μπορείτε να ορίσετε εάν επιθυμείτε επιμήκυνση των χαρακτήρων που αφορούν τη μάσκα Πελάτη και Προμηθευτή και επιπρόσθετα να ορίσετε την θέση που θα αυτοί θα εισαχθούν κατά την εξαγωγή του αρχείου.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Ενσωμάτωση της ορθής περιγραφής του κωδικού 15 του πίνακα 4 της 1ης σελίδας του εντύπου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην εκτύπωση του εντύπου κατά την επιλογή του κωδικού 596 στο έτος 2014.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ν
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην εκτύπωση του εντύπου για το έτος 2013.
Έντυπα Σειράς Μ΄/Καταχώριση Στοιχείων
Μ2-‘Εναρξη-Μεταβολή Εργασιών Φυσ. Προσώπου
Εμφανίζεται πλέον κατά την πληκτρολόγηση του Κ.Α.Δ η αναλυτική περιγραφή του, χωρίς να απαιτείται αναζήτηση με το πλήκτρο F9.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μεταφορικό Ισοδύναμο/Ιδιώτες
Αποκαταστάθηκε η αδυναμία συμπλήρωσης των κωδικών πρόσβασης κατά την σύνδεση στο site.
Νωπά και Ευαλλοίωτα Αγροτικά Προϊόντα
Βελτίωση της απεικόνισης των παραστατικών, σε περίπτωση που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την καταχώριση Λογιστικό Άρθρο και δεν υπήρχε κίνηση σε κάποιον από τους λογαριασμούς του.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.98 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων στο υποσέλιδο «Βοήθεια»  η επιλογή «Εξουσιοδότηση Παραλαβής Backup» cid:image013.png@01D53735.CBEBF2D0 μέσω της οποίας μπορείτε να στείλετε εξουσιοδότηση στο τμήμα υποστήριξης της Data Communication  για την παραλαβή ενός μη ανωνυμοποιημένου backup. Η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση είναι απαραίτητη στα πλαίσια εναρμόνισης των διαδικασιών της Data Communication σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού GDPR.
ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της 1ης, 2ης  ή όλων των σελίδων του εντύπου.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.97 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην περιγραφή των Κ.Α.Δ. 66.22.10.01-66.22.10.05-66.22.10.08 σύμφωνα με την Α.1189/2019 της Α.Α.Δ.Ε. Επίσης πραγματοποιήθηκε κατάργηση των Κ.Α.Δ. 66.22.10.02 και 66.22.10.03  και αντικατάσταση τους με τον 66.22.10.01 σε περίπτωση που υπήρχαν καταχωρημένοι στο έντυπο Ε3 για το έτος 2019.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Μεταβολή των πεδίων 091-093-095( Επιφάνεια σε τ.μ.) του πίνακα 6.13 (Ενοίκιο που πληρώσατε για κύρια κατοικία της οικογένειας) στην 4η σελίδα του εντύπου, όπου πλέον δέχονται μόνο ακέραιο αριθμό.
Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων Κύριας Κατοικίας (Πιν.6.13) E1
Μεταβολή στο πεδίο «Επιφάνεια σε τ.μ. » όπου πλέον δέχεται μόνο ακέραιο αριθμό.
Εκτύπωση Ε3
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός των ποσών των κωδικών 184-284-384-484 (Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων) του πίνακα Ζ’ 2, βάσει ακαθάριστων εσόδων σε περίπτωση μικτής επιχείρησης . Προϋπόθεση για τον επιμερισμό είναι η καταχώριση στον αντίστοιχο λογαριασμό λογιστικής,  του χαρακτήρα Μ στην κατηγορία Ε3.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Πραγματοποιείται πλέον ορθά η Προβολή του εντύπου σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκει στην Σύζυγο.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μεταφορικό Ισοδύναμο/Επιχειρήσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής των παραστατικών που αφορούν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης για το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) των επιχειρήσεων. Αρχικά, επιλέγετε το διάστημα, στην συνέχεια τα παραστατικά που επιθυμείτε και τέλος πατάτε την ένδειξη «Αποστολή Παραστατικών».
Σημείωση: Η καταχώριση των δεδομένων καθώς και η επισύναψη των παραστατικών, πραγματοποιείται από την επιλογή  «Έντυπα/Λοιπά Έντυπα/Καταχώριση Στοιχείων/ Μεταφορικό Ισοδύναμο»..
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.96 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Εντύπου N
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε περίπτωση ύπαρξης κερδών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.95 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη της δυνατότητας εμφάνισης ή μη των πεδίων εξαγωγής στην δημιουργία  του αρχείου. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε προσθήκη μιας επιπλέον στήλης με την περιγραφή «Εμφάνιση». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε για οποιονδήποτε λόγο να εμφανίζεται η τιμή κάποιου πεδίου, επιλέγεται ΟΧΙ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 του φορολογικού έτους 2018, πατώντας την ένδειξη «Taxis Net».
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 Φυσικών και Νομικών  Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών και Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2018.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.94 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
ΝΕΟ! Η Data Communication στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των εφαρμογών της και ανταποκρινόμενη στα αιτήματα των λογιστών, εφαρμόζει για πρώτη φορά νέα τεχνολογία όσον αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 επιλέγοντας την ένδειξη «Taxis Net ΝΕΟ». Με τη νέα λειτουργία η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 πραγματοποιείται σε χρόνο ρεκόρ και είναι, σύμφωνα με μετρήσεις μας, η ταχύτερη υποβολή από όλα τα γνωστά λογισμικά διαχείρισης δηλώσεων εισοδήματος. Πριν την κυκλοφορία της τρέχουσας έκδοσης το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Data Communication έχει πραγματοποιήσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την ορθή λειτουργία της νέας υποβολής. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας έχουμε αφήσει και την παλαιά λειτουργικότητα (το γνωστό εικονίδιο με την ένδειξη «Taxis Net»). Σας προτρέπουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε τη νέα λειτουργία για να υποβάλλετε τις δηλώσεις εισοδήματος Ε1 με πολύ μεγάλη ταχύτητα.
Έντυπα Σειράς Μ΄/Εκτυπώσεις
Μ2-‘Εναρξη-Μεταβολή Εργασιών Φυσ. Προσώπου
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία κατά την οποία, δεν εμφάνιζε στην εκτύπωση του εντύπου τον κωδικό και την περιγραφή των καταχωρημένων ΚΑΔ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.93 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέας μάσκας Ημερομηνίας με την μορφή  DD\MM\YYYY.
Προσθήκη νέου πεδίου εξαγωγής με την περιγραφή Αιτιολογία (Επωνυμία Συναλλασσόμενου).
Προσθήκη νέου πεδίου με την περιγραφή Κωδ.Λογ/σμού . Επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ θα δημιουργηθεί στο αρχείο εξαγωγής μια γραμμή με την μικτή αξία ανά παραστατικό και τον κωδικό του συναλλασσόμενου, με σκοπό να καλύψει κυρίως περιπτώσεις διπλογραφικών βιβλίων που απαιτούν χρέωση/πίστωση του λογαριασμού πελάτη/προμηθευτή.
Βοηθητικές Εργασίες
Κωδικοποίηση Παραστατικών
Προσθήκη 2 επιπλέον στηλών με την περιγραφή «Χαρακτηρισμός  Παραστατικού ΕΣ» και «Χαρακτηρισμός  Παραστατικού ΕΞ», όπου μπορεί να ορισθεί διαφορετική τιμή για το ίδιο παραστατικό ανάλογα με το εάν αφορά Έσοδο ή  Έξοδο .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Αποκαταστάθηκε το σφάλμα στις Βεβαιώσεις Αποδοχών μέσω της ένδειξης «Βεβαιώσεις Αποδοχών Γ.Γ.Π.Σ», όπου εκ παραδρομής εμφάνιζε τον πίνακα του φορολογικού έτους 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις ΝΑΤ για Φορολογική Χρήση
Είναι πλέον εφικτή η συμπλήρωση του Αρ. Μητρώου Συνταξιούχου (ΑΜΣ) κατά την σύνδεση στην ιστοσελίδα για την χορήγηση των βεβαιώσεων.
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Στο υποσέλιδο «ΑΣΦ.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ», πραγματοποιήθηκε αύξηση στο μέγεθος του πεδίου «Όνομα Χρήστη»στην επιλογή ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.92 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων το εικονίδιο «Αναζήτηση» το οποίο ενεργοποιείται κάνοντας κλικ σε αυτό. Ενεργοποιώντας το έχετε δυνατότητα να αναζητήσετε μια λειτουργία (εκτύπωση - καταχωρητική οθόνη - υποβολή), να την εμφανίσετε στο παράθυρο αποτελεσμάτων και με διπλό κλικ να την επιλέξετε.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Πληροφοριακά  Στοιχεία Εταιριών
Προσθήκη νέας στήλης με την περιγραφή «Φόρος Εργολάβων», όπου καταγράφεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ  ανάλογα με το εάν υπάρχει για το επιλεγμένο διάστημα εγγραφή με λογαριασμό που έχει χαρακτηριστεί ως Παράκρ. Φ.Ε. Εργολάβων.  
Στην εκτύπωση, στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Χωρίς Παρ\ση ». Επιλέγοντας το, μπορείτε να έχετε πληροφορία για το αν υπάρχουν εγγραφές με Προμηθευτή, ο οποίος έχει κωδικό αμοιβών με % παρακράτησης μηδέν. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προσθήκη των κωδικών 299/300 του πίνακα Δ1. της 2ης σελίδας του εντύπου και των 649/650 του πίνακα 6 της 4ης σελίδας, μετά την ενεργοποίηση τους από το site της Α.Α.Δ.Ε .
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των Βεβαιώσεων Αποδοχών Υπόχρεου και Συζύγου , μέσω της ένδειξης «Βεβαιώσεις Αποδοχών Γ.Γ.Π.Σ».
Προστέθηκε στα πινακάκια των κωδικών 719-728 του πίνακα 5.2, η επιπλέον τιμή στην λίστα επιλογής : «Ημεδαπή με καταβολή τιμήματος στην αλλοδαπή» μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Πραγματοποιείται ορθή ενημέρωση των κωδικών 105-106 του πίνακα Δ.2 κατά την διαδικασία μεταφοράς από το έντυπο Ε2 , κατά την περίπτωση που είχε επιλεγεί ο κωδικός 62 στο είδος μίσθωσης χρήσης ακινήτου .
Καταχώριση Στοιχείων N
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης άντλησης δεδομένων από το site της Α.Α.Δ.Ε.  επιλέγοντας την ένδειξη «Άντληση από το Taxis».
Τα δεδομένα που μεταφέρονται αφορούν τους κωδικούς:
• 008-Φόρος που προκαταβλήθηκε
• 090-Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε
• Πίνακας 1-Στοιχεία Εταιρών-Μελών
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Πραγματοποιείται πλέον ορθός υπολογισμός του Καθαρού εισοδήματος περ. στ’ παραγρ.2 άρθρου 12 ν. 4172/2013 του πίνακα ΣΤ΄, σε περίπτωση αρνητικών διαφορών μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης από διαφορές ετεροχρονισμού εξόδων ασφαλιστικών εισφορών. .
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
Πραγματοποιείται πλέον ορθός υπολογισμός του Καθαρού εισοδήματος περ. στ’ παραγρ.2 άρθρου 12 ν. 4172/2013 του πίνακα ΣΤ΄, σε περίπτωση αρνητικών διαφορών μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης από διαφορές ετεροχρονισμού εξόδων ασφαλιστικών εισφορών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι δυνατή η υποβολή των κωδικών 299/300 του πίνακα Δ1. της 2ης σελίδας του εντύπου και των 649/650 του πίνακα 6 της 4ης σελίδας, μετά την ενεργοποίηση τους από το site της Α.Α.Δ.Ε.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η προβολή του εντύπου Ε3 Νομικών Προσώπων.
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η προβολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Έντυπο Α21-Οικογενειακά Επιδόματα
Αποκαταστάθηκε η αδυναμία σύνδεσης μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΗ
Αποκαταστάθηκε η αδυναμία σύνδεσης μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Μηνιαίας  Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ καθώς και της Κατάστασης των Αναλυτικών Γραμμών του αρχείου Βεβαιώσεων.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Νωπά και Ευαλλοίωτα Αγροτικά Προϊόντα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής των ανεξόφλητων παραστατικών που αφορούν την Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον ν.4492/17. Αρχικά, επιλέγετε το διάστημα καθώς και την ιδιότητα με την οποία επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, μέσω της επιλογής «Κατηγορία Χρήσης». Στη συνέχεια, αφού επιλέξετε τα παραστατικά που επιθυμείτε πατάτε την ένδειξη «Αποστολή Παραστατικών».
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών
Έκδοση Παραστατικών Γραφείου
Προσθήκη νέου κριτηρίου εμφάνισης των προς Τιμολόγηση Πελατών με την περιγραφή «Τιμολόγηση Κάθε».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.91 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στη επιλογή «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» Φυσικών Προσώπων, σε περίπτωση που το πεδίο «Ρόλος Χρήστη» ήταν κενό. 
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.90 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Προσθήκη νέας επιλογής στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» με την τιμή «Νωπά και Ευαλλοίωτα Αγροτικά Προϊόντα». Όσοι λογαριασμοί έχουν την παραπάνω τιμή θα ενημερώνουν την καταχώριση του εντύπου που αφορά την υποβολή των παραστατικών στην ψηφιακή εφαρμογή του Νόμου 4492/17 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων».
ΕΝΤΥΠΑ
Εξαγωγή Αρχείου ΦΠΑ Αγροτών
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων εταιριών μέσω του υποσέλιδου «Επιλογή Εταιριών».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Μεταφέρεται πλέον κατά την διαδικασία «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net», το ποσό του Κοινωνικού Μερίσματος στον κωδικό 781 στην 4η σελίδα του εντύπου, κατά την περίπτωση που στον κωδικό 617 υπάρχει προ συμπληρωμένο.
Προσθήκη νέας επιλογής μεταφοράς κατά την διαδικασία «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net» με την περιγραφή Εξαρτώμενα Μέλη. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την μεταφορά των δεδομένων του πίνακα 8.1 «Στοιχεία Εξαρτωμένων Μελών Φορολογούμενων» από το site της Α.Α.Δ.Ε αποεπιλέγετε την συγκεκριμένη επιλογή από τον πίνακα μεταφοράς.
Αντικατάσταση της περιγραφής των κωδικών 435/436 του πίνακα 6 της 4ης σελίδας του εντύπου ως εξής: Μη εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιριών που φορολογούνται με τον ν.4607/2019, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της Α.1201/2019 απόφασης της Α.Α.Δ.Ε.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην απεικόνιση του αποτελέσματος της εκκαθάρισης ανά φορολογούμενο, στην περίπτωση που το ποσό προς καταβολή ήταν κάτω των 30 ευρώ.
Εκτύπωση Ε3
Τυχόν διαφορά των καταχωρημένων ποσών του πίνακα «Επιμερισμός Δαπανών Πίνακα Δ΄» που αφορούν δαπάνες αποσβέσεων, μετά την μεταφορά τους στους αντίστοιχους κωδικούς που βαρύνουν το κόστος πωληθέντων κάθε δραστηριότητας, θα αφαιρείται από τους κωδικούς του πίνακα Δ΄11 (125-225-325-425).
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Νωπά & Ευαλλοίωτα Αγροτικά Προϊόντα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των δεδομένων που απαιτούνται για την υποβολή των ανεξόφλητων παραστατικών που αφορούν την Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τον ν.4492/17. Αρχικά, επιλέγετε το διάστημα και πατώντας την ένδειξη «Ανάκτηση» εμφανίζονται σε λίστα οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμό όπου στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» έχει επιλεγεί η τιμή Νωπά & Ευαλλοίωτα Αγροτικά Προϊόντα. Στην συνέχεια, συμπληρώνετε τα είδη που περιλαμβάνονται σε κάθε παραστατικό, την ποσότητα καθώς και την καθαρή αξία αυτών. Το άθροισμα της αξίας των προϊόντων θα πρέπει να ισούται με την συνολική αξία του τιμολογίου. Η λειτουργία αυτή αποτελεί νέο module με την περιγραφή «Νωπά και Ευαλλοίωτα Αγροτικά Προϊόντα».
Σημείωση: H υποβολή των παραστατικών στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.89 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Συνήθεις Επιλογές» , έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των επιλογών που έχετε προσθέσει. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο όταν το πεδίο «Ταξινόμηση ανά» έχει τιμή «Επιλογή του Χρήστη».
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Προσθήκη νέας επιλογής στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» με την τιμή «Μεταφορικό Ισοδύναμο». Όσοι λογαριασμοί έχουν την παραπάνω τιμή θα ενημερώνουν την καταχώριση του εντύπου που αφορά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τις επιχειρήσεις.
ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Μεταφορικό Ισοδύναμο
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των δεδομένων που απαιτούνται για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης για το Μεταφορικό Ισοδύναμο των επιχειρήσεων. Αρχικά, επιλέγετε το διάστημα και πατώντας την ένδειξη «Ανάκτηση» εμφανίζονται σε λίστα οι κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με λογαριασμό όπου στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» έχει επιλεγεί η τιμή Μεταφορικό Ισοδύναμο. Στην συνέχεια, συμπληρώνετε ανά παραστατικό όσα στοιχεία απαιτούνται για την ορθή υποβολή της αίτησης. Η λειτουργία αυτή αποτελεί νέο module με την περιγραφή «Μεταφορικό Ισοδύναμο».
Σημείωση: H υποβολή των παραστατικών της αίτησης θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.88 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέου πεδίου εξαγωγής με την περιγραφή Χαρακτηρισμός Πελάτη/Προμηθευτή, που λειτουργεί σε συνδυασμό με τις τιμές των αντίστοιχων πεδίων Χαρακτηρισμός Πελάτη και Χαρακτηρισμός Προμηθευτή.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Εξαγωγή Αρχείου ΦΠΑ Αγροτών
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής σε αρχείο csv της κατάστασης επιστροφής του Φ.Π.Α. Αγροτών, βάση των προδιαγραφών που περιγράφονται στην ΠΟΛ 1071/2014. Μετά την εμφάνιση της εκτύπωσης στην οθόνη, επιλέγετε την ένδειξη «Αποθήκευση ως /CSV» και στην συνέχεια ορίζετε την περιοχή και το όνομα αποθήκευσης . Προϋπόθεση για την εμφάνιση δεδομένων στην ανωτέρω κατάσταση και στο σχετικό αρχείο είναι η συμπλήρωση του εντύπου «Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)».  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προσθήκη νέας επιλογής με την περιγραφή Εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται βάσει των διατάξεων των άρθρων 10-15 ν.4575/2018, στην λίστα της ανάλυσης των κωδικών 617/618 και 657/658 του πίνακα 6,της 4ης σελίδας του εντύπου.
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι διαθέσιμη η Μεταφορά Ακινήτων από το TaxisNet, για τα Νομικά Πρόσωπα .
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» για το φορολογικό έτος 2018 για τα Νομικά Πρόσωπα, επιλέγοντας την αντίστοιχη ένδειξη.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης ξεχωριστών εκκαθαριστικών σημειωμάτων ανά φορολογούμενο, επιλέγοντας στο κριτήριο αναζήτησης «Εκκαθαριστικό Φορολογούμενου» την επιλογή Υπόχρεου, Συζύγου Μ.Σ.Σ ή Υπόχρεου-Συζύγου Μ.Σ.Σ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2018.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις  Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η καταγραφή της ημερομηνίας οριστικής υποβολής του εντύπου της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ 2019.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.87 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσθήκη νέων λογαριασμών στο Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής για τις ανάγκες του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2018. Οι λογαριασμοί αφορούν κυρίως την απεικόνιση των δεδομένων του Πίνακα Ζ3΄Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία, όπως πχ Πωλήσεις  Παγίων, Αγορές Παγίων κ.α. Ενδεικτικά, νέοι λογαριασμοί 14.98.1024, 14.98.1000, 14.00.1024, 77.00.1024 κ.α.
Για την ενεργοποίησή του, πηγαίνετε στην επιλογή «Παράμετροι/Κύριες Εργασίες/Μεταφορά Δεδομένων/ Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών» και πατάτε την ένδειξη «Δημιουργία».  
Κατάσταση Ελέγχου Παρ/κών DC Scan
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας εκτύπωσης με την οποία δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί μέσω της υπηρεσίας DC SCAN4YOU.Για το σκοπό αυτό, προστέθηκαν επιπλέον νέα κριτήρια αναζήτησης καθώς και πεδία εκτύπωσης με την περιγραφή «Ημερομηνία Σάρωσης» και «Χρήστης Σάρωσης».
DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Ανάκτηση Παραστατικών
Είναι πλέον δυνατή η ταξινόμηση των παραστατικών βάση Ημερομηνίας.
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέου πεδίου με την περιγραφή Α/Α Γραμμών Άρθρου. Επιλέγοντας το, κατά την εξαγωγή του αρχείου, στην αντίστοιχη στήλη αποτυπώνει για κάθε γραμμή του άρθρου (παραστατικού) μια αύξουσα αρίθμηση (πχ αν το παραστατικό ΤΙΜ 100 έχει 3 γραμμές, στην πρώτη θα βάλει το νούμερο 1, στην δεύτερη το νούμερο 2, στην τρίτη το 3 κλπ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προσθήκη νέων καταχωρητικών πινάκων στους κωδικούς 023-024 του πίνακα 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, και 251-252, 259-260, 261-262 του πίνακα 4.Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ καθώς και προσθήκη νέων στηλών στον πίνακα των κωδικών 059-060 με την περιγραφή Χώρες και Τράπεζα Εξωτερικού.
Σημείωση: Η αποστολή των δεδομένων που αφορούν τα ανωτέρω θα υλοποιηθεί σε επόμενη έκδοση.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net .
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Καρτέλα Αγρότη, για την Δημοσιοποίηση Πληρωμών, πατώντας την ένδειξη Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ. Προϋπόθεση για τη σύνδεση, είναι η αναγραφή των κωδικών πρόσβασης στο πεδίο ΟΠΕΚΕΠΕ στο tab «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» στο menu Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός» αναγράφετε αντίστοιχα το email και τον κωδικό του Αγρότη.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις  Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την Υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από δικαιώματα» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1100/2019 της Α.Α.Δ.Ε. (Ver.: 4.00.87)
Για την απεικόνιση των δεδομένων λαμβάνονται υπόψιν οι κινήσεις με λογαριασμό/ούς που έχουν την επιλογή Εκμίσθωση Περιπτέρου στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός». Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής βήματα:
 • Αφού επιλεγεί ο Μήνας και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, κάνετε κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη Taxisnet, οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την Εφαρμογή.
 • Στο υποσέλιδο Αναλυτικές Αμοιβές, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Να σημειωθεί πως στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση (Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών) σε περίπτωση που η υποβολή πραγματοποιείται με ρόλο χρήστη.
Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.86 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέων  Profiles Κινήσεων (Εσόδων & Εξόδων) και Συναλλασσόμενων με προεπιλεγμένες τιμές, με τους κωδικούς DC05,DC06 και DC07.
Προσθήκη υποσέλιδου με την περιγραφή Σταθερές Τιμές. Στην σελίδα αυτή, μπορείτε να ορίσετε την σταθερή τιμή διάφορων πεδίων όπως για παράδειγμα Υπόχρεος ΜΥΦ ΟΧΙ, Υπόχρεος ΜΥΦ ΝΑΙ, Σταθερή Τιμή 1-10 κ.α. Οι τιμές αυτές θα εξάγονται στο αρχείο σε συνδυασμό με τα επιλεγμένα πεδία του Profile.
Προσθήκη νέου πεδίου με την περιγραφή Profile Αναλυτικών Γραμμών. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να επιλέξετε από την λίστα τον κωδικό ενός άλλου Profile που επιθυμείτε να συσχετίσετε με το συγκεκριμένο, τα πεδία του οποίου θα εμφανίζονται στο αρχείο εξαγωγής στην θέση των αναλυτικών γραμμών.
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου σε μορφή ASCII, επιλέγοντας στο Profile την αντίστοιχη τιμή στην επιλογή «Μορφή Εξαγωγής Αρχείου».
Προσθήκη νέων πεδίων Εφαρμογής στα Profiles Κινήσεων και Συναλλασσόμενων, πχ Υπόχρεος ΜΥΦ, Χαρακτηρισμός Παραστατικού, Κενό 1, Κενό 2 κ.α. Τα νέα αυτά πεδία δύναται να καλύψουν τις προδιαγραφές ακόμα περισσότερων περιπτώσεων γραμμογράφησης αρχείων.
Βοηθητικές Εργασίες
Κωδικοποίηση Παραστατικών
Προσθήκη νέας στήλης με την περιγραφή «Χαρακτηρισμός  Παραστατικών», όπου μπορεί να ορισθεί συγκεκριμένη τιμή, εφόσον απαιτείται για τις ανάγκες της γραμμογράφησης του αρχείου.
Εκτυπώσεις /Υποβολή Μέσω Internet
Κατάσταση Συμφωνητικών
Είναι πλέον δυνατή η προβολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε..
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Προμηθευτών
Είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών » για ημερομηνιακό διάστημα από 01/01/2019 και έπειτα.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης (Φ2), σε περίπτωση που υπήρχε διττός ρόλος του εξουσιοδοτούμενου προσώπου(πχ για τον εαυτό μου /ως Εκπρόσωπος Ν.Π ).
Είναι πλέον η δυνατή η προβολή Τροποποιητικής Δήλωσης (Φ2) κατά την περίπτωση που γινόταν χρήση εξουσιοδότησης και το ΑΦΜ της εταιρίας υπήρχε σε άλλη σελίδα πλην της 1ης στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Μεταφέρονται πλέον κατά την διαδικασία «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net», στους κωδικούς  667 (Τόκοι ημεδαπής προέλευσης ) και 675 (Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαπής προέλευσης) , τα ποσά που αφορούν τόκους πλην των τόκων καταθέσεων.
Είναι δυνατή η άντληση του πεδίου 037 (Είστε κατ’ επάγγελμα αγρότης;) πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net».
Είναι δυνατή η εμφάνιση του πίνακα στον κωδικό 291 (Μερίσματα προ φόρου ημεδαπής προέλευσης) και 293 (Φόρος που παρακρατήθηκε για μερίσματα ημεδαπής προέλευσης) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net».
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι πλέον δυνατή η ορθή άντληση των ακινήτων της 2ης σελίδας «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι.ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΚΤΛ. ΑΚΙΝΗΤΑ» μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα« Επιμερισμός Δαπανών Πίνακα Δ΄», επιλέγοντας την σχετική ένδειξη..
Εκτύπωση Ε3
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός των ποσών του πίνακα Ζ’ 3 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία βάσει ακαθάριστων εσόδων σε περίπτωση μικτής επιχείρησης αναφορικά με τα πάγια. Προϋπόθεση για τον επιμερισμό είναι η καταχώριση στον αντίστοιχο λογαριασμό κινήσεων του χαρακτήρα Μ στην κατηγορία Ε3 ( πχ Μ8021)..
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κ.λπ.
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή και προβολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε., έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.85 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα κατά την Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net, στην περίπτωση που το έντυπο έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά για το φορολογικό έτος 2018.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα κατά την Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net, στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2018.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα κατά την υποβολή του εντύπου στο Taxis Net, στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2018.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.84 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
ΝΕΟ! Βελτιωμένη ταχύτητα στην άντληση στοιχείων από το TaxisNet .
Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται πλέον άντληση του Τ.Κ της κύριας κατοικίας του πίνακα 5.1, καθώς και των Στοιχείων Εξαρτωμένων μελών του πίνακα 8.1.
Είναι πλέον δυνατή κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι σε οποιονδήποτε κωδικό του εντύπου, η εμφάνιση της σχετικής οδηγίας συμπλήρωσης από το βιβλιαράκι οδηγιών φορολογικού έτους 2018.
Προστέθηκαν οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2018, επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Εκτύπωση Ε3
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα Ε’ (Προσωρινές Διαφορές Μεταξύ Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης) βάσει ακαθάριστων εσόδων σε περίπτωση μικτής επιχείρησης. Τα πόσα αυτά μεταφέρονται αυτόματα κατά περίπτωση, στους κωδικούς 141-441 και 142-442 του Πίνακα ΣΤ’ .
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην άντληση των δεδομένων παρελθόντων ετών μέσω της λειτουργίας «Μεταφορά από TaxisNet».
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις  Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή του αρχείου σε περίπτωση που υπήρχε ρόλος χρήστη και το ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου προσώπου βρισκόταν σε άλλη σελίδα πλην της 1ης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.83 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis για το φορολογικό έτος 2018, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net». Κατά την ανωτέρω διαδικασία μεταφέρονται από το Taxis τα προσυμπληρωμένα ποσά, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα.
Σημείωση: Δεν πραγματοποιείται άντληση του Πίνακα 8. Στοιχεία Εξαρτωμένων Μελών Φορολογούμενων. Η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση.
Προσοχή!
Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Προσθήκη νέων καταχωρητικών πινάκων. Προστέθηκαν νέοι πίνακες στους κωδικούς:
 • 667-668 (Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης )
 • 669-670 (Τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης )
 • 719-720 (αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων κλπ.)
 • 721-722 (αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής κλπ. )
 • 723-724 (αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων κλπ.)
 • 743-744 (αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων κλπ.)
 • 735-736 (αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων κλπ. )
 • 759-760 (χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε )
 • 725-726 (δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών κλπ.)
 • 727-728 (τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής )
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net. Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου στο TaxisNet για το φορολογικό έτος 2018 .
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net . Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα άντλησης των ακινήτων πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» για το φορολογικό έτος 2018. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μεταφέρονται τα δεδομένα των πινάκων :
 • 037 (Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής/αλλοδαπής)
 • 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης)
 • 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης)
 • 041 (Ενεργά Τερματικά POS)
 • 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχείρησης)
 • 045 (Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών)
 • Γ’1  (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν)
 • Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων αρ.2 ν.4308/2014
 • Γ’2 (Αγροτικές Επιδοτήσεις-Ενισχύσεις)
 • 023 (Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.)
Σε περίπτωση που κατά την άντληση στοιχείων, τα δεδομένα των πινάκων 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης) , Γ’1 (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν) και 023 (Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.), είναι περισσότερα των γραμμών του εντύπου, όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στις αντίστοιχες Συνημμένες Καταστάσεις.
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην συμπλήρωση του πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ. (Έως 3Ο βαθμό)» για τους σκοπούς την ορθής υποβολής του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε. Πλέον η αντιστοίχιση των λογαριασμών εσόδων θα πραγματοποιείται βάσει του Κ.Α.Δ. και όχι του είδους δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις που ο πίνακας είχε ήδη συμπληρωθεί σε προγενέστερη έκδοση, πραγματοποιείται αυτόματη αντιστοίχιση με τους Κ.Α.Δ. που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο.
Συνημμένη Κατάσταση Κ.Α.Δ.  Ε3
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε αναλυτικά τους Κ.Α.Δ. και τις αξίες ανά δραστηριότητα, που αφορούν τα υπολειπόμενα ποσά του πίνακα 023 (Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ). Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί  για την ορθή υποβολή του εντύπου, εφόσον υπάρχουν Κ.Α.Δ. δευτερευουσών  δραστηριοτήτων που απεικονίζονται συνοπτικά στο πεδίο «Υπολειπόμενο ποσό» του εντύπου, είναι δηλαδή περισσότερες των τριών.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Κ.Α.Δ.  Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Συνημμένης Κατάστασης Κ.Α.Δ. Ε3.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net. Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.82 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στην λίστα εταιριών (F11) των στοιχείων του/της Συζύγου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο). Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εφόσον ενεργοποιηθούν με ctrl+p τα συγκεκριμένα Πεδία Εμφάνισης στις Παραμέτρους Αναζήτησης.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /Υποβολή Μέσω Internet
Κατάσταση Συμφωνητικών
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site της Α.Α.Δ.Ε. μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Βοηθητικές Εργασίες
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου», κατά τη σύνδεση στην Υπηρεσία για τα Βασικά Στοιχεία Μητρώου. Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε από το φορολογικό έτος 2018, η δυνατότητα επιμερισμού των Δαπανών του πίνακα Δ’ βάσει ποσού ή ποσοστού και συγκεκριμένα των ποσών που αφορούν τα πεδία 105 (Λοιπά Έξοδα Εμπορικής Δραστηριότητας) 212 (Λοιπά Έξοδα Παραγωγής) 317 (Έξοδα Παραγωγής Αγροτικής-Βιολογικής Δραστηριότητας) και 401 (Σύνολο Δαπανών από Παροχή Υπηρεσιών), πατώντας την ένδειξη «Επιμερισμός Δαπανών Πίνακα Δ΄». Στον πίνακα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε στο είδος δαπάνης που επιθυμείτε, ποσό ή ποσοστό και αποθηκεύετε με το πλήκτρο F12. Στην συνέχεια, εκτυπώνοντας το έντυπο Ε3 έχουν μεταφερθεί στα ανωτέρω πεδία οι αξίες όπως έχουν προκύψει βάση του ανωτέρω επιμερισμού.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site της Α.Α.Δ.Ε. μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την Υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής βήματα:
1. Αφού επιλεγεί ο Μήνας και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, κάνετε κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη Taxisnet, οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την Εφαρμογή. Στο υποσέλιδο Αναλυτικές Αμοιβές, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Να σημειωθεί πως στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση (Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών) σε περίπτωση που η υποβολή πραγματοποιείται με ρόλο χρήστη.
2. Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα , ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Εταιριών σε DC TAX4all
Προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργές». Κατά την επιλογή του εμφανίζονται μόνο όσες εταιρίες έχουν την αντίστοιχη ένδειξη στην Διαχείριση Εταιριών.
Εταιρίες
Στην φόρμα εκτύπωσης «Εταιρίες» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία «Όνομα Συζύγου», «Επώνυμο Συζύγου» και «ΑΦΜ Συζύγου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.81 - Νέες Δυνατότητες

