Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: Academia Financials Έσοδα-Έξοδα

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 4.00
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 3.30
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 3.10

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.87 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.86 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.85 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.84 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.83 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.82 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.81 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.80 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.79 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.77 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.76 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.75 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.74 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.73 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.72 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.71 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.70 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.68 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.67 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.66 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.65 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.64 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.63 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.62 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.61 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.60 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.59 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.58 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.57 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.56 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.55 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.54 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.52 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.51 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.50 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.49 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.48 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.47 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.45 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.40 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.38 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.35 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.01 - Νέες Δυνατότητες

 

 

Κυκλοφόρησε νέο αρχείο με τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Intrastat) για την εφαρμογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα ver.: 4.00, ενημερωμένο με όλους τους Κωδικούς για το 2019.

 

Κυκλοφόρησε νέο αρχείο με τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Intrastat) για την εφαρμογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα ver.: 4.00, ενημερωμένο με όλους τους Κωδικούς για το 2018.

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.87 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσθήκη νέων λογαριασμών στο Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής για τις ανάγκες του εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2018. Οι λογαριασμοί αφορούν κυρίως την απεικόνιση των δεδομένων του Πίνακα Ζ3΄Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία, όπως πχ Πωλήσεις  Παγίων, Αγορές Παγίων κ.α. Ενδεικτικά, νέοι λογαριασμοί 14.98.1024, 14.98.1000, 14.00.1024, 77.00.1024 κ.α.
Για την ενεργοποίησή του, πηγαίνετε στην επιλογή «Παράμετροι/Κύριες Εργασίες/Μεταφορά Δεδομένων/ Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών» και πατάτε την ένδειξη «Δημιουργία».  
Κατάσταση Ελέγχου Παρ/κών DC Scan
ΝΕΟ! Προσθήκη νέας εκτύπωσης με την οποία δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί μέσω της υπηρεσίας DC SCAN4YOU.Για το σκοπό αυτό, προστέθηκαν επιπλέον νέα κριτήρια αναζήτησης καθώς και πεδία εκτύπωσης με την περιγραφή «Ημερομηνία Σάρωσης» και «Χρήστης Σάρωσης».
DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Ανάκτηση Παραστατικών
Είναι πλέον δυνατή η ταξινόμηση των παραστατικών βάση Ημερομηνίας.
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέου πεδίου με την περιγραφή Α/Α Γραμμών Άρθρου. Επιλέγοντας το, κατά την εξαγωγή του αρχείου, στην αντίστοιχη στήλη αποτυπώνει για κάθε γραμμή του άρθρου (παραστατικού) μια αύξουσα αρίθμηση (πχ αν το παραστατικό ΤΙΜ 100 έχει 3 γραμμές, στην πρώτη θα βάλει το νούμερο 1, στην δεύτερη το νούμερο 2, στην τρίτη το 3 κλπ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προσθήκη νέων καταχωρητικών πινάκων στους κωδικούς 023-024 του πίνακα 2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, και 251-252, 259-260, 261-262 του πίνακα 4.Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ καθώς και προσθήκη νέων στηλών στον πίνακα των κωδικών 059-060 με την περιγραφή Χώρες και Τράπεζα Εξωτερικού.
 Σημείωση: Η αποστολή των δεδομένων που αφορούν τα ανωτέρω θα υλοποιηθεί σε επόμενη έκδοση.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net .
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Καρτέλα Αγρότη, για την Δημοσιοποίηση Πληρωμών, πατώντας την ένδειξη Πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ. Προϋπόθεση για τη σύνδεση, είναι η αναγραφή των κωδικών πρόσβασης στο πεδίο ΟΠΕΚΕΠΕ στο tab «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» στο menu Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Στο πεδίο «Όνομα Χρήστη» και «Κωδικός» αναγράφετε αντίστοιχα το email και τον κωδικό του Αγρότη.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις  Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την Υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από δικαιώματα» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1100/2019 της Α.Α.Δ.Ε. (Ver.: 4.00.87)
Για την απεικόνιση των δεδομένων λαμβάνονται υπόψιν οι κινήσεις με λογαριασμό/ούς που έχουν την επιλογή Εκμίσθωση Περιπτέρου στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός». Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής βήματα:
 • Αφού επιλεγεί ο Μήνας και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, κάνετε κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη Taxisnet, οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την Εφαρμογή.
 • Στο υποσέλιδο Αναλυτικές Αμοιβές, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Να σημειωθεί πως στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση (Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών) σε περίπτωση που η υποβολή πραγματοποιείται με ρόλο χρήστη.
Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.86 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4ALL
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέων  Profiles Κινήσεων (Εσόδων & Εξόδων) και Συναλλασσόμενων με προεπιλεγμένες τιμές, με τους κωδικούς DC05,DC06 και DC07.
Προσθήκη υποσέλιδου με την περιγραφή Σταθερές Τιμές. Στην σελίδα αυτή, μπορείτε να ορίσετε την σταθερή τιμή διάφορων πεδίων όπως για παράδειγμα Υπόχρεος ΜΥΦ ΟΧΙ, Υπόχρεος ΜΥΦ ΝΑΙ, Σταθερή Τιμή 1-10 κ.α. Οι τιμές αυτές θα εξάγονται στο αρχείο σε συνδυασμό με τα επιλεγμένα πεδία του Profile.
Προσθήκη νέου πεδίου με την περιγραφή Profile Αναλυτικών Γραμμών. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να επιλέξετε από την λίστα τον κωδικό ενός άλλου Profile που επιθυμείτε να συσχετίσετε με το συγκεκριμένο, τα πεδία του οποίου θα εμφανίζονται στο αρχείο εξαγωγής στην θέση των αναλυτικών γραμμών.
Προστέθηκε η δυνατότητα εξαγωγής αρχείου σε μορφή ASCII, επιλέγοντας στο Profile την αντίστοιχη τιμή στην επιλογή «Μορφή Εξαγωγής Αρχείου».
Προσθήκη νέων πεδίων Εφαρμογής στα Profiles Κινήσεων και Συναλλασσόμενων, πχ Υπόχρεος ΜΥΦ, Χαρακτηρισμός Παραστατικού, Κενό 1, Κενό 2 κ.α. Τα νέα αυτά πεδία δύναται να καλύψουν τις προδιαγραφές ακόμα περισσότερων περιπτώσεων γραμμογράφησης αρχείων.
Βοηθητικές Εργασίες
Κωδικοποίηση Παραστατικών
Προσθήκη νέας στήλης με την περιγραφή «Χαρακτηρισμός  Παραστατικών», όπου μπορεί να ορισθεί συγκεκριμένη τιμή, εφόσον απαιτείται για τις ανάγκες της γραμμογράφησης του αρχείου.
Εκτυπώσεις /Υποβολή Μέσω Internet
Κατάσταση Συμφωνητικών
Είναι πλέον δυνατή η προβολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε..
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Προμηθευτών
Είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μαζική Ενημέρωση Αμοιβών » για ημερομηνιακό διάστημα από 01/01/2019 και έπειτα.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης (Φ2), σε περίπτωση που υπήρχε διττός ρόλος του εξουσιοδοτούμενου προσώπου(πχ για τον εαυτό μου /ως Εκπρόσωπος Ν.Π ).
Είναι πλέον η δυνατή η προβολή Τροποποιητικής Δήλωσης (Φ2) κατά την περίπτωση που γινόταν χρήση εξουσιοδότησης και το ΑΦΜ της εταιρίας υπήρχε σε άλλη σελίδα πλην της 1ης στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Μεταφέρονται πλέον κατά την διαδικασία «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net», στους κωδικούς  667 (Τόκοι ημεδαπής προέλευσης ) και 675 (Φόρος που παρακρατήθηκε για τόκους ημεδαπής προέλευσης) , τα ποσά που αφορούν τόκους πλην των τόκων καταθέσεων.
Είναι δυνατή η άντληση του πεδίου 037 (Είστε κατ’ επάγγελμα αγρότης;) πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net».
Είναι δυνατή η εμφάνιση του πίνακα στον κωδικό 291 (Μερίσματα προ φόρου ημεδαπής προέλευσης) και 293 (Φόρος που παρακρατήθηκε για μερίσματα ημεδαπής προέλευσης) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net».
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι πλέον δυνατή η ορθή άντληση των ακινήτων της 2ης σελίδας «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ι.ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΚΤΛ. ΑΚΙΝΗΤΑ» μετά την ολοκλήρωση της  διαδικασίας «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα« Επιμερισμός Δαπανών Πίνακα Δ΄», επιλέγοντας την σχετική ένδειξη..
Εκτύπωση Ε3
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός των ποσών του πίνακα Ζ’ 3 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία βάσει ακαθάριστων εσόδων σε περίπτωση μικτής επιχείρησης αναφορικά με τα πάγια. Προϋπόθεση για τον επιμερισμό είναι η καταχώριση στον αντίστοιχο λογαριασμό κινήσεων του χαρακτήρα Μ στην κατηγορία Ε3 ( πχ Μ8021)..
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κ.λπ.
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή και προβολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε., έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.85 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα κατά την Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net, στην περίπτωση που το έντυπο έχει ήδη υποβληθεί ηλεκτρονικά για το φορολογικό έτος 2018.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα κατά την Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net, στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2018.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Εμφανίζεται πλέον ενημερωτικό μήνυμα κατά την υποβολή του εντύπου στο Taxis Net, στην περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί οριστικά το έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2018.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.84 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
ΝΕΟ! Βελτιωμένη ταχύτητα στην άντληση στοιχείων από το TaxisNet .
Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται πλέον άντληση του Τ.Κ της κύριας κατοικίας του πίνακα 5.1, καθώς και των Στοιχείων Εξαρτωμένων μελών του πίνακα 8.1.
Είναι πλέον δυνατή κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι σε οποιονδήποτε κωδικό του εντύπου, η εμφάνιση της σχετικής οδηγίας συμπλήρωσης από το βιβλιαράκι οδηγιών φορολογικού έτους 2018.
Προστέθηκαν οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2018, επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Εκτύπωση Ε3
Πραγματοποιείται πλέον επιμερισμός των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στον Πίνακα Ε’ (Προσωρινές Διαφορές Μεταξύ Φορολογικής-Λογιστικής Βάσης) βάσει ακαθάριστων εσόδων σε περίπτωση μικτής επιχείρησης. Τα πόσα αυτά μεταφέρονται αυτόματα κατά περίπτωση, στους κωδικούς 141-441 και 142-442 του Πίνακα ΣΤ’ .
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην άντληση των δεδομένων παρελθόντων ετών μέσω της λειτουργίας «Μεταφορά από TaxisNet».
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις  Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή του αρχείου σε περίπτωση που υπήρχε ρόλος χρήστη και το ΑΦΜ του εξουσιοδοτούμενου προσώπου βρισκόταν σε άλλη σελίδα πλην της 1ης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.83 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis για το φορολογικό έτος 2018, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net». Κατά την ανωτέρω διαδικασία μεταφέρονται από το Taxis τα προσυμπληρωμένα ποσά, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα.
Σημείωση: Δεν πραγματοποιείται άντληση του Πίνακα 8. Στοιχεία Εξαρτωμένων Μελών Φορολογούμενων. Η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση.
Προσοχή!
Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Προσθήκη νέων καταχωρητικών πινάκων. Προστέθηκαν νέοι πίνακες στους κωδικούς:
 • 667-668 (Τόκοι (προ φόρου) ημεδαπής προέλευσης )
 • 669-670 (Τόκοι (προ φόρου) αλλοδαπής προέλευσης )
 • 719-720 (αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων κλπ.)
 • 721-722 (αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων αναψυχής κλπ. )
 • 723-724 (αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων κλπ.)
 • 743-744 (αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων κλπ.)
 • 735-736 (αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων κλπ. )
 • 759-760 (χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε )
 • 725-726 (δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών κλπ.)
 • 727-728 (τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων οποιασδήποτε μορφής )
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net. Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου στο TaxisNet για το φορολογικό έτος 2018 .
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net . Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα άντλησης των ακινήτων πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» για το φορολογικό έτος 2018. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μεταφέρονται τα δεδομένα των πινάκων :
 • 037 (Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής/αλλοδαπής)
 • 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης)
 • 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης)
 • 041 (Ενεργά Τερματικά POS)
 • 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχείρησης)
 • 045 (Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών)
 • Γ’1  (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν)
 • Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων αρ.2 ν.4308/2014
 • Γ’2 (Αγροτικές Επιδοτήσεις-Ενισχύσεις)
 • 023 (Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.)
Σε περίπτωση που κατά την άντληση στοιχείων, τα δεδομένα των πινάκων 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης) , Γ’1 (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν) και 023 (Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.), είναι περισσότερα των γραμμών του εντύπου, όλα τα δεδομένα μεταφέρονται στις αντίστοιχες Συνημμένες Καταστάσεις.
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην συμπλήρωση του πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ. (Έως 3Ο βαθμό)» για τους σκοπούς την ορθής υποβολής του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε. Πλέον η αντιστοίχιση των λογαριασμών εσόδων θα πραγματοποιείται βάσει του Κ.Α.Δ. και όχι του είδους δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις που ο πίνακας είχε ήδη συμπληρωθεί σε προγενέστερη έκδοση, πραγματοποιείται αυτόματη αντιστοίχιση με τους Κ.Α.Δ. που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο.
Συνημμένη Κατάσταση Κ.Α.Δ.  Ε3
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε αναλυτικά τους Κ.Α.Δ. και τις αξίες ανά δραστηριότητα, που αφορούν τα υπολειπόμενα ποσά του πίνακα 023 (Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ). Η συγκεκριμένη κατάσταση είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί  για την ορθή υποβολή του εντύπου, εφόσον υπάρχουν Κ.Α.Δ. δευτερευουσών  δραστηριοτήτων που απεικονίζονται συνοπτικά στο πεδίο «Υπολειπόμενο ποσό» του εντύπου, είναι δηλαδή περισσότερες των τριών.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Κ.Α.Δ.  Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Συνημμένης Κατάστασης Κ.Α.Δ. Ε3.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net. Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.82 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στην λίστα εταιριών (F11) των στοιχείων του/της Συζύγου (ΑΦΜ, Όνομα, Επώνυμο). Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη εφόσον ενεργοποιηθούν με ctrl+p τα συγκεκριμένα Πεδία Εμφάνισης στις Παραμέτρους Αναζήτησης.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /Υποβολή Μέσω Internet
Κατάσταση Συμφωνητικών
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site της Α.Α.Δ.Ε. μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Βοηθητικές Εργασίες
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου», κατά τη σύνδεση στην Υπηρεσία για τα Βασικά Στοιχεία Μητρώου. Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε από το φορολογικό έτος 2018, η δυνατότητα επιμερισμού των Δαπανών του πίνακα Δ’ βάσει ποσού ή ποσοστού και συγκεκριμένα των ποσών που αφορούν τα πεδία 105 (Λοιπά Έξοδα Εμπορικής Δραστηριότητας) 212 (Λοιπά Έξοδα Παραγωγής) 317 (Έξοδα Παραγωγής Αγροτικής-Βιολογικής Δραστηριότητας) και 401 (Σύνολο Δαπανών από Παροχή Υπηρεσιών), πατώντας την ένδειξη «Επιμερισμός Δαπανών Πίνακα Δ΄». Στον πίνακα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε στο είδος δαπάνης που επιθυμείτε, ποσό ή ποσοστό και αποθηκεύετε με το πλήκτρο F12. Στην συνέχεια, εκτυπώνοντας το έντυπο Ε3 έχουν μεταφερθεί στα ανωτέρω πεδία οι αξίες όπως έχουν προκύψει βάση του ανωτέρω επιμερισμού.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site της Α.Α.Δ.Ε. μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα-Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την Υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής βήματα:
1. Αφού επιλεγεί ο Μήνας και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, κάνετε κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη Taxisnet, οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την Εφαρμογή. Στο υποσέλιδο Αναλυτικές Αμοιβές, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Να σημειωθεί πως στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση (Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών) σε περίπτωση που η υποβολή πραγματοποιείται με ρόλο χρήστη.
2. Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα , ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Εταιριών σε DC TAX4all
Προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργές». Κατά την επιλογή του εμφανίζονται μόνο όσες εταιρίες έχουν την αντίστοιχη ένδειξη στην Διαχείριση Εταιριών.
Εταιρίες
Στην φόρμα εκτύπωσης «Εταιρίες» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία «Όνομα Συζύγου», «Επώνυμο Συζύγου» και «ΑΦΜ Συζύγου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.81 - Νέες Δυνατότητες

DC Scan4al
Κύριες Εργασίες
Δημιουργία Profile
Προσθήκη νέου Πεδίου στο Profile Κινήσεων, με την περιγραφή Α/Α Κίνησης. Επιλέγοντας το, κατά την εξαγωγή του αρχείου excel, στην αντίστοιχη στήλη αποτυπώνει για κάθε γραμμή έναν μοναδικό αριθμό ομαδοποιημένο κατά το είδος και τον αριθμό του παραστατικού.
ΝΕΟ! Προσθήκη έτοιμων Profiles Κινήσεων (Εσόδων & Εξόδων) και Συναλλασσόμενων (Πελατών & Προμηθευτών) με τους κωδικούς DC01, DC02, DC03 και DC04.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην Υποβολή Τροποποιητικής Δήλωσης (Φ2), κατά την περίπτωση που γινόταν χρήση εξουσιοδότησης και το ΑΦΜ της εταιρίας υπήρχε σε άλλη σελίδα πλην της 1ης στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δηλώσεις Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή του εντύπου, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ως ρόλος χρήστη η τιμή ως Λογιστής.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Δικαιούχοι Επιδόματος Στέγασης
ΝΕΟ! Επιλέγοντας την συγκεκριμένη εκτύπωση, εμφανίζονται οι Υπόχρεοι οι οποίοι δύναται να πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση Επιδόματος Στέγασης, σύμφωνα με τα κριτήρια της απόφασης 10747/256/2019. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται βάση των καταχωρημένων στοιχείων του εντύπου Ε1 του έτους που ζητείται (πχ για το έτος 2017 θα ληφθεί υπόψιν το αποθηκευμένο έντυπο του φορολογικού έτους 2017) καθώς και της αξίας Ακινήτων από τα αναρτημένα Εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ στο site της Α.Α.Δ.Ε. Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης είναι ενδεικτικό και δεν αποτελεί οδηγία για την υποβολή της αίτησης. Σημείωση 1: Στα εξαρτώμενα μέλη δεν λαμβάνεται υπόψιν η/ο Σύζυγος.
Σημείωση 2: Τα φιλοξενούμενα πρόσωπα που διαμένουν με τον φορολογούμενο δεν προσμετρώνται στην σύνθεση του νοικοκυριού.
Σημείωση 3: Δεν λαμβάνεται υπόψιν το κριτήριο της 5ετους διαμονής στην ελληνική επικράτεια.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην Προβολή του εντύπου, σε περίπτωση που ως Ρόλος Χρήστη είχε επιλεγεί η τιμή «Ως Λογιστής Λογιστικού Γραφείου».  
Δήλωση Εισφοράς Δακοκτονίας
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που προέκυψε στην υποβολή του εντύπου,  έπειτα από τις έκτακτες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
Επίδομα Στέγασης
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η υποβολής της αίτησης για το Επίδομα Στέγασης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.80 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4ALL
Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών
Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης των Λογαριασμών Μαζικής Καταχώρισης με το ανάλογο ποσοστό ΦΠΑ, ώστε να πραγματοποιείται σωστή αντιστοίχιση στην περίπτωση που έχει ορισθεί στο Profile Κινήσεων διάσπαση γραμμών ανά % ΦΠΑ.  Εφόσον γίνεται χρήση προεπιλεγμένων λογαριασμών κατά την Σάρωση ή Μεταφόρτωση, θα χρειαστεί στην επιλογή «Βοηθητικές Εργασίες/Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών», να επιλεγεί υποχρεωτικά για κάθε λογαριασμό το ποσοστό ΦΠΑ που αφορά, από την διαθέσιμη λίστα. 
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Είναι πλέον εφικτή η σύνδεση στην Υπηρεσία για τα Βασικά Στοιχεία Μητρώου έπειτα από τις αλλαγές που   πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
Έντυπο Ν
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2018.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ/Λήψη Παραστατικού
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην σύνδεση στο site, έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.79 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Από την παρούσα έκδοση και εφεξής, θα πραγματοποιηθεί όπου απαιτείται, σταδιακή αντικατάσταση των συνδέσεων στα διάφορα sites, του περιηγητή ΙΕ με τον Mozilla Firefox.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2018.
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2018
Επίσης προστέθηκε το παρακάτω Είδος Μίσθωσης στην στήλη 17:
• Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2018.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Είναι διαθέσιμη η εκκαθάριση Φόρου για το φορολογικό έτος 2018.
Σημείωση: Η εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις του Ν.4172/2013. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα ενσωματωθεί άμεσα.
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2018.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δηλώσεις Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση στο site της Α.Α.Δ.Ε. μετά τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.77 - Νέες Δυνατότητες

Σημαντικό! Βελτίωση της ταχύτητας αποθήκευσης των εκτυπώσεων σε αρχείο excel με χρήση ΜS Office (πχ Βιβλίο Εσόδων Εξόδων).
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /ΚΕΠΥΟ
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η σύνδεση  πραγματοποιείται  με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης του πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.(Έως 3Ο βαθμό)», ενσωματώθηκε νέα λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης των πωλήσεων με τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ., μέσω της ένδειξης«Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.. Προϋπόθεση για τον ορθό υπολογισμό , η αντιστοίχιση των λογαριασμών εσόδων με το είδος δραστηριότητας (Κύρια, 1η Δευτερεύουσα, 2η Δευτερεύουσα κλπ.) .
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2018.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
Εκτύπωση Εντύπου N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2018.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.76 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι αλλαγές αναφορικά  με την αλλαγή του site της Data Communication (πχ RSS, e-υποστήριξη, Νέες Δυνατότητες).  
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Συγκεντρωτική Κατάσταση Κινήσεων 
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση που απεικονίζει τη συνολική Καθαρή Αξία κάθε κίνησης, το Συνολικό Ποσό ΦΠΑ καθώς και την Συνολική Μικτή Αξία ανεξάρτητα με το πλήθος των λογαριασμών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών
Έκδοση Παραστατικών Γραφείου
Προστέθηκε η δυνατότητα κατά την έκδοση των παραστατικών, να διενεργείται παράλληλα με την αυτόματη εγγραφή του Εσόδου στον Λογαριασμό που έχει συμπληρωθεί και η εγγραφή του Λογαριασμού Παρακράτησης Φόρου. Προϋπόθεση για την ανωτέρω δυνατότητα,  είναι να συμπληρωθεί Λογαριασμός στο πεδίο «Λογαριασμός Παρακρ/σης». Στην περίπτωση αυτή,  η εγγραφή του Λογαριασμού Παρακράτησης θα πραγματοποιείται με αρνητικό πρόσημο για λόγους ορθής απεικόνισης του υπολοίπου Πελατών.  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Κωδικοί Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των Κωδικών Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για όλες ή όσες εταιρίες επιθυμείτε.
Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε η πρόσβαση στην συγκεκριμένη εκτύπωση να μην επιτρέπεται σε όλους τους  χρήστες  της εφαρμογής, θα πρέπει στην επιλογή «Παράμετροι/Κύριες Εργασίες/Ασφάλεια Εφαρμογής/Διαχείριση Μενού Ομάδων», να επιλέξετε διαδοχικά όσους επιθυμείτε και αφού κάνετε κλικ στο μενού της εκτύπωσης  να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+L. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα στην οθόνη του Προσωπικού Μενού κάθε  χρήστη, να αποκρύψετε το μενού της εκτύπωσης κάνοντας δεξί κλικ «Απόκρυψη».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.75 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντικό! Σημαντική βελτίωση της ταχύτητας εμφάνισης στην οθόνη της εκτύπωσης του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που προέκυψε με την έκδοση 4.00.74, στην αναζήτηση του λογαριασμού.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την ορθή υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηριότητα φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την ορθή υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Εισοδ. από Μερίσματα-Δικαιώματα φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
Βεβαιώσεις Εισ. Από Μερίσμ.-Δικαιώμ.(Ν-Ταχ)
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την ορθή υποβολή του αρχείου Βεβαιώσεων Εισοδ. από Μερίσματα-Δικαιώματα(Ν-Ταχ) φορολογικού έτους 2018 σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Εισαγωγή Εταιρίας από Academia Τρίτου
Εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό  μήνυμα κατά την διαδικασία εισαγωγής,  σε περίπτωση που στο πεδίο «Νέος Κωδικός» συμπληρωθούν λιγότερα από τέσσερα ψηφία.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.74 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Προμηθευτών
Ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων αλλαγών στις περιγραφές του είδους αμοιβής των κωδικών 6,10 και 15, στην λίστα του πεδίου «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.», σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι σε οποιονδήποτε κωδικό του εντύπου, εμφάνισης της σχετικής οδηγίας συμπλήρωσης από το βιβλιαράκι οδηγιών φορολογικού έτους 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Οφειλές Γ.Γ.Π.Σ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Ταυτότητας Οφειλής που αφορά την ληξιπρόθεσμη δόση του επόμενου μήνα για μια ή περισσότερες οφειλές Εντός ή Εκτός Ρύθμισης.
Γνωστοποίηση Υποβολής Χωριστής Δήλωσης ΦΕΦΠ εγγάμων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε., όπου οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Ασφάλεια Εφαρμογής
Διαχείριση Ασφάλειας Εταιριών
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής όλων των εταιριών, κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Επιλογή Όλων».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.73 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη διαδρομή του αρχείου παραμέτρων που αφορά στη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής, λόγω αλλαγής του site της DC.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.72 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /Υποβολή Μέσω Internet
Κατάσταση Συμφωνητικών
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Βεβαιώσεις Εισ. Από Μερίσμ.-Δικαιώμ.(Ν-Ταχ)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Ταχυκαταχώριση Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση για Επίδομα Θέρμανσης
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησης να μεταφέρονται αυτόματα τα πεδία τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, email, ΙΒΑΝ, αριθμός παροχής  ρεύματος και τ.μ. επιφανείας κύριων χώρων, σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.
Έντυπα Σειράς Μ΄/Εκτυπώσεις
Μ8-Μέλη Μη Φυσικού Προσώπου
Είναι πλέον εφικτή η εκτύπωση του εντύπου, σε περίπτωση που γίνεται χρήση και 2ης σελίδας.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην Προβολή του εντύπου με Firefox, σε περίπτωση που η επιχείρηση ανήκε στην Σύζυγο και γινόταν χρήση των κωδικών της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.71 - Νέες Δυνατότητες