DC Scan4al
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέου Πεδίου στο Profile Κινήσεων, με την περιγραφή Α/Α Κίνησης. Επιλέγοντας το, κατά την εξαγωγή του αρχείου excel, στην αντίστοιχη στήλη αποτυπώνει για κάθε γραμμή έναν μοναδικό αριθμό ομαδοποιημένο κατά το είδος και τον αριθμό του παραστατικού.
ΝΕΟ! Προσθήκη έτοιμων Profiles Κινήσεων (Εσόδων & Εξόδων) και Συναλλασσόμενων (Πελατών & Προμηθευτών) με τους κωδικούς DC01, DC02, DC03 και DC04.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης (Φ2), κατά την περίπτωση που γινόταν χρήση εξουσιοδότησης και το ΑΦΜ της εταιρίας υπήρχε σε άλλη σελίδα πλην της 1ης στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δηλώσεις Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή του εντύπου, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ως ρόλος χρήστη η τιμή ως Λογιστής.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Δικαιούχοι Επιδόματος Στέγασης
ΝΕΟ! Επιλέγοντας την συγκεκριμένη εκτύπωση, εμφανίζονται οι Υπόχρεοι οι οποίοι δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση Επιδόματος Στέγασης, σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 10747/256/2019. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται βάση των καταχωρημένων στοιχείων του εντύπου Ε1 του έτους που ζητείται (πχ για το έτος 2017 θα ληφθεί υπόψιν το αποθηκευμένο έντυπο του φορολογικού έτους 2017) καθώς και της αξίας Ακινήτων από τα αναρτημένα Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ στο site της Α.Α.Δ.Ε. Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της αίτησης. Σημείωση 1: Στα εξαρτώμενα μέλη δεν λαμβάνεται υπόψιν η/ο Σύζυγος.
Σημείωση 2: Τα φιλοξενούμενα πρόσωπα που διαμένουν με τον φορολογούμενο δεν προσμετρώνται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
Σημείωση 3: Δεν λαμβάνεται υπόψιν το κριτήριο της 5ετους διαμονής στην ελληνική επικράτεια.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην Προβολή του εντύπου, σε περίπτωση που ως Ρόλος Χρήστη είχε επιλεγεί η τιμή «Ως Λογιστής Λογιστικού Γραφείου».  
Δήλωση Εισφοράς Δακοκτονίας
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που προέκυψε στην υποβολή του εντύπου,  έπειτα από τις έκτακτες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
Επίδομα Στέγασης
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η υποβολής της αίτησης για το Επίδομα Στέγασης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.80 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4ALL
Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών
Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης των Λογαριασμών Μαζικής Καταχώρισης με το ανάλογο ποσοστό ΦΠΑ, ώστε να πραγματοποιείται σωστή αντιστοίχιση στην περίπτωση που έχει ορισθεί στο Profile Κινήσεων διάσπαση γραμμών ανά % ΦΠΑ.  Εφόσον γίνεται χρήση προεπιλεγμένων λογαριασμών κατά την Σάρωση ή Μεταφόρτωση, θα χρειαστεί στην επιλογή «Βοηθητικές Εργασίες/Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών», να επιλεγεί υποχρεωτικά για κάθε λογαριασμό το ποσοστό ΦΠΑ που αφορά, από την διαθέσιμη λίστα. 
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Είναι πλέον εφικτή η σύνδεση στην Υπηρεσία για τα Βασικά Στοιχεία Μητρώου έπειτα από τις αλλαγές που   πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο Ν
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2018.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ/Λήψη Παραστατικού
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην σύνδεση στο site, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.79 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Από την παρούσα έκδοση και εφεξής, θα πραγματοποιηθεί όπου απαιτείται, σταδιακή αντικατάσταση των συνδέσεων στα διάφορα sites, του περιηγητή ΙΕ με τον Mozilla Firefox.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2018.
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2018
Επίσης προστέθηκε το παρακάτω Είδος Μίσθωσης στην στήλη 17:
• Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2018.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Είναι διαθέσιμη η εκκαθάριση Φόρου για το φορολογικό έτος 2018.
Σημείωση: Η εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις του Ν.4172/2013. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα ενσωματωθεί άμεσα.
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2018.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δηλώσεις Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site της Α.Α.Δ.Ε. μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.77 - Νέες Δυνατότητες