Πίνακες
Ταμειακές Μηχανές
Προσθήκη εμφάνισης του πεδίου «Αιτιολογία Κίνησης» κατά την διαδικασία ανάκτησης των εγγραφών μέσω της λειτουργίας «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών Κινήσεων».
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες /Μαζικές Εισπράξεις Πελατών-Προμηθευτών
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Ημερομηνία Έως», βάση του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί πλέον η ανάκτηση του υπολοίπου των Πελατών-Προμηθευτών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των οδηγιών του εντύπου.
Δηλώσεις ΦΠΑ /Ταχυκαταχώριση
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των οδηγιών του εντύπου.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών /Βοηθητικές Εργασίες
Ιστορικό Εντύπου Φ4
Νέα δυνατότητα καταγραφής Ιστορικού για τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Φ4), κατά την εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου.
Ιστορικό Εντύπου Φ5
Νέα δυνατότητα καταγραφής Ιστορικού για τις δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Φ5), κατά την εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου.
Ιστορικό Εντύπου Intrastat
Νέα δυνατότητα καταγραφής Ιστορικού για τις δηλώσεις Intrastat κατά την εκτύπωση ή ηλεκτρονική αποστολή του εντύπου.
Καταχώριση Στοιχείων Ε9
Είναι πλέον δυνατή η άντληση των ακίνητων μέσω της ένδειξης «Μεταφορά Ακινήτων από TaxisNet», έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς των δεδομένων από το έντυπο Ε3 για τα φορολογικά έτη από το 2017 και έπειτα, πατώντας την ένδειξη « Μεταφορά από Ε3».
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού και ενημέρωσης του αριθμού των σακουλών, πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις».  Μοναδική προϋπόθεση η επιλογή της  περιόδου καθώς και του λογαριασμού ή των λογαριασμών που έχουν κινηθεί.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ/Λήψη Παραστατικού
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, για την λήψη του σχετικού Παραστατικού.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Μεταφορά Δεδομένων
Μεταφορά Εταιριών σε DC TAX4all
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας της λίστας του πελατολογίου στην νέα cloud εφαρμογή της Data Communication DC TAX4all. Επιλέγετε από την λίστα των Εταιριών αυτές που επιθυμείτε και στην συνέχεια πατάτε την ένδειξη «Αποστολή».  
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.70 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ. Προστέθηκαν οι ακόλουθοι Κ.Α.Δ.:
75.00.11.00 - Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για Ζώα Συντροφιάς
75.00.19.00 - Άλλες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην άντληση των δεδομένων παρελθόντων ετών, μέσω της επιλογής «Μεταφορά από TaxisNet», για τα έτη που γινόταν χρήση του ΙΕ, μετά τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Βεβαιώσεις Συντάξεων Δημοσίου
Είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση της Βεβαίωσης Συντάξεων Δημοσίου.
Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Ενσωματώθηκε η υποβολή της Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος 2018. Τα πεδία ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο ,email και ΙΒΑΝ  συμπληρώνονται αυτόματα σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.
Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Στην λίστα πελάτων εμφανίζονται πλέον όσες Εταιρίες έχουν ορίσει στην Διαχείριση Εταιρίας πως χρησιμοποιούν το έντυπο Ε3.
Έντυπα Σειράς Μ/Καταχώριση
Μ2
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης περισσότερων χαρακτήρων στο πεδίο «Τίτλος» στην παράγραφο β «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
Είναι πλέον δυνατός ο ορθός υπολογισμός βάσει του εντύπου Ε3 ανεξαρτήτως χρήσεως, της Οικονομικής Αναφοράς «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα». Για τον σκοπό αυτό, έχουν προστεθεί δύο νέες φόρμες με την περιγραφή «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα από 2017» που διαχειρίζεται τις χρήσεις από το έτος 2017 και έπειτα και «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 2016-2017» που διαχειρίζεται τις χρήσεις της 2ετίας 2016-2017. Για τα έτη πριν το 2016 γίνεται χρήση της υπάρχουσας φόρμας, που έχει μετονομαστεί σε «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα έως 2016».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.68 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Στην εκτύπωση, στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Συν. Μικτή Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών (Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση)
ΝΕΟ! Με την παρούσα έκδοση, προστίθεται στην εφαρμογή μια νέα πολύ σημαντική λειτουργία που σας δίνει την δυνατότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των παραστατικών παράλληλα με την καταχώριση των εγγραφών στα λογιστικά σας βιβλία. Η ανωτέρω λειτουργία συνδέει κάθε λογιστική εγγραφή με την εικόνα του παραστατικού που αφορά, δίνοντας έτσι την δυνατότητα ανάκτησής της, οποιαδήποτε στιγμή. Η λειτουργία αυτή αποτελεί νέο module με την περιγραφή «Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση». Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες 
Κωδικός Πρόσβασης Εταιρίας
Προστέθηκε νέο πεδίο «Ηλεκτρ. Αρχειοθέτηση Παραστατικών» , στο οποίο επιλέγεται την τιμή «ΝΑΙ», σε περίπτωση που στην συγκεκριμένη εταιρία επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες του module «Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την υποβολή του εντύπου στο Taxis net , πραγματοποιείται μεταφορά του αριθμού λογαριασμού IBAN , εφόσον έχει καταχωρηθεί στην επιλογή «Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Καταχώριση Στοιχείων/Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)».
Δηλώσεις ΦΠΑ / Βοηθητικές Εργασίες
Ιστορικό  Περιοδικών ΦΠΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα, σε περίπτωση που κατά την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ(Φ2) έχει επιλεγεί η ένδειξη «Taxis net Με Δόσεις με Firefox»  ή  «Taxis net Με Δόσεις με ΙΕ», καταγραφής της στο Ιστορικό με την ένδειξη «Μέσω Taxis με Δόσεις».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Αναδρομικών για τις μειώσεις Συντάξεων
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του ΕΦΚΑ , για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης που αφορά στις μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που επιθυμείτε, υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης πρότυπου κειμένου στην ενότητα Β’.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παρακολούθηση Μεταβολών Δεδομένων
Διαχείριση Ιστορικού Δεδομένων
Είναι πλέον διαθέσιμη μια νέα σημαντική λειτουργία η οποία σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις μεταβολές/ εισαγωγές / διαγραφές που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε χρήστη, στους βασικούς πίνακες της εφαρμογής. Η λειτουργία αυτή αποτελεί νέο module με την περιγραφή  «Παρακολούθηση Μεταβολών Δεδομένων». Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες  
Εκτύπωση Ιστορικού Δεδομένων
Προστέθηκε εκτύπωση η οποία απεικονίζει τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στους πίνακες της εφαρμογής , που έχουν δηλωθεί στην επιλογή «Διαχείριση Ιστορικού».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.67 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης δύο παραθύρων στην οθόνη της εφαρμογής . Για την ενεργοποίησή της, κάνετε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε επιλογή του μενού και επιλέγετε « Άνοιγμα σε Δεύτερο Παράθυρο».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
Ενσωματώθηκε η σύνδεση για την υποβολή της αίτησης που αφορά το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Εκτυπώσεις
Ιστορικό Συνδέσεων Χρηστών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ιστορικό Συνδέσεων Χρηστών», η οποία απεικονίζει τις συνδέσεις (επιτυχημένες και αποτυχημένες) στην εφαρμογή καθώς και τις αποσυνδέσεις για όλους τους χρήστες
Βοηθητικές Εργασίες
Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή«Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών  προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρίας από οποιονδήποτε τρίτο.
Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες που επιθυμείτε καθώς και τα κοινά αρχεία  και στην συνέχεια να πατήσετε την ένδειξη «Έναρξη Μεταφοράς ».Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στον φάκελο \DCESOEXO\_backup θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο αρχείο για την κάθε εταιρία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα eso_anonymized_ και τον 4ψήφιο κωδικό της εταιρίας (π.χ. eso_anonymized_0001.dat).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.66 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Σε περίπτωση καταχώρισης κίνησης με λογαριασμό Πετρελαίου Θέρμανσης, στο πεδίο «Κωδ. Μεταφορικού Μέσου» επιλέγοντας την τιμή «Βυτίο», στο πεδίο «Στοιχεία Μεταφορικού Μέσου» ενεργοποιείται λίστα επιλογής, με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία του πίνακα« Αρ. Κυκλοφ. Βυτίων Επιχ/σης». Η λίστα ενημερώνεται από την επιλογή «Παράμετροι/Πίνακες/ Αρ. Κυκλοφ. Βυτίων Επιχ/σης».
2. Σε περίπτωση καταχώρισης κίνησης με λογαριασμό Πετρελαίου Θέρμανσης, επιλέγοντας Πελάτη, στο πεδίο  «Αρ. Ηλέκτρ. Πληρωμής ΔΕΗ» συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός, με βάση το ιστορικό του πελάτη. Εφόσον ο πελάτης έχει κινηθεί με περισσότερους από έναν αριθμούς τότε ενεργοποιείται σχετική λίστα επιλογής.
3. Ενσωματώθηκε ο έλεγχος για την ανώτατη τιμή παραστατικού ακόμα και σε περίπτωση χρήσης Λογιστικού Άρθρου με περισσότερους από έναν λογαριασμούς.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Προσθήκη νέου πεδίου αναζήτησης «Λογαριασμοί» στα κριτήρια της φόρμας «Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων (ΕΥΡΩ)». Στο πεδίο περιέχονται οι λογαριασμοί του Λογιστικού Σχεδίου της Εταιρίας με την δυνατότητα επιλογής με δεξί κλικ, πολλαπλών λογαριασμών με τυχαία σειρά.

ΕΝΤΥΠΑ

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Έχει συμπεριληφθεί στην επιλογή Internet, η σύνδεση με το site του ΕΦΚΑ για την χορήγηση της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς από το προηγούμενο έτος των απογραφών λήξης εμπορευμάτων, πρώτων υλών, προϊόντων κλπ., είτε έχουν προέλθει από καταχώριση των αντίστοιχων πεδίων επάνω στο έντυπο είτε από κινήσεις με λογαριασμούς που έχουν ανάλογες κατηγορίες, πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά από Προηγ. Έτος/Μεταφ. Απογραφής Λήξης».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση
ΝΕΟ! Νέα δυνατότητα λήψης του κωδικού Υποβολής για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης πατώντας την σχετική ένδειξη, για τα έτη από το 2014 και έπειτα, πατώντας την σχετική ένδειξη.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Φόρος Διαμονής
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Κύριες Εργασίες /Ασφάλεια Εφαρμογής
Πολιτικές Ασφαλείας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.65 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στην λίστα εταιριών (F11)  του email της εταιρίας. Η δυνατότητα  είναι διαθέσιμη εφόσον ενεργοποιηθεί με ctrl+p  το συγκεκριμένο Πεδίο Εμφάνισης στις Παραμέτρους Αναζήτησης
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.64 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση, στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Κατηγορία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Έχει προστεθεί νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Κατηγορία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
1. Έχει προστεθεί νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Ενταγμένος Αρθ.39β». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση, στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Ενταγμένος Αρθ.39β ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Εταιρίες
1. Στην φόρμα εκτύπωσης «Εταιρίες» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Ενταγμένη Αρθ.39β.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Έχει προστεθεί νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Ενταγμένη Αρθ.39β ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.63 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προσθήκη νέου πρότυπου  Λογιστικού Σχεδίου Εφαρμογής πλήρως εναρμονισμένου με το νέο έντυπο Ε3.
Για την ενεργοποίησή του, πηγαίνετε στην επιλογή «Παράμετροι/ Κύριες Εργασίες/ Μεταφορά Δεδομένων /Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών» και πατάτε την ένδειξη «Δημιουργία».
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Σε περίπτωση καταχώρισης κίνησης με Λογαριασμό Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών, κατά το κλείσιμο του παραθύρου με τα στοιχεία Intrastat, μεταφέρεται αυτόματα η Στατιστική Αξία στο πεδίο Καθαρή /Μικτή Αξία του παραθύρου της καταχώρισής.
Σημείωση: Σε περίπτωση που η τιμή του πεδίου Φύση Συναλλαγής αφορά επιστροφή ή αντικατάσταση (κωδ.21-22-23-29-30) η αξία μεταφέρεται με αρνητικό πρόσημο στην καταχώριση κινήσεων.
Διαχείριση Λογαριασμών
Προσθήκη νέου υποσέλιδου «Κινήσεις», στο οποίο εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις του συγκεκριμένου λογαριασμού  που έχει ζητηθεί, ταξινομημένες από την νεότερη στην αρχαιότερη. Επιπλέον, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ με το ποντίκι σε κάποια γραμμή, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης εγγραφής στην Καταχώριση Κινήσεων.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Ειδοποιητήρια Εισφορών ΕΦΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης της Βεβαίωσης για Φορολογική Χρήση πατώντας την σχετική ένδειξη.
Ηλεκτρονικό Παράβολο
Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site της Α.Α.Δ.Ε., για την χορήγηση και προβολή παράβολων.
Μεταφορικό Ισοδύναμο
Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την υποβολή αίτησης και εγγραφής των ωφελούμενων πολιτών και επιχειρήσεων.
Δήλωση Βραχυχρόνιας Μίσθωσης
Ενσωματώθηκε η σύνδεση για την υποβολή των Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
Ενσωματώθηκε η σύνδεση στο site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για την καταβολή της ειδικής εισφοράς διαδικτύου.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Είναι πλέον δυνατή η καταγραφή της οριστικής ημερομηνίας υποβολής του εντύπου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
1. Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός βάσει του νέου εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2017, των Οικονομικών Αναφορών«Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων» και «Ιστορική Εξέλιξη Οικονομικών Αποτελεσμάτων».
2. Προσθήκη νέας φόρμας στην  Οικονομική Αναφορά «Συγκριτικά Αποτελέσματα Ομοειδών Επιχειρήσεων»  βάσει του νέου εντύπου Ε3 φορολογικού έτους 2017. Για τα έτη έως το 2016  επιλέγετε την φόρμα «Συγκριτικά Αποτελέσμ. Ομοειδών Επιχ. έως 2016»   
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Εταιρίας
Διαχείριση Εταιριών
Προσθήκη νέου πεδίου «Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. »
Εκτυπώσεις
Εταιρίες
1. Στην φόρμα εκτύπωσης «Εταιρίες» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.». Αν θέλετε να έχετε  την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Στην φόρμα εκτύπωσης «Τελ. Ημ/νίες  Ενημέρωσης  Λοιπών Εντύπων», προστέθηκε στήλη με την  ημερομηνία της οριστικής υποβολής του εντύπου Περιβαλλοντικού Τέλους.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.62 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ
Προστέθηκαν οι ακόλουθοι Κ.Α.Δ.:
10.89.19.01 - Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 28.96.10.01 - Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων από πλαστικές ύλες • 28.99.14.02 - Κατασκευή τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers), για εκτύπωση προϊόντων άλλων από διάφορες ύλες • 32.30.14.03 - Κατασκευή πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 33.12.29.01 - Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 46.14.13.41 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 46.17.11.28 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 46.18.12.16 - Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 46.38.29.29 - Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 46.49.33.31 - Χονδρικό εμπόριο πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 46.69.20.17 - Χονδρικό εμπόριο τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 47.29.24.36 - Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων • 47.64.65.51 - Λιανικό εμπόριο πλαστικών σφαιρών και χρωμοσφαιρών για αθλοπαιδιές • 47.78.88.25 - Λιανικό εμπόριο τρισδιάστατων εκτυπωτών (3d printers) • 52.22.11.06 - Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων • 52.22.19.03 - Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων • 55.90.14 -Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου • 55.90.14.01 - Υπηρεσίες παροχής καταλύματος με παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. • 55.90.14.02 - Υπηρεσίες παροχής καταλύματος χωρίς παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου • 77.40.19.01 - Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Στην οθόνη της καταχώρισης κινήσεων, πατώντας την ένδειξη «Επιλογές /Καρτέλες Λογαριασμών», προ συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο « Κωδικός» ανάλογα με τον κωδικό λογαριασμού που έχει επιλεγεί.
Διαχείριση Λογαριασμών
1. Κατά την αποθήκευση ενός λογαριασμού, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση που το πεδίο «Τύπος Συναλλαγής» δεν συμβαδίζει με την τιμή του πεδίου Έσοδα/Έξοδα (πχ Λογαριασμός: Εσόδων και Τύπος Συναλλαγής: Δαπάνες Μη Διασταυρούμενες).
2. Κατά την εμφάνιση της διαχείρισης ενός λογαριασμού, προστέθηκε η ένδειξη «Επιλογές/ Καρτέλες Λογαριασμών» συμπληρώνοντας μάλιστα αυτόματα το πεδίο Κωδικός με τον κωδικό του λογαριασμού που έχει ζητηθεί.
Εκτυπώσεις /Οικονομικές
Κίνηση Ταμείου
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Τράπεζα», μέσω του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί η σχετική αναζήτηση.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Προστέθηκε νέο πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» στα κριτήρια της πρότυπης φόρμας εκτύπωσης. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα επιλογής με δεξί κλικ, περισσότερων του ενός τρόπων.
Πίνακες
Ταμειακές Μηχανές
Προσθήκη κριτηρίου «Πελάτης/Προμηθευτής», στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών Κινήσεων», βάση του οποίου υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης των κινήσεων που αφορούν μόνο τους επιλεγμένους κωδικούς Πελατών ή Προμηθευτών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων Κύριας Κατοικίας (Πιν.6.12) E1
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρήσετε τα ενοίκια που πληρώθηκαν για κύρια κατοικία της οικογένειας, σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραμμές του εντύπου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων Κύριας Κατοικίας (Πιν.6.12) E1
Προστέθηκε η εκτύπωση της συνημμένης κατάστασης ενοικίων κύριας κατοικίας.
Ειδοποιητήρια Εισφορών ΕΦΚΑ
Ενσωμάτωση της νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης Ε.Φ.Κ.Α.
Έντυπο Α21-Οικογενειακά Επιδόματα
1Είναι πλέον δυνατή η καταγραφή της οριστικής ημερομηνίας υποβολής του εντύπου.
Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
Νέα δυνατότητα σύνδεσης μέσω της ένδειξης «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΤΜ-ΦΗΜ», στην εικόνα των Στοιχείων ΚΒΣ όπου αναγράφονται οι πληροφορίες για τα στοιχεία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, Φορολογικών Μηχανισμών, Ταξίμετρων κλπ.
ΕΛΠ / Καταχώριση             
Καταχώριση Στοιχείων
Είναι πλέον ορθή η ενημέρωση από Ε3 και από Ταχυκαταχώριση Ε3, του πεδίου «Πλέον διαφορά ΛΒ-ΦΒ», στην περίπτωση κατά την οποία συνυπήρχαν θετικές και αρνητικές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.
Office Management
Διαχείριση Συναλλαγών Εταιριών