Σημαντικό! Βελτίωση της ταχύτητας αποθήκευσης των εκτυπώσεων σε αρχείο excel με χρήση ΜS Office (πχ Βιβλίο Εσόδων Εξόδων).
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /ΚΕΠΥΟ
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η σύνδεση  πραγματοποιείται  με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης του πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.(Έως 3Ο βαθμό)», ενσωματώθηκε νέα λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης των πωλήσεων με τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ., μέσω της ένδειξης«Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.. Προϋπόθεση για τον ορθό υπολογισμό , η αντιστοίχιση των λογαριασμών εσόδων με το είδος δραστηριότητας (Κύρια, 1η Δευτερεύουσα, 2η Δευτερεύουσα κλπ.) .
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2018.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
Εκτύπωση Εντύπου N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2018.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.76 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι αλλαγές αναφορικά  με την αλλαγή του site της Data Communication (πχ RSS, e-υποστήριξη, Νέες Δυνατότητες).  
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Συγκεντρωτική Κατάσταση Κινήσεων 
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση που απεικονίζει τη συνολική Καθαρή Αξία κάθε κίνησης, το Συνολικό Ποσό ΦΠΑ καθώς και την Συνολική Μικτή Αξία ανεξάρτητα με το πλήθος των λογαριασμών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών
Έκδοση Παραστατικών Γραφείου
Προστέθηκε η δυνατότητα κατά την έκδοση των παραστατικών, να διενεργείται παράλληλα με την αυτόματη εγγραφή του Εσόδου στον Λογαριασμό που έχει συμπληρωθεί και η εγγραφή του Λογαριασμού Παρακράτησης Φόρου. Προϋπόθεση για την ανωτέρω δυνατότητα,  είναι να συμπληρωθεί Λογαριασμός στο πεδίο «Λογαριασμός Παρακρ/σης». Στην περίπτωση αυτή,  η εγγραφή του Λογαριασμού Παρακράτησης θα πραγματοποιείται με αρνητικό πρόσημο για λόγους ορθής απεικόνισης του υπολοίπου Πελατών.  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των Κωδικών Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για όλες ή όσες εταιρίες επιθυμείτε.
Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε η πρόσβαση στην συγκεκριμένη εκτύπωση να μην επιτρέπεται σε όλους τους  χρήστες  της εφαρμογής, θα πρέπει στην επιλογή «Παράμετροι/Κύριες Εργασίες/Ασφάλεια Εφαρμογής/Διαχείριση Μενού Ομάδων», να επιλέξετε διαδοχικά όσους επιθυμείτε και αφού κάνετε κλικ στο μενού της εκτύπωσης  να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+L. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα στην οθόνη του Προσωπικού Μενού κάθε  χρήστη, να αποκρύψετε το μενού της εκτύπωσης κάνοντας δεξί κλικ «Απόκρυψη».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.75 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντικό! Σημαντική βελτίωση της ταχύτητας εμφάνισης στην οθόνη της εκτύπωσης του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που προέκυψε με την έκδοση 4.00.74, στην αναζήτηση του λογαριασμού.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την ορθή υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηριότητα φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την ορθή υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Εισοδ. από Μερίσματα-Δικαιώματα φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
Βεβαιώσεις Εισ. Από Μερίσμ.-Δικαιώμ.(Ν-Ταχ)
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την ορθή υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Εισοδ. από Μερίσματα-Δικαιώματα(Ν-Ταχ) φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Εισαγωγή Εταιρίας από Academia Τρίτου
Εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό  μήνυμα κατά την διαδικασία εισαγωγής,  σε περίπτωση που στο πεδίο «Νέος Κωδικός» συμπληρωθούν λιγότερα από τέσσερα ψηφία.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.74 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Προμηθευτών
Ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων αλλαγών στις περιγραφές του είδους αμοιβής των κωδικών 6,10 και 15, στην λίστα του πεδίου «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.», σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι σε οποιονδήποτε κωδικό του εντύπου, εμφάνισης της σχετικής οδηγίας συμπλήρωσης από το βιβλιαράκι οδηγιών φορολογικού έτους 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Οφειλές Γ.Γ.Π.Σ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Ταυτότητας Οφειλής που αφορά την ληξιπρόθεσμη δόση του επόμενου μήνα για μια ή περισσότερες οφειλές Εντός ή Εκτός Ρύθμισης.
Γνωστοποίηση Υποβολής Χωριστής Δήλωσης ΦΕΦΠ εγγάμων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε., όπου οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Ασφάλεια Εφαρμογής
Διαχείριση Ασφάλειας Εταιριών
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής όλων των εταιριών, κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Επιλογή Όλων».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.73 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη διαδρομή του αρχείου παραμέτρων που αφορά στη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής, λόγω αλλαγής του site της DC.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.72 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /Υποβολή Μέσω Internet
Κατάσταση Συμφωνητικών
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Βεβαιώσεις Εισ. Από Μερίσμ.-Δικαιώμ.(Ν-Ταχ)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Ταχυκαταχώριση Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση για Επίδομα Θέρμανσης
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησης να μεταφέρονται αυτόματα τα πεδία τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, email, ΙΒΑΝ, αριθμός παροχής  ρεύματος και τ.μ. επιφανείας κύριων χώρων, σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.
Έντυπα Σειράς Μ΄/Εκτυπώσεις
Μ8-Μέλη Μη Φυσικού Προσώπου
Είναι πλέον εφικτή η εκτύπωση του εντύπου, σε περίπτωση που γίνεται χρήση και 2ης σελίδας.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην Προβολή του εντύπου με Firefox, σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκε στην Σύζυγο και γινόταν χρήση των κωδικών της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.71 - Νέες Δυνατότητες

Πίνακες
Ταμειακές Μηχανές
Προσθήκη εμφάνισης του πεδίου «Αιτιολογία Κίνησης» κατά την διαδικασία ανάκτησης των εγγραφών μέσω της λειτουργίας «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών Κινήσεων».
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες /Μαζικές Εισπράξεις Πελατών-Προμηθευτών
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Ημερομηνία Έως», βάση του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί πλέον η ανάκτηση του υπολοίπου των Πελατών-Προμηθευτών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των οδηγιών του εντύπου.
Δηλώσεις ΦΠΑ /Ταχυκαταχώριση
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των οδηγιών του εντύπου.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών /Βοηθητικές Εργασίες
Ιστορικό Εντύπου Φ4
Νέα δυνατότητα καταγραφής Ιστορικού για τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Φ4), κατά την εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου.
Ιστορικό Εντύπου Φ5
Νέα δυνατότητα καταγραφής Ιστορικού για τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Φ5), κατά την εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου.
Ιστορικό Εντύπου Intrastat
Νέα δυνατότητα καταγραφής Ιστορικού για τις δηλώσεις Intrastat κατά την εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου.
Καταχώριση Στοιχείων Ε9
Είναι πλέον δυνατή η άντληση των ακίνητων μέσω της ένδειξης «Μεταφορά Ακινήτων από TaxisNet», έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των δεδομένων από το έντυπο Ε3 για τα φορολογικά έτη από το 2017 και έπειτα, πατώντας την ένδειξη « Μεταφορά από Ε3».
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού και ενημέρωσης του αριθμού των σακουλών, πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις».  Μοναδική προϋπόθεση η επιλογή της  περιόδου καθώς και του λογαριασμού ή των λογαριασμών που έχουν κινηθεί.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ/Λήψη Παραστατικού
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, για την λήψη του σχετικού Παραστατικού.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Εταιριών σε DC TAX4all
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας της λίστας του πελατολογίου στην νέα cloud εφαρμογή της Data Communication DC TAX4all. Επιλέγετε από την λίστα των Εταιριών αυτές που επιθυμείτε και στην συνέχεια πατάτε την ένδειξη «Αποστολή».  
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.70 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ. Προστέθηκαν οι ακόλουθοι Κ.Α.Δ.:
75.00.11.00 - Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Ζώα Συντροφιάς
75.00.19.00 - Άλλες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην άντληση των δεδομένων παρελθόντων ετών, μέσω της επιλογής «Μεταφορά από TaxisNet», για τα έτη που γινόταν χρήση του ΙΕ, μετά τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Βεβαιώσεις Συντάξεων Δημοσίου
Είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση της Βεβαίωσης Συντάξεων Δημοσίου.
Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Ενσωματώθηκε η υποβολή της Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος 2018. Τα πεδία ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο ,email και ΙΒΑΝ  συμπληρώνονται αυτόματα σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.
Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Στην λίστα πελάτων εμφανίζονται πλέον όσες Εταιρίες έχουν ορίσει στην Διαχείριση Εταιρίας πως χρησιμοποιούν το έντυπο Ε3.
Έντυπα Σειράς Μ/Καταχώριση
Μ2
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης περισσότερων χαρακτήρων στο πεδίο «Τίτλος» στην παράγραφο β «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
Είναι πλέον δυνατός ο ορθός υπολογισμός βάσει του εντύπου Ε3 ανεξαρτήτως χρήσεως, της Οικονομικής Αναφοράς «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα». Για τον σκοπό αυτό, έχουν προστεθεί δύο νέες φόρμες με την περιγραφή «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα από 2017» που διαχειρίζεται τις χρήσεις από το έτος 2017 και έπειτα και «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 2016-2017» που διαχειρίζεται τις χρήσεις της 2ετίας 2016-2017. Για τα έτη πριν το 2016 γίνεται χρήση της υπάρχουσας φόρμας, που έχει μετονομαστεί σε «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έως 2016».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.68 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Στην εκτύπωση, στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Συν. Μικτή Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών (Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση)
ΝΕΟ! Με την παρούσα έκδοση, προστίθεται στην εφαρμογή μια νέα πολύ σημαντική λειτουργία που σας δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των παραστατικών παράλληλα με την καταχώριση των εγγραφών στα λογιστικά σας βιβλία. Η ανωτέρω λειτουργία συνδέει κάθε λογιστική εγγραφή με την εικόνα του παραστατικού που αφορά, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ανάκτησής της, οποιαδήποτε στιγμή. Η λειτουργία αυτή αποτελεί νέο module με την περιγραφή «Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση». Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες 
Κωδικός Πρόσβασης Εταιρίας
Προστέθηκε νέο πεδίο «Ηλεκτρ. Αρχειοθέτηση Παραστατικών» , στο οποίο επιλέγεται την τιμή «ΝΑΙ», σε περίπτωση που στην συγκεκριμένη εταιρία επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες του module «Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την υποβολή του εντύπου στο Taxis net , πραγματοποιείται μεταφορά του αριθμού λογαριασμού IBAN , εφόσον έχει καταχωρηθεί στην επιλογή «Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Καταχώριση Στοιχείων/Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)».
Δηλώσεις ΦΠΑ / Βοηθητικές Εργασίες
Ιστορικό  Περιοδικών ΦΠΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ(Φ2) έχει επιλεγεί η ένδειξη «Taxis net Με Δόσεις με Firefox»  ή  «Taxis net Με Δόσεις με ΙΕ», καταγραφής της στο Ιστορικό με την ένδειξη «Μέσω Taxis με Δόσεις».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Αναδρομικών για τις μειώσεις Συντάξεων
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ , για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που επιθυμείτε, υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης πρότυπου κειμένου στην ενότητα Β’.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παρακολούθηση Μεταβολών Δεδομένων
Διαχείριση Ιστορικού Δεδομένων
Είναι πλέον διαθέσιμη μια νέα σημαντική λειτουργία η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις μεταβολές/ εισαγωγές / διαγραφές που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε χρήστη, στους βασικούς πίνακες της εφαρμογής. Η λειτουργία αυτή αποτελεί νέο module με την περιγραφή  «Παρακολούθηση Μεταβολών Δεδομένων». Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες  
Εκτύπωση Ιστορικού Δεδομένων
Προστέθηκε εκτύπωση η οποία απεικονίζει τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στους πίνακες της εφαρμογής , που έχουν δηλωθεί στην επιλογή «Διαχείριση Ιστορικού».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.67 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης δύο παραθύρων στην οθόνη της εφαρμογής . Για την ενεργοποίησή της, κάνετε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε επιλογή του μενού και επιλέγετε « Άνοιγμα σε Δεύτερο Παράθυρο».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Ενσωματώθηκε η σύνδεση για την υποβολή της αίτησης που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Εκτυπώσεις
Ιστορικό Συνδέσεων Χρηστών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ιστορικό Συνδέσεων Χρηστών», η οποία απεικονίζει τις συνδέσεις (επιτυχημένες και αποτυχημένες) στην εφαρμογή καθώς και τις αποσυνδέσεις για όλους τους χρήστες
Βοηθητικές Εργασίες
Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή«Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών  προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρίας από οποιονδήποτε τρίτο.
Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες που επιθυμείτε καθώς και τα κοινά αρχεία  και στην συνέχεια να πατήσετε την ένδειξη «Έναρξη Μεταφοράς ».Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στον φάκελο \DCESOEXO\_backup θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο αρχείο για την κάθε εταιρία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα eso_anonymized_ και τον 4ψήφιο κωδικό της εταιρίας (π.χ. eso_anonymized_0001.dat).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.66 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Σε περίπτωση καταχώρισης κίνησης με λογαριασμό Πετρελαίου Θέρμανσης, στο πεδίο «Κωδ. Μεταφορικού Μέσου» επιλέγοντας την τιμή «Βυτίο», στο πεδίο «Στοιχεία Μεταφορικού Μέσου» ενεργοποιείται λίστα επιλογής, με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία του πίνακα« Αρ. Κυκλοφ. Βυτίων Επιχ/σης». Η λίστα ενημερώνεται από την επιλογή «Παράμετροι/Πίνακες/ Αρ. Κυκλοφ. Βυτίων Επιχ/σης».
2. Σε περίπτωση καταχώρισης κίνησης με λογαριασμό Πετρελαίου Θέρμανσης, επιλέγοντας Πελάτη, στο πεδίο  «Αρ. Ηλέκτρ. Πληρωμής ΔΕΗ» συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός, με βάση το ιστορικό του πελάτη. Εφόσον ο πελάτης έχει κινηθεί με περισσότερους από έναν αριθμούς τότε ενεργοποιείται σχετική λίστα επιλογής.
3. Ενσωματώθηκε ο έλεγχος για την ανώτατη τιμή παραστατικού ακόμα και σε περίπτωση χρήσης Λογιστικού Άρθρου με περισσότερους από έναν λογαριασμούς.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Προσθήκη νέου πεδίου αναζήτησης «Λογαριασμοί» στα κριτήρια της φόρμας «Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων (ΕΥΡΩ)». Στο πεδίο περιέχονται οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου της Εταιρίας με την δυνατότητα επιλογής με δεξί κλικ, πολλαπλών λογαριασμών με τυχαία σειρά.