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ενεργειών» επιλέγοντας συγκεκριμένη εγγραφή και στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη «Επιλογές \Καρτέλα Εταιρίας», προ συμπληρώνεται το πεδίο «Κωδικός» με τον κωδικό της εταιρίας που αφορά η συγκεκριμένη ενέργεια.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Εταιρίες
Στην φόρμα εκτύπωσης Τελ. Ημ/νίες Ενημέρωσης Εντύπων Δ.Φ.Ε, προστέθηκε στήλη με την ημερομηνία της οριστικής υποβολής του εντύπου Α21.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.61 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Οφειλές Γ.Γ.Π.Σ.
ΝΕΟ! Νέα λειτουργία «Οφειλές Γ.Γ.Π.Σ.», μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα άντλησης και απεικόνισης όλων των οφειλών του φορολογούμενου από το site της Γ.Γ.Π.Σ. Τα στοιχεία που αντλούνται, απεικονίζονται σε 4 διαφορετικά υποσέλιδα, ταξινομημένα συγκεντρωτικά αλλά και αναλυτικά ανά είδος οφειλής (Εντός και Εκτός Ρύθμισης) με την αντίστοιχη ανάλυση δόσεων .Επιπρόσθετα πραγματοποιείται άντληση και της αντίστοιχης Ταυτότητας Οφειλής.
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Φόρος Διαμονής
ΝΕΟ! Με την τρέχουσα έκδοση διατίθεται η καταχώριση των στοιχείων του εντύπου «Φόρος Διαμονής».
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Φόρος Διαμονής
ΝΕΟ! Με την τρέχουσα έκδοση διατίθεται η εκτύπωση του εντύπου «Φόρος Διαμονής».
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Φόρος Διαμονής
ΝΕΟ! Με την τρέχουσα έκδοση διατίθεται η υποβολή του εντύπου «Φόρος Διαμονής».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.60 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Ανάκτηση Εικόνας Παραστατικών
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα ανάκτησης των εικόνων των παραστατικών που έχουν σαρωθεί ή μεταφορτωθεί, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο έχουν διαγραφεί από τον φάκελο αποθήκευσης ή έχει μεταβληθεί ή διαγραφεί η περιοχή αποθήκευσης τους. Οι εικόνες μπορούν να ανακτηθούν για όλες τις εταιρίες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία και θα αποθηκευτούν στην περιοχή που έχει ορισθεί στην επιλογή «Έσοδα -Έξοδα/ DC SCAN4U/ Κωδικός Πρόσβασης Λογιστικού Γραφείου».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην άντληση των δεδομένων παρελθόντων ετών, μέσω της επιλογής «Μεταφορά από TaxisNet». Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε βελτίωση στην διαδικασία, που περιλαμβάνει την άντληση απευθείας από το εκκαθαριστικό σημείωμα στα έτη που είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.59 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα διαγραφής των παραστατικών που υπάρχουν στο υποσέλιδο «Παραστατικά σε Εκκρεμότητα». Κάνοντας κλικ στο κουτάκι αριστερά του παραστατικού και επιλέγοντας «Διαγραφή» τα επιλεγμένα παραστατικά διαγράφονται από την λίστα και δεν θα αποσταλούν προς επεξεργασία.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Αποκαταστάθηκε σφάλμα στην εκτύπωση του εντύπου σε χαρτί μεγέθους Α3.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.58 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Διορθώθηκε δυσλειτουργία με την υποβολή του εντύπου στο site της ΑΑΔΕ αναφορικά με τον πίνακα ενοικίων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.57 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
Σε περίπτωση που κατά την Μεταφόρτωση Παραστατικών, γίνει χρήση αρχείων της μορφής PDF που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία σελίδες, εμφανίζεται στο τέλος της διαδικασίας ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα. Τα ανωτέρω παραστατικά μεταφέρονται στο υποσέλιδο «Παραστατικά σε Εκκρεμότητα » καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφόρτωσης.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών /Υποβολή μέσω Internet
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ5)
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης του πίνακα των κωδικών 431-432 της 4ης σελίδας του εντύπου, κατά την αυτόματη διαδικασία Μεταφοράς από το έντυπο Ν, πατώντας την ένδειξη «Μεταφορές/Ν».
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε στον Πίνακα Γ’1 ( ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ), η χρήση λίστας στο πεδίο «Δωρεάν Παραχώρηση» με τις επιλογές: Κενό-Ναι-Ιδιόχρηση.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
Έντυπο E3
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
3. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση από τον χρήστη των πεδίων που αφορούν τον Κύκλο Εργασιών στον Πίνακα Β’ (Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης), έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε αποκλειστικά για τα Νομικά Πρόσωπα (τα πεδία έρχονταν προσυμπληρωμένα).
4. Είναι πλέον δυνατή κατά την υποβολή του εντύπου, η συμπλήρωση του πεδίου « Δωρεάν Παραχώρηση » στον Πίνακα Γ’1 (ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ), με την επιλογή Ιδιόχρηση.
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
3. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση από τον χρήστη των πεδίων που αφορούν τον Κύκλο Εργασιών στον Πίνακα Β΄(Πληροφοριακά Στοιχεία Επιχείρησης), έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο site της Α.Α.Δ.Ε αποκλειστικά για τα Νομικά Πρόσωπα (τα πεδία έρχονταν προσυμπληρωμένα).
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2017.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.56 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι πλέον διαθέσιμη η άντληση των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα: Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 2-Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ν
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου, σε περίπτωση κατά την οποία στην κατάσταση υποχρέωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπήρχε δήλωση σε εκκρεμότητα για το φορολογικό έτος 2017.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου, σε περίπτωση κατά την οποία στην κατάσταση υποχρέωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπήρχε δήλωση σε εκκρεμότητα για το φορολογικό έτος 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.55 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα κατά την καταχώριση στον Πίνακα 6.17 της 4ης σελίδας (κωδ. 781-782), σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί αριθμός Α.Τ.Α.Κ στην πηγή εισοδήματος: Πώληση Ακινήτου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Εντύπου N
Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στον υπολογισμό της κατανομής κερδών στους Εταίρους /Μέλη Ν.Π. που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία του πίνακα 1, η οποία στο εξής θα γίνεται με βάση τα αποτελέσματα του κωδικού 016 (Φορολογικά Κέρδη Χρήσης). Παρόλο που τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν και σχετίζονται με την ΠΟΛ 1069/2018 αναφέρουν ότι λανθασμένα λαμβάνεται υπόψη ο συγκεκριμένος κωδικός, εμείς προχωρήσαμε στην ανωτέρω αλλαγή ώστε η εφαρμογή μας να συμβαδίζει με τον υπολογισμό του Taxis Net. Στην περίπτωση που το Taxis Net, προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού θα αναπροσαρμόσουμε άμεσα με νέα έκδοση.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.54 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.52 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκαν οι οδηγίες για την συμπλήρωση της δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.51 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντική βελτίωση του χρόνου εισόδου στην εφαρμογή καθώς και του χρόνου εισόδου στις εταιρίες.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Στα πλαίσια χρήσης της υπηρεσίας DC Scan4you προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς παραστατικών από μία εταιρία σε άλλη, σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής κατά την διαδικασία της σάρωσης ακόμα και στην περίπτωση που η μορφή των αρχείων είναι PDF.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
1. Εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κατά την επιλογή του πεδίου «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» σε περίπτωση που το έτος εργασίας είναι διαφορετικό του εκάστοτε τρέχοντος έτους υποβολής του εντύπου Ε1.
2. Στον Πίνακα 10 της 4ης σελίδας, προστέθηκαν δύο νέα πεδία για την καταχώρηση των στοιχείων της Τράπεζας καθώς και του Αριθμού Λογαριασμού IBAN της Συζύγου / Μ.Σ.Σ.
3. Στον πίνακα 6.12 της 4ης σελίδας, προστέθηκε λίστα επιλογών στους κωδικούς 092-094-096 συμπεριλαμβανομένων των νέων τιμών «Σκηνίτης» και «Άστεγος».
4. Δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής των πηγών προέλευσης του εισοδήματος, σε περίπτωση που υπάρχουν καταχωρημένα ποσά στους κωδικούς 619-620 και 617-618 του πίνακα 6 της 4ης σελίδας πατώντας τα αντίστοιχα πράσινα κουμπάκια, ώστε να καλυφθεί ο ορθός υπολογισμός της εκκαθάρισης αυτών των περιπτώσεων.   
5. Προσθήκη νέου πεδίου στην επιλογή« Πρόσθετα Στοιχεία Εκκαθάρισης»: Μη Υπολογισμός προκαταβολής. Επιλέγοντας Επιχ/κη Δραστηριότητα, Αγροτική Δραστηριότητα ή Όλα, υπάρχει η δυνατότητα να μην υπολογιστεί προκαταβολή φόρου στα εισοδήματα των ανωτέρω περιπτώσεων.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Πραγματοποιείται πλέον ορθός υπολογισμός της εκκαθάρισης στην περίπτωση που είναι επιλεγμένος ο κωδικός 037-038 (Είστε κατ’ επάγγελμα αγρότης;)  του πίνακα 2 της 1ης σελίδας του εντύπου Ε1, αλλά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 όπου ορίζεται ότι η μείωση φόρου εφαρμόζεται εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που υπάρχουν άλλα εισοδήματα που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ πχ κύρια σύνταξη ΟΓΑ, αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο κ.α. θα πρέπει να αναγραφούν στην επιλογή «Έντυπα / Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος /Καταχώριση Στοιχείων /Πρόσθετα Στοιχεία  Εκκαθάρισης» και συγκεκριμένα στο πεδίο «Εισοδήματα Υπαγόμενα στην ασφάλιση ΟΓΑ» ώστε να εξαιρεθούν του υπολογισμού.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 του φορολογικού έτους 2017.
2. Είναι δυνατή  η αποστολή  δήλωσης με την ένδειξη: Δήλωση με Επιφύλαξη, επιλέγοντας κατά την υποβολή στο αντίστοιχο πεδίο, την τιμή ΝΑΙ.
3. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση των στοιχείων της Τράπεζας καθώς και του Αριθμού Λογαριασμού IBAN της Συζύγου / Μ.Σ.Σ. του  Πίνακα 10 της 4ης σελίδας, κατά την αποστολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
4. Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση στον πίνακα 6.12 των επιλογών «Σκηνίτης» ή «Άστεγος» κατά την αποστολή του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή κατά την αποστολή του εντύπου υποβολή των Σημειώσεων του Φορολογούμενου.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή κατά την αποστολή του εντύπου υποβολή των Σημειώσεων του Φορολογούμενου.
Έντυπο Α21-Οικογενειακά Επιδόματα
Ενσωματώθηκε  η σύνδεση στο site του ΟΠΕΚΑ για την χορήγησή του οικογενειακού επιδόματος τέκνων έτους 2018.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
1. Είναι πλέον διαθέσιμη η άντληση των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν και λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (πχ Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 1, Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 2) πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
2. Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης των τραπεζών από λίστα στον πίνακα 040 «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης».
3. Είναι πλέον εφικτή η άντληση των Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών ακόμα και στην περίπτωση που είναι περισσότεροι από πέντε κατά την διαδικασία «Μεταφοράς Στοιχείων από TaxisNet». Να σημειωθεί πως στην περίπτωση αυτή, όλοι οι λογαριασμοί εμφανίζονται στην Συνημμένη Κατ/ση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρείτε τους Ενεργούς Επαγγελματικούς Λογαριασμούς της επιχείρησης σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραμμές του εντύπου Ε3. Επιπρόσθετα, η κατάσταση αυτή ενημερώνεται αυτόματα πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net» στην καταχώριση του εντύπου Ε3, σε περίπτωση που οι λογαριασμοί είναι περισσότεροι από πέντε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Συνημμένης Κατάστασης Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση του Αριθμού Φορολ. Μητρ. Εκπροσώπου του Πίνακα 1, κατά την αποστολή του εντύπου.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης του πίνακα 040, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταχωρημένοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
1. Είναι πλέον διαθέσιμη η άντληση των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν και λοιπές κατηγορίες ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (πχ Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 1, Λοιπές Περιπτώσεις Ενισχύσεων Πυλώνας 2) πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
2. Προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης των τραπεζών από λίστα στον πίνακα 040 «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης».
3. Είναι πλέον εφικτή η άντληση των Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών ακόμα και στην περίπτωση που είναι περισσότεροι από πέντε κατά την διαδικασία «Μεταφοράς Στοιχείων από TaxisNet». Να σημειωθεί πως στην περίπτωση αυτή, όλοι οι λογαριασμοί εμφανίζονται στην Συνημμένη Κατ/ση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε νέα συνημμένη κατάσταση, στην οποία μπορείτε να καταχωρείτε τους Ενεργούς Επαγγελματικούς Λογαριασμούς της επιχείρησης σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι γραμμές του εντύπου Ε3. Επιπρόσθετα, η κατάσταση αυτή ενημερώνεται αυτόματα πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά Στοιχείων από Taxis Net» στην καταχώριση του εντύπου Ε3, σε περίπτωση που οι λογαριασμοί είναι περισσότεροι από πέντε.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συνημμένη Κατάσταση Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Συνημμένης Κατάστασης Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση του Αριθμού Φορολ. Μητρ. Εκπροσώπου του Πίνακα 1, κατά την αποστολή του εντύπου.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή Ενεργών Επαγγελματικών Λογαριασμών Επιχείρησης του πίνακα 040, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταχωρημένοι στα προσυμπληρωμένα στοιχεία του εντύπου στο site της Α.Α.Δ.Ε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.49 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των πινάκων των κωδικών 019 και 020 του Πίνακα 2.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων των πινάκων 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης) και 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) στο Taxis Net
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων των πινάκων 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης) και 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) στο Taxis Net
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο  που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ» σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής στο site της Α.Α.Δ.Ε  του εντύπου «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ» σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018 .
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.48 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντικό! Βελτίωση της ταχύτητας αποστολής στο site της Α.Α.Δ.Ε. των εντύπων Ε1 & Ε3.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι πλέον δυνατή η αυτόματη συμπλήρωση των ποσών στους κωδικούς 291-292 και 293-294 κατά την διαδικασία Μεταφοράς Στοιχείων από Taxis net.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης των ποσών των επιδοτήσεων που αφορούν την Βασική και Πράσινη ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από ΟΠΕΚΕΠΕ».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
Είναι πλέον δυνατή η συμπλήρωση των κωδικών 141-142, 241-242, 341-342 και 441-442 με απευθείας πληκτρολόγηση επάνω στο έντυπο σε περίπτωση μικτής επιχείρησης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, σε περίπτωση μη καταχωρημένου Τ.Κ. στην κύρια κατοικία του πίνακα 5.1  
Έντυπο E3
Εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, σε περίπτωση μη καταχωρημένου Αριθμού Παροχής Ρεύματος στα ακίνητα του πίνακα Γ΄1.
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Εμφάνιση απαγορευτικού μηνύματος, σε περίπτωση μη καταχωρημένου Αριθμού Παροχής Ρεύματος στα ακίνητα του πίνακα Γ΄1.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.47 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σημαντικό! Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου» στην υποβολή των εντύπων Ε1 & Ε2. Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης του φορολογούμενου πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας - Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
1. Σε περίπτωση που κατά «Άντληση Στοιχείων από TaxisNet» στον πίνακα Γ΄1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, το πλήθος των γραμμών ξεπερνά αυτές του εντύπου (είναι δηλαδή περισσότερες από τέσσερις), το σύνολο των αναλυτικών γραμμών θα μεταφέρεται στην Συνημμένη Κατάσταση Ενοικίων και στο σώμα του εντύπου θα αναγράφεται η φράση: «Ως συν/νη» με την απεικόνιση του συνόλου του ποσού.
2. Προσθήκη νέων τρόπων Υπολογισμού: Εμπορική-Αγροτική, Εμπορική-Παραγωγική-ΠΥ-Αγροτική, Εμπορική-ΠΥ-Αγροτική και Εμπορική-Παραγωγική-Αγροτική.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Έντυπο Ε3
Τυχόν καταχωρημένα ποσά στους κωδικούς 105-212 και 317 του πίνακα Δ1-Δ2 και Δ3 αντίστοιχα, αφαιρούνται αυτόματα από τους κωδικούς 123-223 και 323 αντιστοίχως του πίνακα Δ9.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
Τυχόν καταχωρημένα ποσά στους κωδικούς 105-212 και 317 του πίνακα Δ1-Δ2 και Δ3 αντίστοιχα, αφαιρούνται αυτόματα από τους κωδικούς 123-223 και 323 αντιστοίχως του πίνακα Δ9.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
1. Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου» Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας –Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
2. Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του πίνακα στους κωδικούς 007 και 008 του Πίνακα 2.
Έντυπο E2
Προσθήκη νέου κριτηρίου «Κωδικοί Taxis Φορολογούμενου» Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ», η δήλωση αποστέλλεται με τους κωδικούς πρόσβασης του ίδιου του φορολογούμενου και όχι του εξουσιοδοτημένου προσώπου (Λογιστή, Λογιστή Λογιστικού Γραφείου). Για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση, οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν αναγραφεί στην επιλογή «Κωδικοί Φορολογικής Ενημερότητας –Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων του πίνακα Γ΄1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, όπως αυτά συμπληρώθηκαν-τροποποιήθηκαν από τον χρήστη, μετά την άντληση των στοιχείων από το Taxis Net.
Σημείωση: Η ανωτέρω δυνατότητα, θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση και για τα δεδομένα των υπόλοιπων πληροφοριακών πινάκων του εντύπου πλην των ενοικίων (πχ. Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κλπ.)
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των δεδομένων του πίνακα Γ΄1 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ, όπως αυτά συμπληρώθηκαν-τροποποιήθηκαν από τον χρήστη, μετά την άντληση των στοιχείων από το Taxis Net.
Σημείωση:  Η ανωτέρω δυνατότητα, θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση και για τα δεδομένα των υπόλοιπων πληροφοριακών πινάκων του εντύπου πλην των ενοικίων (πχ  Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κλπ.)
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.46 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσοχή! Σε περίπτωση που μετά την διαδικασία του Live update,  κατα την υποβολή των εντύπων ΔΦΕ (Ε1, Ε2, Ε3 κλπ) ή την άντληση στοιχείων που σχετίζονται με αυτά εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