ΕΝΤΥΠΑ

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Έχει συμπεριληφθεί στην επιλογή Internet, η σύνδεση με το site του ΕΦΚΑ για την χορήγηση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς από το προηγούμενο έτος των απογραφών λήξης εμπορευμάτων, πρώτων υλών, προϊόντων κλπ., είτε έχουν προέλθει από καταχώριση των αντίστοιχων πεδίων επάνω στο έντυπο είτε από κινήσεις με λογαριασμούς που έχουν ανάλογες κατηγορίες, πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά από Προηγ. Έτος/Μεταφ. Απογραφής Λήξης».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση
ΝΕΟ! Νέα δυνατότητα λήψης του κωδικού Υποβολής για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης πατώντας την σχετική ένδειξη, για τα έτη από το 2014 και έπειτα, πατώντας την σχετική ένδειξη.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Φόρος Διαμονής
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Κύριες Εργασίες /Ασφάλεια Εφαρμογής
Πολιτικές Ασφαλείας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.65 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στην λίστα εταιριών (F11)  του email της εταιρίας. Η δυνατότητα  είναι διαθέσιμη εφόσον ενεργοποιηθεί με ctrl+p  το συγκεκριμένο Πεδίο Εμφάνισης στις Παραμέτρους Αναζήτησης
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.64 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση, στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Κατηγορία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Έχει προστεθεί νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Κατηγορία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
1. Έχει προστεθεί νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Ενταγμένος Αρθ.39β». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση, στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Ενταγμένος Αρθ.39β ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Εταιρίες
1. Στην φόρμα εκτύπωσης «Εταιρίες» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Ενταγμένη Αρθ.39β.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Έχει προστεθεί νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Ενταγμένη Αρθ.39β ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.63 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προσθήκη νέου πρότυπου  Λογιστικού Σχεδίου Εφαρμογής πλήρως εναρμονισμένου με το νέο έντυπο Ε3.
Για την ενεργοποίησή του, πηγαίνετε στην επιλογή «Παράμετροι/ Κύριες Εργασίες/ Μεταφορά Δεδομένων /Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών» και πατάτε την ένδειξη «Δημιουργία».
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Σε περίπτωση καταχώρισης κίνησης με Λογαριασμό Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, κατά το κλείσιμο του παραθύρου με τα στοιχεία Intrastat, μεταφέρεται αυτόματα η Στατιστική Αξία στο πεδίο Καθαρή /Μικτή Αξία του παραθύρου της καταχώρισής.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η τιμή του πεδίου Φύση Συναλλαγής αφορά επιστροφή ή αντικατάσταση (κωδ.21-22-23-29-30) η αξία μεταφέρεται με αρνητικό πρόσημο στην καταχώριση κινήσεων.
Διαχείριση Λογαριασμών
Προσθήκη νέου υποσέλιδου «Κινήσεις», στο οποίο εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις του συγκεκριμένου λογαριασμού  που έχει ζητηθεί, ταξινομημένες από την νεότερη στην αρχαιότερη. Επιπλέον, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ με το ποντίκι σε κάποια γραμμή, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης εγγραφής στην Καταχώριση Κινήσεων.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Ειδοποιητήρια Εισφορών ΕΦΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση πατώντας την σχετική ένδειξη.
Ηλεκτρονικό Παράβολο
Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε., για την χορήγηση και προβολή παράβολων.
Μεταφορικό Ισοδύναμο
Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την υποβολή αίτησης και εγγραφής των ωφελούμενων πολιτών και επιχειρήσεων.
Δήλωση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Ενσωματώθηκε η σύνδεση για την υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Ενσωματώθηκε η σύνδεση στο site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για την καταβολή της ειδικής εισφοράς διαδικτύου.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Είναι πλέον δυνατή η καταγραφή της οριστικής ημερομηνίας υποβολής του εντύπου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
1. Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός βάσει του νέου εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2017, των Οικονομικών Αναφορών«Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων» και «Ιστορική Εξέλιξη Οικονομικών Αποτελεσμάτων».
2. Προσθήκη νέας φόρμας στην  Οικονομική Αναφορά «Συγκριτικά Αποτελέσματα Ομοειδών Επιχειρήσεων»  βάσει του νέου εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2017. Για τα έτη έως το 2016  επιλέγετε την φόρμα «Συγκριτικά Αποτελέσμ. Ομοειδών Επιχ. έως 2016»   
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Εταιρίας
Διαχείριση Εταιριών
Προσθήκη νέου πεδίου «Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. »
Εκτυπώσεις
Εταιρίες
1. Στην φόρμα εκτύπωσης «Εταιρίες» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.». Αν θέλετε να έχετε  την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Στην φόρμα εκτύπωσης «Τελ. Ημ/νίες  Ενημέρωσης  Λοιπών Εντύπων», προστέθηκε στήλη με την  ημερομηνία της οριστικής υποβολής του εντύπου Περιβαλλοντικού Τέλους.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.62 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ
Προστέθηκαν οι ακόλουθοι Κ.Α.Δ.:
10.89.19.01 - Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 28.96.10.01 - Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων από πλαστικές ύλες • 28.99.14.02 - Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων άλλων από διάφορες ύλες • 32.30.14.03 - Κατασκευή πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 33.12.29.01 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 46.14.13.41 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 46.17.11.28 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 46.18.12.16 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 46.38.29.29 - Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 46.49.33.31 - Χονδρικό εμπόριο πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 46.69.20.17 - Χονδρικό εμπόριο τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 47.29.24.36 - Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 47.64.65.51 - Λιανικό εμπόριο πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 47.78.88.25 - Λιανικό εμπόριο τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 52.22.11.06 - Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων • 52.22.19.03 - Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων • 55.90.14 -Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου • 55.90.14.01 - Υπηρεσίες παροχής καταλύματος με παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. • 55.90.14.02 - Υπηρεσίες παροχής καταλύματος χωρίς παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου • 77.40.19.01 - Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Στην οθόνη της καταχώρισης κινήσεων, πατώντας την ένδειξη «Επιλογές /Καρτέλες Λογαριασμών», προ συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο « Κωδικός» ανάλογα με τον κωδικό λογαριασμού που έχει επιλεγεί.
Διαχείριση Λογαριασμών
1. Κατά την αποθήκευση ενός λογαριασμού, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση που το πεδίο «Τύπος Συναλλαγής» δεν συμβαδίζει με την τιμή του πεδίου Έσοδα/Έξοδα (πχ Λογαριασμός: Εσόδων και Τύπος Συναλλαγής: Δαπάνες Μη Διασταυρούμενες).
2. Κατά την εμφάνιση της διαχείρισης ενός λογαριασμού, προστέθηκε η ένδειξη «Επιλογές/ Καρτέλες Λογαριασμών» συμπληρώνοντας μάλιστα αυτόματα το πεδίο Κωδικός με τον κωδικό του λογαριασμού που έχει ζητηθεί.
Εκτυπώσεις /Οικονομικές
Κίνηση Ταμείου
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Τράπεζα», μέσω του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί η σχετική αναζήτηση.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Προστέθηκε νέο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» στα κριτήρια της πρότυπης φόρμας εκτύπωσης. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής με δεξί κλικ, περισσότερων του ενός τρόπων.
Πίνακες
Ταμειακές Μηχανές
Προσθήκη κριτηρίου «Πελάτης/Προμηθευτής», στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών Κινήσεων», βάση του οποίου υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης των κινήσεων που αφορούν μόνο τους επιλεγμένους κωδικούς Πελατών ή Προμηθευτών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων Κύριας Κατοικίας (Πιν.6.12) E1
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε τα ενοίκια που πληρώθηκαν για κύρια κατοικία της οικογένειας, σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραμμές του εντύπου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων Κύριας Κατοικίας (Πιν.6.12) E1
Προστέθηκε η εκτύπωση της συνημμένης κατάστασης ενοικίων κύριας κατοικίας.
Ειδοποιητήρια Εισφορών ΕΦΚΑ
Ενσωμάτωση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης Ε.Φ.Κ.Α.
Έντυπο Α21-Οικογενειακά Επιδόματα
1Είναι πλέον δυνατή η καταγραφή της οριστικής ημερομηνίας υποβολής του εντύπου.
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
Νέα δυνατότητα σύνδεσης μέσω της ένδειξης «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΤΜ-ΦΗΜ», στην εικόνα των Στοιχείων ΚΒΣ όπου αναγράφονται οι πληροφορίες για τα στοιχεία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, Φορολογικών Μηχανισμών, Ταξίμετρων κλπ.
ΕΛΠ / Καταχώριση             
Καταχώριση Στοιχείων
Είναι πλέον ορθή η ενημέρωση από Ε3 και από Ταχυκαταχώριση Ε3, του πεδίου «Πλέον διαφορά ΛΒ-ΦΒ», στην περίπτωση κατά την οποία συνυπήρχαν θετικές και αρνητικές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.
Office Management
Διαχείριση Συναλλαγών Εταιριών
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ενεργειών» επιλέγοντας συγκεκριμένη εγγραφή και στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη «Επιλογές \Καρτέλα Εταιρίας», προ συμπληρώνεται το πεδίο «Κωδικός» με τον κωδικό της εταιρίας που αφορά η συγκεκριμένη ενέργεια.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Εταιρίες
Στην φόρμα εκτύπωσης Τελ. Ημ/νίες Ενημέρωσης Εντύπων Δ.Φ.Ε, προστέθηκε στήλη με την ημερομηνία της οριστικής υποβολής του εντύπου Α21.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.61 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Οφειλές Γ.Γ.Π.Σ.
ΝΕΟ! Νέα λειτουργία «Οφειλές Γ.Γ.Π.Σ.», μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα άντλησης και απεικόνισης όλων των οφειλών του φορολογούμενου από το site της Γ.Γ.Π.Σ. Τα στοιχεία που αντλούνται, απεικονίζονται σε 4 διαφορετικά υποσέλιδα, ταξινομημένα συγκεντρωτικά αλλά και αναλυτικά ανά είδος οφειλής (Εντός και Εκτός Ρύθμισης) με την αντίστοιχη ανάλυση δόσεων .Επιπρόσθετα πραγματοποιείται άντληση και της αντίστοιχης Ταυτότητας Οφειλής.
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Φόρος Διαμονής
ΝΕΟ! Με την τρέχουσα έκδοση διατίθεται η καταχώριση των στοιχείων του εντύπου «Φόρος Διαμονής».
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Φόρος Διαμονής
ΝΕΟ! Με την τρέχουσα έκδοση διατίθεται η εκτύπωση του εντύπου «Φόρος Διαμονής».
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Φόρος Διαμονής
ΝΕΟ! Με την τρέχουσα έκδοση διατίθεται η υποβολή του εντύπου «Φόρος Διαμονής».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.60 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Ανάκτηση Εικόνας Παραστατικών
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ανάκτησης των εικόνων των παραστατικών που έχουν σαρωθεί ή μεταφορτωθεί, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διαγραφεί από τον φάκελο αποθήκευσης ή έχει μεταβληθεί ή διαγραφεί η περιοχή αποθήκευσης τους. Οι εικόνες μπορούν να ανακτηθούν για όλες τις εταιρίες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία και θα αποθηκευτούν στην περιοχή που έχει ορισθεί στην επιλογή «Έσοδα -Έξοδα/ DC SCAN4U/ Κωδικός Πρόσβασης Λογιστικού Γραφείου».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην άντληση των δεδομένων παρελθόντων ετών, μέσω της επιλογής «Μεταφορά από TaxisNet». Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην διαδικασία, που περιλαμβάνει την άντληση απευθείας από το εκκαθαριστικό σημείωμα στα έτη που είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.59 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα διαγραφής των παραστατικών που υπάρχουν στο υποσέλιδο «Παραστατικά σε Εκκρεμότητα». Κάνοντας κλικ στο κουτάκι αριστερά του παραστατικού και επιλέγοντας «Διαγραφή» τα επιλεγμένα παραστατικά διαγράφονται από την λίστα και δεν θα αποσταλούν προς επεξεργασία.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Αποκαταστάθηκε σφάλμα στην εκτύπωση του εντύπου σε χαρτί μεγέθους Α3.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.58 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Διορθώθηκε δυσλειτουργία με την υποβολή του εντύπου στο site της ΑΑΔΕ αναφορικά με τον πίνακα ενοικίων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.57 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
Σε περίπτωση που κατά την Μεταφόρτωση Παραστατικών, γίνει χρήση αρχείων της μορφής PDF που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία σελίδες, εμφανίζεται στο τέλος της διαδικασίας ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα. Τα ανωτέρω παραστατικά μεταφέρονται στο υποσέλιδο «Παραστατικά σε Εκκρεμότητα » καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών /Υποβολή μέσω Internet
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ5)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης του πίνακα των κωδικών 431-432 της 4ης σελίδας του εντύπου, κατά την αυτόματη διαδικασία Μεταφοράς από το έντυπο Ν, πατώντας την ένδειξη «Μεταφορές/Ν».
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε στον Πίνακα Γ’1 ( ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ), η χρήση λίστας στο πεδίο «Δωρεάν Παραχώρηση» με τις επιλογές: Κενό-Ναι-Ιδιόχρηση.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
Έντυπο E3
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
3. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση από τον χρήστη των πεδίων που αφορούν τον Κύκλο Εργασιών στον Πίνακα Β’ (Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης), έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε αποκλειστικά για τα Νομικά Πρόσωπα (τα πεδία έρχονταν προσυμπληρωμένα).
4. Είναι πλέον δυνατή κατά την υποβολή του εντύπου, η συμπλήρωση του πεδίου « Δωρεάν Παραχώρηση » στον Πίνακα Γ’1 (ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ), με την επιλογή Ιδιόχρηση.
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
3. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση από τον χρήστη των πεδίων που αφορούν τον Κύκλο Εργασιών στον Πίνακα Β΄(Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης), έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε αποκλειστικά για τα Νομικά Πρόσωπα (τα πεδία έρχονταν προσυμπληρωμένα).
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2017.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.56 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι πλέον διαθέσιμη η άντληση των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα: Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 2-Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ν
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου, σε περίπτωση κατά την οποία στην κατάσταση υποχρέωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπήρχε δήλωση σε εκκρεμότητα για το φορολογικό έτος 2017.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου, σε περίπτωση κατά την οποία στην κατάσταση υποχρέωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπήρχε δήλωση σε εκκρεμότητα για το φορολογικό έτος 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.55 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα κατά την καταχώριση στον Πίνακα 6.17 της 4ης σελίδας (κωδ. 781-782), σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί αριθμός Α.Τ.Α.Κ στην πηγή εισοδήματος: Πώληση Ακινήτου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Εντύπου N
Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στον υπολογισμό της κατανομής κερδών στους Εταίρους /Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία του πίνακα 1, η οποία στο εξής θα γίνεται με βάση τα αποτελέσματα του κωδικού 016 (Φορολογικά Κέρδη Χρήσης). Παρόλο που τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και σχετίζονται με την ΠΟΛ 1069/2018 αναφέρουν ότι λανθασμένα λαμβάνεται υπόψη ο συγκεκριμένος κωδικός, εμείς προχωρήσαμε στην ανωτέρω αλλαγή ώστε η εφαρμογή μας να συμβαδίζει με τον υπολογισμό του Taxis Net. Στην περίπτωση που το Taxis Net, προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού θα αναπροσαρμόσουμε άμεσα με νέα έκδοση.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.54 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.52 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκαν οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.51 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντική βελτίωση του χρόνου εισόδου στην εφαρμογή καθώς και του χρόνου εισόδου στις εταιρίες.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Στα πλαίσια χρήσης της υπηρεσίας DC Scan4you προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς παραστατικών από μία εταιρία σε άλλη, σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής κατά την διαδικασία της σάρωσης ακόμα και στην περίπτωση που η μορφή των αρχείων είναι PDF.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
1. Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κατά την επιλογή του πεδίου «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» σε περίπτωση που το έτος εργασίας είναι διαφορετικό του εκάστοτε τρέχοντος έτους υποβολής του εντύπου Ε1.
2. Στον Πίνακα 10 της 4ης σελίδας, προστέθηκαν δύο νέα πεδία για την καταχώρηση των στοιχείων της Τράπεζας καθώς και του Αριθμού Λογαριασμού IBAN της Συζύγου / Μ.Σ.Σ.
3. Στον πίνακα 6.12 της 4ης σελίδας, προστέθηκε λίστα επιλογών στους κωδικούς 092-094-096 συμπεριλαμβανομένων των νέων τιμών «Σκηνίτης» και «Άστεγος».
4. Δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής των πηγών προέλευσης του εισοδήματος, σε περίπτωση που υπάρχουν καταχωρημένα ποσά στους κωδικούς 619-620 και 617-618 του πίνακα 6 της 4ης σελίδας πατώντας τα αντίστοιχα πράσινα κουμπάκια, ώστε να καλυφθεί ο ορθός υπολογισμός της εκκαθάρισης αυτών των περιπτώσεων.   
5. Προσθήκη νέου πεδίου στην επιλογή« Πρόσθετα Στοιχεία Εκκαθάρισης»: Μη Υπολογισμός προκαταβολής. Επιλέγοντας Επιχ/κη Δραστηριότητα, Αγροτική Δραστηριότητα ή Όλα, υπάρχει η δυνατότητα να μην υπολογιστεί προκαταβολή φόρου στα εισοδήματα των ανωτέρω περιπτώσεων.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Πραγματοποιείται πλέον ορθός υπολογισμός της εκκαθάρισης στην περίπτωση που είναι επιλεγμένος ο κωδικός 037-038 (Είστε κατ’ επάγγελμα αγρότης;)  του πίνακα 2 της 1ης σελίδας του εντύπου Ε1, αλλά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 όπου ορίζεται ότι η μείωση φόρου εφαρμόζεται εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα εισοδήματα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ πχ κύρια σύνταξη ΟΓΑ, αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο κ.α. θα πρέπει να αναγραφούν στην επιλογή «Έντυπα / Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος /Καταχώριση Στοιχείων /Πρόσθετα Στοιχεία  Εκκαθάρισης» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Εισοδήματα Υπαγόμενα στην ασφάλιση ΟΓΑ» ώστε να εξαιρεθούν του υπολογισμού.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 του φορολογικού έτους 2017.
2. Είναι δυνατή  η αποστολή  δήλωσης με την ένδειξη: Δήλωση με Επιφύλαξη, επιλέγοντας κατά την υποβολή στο αντίστοιχο πεδίο, την τιμή ΝΑΙ.
3. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση των στοιχείων της Τράπεζας καθώς και του Αριθμού Λογαριασμού IBAN της Συζύγου / Μ.Σ.Σ. του  Πίνακα 10 της 4ης σελίδας, κατά την αποστολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
4. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση στον πίνακα 6.12 των επιλογών «Σκηνίτης» ή «Άστεγος» κατά την αποστολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή κατά την αποστολή του εντύπου υποβολή των Σημειώσεων του Φορολογούμενου.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή κατά την αποστολή του εντύπου υποβολή των Σημειώσεων του Φορολογούμενου.
Έντυπο Α21-Οικογενειακά Επιδόματα
Ενσωματώθηκε  η σύνδεση στο site του ΟΠΕΚΑ για την χορήγησή του οικογενειακού επιδόματος τέκνων έτους 2018.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
1. Είναι πλέον διαθέσιμη η άντληση των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν και λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (πχ Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 1, Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 2) πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
2. Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης των τραπεζών από λίστα στον πίνακα 040 «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης».
3. Είναι πλέον εφικτή η άντληση των Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών ακόμα και στην περίπτωση που είναι περισσότεροι από πέντε κατά την διαδικασία «Μεταφοράς Στοιχείων από TaxisNet». Να σημειωθεί πως στην περίπτωση αυτή, όλοι οι λογαριασμοί εμφανίζονται στην Συνημμένη Κατ/ση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρείτε τους Ενεργούς Επαγγελματικούς Λογαριασμούς της επιχείρησης σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραμμές του εντύπου Ε3. Επιπρόσθετα, η κατάσταση αυτή ενημερώνεται αυτόματα πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net» στην καταχώριση του εντύπου Ε3, σε περίπτωση που οι λογαριασμοί είναι περισσότεροι από πέντε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Συνημμένης Κατάστασης Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση του Αριθμού Φορολ. Μητρ. Εκπροσώπου του Πίνακα 1, κατά την αποστολή του εντύπου.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης του πίνακα 040, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταχωρημένοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
1. Είναι πλέον διαθέσιμη η άντληση των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν και λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (πχ Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 1, Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 2) πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
2. Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης των τραπεζών από λίστα στον πίνακα 040 «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης».
3. Είναι πλέον εφικτή η άντληση των Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών ακόμα και στην περίπτωση που είναι περισσότεροι από πέντε κατά την διαδικασία «Μεταφοράς Στοιχείων από TaxisNet». Να σημειωθεί πως στην περίπτωση αυτή, όλοι οι λογαριασμοί εμφανίζονται στην Συνημμένη Κατ/ση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρείτε τους Ενεργούς Επαγγελματικούς Λογαριασμούς της επιχείρησης σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραμμές του εντύπου Ε3. Επιπρόσθετα, η κατάσταση αυτή ενημερώνεται αυτόματα πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net» στην καταχώριση του εντύπου Ε3, σε περίπτωση που οι λογαριασμοί είναι περισσότεροι από πέντε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Συνημμένης Κατάστασης Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση του Αριθμού Φορολ. Μητρ. Εκπροσώπου του Πίνακα 1, κατά την αποστολή του εντύπου.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης του πίνακα 040, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταχωρημένοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.49 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των πινάκων των κωδικών 019 και 020 του Πίνακα 2.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων των πινάκων 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης) και 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) στο Taxis Net
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων των πινάκων 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης) και 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) στο Taxis Net
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο  που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ» σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής στο site της Α.Α.Δ.Ε  του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ» σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018 .
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.48 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντικό! Βελτίωση της ταχύτητας αποστολής στο site της Α.Α.Δ.Ε. των εντύπων Ε1 & Ε3.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι πλέον δυνατή η αυτόματη συμπλήρωση των ποσών στους κωδικούς 291-292 και 293-294 κατά την διαδικασία Μεταφοράς Στοιχείων από Taxis net.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν την Βασική και Πράσινη ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση των κωδικών 141-142, 241-242, 341-342 και 441-442 με απευθείας πληκτρολόγηση επάνω στο έντυπο σε περίπτωση μικτής επιχείρησης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, σε περίπτωση μη καταχωρημένου Τ.Κ. στην κύρια κατοικία του πίνακα 5.1  
Έντυπο E3
Εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, σε περίπτωση μη καταχωρημένου Αριθμού Παροχής Ρεύματος στα ακίνητα του πίνακα Γ΄1.
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, σε περίπτωση μη καταχωρημένου Αριθμού Παροχής Ρεύματος στα ακίνητα του πίνακα Γ΄1.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.47 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντικό! Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου» στην υποβολή των εντύπων Ε1 & Ε2. Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
1. Σε περίπτωση που κατά «Άντληση Στοιχείων από TaxisNet» στον πίνακα Γ΄1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, το πλήθος των γραμμών ξεπερνά αυτές του εντύπου (είναι δηλαδή περισσότερες από τέσσερις), το σύνολο των αναλυτικών γραμμών θα μεταφέρεται στην Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων και στο σώμα του εντύπου θα αναγράφεται η φράση: «Ως συν/νη» με την απεικόνιση του συνόλου του ποσού.
2. Προσθήκη νέων τρόπων Υπολογισμού: Εμπορική-Αγροτική, Εμπορική-Παραγωγική-ΠΥ-Αγροτική, Εμπορική-ΠΥ-Αγροτική και Εμπορική-Παραγωγική-Αγροτική.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Έντυπο Ε3
Τυχόν καταχωρημένα ποσά στους κωδικούς 105-212 και 317 του πίνακα Δ1-Δ2 και Δ3 αντίστοιχα, αφαιρούνται αυτόματα από τους κωδικούς 123-223 και 323 αντιστοίχως του πίνακα Δ9.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
Τυχόν καταχωρημένα ποσά στους κωδικούς 105-212 και 317 του πίνακα Δ1-Δ2 και Δ3 αντίστοιχα, αφαιρούνται αυτόματα από τους κωδικούς 123-223 και 323 αντιστοίχως του πίνακα Δ9.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
1. Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου» Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας –Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
2. Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του πίνακα στους κωδικούς 007 και 008 του Πίνακα 2.
Έντυπο E2
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου» Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας –Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων του πίνακα Γ΄1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, όπως αυτά συμπληρώθηκαν-τροποποιήθηκαν από τον χρήστη, μετά την άντληση των στοιχείων από το Taxis Net.
Σημείωση: Η ανωτέρω δυνατότητα, θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση και για τα δεδομένα των υπόλοιπων πληροφοριακών πινάκων του εντύπου πλην των ενοικίων (πχ. Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κλπ.)
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων του πίνακα Γ΄1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, όπως αυτά συμπληρώθηκαν-τροποποιήθηκαν από τον χρήστη, μετά την άντληση των στοιχείων από το Taxis Net.
Σημείωση:  Η ανωτέρω δυνατότητα, θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση και για τα δεδομένα των υπόλοιπων πληροφοριακών πινάκων του εντύπου πλην των ενοικίων (πχ  Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κλπ.)
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.46 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσοχή! Σε περίπτωση που μετά την διαδικασία του Live update,  κατα την υποβολή των εντύπων ΔΦΕ (Ε1, Ε2, Ε3 κλπ) ή την άντληση στοιχείων που σχετίζονται με αυτά εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

 
ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6 για το Φορολογικό Έτος 2017.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6 για το Φορολογικό Έτος 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.45 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Είναι πλέον ορθή η απεικόνιση των κερδών από μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά Πρόσωπα), στην εκτύπωση «Βεβαιώσεις  Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιωμ».
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα
Είναι πλέον ορθή η απεικόνιση των κερδών από μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά Πρόσωπα).
Βεβαιώσεις Εισ. Από Μερίσμ.-Δικαιώμ.(Ν-Ταχ)
Είναι πλέον ορθή η απεικόνιση των κερδών από μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά Πρόσωπα).  
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
1. Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2017.  
2. Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis  για το φορολογικό έτος 2017 ,πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net με Firefox».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
3. Προστέθηκαν πινακάκια στους κωδικούς 019-020, 007-008, 651-652 & 059-060. Σημείωση: Η υποβολή των ανωτέρω πινάκων θα υλοποιηθεί σε επόμενη έκδοση
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis  για το φορολογικό έτος 2017, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net με Firefox».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
1. Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017
Επίσης προστέθηκαν όλες οι νέες επιλογές της Ηλεκτρονικής Υποβολής από την Γ.Γ.Π.Σ. και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω Είδη Μίσθωσης στην στήλη 17:
- Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα άντλησης των ακινήτων πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3