 
ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6 για το Φορολογικό Έτος 2017.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6 για το Φορολογικό Έτος 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.45 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Είναι πλέον ορθή η απεικόνιση των κερδών από μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά Πρόσωπα), στην εκτύπωση «Βεβαιώσεις  Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιωμ».
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα
Είναι πλέον ορθή η απεικόνιση των κερδών από μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά Πρόσωπα).
Βεβαιώσεις Εισ. Από Μερίσμ.-Δικαιώμ.(Ν-Ταχ)
Είναι πλέον ορθή η απεικόνιση των κερδών από μερίσματα Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία (Δικαιούχοι Φυσικά Πρόσωπα).  
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
1. Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2017.  
2. Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis  για το φορολογικό έτος 2017 ,πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net με Firefox».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
3. Προστέθηκαν πινακάκια στους κωδικούς 019-020, 007-008, 651-652 & 059-060. Σημείωση: Η υποβολή των ανωτέρω πινάκων θα υλοποιηθεί σε επόμενη έκδοση
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis  για το φορολογικό έτος 2017, πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από Taxis Net με Firefox».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
1. Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017
Επίσης προστέθηκαν όλες οι νέες επιλογές της Ηλεκτρονικής Υποβολής από την Γ.Γ.Π.Σ. και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω Είδη Μίσθωσης στην στήλη 17:
- Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα άντλησης των ακινήτων πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3

Νέα λειτουργία «Άντληση Στοιχείων από TaxisNet». Πατώντας την σχετική ένδειξη , αντλούνται από το site της ΑΑΔΕ όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των πινάκων που αφορούν τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και των ενοικίων (πχ Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κ.α.)
Σημείωση: Η δυνατότητα μεταφοράς επιπλέον καταχωρήσεων σε αυτούς τους πίνακες ή η διόρθωση ή διαγραφή  αυτών κατά την υποβολή του εντύπου θα είναι διαθέσιμη σε επόμενη έκδοση.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2017.  
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Είναι πλέον διαθέσιμη η εκκαθάριση Φόρου για το φορολογικό έτος 2017.
Σημείωση: Η εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις του Ν.4172/2013. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα ενσωματωθεί άμεσα.
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Εκτύπωση Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.  
Εκτύπωση Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.  
Εκτύπωση Ε3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox καθώς και της κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης .
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.  
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.44 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις /ΚΕΠΥΟ
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Προστέθηκε νέο κριτήριο «Τακτικοί Πελάτες», μέσω του οποίου μπορείτε να φιλτράρετε ποιες εταιρίες θα εμφανίζονται στην λίστα των εταιριών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ /Εκτυπώσεις
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Υπολογίζεται πλέον ορθά το ποσό στον κωδικό 411 (ΦΠΑ εισροών που πρέπει να μειωθεί βάσει Prorata), μετά τις μεταβολές που επήλθαν στην διαχείριση λογαριασμών για τις ανάγκες του εντύπου Ε3 φορολογικού Έτους 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Το ποσό της βασικής ενίσχυσης (κωδ.071) από το πρώτο ευρώ καθώς και το άθροισμα των πράσινων (κωδ.072) και συνδεδεμένων ενισχύσεων (κωδ.073) για το μέρος άνω των 12.000 ευρώ, μεταφέρεται αυτόματα στον κωδ.362 του πίνακα Ζ1 και στον κωδ.322 του πίνακα Δ8, για να προσμετρηθούν στη διαμόρφωση του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της ΠΟΛ 1072/2018 (Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού Έτους 2017).  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/2018 ΠΟΛ 1072/2018 (Οδηγίες Συμπλήρωσης εντύπου Ε3 και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού Έτους 2017), για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στον κωδικό 423. Για το λόγο αυτό, τυχόν καταχωρημένα ποσά του κωδικού 401 είτε μέσω της καταχώρισης κινήσεων είτε απευθείας πάνω στο έντυπο, αφαιρούνται αυτόματα από τον κωδικό 423.  
2. Προσθήκη νέου κριτηρίου «Εμφάνιση δεδομένων υποπίνακα Ζ’ 2». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αναλυτική εμφάνιση των δεδομένων του υποπίνακα Ζ΄2 (Σύνολο Εξόδων), επιλέγοντας ΟΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.