Νέα λειτουργία «Άντληση Στοιχείων από TaxisNet». Πατώντας την σχετική ένδειξη , αντλούνται από το site της ΑΑΔΕ όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των πινάκων που αφορούν τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και των ενοικίων (πχ Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κ.α.)
Σημείωση: Η δυνατότητα μεταφοράς επιπλέον καταχωρήσεων σε αυτούς τους πίνακες ή η διόρθωση ή διαγραφή  αυτών κατά την υποβολή του εντύπου θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2017.  
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Είναι πλέον διαθέσιμη η εκκαθάριση Φόρου για το φορολογικό έτος 2017.
Σημείωση: Η εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις του Ν.4172/2013. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα ενσωματωθεί άμεσα.
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Εκτύπωση Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.  
Εκτύπωση Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.  
Εκτύπωση Ε3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox καθώς και της κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης .
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.  
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.44 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις /ΚΕΠΥΟ
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Προστέθηκε νέο κριτήριο «Τακτικοί Πελάτες», μέσω του οποίου μπορείτε να φιλτράρετε ποιες εταιρίες θα εμφανίζονται στην λίστα των εταιριών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Υπολογίζεται πλέον ορθά το ποσό στον κωδικό 411 (ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Prorata), μετά τις μεταβολές που επήλθαν στην διαχείριση λογαριασμών για τις ανάγκες του εντύπου Ε3 φορολογικού Έτους 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται αυτόματα στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της ΠΟΛ 1072/2018 (Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού Έτους 2017).  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/2018 ΠΟΛ 1072/2018 (Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού Έτους 2017), για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στον κωδικό 423. Για το λόγο αυτό, τυχόν καταχωρημένα ποσά του κωδικού 401 είτε μέσω της καταχώρισης κινήσεων είτε απευθείας πάνω στο έντυπο, αφαιρούνται αυτόματα από τον κωδικό 423.  
2. Προσθήκη νέου κριτηρίου «Εμφάνιση δεδομένων υποπίνακα Ζ’ 2». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αναλυτική εμφάνιση των δεδομένων του υποπίνακα Ζ΄2 (Σύνολο Εξόδων), επιλέγοντας ΟΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.
Βεβαιώσεις Εταίρων Μελών
Είναι πλέον διαθέσιμη η εκτύπωση των Βεβαιώσεων Εταίρων Μελών για το φορολογικό έτος 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/2018 για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στον κωδικό 423. Για το λόγο αυτό, τυχόν καταχωρημένα ποσά του κωδικού 401, αφαιρούνται αυτόματα από τον κωδικό 423.  
2. Προσθήκη νέου κριτηρίου «Εμφάνιση δεδομένων υποπίνακα Ζ’ 2». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αναλυτική εμφάνιση των δεδομένων του υποπίνακα Ζ΄2 (Σύνολο Εξόδων), επιλέγοντας ΟΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.  
Έντυπο Ν
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.43 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2017.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.42 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 141-142, 241-242, 341-342, 441-442 αντλούνται αυτόματα από την συμπλήρωση του πίνακα Ε’ και πιο συγκεκριμένα, από τα σύνολα των κωδικών 732 και 733.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.41 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Προμηθευτών
Προσθήκη νέας επιλογής στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.» με κωδικό 15 και περιγραφή: Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2017 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015,2016 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για έτη αυτά), σύμφωνα με όσα ορίζει η ΠΟΛ 1045/2018 για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017 . Για της ανάγκες της ορθής απεικόνισης των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε προσθήκη νέων επιλογών στο πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού», τις οποίες επιλέγετε ανάλογα με το Είδος της Επιχείρησης.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Για την αυτόματη ενημέρωση του εντύπου και την σωστή απεικόνιση των δεδομένων χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη, πραγματοποιήθηκε με την παρούσα έκδοση μεταβολή στην τιμή του πεδίου «Κατηγορίες Εντύπου Ε3» από το έτος 2017 και έπειτα. Για παράδειγμα η κατηγορία 231 (Αγορές Εμπ/των) μεταβλήθηκε σε Δ231, η κατηγορία 235 (Αγορές α΄& β΄υλών) μεταβλήθηκε σε Δ235 κλπ.
Σημείωση: Λόγω απουσίας των σχετικών οδηγιών για την συμπλήρωση του εντύπου από την Α.Α.Δ.Ε., με την δημοσίευσή τους θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.40 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις ΦΠΑ / Ταχυκαταχώριση
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου Φ6 (Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ) με απευθείας καταχώριση πάνω στο έντυπο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.39 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
Προστέθηκε η δυνατότητα στην επιλογή «Μεταφόρτωση» να γίνεται χρήση αρχείων της μορφής PDF.
Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΗ
Προσθήκη νέας λειτουργίας «Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΗ». Μέσα από αυτή, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης στο site της ΗΔΙΚΑ για την Αίτηση στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ, συμπληρώνοντας αυτόματα και το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. εφόσον είναι καταχωρημένο στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Πάγια
Εκτυπώσεις/ Οικονομικές
Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις
Προσθήκη νέου πεδίου Ταξινόμησης, βάση Κωδικού Κέντρου Κόστους.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.38 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. Είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του Χρήστη εισόδου στο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται έξοδος από την εφαρμογή είτε επιλέγοντας από το ribbon το εικονίδιο «Αλλαγή Χρήστη», είτε με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + U.  
2. Υπάρχει πλέον δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας του συστήματος με το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F6. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από το ribbon το εικονίδιο «Ημερομηνία Εφαρμογής». Είναι επιτρεπτή μόνο μεταβολή της ημερομηνίας που αναφέρεται στο ίδιο Έτος Εργασίας με αυτό της εφαρμογής.
Εκτυπώσεις /ΚΕΠΥΟ
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Ενσωματώνεται η δυνατότητα άντλησης των Αποκλίσεων Μηνιαίας Μ.Υ.Φ. από το site της Γ.Γ.Π.Σ. Η διαδικασία αντλεί δεδομένα για κάθε ημερομηνιακό διάστημα, ακόμα και για το σύνολο του έτους, των κατηγοριών Συγκεντρωτικών Εσόδων και Εξόδων καθώς και των Εισπράξεων και Πληρωμών του άρθρου 39Β. Στην ίδια οθόνη παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης των διαφορών επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης του μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων τόσο για την Κύρια όσο και για την Δευτερεύουσα σύνταξη.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης του μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων.
Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Προσθήκη νέας λειτουργίας «Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί». Με την χρήση της πραγματοποιείται σύνδεση στην Γ.Γ.Π.Σ. δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να δηλώσει τον Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.37 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
Προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης σε excel των Οικονομικών Αναφορών «Οικονομικά Αποτελέσματα» και «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα»
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.36 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκαν νέοι λογαριασμοί Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς. Για την εισαγωγή τους στο Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής, πηγαίνετε στην επιλογή «Παράμετροι / Κύριες Εργασίες / Μεταφορά Δεδομένων /Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών» και πατάτε την ένδειξη «Δημιουργία».
Σημ.:
Σε επόμενη έκδοση και έπειτα από την κοινοποίηση σχετικών οδηγιών από την ΑΑΔΕ θα διατεθεί και η δυνατότητα υποβολής του Περιβαλλοντικού Τέλους.
DC SCAN4YOU
Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών

Προστέθηκε η δυνατότητα, σε περίπτωση ύπαρξης παραστατικών τύπου «Ζ» που αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία Φ.Τ.Μ., να πραγματοποιείται ενημέρωση του Αριθμού Μητρώου της Φ.Τ.Μ., ώστε να υπάρχει σωστή απεικόνιση στο αρχείο XML Μηνιαίας ΜΥΦ των Λιανικών Πωλήσεων. Για το σκοπό αυτό, στην φόρμα των επιλεγμένων λογαριασμών επιλέγετε στο πεδίο «Ταμειακή μηχανή» την αντίστοιχη Φ.Τ.Μ και στην συνέχεια αποθηκεύετε. Η λίστα επιλογών του πεδίου «Ταμειακή μηχανή» ενημερώνεται από την επιλογή «Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές Μηχανές». Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση Α.Π.Υ. ή Α.Λ.Π., επιλέγοντας αντίστοιχα την σωστή ένδειξη (Χειρόγραφη).
Σημ.: Στην περίπτωση που στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές Μηχανές», υπάρχει καταχωρημένη μόνο μία Φ.Τ.Μ, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Ταμειακή μηχανή», καθώς κατά την καταχώριση κινήσεων θα ενημερώνεται αυτόματα ο κωδικός.

Κωδικός Πρόσβασης Εταιρίας
Προστέθηκε νέο πεδίο «Ημερομηνία Αναζήτησης Λογ/σμού από» βάσει του οποίου κατά την καταχώριση κινήσεων θα αναζητούνται οι λογαριασμοί εσόδων ή εξόδων στο ιστορικό του πελάτη ή προμηθευτή, από την ημερομηνία που έχει ορισθεί και έπειτα. Επιπρόσθετα, δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν ορισθεί ως ανενεργοί στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα/ Βοηθητικές Εργασίες /Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων».
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Kατά την εμφάνιση της διαχείρισης ενός πελάτη ή προμηθευτή, πατώντας την ένδειξη «Επιλογές» και στη συνέχεια «Καρτέλες Πελατών/Προμηθευτών ή Υπόλοιπα Πελατών/Προμηθευτών ή Κατ/ση Ελέγχου ΑΦΜ», συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο Κωδικός με τον κωδικό του Πελάτη/Προμηθευτή που έχει ζητηθεί. Επιπρόσθετα, προστέθηκε νέο υποσέλιδο «Κινήσεις», στο οποίο εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις του συγκεκριμένου Πελάτη/Προμηθευτή που έχει ζητηθεί, ταξινομημένες από την νεότερη στην αρχαιότερη. Επιπλέον, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ με το ποντίκι σε κάποια γραμμή, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης εγγραφής στην Καταχώριση Κινήσεων.
Βοηθητικές Εργασίες
Νέα λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Κινήσεων Πελατών/Προμηθευτών», μέσω της οποίας υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των κινήσεων από έναν πελάτη σε έναν άλλο ή από έναν προμηθευτή σε έναν άλλο, για ένα επιλεγμένο διάστημα. Αφού συμπληρωθούν οι κωδικοί, πατώντας την επιλογή «Ανάκτηση», εμφανίζεται λίστα με τις κινήσεις και αφού επιλέξετε αυτές που επιθυμείτε, κάνετε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση». Στα υποσέλιδα Πάγια και Έργα (Λ.Σ.), απεικονίζονται περιπτώσεις που δεν έχουν περάσει από το κύκλωμα της Καταχώρισης Κινήσεων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.35 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Εταιρίας
Μάσκες Κωδικών
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης διαχωριστικών κατά την καταχώριση του κωδικού Πελάτη-Προμηθευτή - Έργου - Λογαριασμού & Είδους, σε περίπτωση χρήσης αριθμητικών χαρακτήρων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.34 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Προστέθηκε νέα λειτουργία «Διαγραφή Πελατών /Προμηθευτών», όπου δίνεται  η δυνατότητα διαγραφής τους από την εταιρία που είστε συνδεδεμένοι, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κινήσεις σε κανένα έτος. Προσοχή! Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.33 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση από Winera
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην επιλογή του Δίσκου Εξαγωγής Αρχείων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.32 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με την τελευταία έκδοση του Mozilla Firefox (v. 57.0.2 Quantum), σε όλες τις ηλεκτρονικές υποβολές που υπάρχει διαθέσιμος ο συγκεκριμένος browser.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.31 - Νέες Δυνατότητες

Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις», μεταφέρονται αυτόματα στο υποσέλιδο Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Παρακράτηση) και τα σύνολα των Ακαθάριστων Αμοιβών και  Κρατήσεων από τα  υποκαταστήματα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση από Winera
Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα κατά την διαδικασία ενημέρωσης, σε περίπτωση που η το ΑΦΜ της εταιρίας Winera είναι διαφορετικό από την εταιρία που είστε συνδεδεμένοι.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.29 - Νέες Δυνατότητες

Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή της Αίτησης, σε περίπτωση ύπαρξης φιλοξενούμενου μέλους, καθώς και η αυτόματη συμπλήρωση του πεδίου IΒΑΝ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.28 - Νέες Δυνατότητες

 

ΓΕΝΙΚΑ
Στην Αναζήτηση Εταιριών, κατά την είσοδο στην εφαρμογή, υπάρχει πλέον η δυνατότητα φιλτραρίσματος με όλα τα διαθέσιμα πεδία πχ ΑΦΜ, Δραστηριότητα κ.α., πληκτρολογώντας απλά τους αρχικούς χαρακτήρες στο πεδίο Αναζήτηση Εταιρίας.
DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
1. Έχετε πλέον τη δυνατότητα  ρύθμισης, συγκεκριμένων παραμέτρων τροφοδότησης του χαρτιού, αποκλειστικά  για την συσκευή scanner Fujitsu fi-7140, πατώντας την επιλογή «Ρυθμίσεις Συσκευής». 
2. Προστέθηκε η δυνατότητα μεταχρονολογημένης αποστολής των παραστατικών. Έχοντας επιλέξει την σχετική ένδειξη πριν  την σάρωση ή μεταφόρτωση , σας δίνεται η επιλογή να αποστείλετε προς επεξεργασία  τα παραστατικά σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος δύναται να είναι ανεξάρτητος από την διαδικασία της σάρωσης. Στην συνέχεια, η  ολοκλήρωση της  αποστολή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αποστολή, είτε πατώντας OK στο σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται.  
Ονοματολογία Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα μετονομασίας του ονόματος των εικόνων, για τα  παραστατικά  που έχουν καταχωρηθεί μέσω της υπηρεσίας DC SCAN4YOU, ώστε να είναι γρήγορα κατανοητή και αναγνώσιμη η πληροφορία που εμπεριέχουν σε περίπτωση αποθήκευσης ή αποστολής τους. Για το σκοπό αυτό, στη νέα επιλογή  είναι διαθέσιμα 7 Συνθετικά για Έσοδα και Έξοδα αντίστοιχα, καθώς και ορισμός διαχωριστικού, μορφής ημερομηνίας, περιοχής αποθήκευσης κλπ. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι οι εικόνες που αφορούν τα παραστατικά Εξόδων  θα αποθηκεύονται όταν ζητηθεί, με 1ο Συνθετικό τον ΑΦΜ του Εκδότη και 2ο την ημερομηνία του Παραστατικού. Αντίστοιχα τα παραστατικά των Εσόδων με 1ο Συνθετικό τον ΑΦΜ του Παραλήπτη,  2ο το Είδος του Παραστατικού, 3ο τον αριθμό του Παραστατικού και 4ο την Ημερομηνία του Παραστατικού κοκ. Επίσης μπορείτε να ορίσετε το  διαχωριστικό που θα υπάρχει μεταξύ των Συνθετικών πχ τελεία (.), την μορφή της ημερομηνίας κ.α. 
Εξαγωγή Αρχείου Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
Μέσω της νέας λειτουργίας, υπάρχει  η δυνατότητα εξαγωγής των εικόνων για τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί μέσω της  υπηρεσίας DC SCAN4YOU,  σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές  που έχουν  δοθεί στην επιλογή «Ονοματολογία Ηλεκτρονικής  Αρχειοθέτησης». Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχει ορισθεί  Υποκατάλογος  Αποθήκευσης στην επιλογή « Έσοδα -Έξοδα\ DC SCAN4U\Κωδικός Πρόσβασης Λογιστικού Γραφείου ». Η ανωτέρω λειτουργία αντικαθιστά κάθε φορά που εκτελείται, τα αρχεία που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα στην διαδρομή που έχει ορισθεί.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την εκτύπωση του εντύπου και σε περίπτωση που για τη συγκεκριμένη εταιρία γίνεται χρήση της υπηρεσίας DC SCAN4YOU, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα εάν υπάρχουν παραστατικά προς επεξεργασία ή καταχώριση και πόσα, ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την Υποβολή  του εντύπου και σε περίπτωση που για τη συγκεκριμένη εταιρία  γίνεται χρήση της υπηρεσίας DC SCAN4YOU, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα εάν υπάρχουν παραστατικά προς επεξεργασία ή καταχώριση και πόσα, ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Ενσωματώθηκε η υποβολή της  Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος. Τα πεδία  ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο και email, συμπληρώνονται αυτόματα σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.27 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην διαδικασία αυτόματης δημιουργίας πελατών\προμηθευτών, κατά την καταχώριση κινήσεων μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.25 - Νέες Δυνατότητες

 

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα, σε περίπτωση που στην καταχώριση κινήσεων η Αξία Φ.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία πολλαπλασιαζόμενη με τον ανώτερο συντελεστή (24%).
2. Πατώντας την ένδειξη «DC Scan4you», τα παραστατικά εμφανίζονται ταξινομημένα με βάση την χρονική σειρά που σαρώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν, με πρώτο το αρχαιότερο. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί διαφορετική σειρά ταξινόμησης, αρκεί να κάνει κλικ με το ποντίκι σε οποιαδήποτε άλλη στήλη πχ ΑΦΜ παραλήπτη, Καθαρή Αξία κλπ.
DC Scan4youAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
1. Προστέθηκε νέα εκτύπωση, «Κατ/ση Παραστατικών Εταιριών Scan», μέσω της οποίας βλέπετε πόσα παραστατικά έχετε καταχωρήσει για κάθε εταιρία μέσω της υπηρεσίας DC SCAN4YOU και πόσα με τον χειροκίνητο τρόπο καταχώρισης
2. Νέο interface στην λειτουργία «Σάρωση Παραστατικών», που προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα κατά την χρήση της υπηρεσίας. Ενδεικτικά, υπάρχει πλέον η δυνατότητα εμφάνισης της εικόνας των παραστατικών καθώς αυτά σαρώνονται ή μεταφορτώνονται, καθώς επίσης και πληροφόρηση για όσα από αυτά παρέμειναν σε εκκρεμότητα.
ΕΝΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
Προστέθηκε νέα Οικονομική Αναφορά «Συγκριτικά  Οικονομικά Αποτελέσματα», όπου έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε  για το προοδευτικό σύνολο των πωλήσεων, αγορών και δαπανών  του προηγούμενου και τρέχοντος έτους καθώς και την ποσοστιαία τους διαφορά.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.24 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό της Prorata.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Φορολογική Αναμόρφωση
Πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις», ενημερώνονται πλέον ορθά οι κωδικοί 2228 και 2229 του πίνακα ΙΙΙ, σε περίπτωση ύπαρξης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ με ποσό στον κωδικό 403 (χρεωστικό αρχικής δήλωσης).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.22 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία με την αλλαγή της γλώσσας των Windows, σε ορισμένες  λειτουργίες της εφαρμογής
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.21 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. Εμφανίζεται πλέον μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ειδοποίηση για την κυκλοφορία νέας έκδοσης, προκειμένου να προβείτε σε αναβάθμιση.
2. Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στον χρόνο εισόδου στην εφαρμογή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.19 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, η εμφάνιση ή η απόκρυψη διάφορων επιλογών στο Προσωπικό Μενού της εφαρμογής να αποθηκεύεται ανά χρήστη.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.18 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα, η εμφάνιση των δεδομένων του παραστατικού στην φόρμα καταχώρισης μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you, να πραγματοποιείται και με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F12.
2. Στα πλαίσια  χρήσης της υπηρεσίας DC Scan4you προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς παραστατικών από μία εταιρία σε άλλη, σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής κατά την διαδικασία της σάρωσης.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της κατάστασης προς υποβολή, πατώντας την σχετική ένδειξη.
ΕΝΤΥΠΑ
Εκτύπωση Εντύπου N
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στον υπολογισμό της διανομής κερδών των εταίρων του Πίνακα 1, σε περίπτωση ύπαρξης προσωρινών διαφορών μεταξύ Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.-Φ.Β. στους κωδικούς 118-119 του εντύπου.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.17 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχετε πλέον τη δυνατότητα στις ηλεκτρονικές υποβολές των εντύπων π.χ Φ2 , Ε1 κ.λ.π, να δηλώσετε εάν η υποβολή είναι οριστική ή όχι.
ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you. Ενώ έχετε εμφανίσει μια καταχωρημένη εγγραφή, πατώντας το κουμπί Επιλογές και επιλέγοντας «Εμφάνιση Παραστατικού» διαλέγετε την ένδειξη «Εκτύπωση».
2. Έχει μεγαλώσει το παράθυρο απεικόνισης των παραστατικών που έχουν σαρωθεί μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Προστέθηκε η δυνατότητα στα κριτήρια της εκτύπωσης, στο πεδίο «Λογιστικό Άρθρο», να επιλέξετε με δεξί κλικ περισσότερα από ένα Λογιστικά Άρθρα.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
1. Προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης Υπόλοιπα Πελατών / Προμηθευτών, πεδίο «Εμφάνιση με Αρνητικό Υπόλοιπο» έτσι ώστε να επιλέγετε εάν θέλετε να εμφανίσετε ή όχι τους Πελάτες/ Προμηθευτές που έχουν υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο.
2. Προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης Καρτέλες Πελατών / Προμηθευτών, πεδίο «Πελάτες/ Προμηθευτές χωρίς κίνηση στην περίοδο», έτσι ώστε να επιλέγετε εάν θέλετε να εμφανίσετε ή όχι τους Πελάτες /Προμηθευτές που έχουν κινηθεί στο επιλεγμένο διάστημα.
3. Προστέθηκαν νέες στήλες στη φόρμα εκτύπωσης Τζίρος Πελατών / Προμηθευτών, όπου απεικονίζεται πλέον η Μεικτή Αξία και το ΦΠΑ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Προστέθηκε νέο κριτήριο στην εκτύπωση Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ.Δραστηρ. «Να περιλαμβάνονται τα Υποκ/τα», όπου επιλέγοντας «ΝΑΙ», έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε συγκεντρωτικά τις Βεβαιώσεις Αμοιβών σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος.
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς των καταχωρητικών στοιχείων του Προσαρτήματος από το προηγούμενο έτος, μέσω της αντίστοιχης ένδειξης.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Έχετε πλέον τη δυνατότητα εκτύπωσης του Προσαρτήματος σε οποιοδήποτε έτος επιθυμείτε.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ
Προστέθηκε νέο κριτήριο στην εκτύπωση Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ «Να περιλαμβάνονται και τα Υποκ/τα», όπου επιλέγοντας «ΝΑΙ», έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε συγκεντρωτικά τους φόρους σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ, μαζί με τα Υποκαταστήματα, επιλέγοντας το αντίστοιχο κριτήριο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.15 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Μειώθηκε ο χρόνος καταχώρισης κινήσεων μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Κάνοντας χρήση του DC SCAN4YOU έχετε πλέον τη δυνατότητα της μαζικής καταχώρισης παραστατικών. Πατάτε την ένδειξη «DC SCAN4YOU» και στη συνέχεια «Μαζική Καταχώριση Παραστατικών» έτσι ώστε η εφαρμογή να πραγματοποιήσει αυτόματα την αποθήκευση των κινήσεων(F12) μαζικά σε προεπιλεγμένους λογαριασμούς. Προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη λειτουργία είναι να έχετε κάνει πρότυπες φόρμες στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\ Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παρ/κων» και στη συνέχεια να έχετε σαρώσει ή μεταφορτώσει παραστατικά επιλέγοντας μια πρότυπη φόρμα λογαριασμών στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\Σάρωση Παραστατικών».
DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
Έχετε πλέον τη δυνατότητα, να πραγματοποιήσετε Σάρωση Παραστατικών ή Μεταφόρτωση επιλέγοντας πρότυπη φόρμα λογαριασμών, έτσι ώστε στην καταχώριση κινήσεων η αποθήκευση των παραστατικών να γίνει μαζικά με προεπιλεγμένους λογαριασμούς.
Για παράδειγμα εάν θέλετε να σκανάρετε μαζικά πολλά παραστατικά αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπη φόρμα λογαριασμών στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παρ/κων». Στη συγκεκριμένη οθόνη συμπληρώνετε έναν τετραψήφιο κωδικό όπως ‘0001’, την περιγραφή «Αγορές Εμπορευμάτων» και στο πεδίο ‘Αθροισμα ΦΠΑ στην Καθ. Αξία’ επιλέγετε ‘Όχι’. Στο πεδίο "Λογ/σμος 1" συμπληρώνετε ενδεικτικά  ’20.01.0013’ , στο πεδίο "Λογ/σμος 2" συμπληρώνετε  ’20.01.0024’ και στο πεδίο  "Λογ/σμος 3" συμπληρώνετε ’20.01.0006’. Εάν τα παραστατικά είναι σε συγκεκριμένη σειρά επιλέγετε στο πεδίο ‘Σειρά’ ‘Α’. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πεδίων αποθηκεύετε.
Λογ/σμοι Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών
Εάν θέλετε να καταχωρίσετε  μαζικά πολλά παραστατικά σε προεπιλεγμένους λογαριασμούς, για παράδειγμα, αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπη φόρμα λογαριασμών στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παρ/κων». Στη συγκεκριμένη οθόνη συμπληρώνετε έναν τετραψήφιο κωδικό όπως ‘0001’, την περιγραφή «Αγορές Εμπορευμάτων» και στο πεδίο ‘Αθροισμα ΦΠΑ στην Καθ.Αξία’ επιλέγετε ‘Όχι’. Στο πεδίο "Λογ/σμος 1" συμπληρώνετε ενδεικτικά  ’20.01.0013’ , στο πεδίο "Λογ/σμος 2" συμπληρώνετε  ’20.01.0024’ και στο πεδίο "Λογ/σμος 3" συμπληρώνετε ’20.01.0006’. Εάν τα παραστατικά είναι σε συγκεκριμένη σειρά επιλέγετε στο πεδίο ‘Σειρά’ ‘Α’. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πεδίων αποθηκεύετε.
Κωδικός Πρόσβασης Εταιρίας
Προστέθηκε νέο πεδίο «Κωδικός Πελάτη» για να συμπληρώνετε τον πελάτη λιανικής έτσι ώστε όταν σκανάρετε λιανικές πωλήσεις Ζ να αναγνωρίζονται όλα τα στοιχεία του παραστατικού κατά την καταχώριση λιανικών πωλήσεων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός του φόρου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6  για το Φορολογικό Έτος 2016.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός του φόρου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6  για το Φορολογικό Έτος 2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.11 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Γ’ Κατηγορίας στο Taxis Net με IE.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 του φορολογικού έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο 2
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.  
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο Ε3
1. Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων με Mozilla Firefox.
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο E3-Ταχυκαταχώριση
1. Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση φυσικών προσώπων με Mozilla Firefox.
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε1 με Mozilla Firefox.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.08 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε2 με Mozilla Firefox
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.07 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκαν πινακάκια στους κωδικούς 113-114 και 117-118
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε2
Τυπώνονται πλέον περισσότεροι χαρακτήρες στο επώνυμο του φορολογούμενου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
1. Είναι δυνατή η υποβολή των κωδικών 113-114, 117-118 και 395-396 με περαιτέρω πληροφορίες (από τα πινακάκια με το πράσινο φόντο).
2. Προστέθηκε το κουμπάκι «Μεταφορά από το Taxis Net» το οποίο εκ παραδρομής αφαιρέσαμε στην προηγούμενη αναβάθμιση.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.06 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης. 
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.04 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis πατώντας την ένδειξη «Μετάφ.Στοιχείων από Taxis Net».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis πατώντας την ένδειξη «Μετάφ.Στοιχείων από Taxis Net».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.03 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2016.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης το οποίο αφορά το Φορολογικό Έτος 2016.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2016.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
H εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της ΠΟΛ.1034/2017.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης το οποίο αφορά το Φορολογικό Έτος 2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώμ».
ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.  
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016.
Σημείωση:
Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2016.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
Εκτύπωση Εντύπου N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2016.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016
Σημείωση:
Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας – Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016
Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.01 - Νέες Δυνατότητες

Προμηθευτές
Εκτυπώσεις
Υποβολή μέσω internet\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχ. Δραστηριότητα

Σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ "Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών. Κατά συνέπεια κατά την δημιουργία  και υποβολή του αρχείου, τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις κρατήσεις και συνεπώς δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές."  

Προσοχή!
Στην εκτύπωση του εντύπου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στην προεπισκόπηση του αρχείου από την Υποβολή μέσω internet, τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των καθαρών αποδοχών, όπως προβλέπεται από την γραμμογράφηση του εντύπου Φ-01.043  που  δημοσιεύτηκε στην ΠΟΛ 1025/ 28-2-2017.

Οικονομικές\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχ. Δραστηριότητα

Σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ «"Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών. Κατά συνέπεια κατά την δημιουργία και υποβολή του αρχείου, τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις κρατήσεις και συνεπώς δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές."

Προσοχή!
Στην εκτύπωση του εντύπου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στην προεπισκόπηση του αρχείου από την Υποβολή μέσω internet, τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των καθαρών αποδοχών, όπως προβλέπεται από την γραμμογράφηση του εντύπου Φ-01.043  που  δημοσιεύτηκε στην ΠΟΛ 1025/ 28-2-2017.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας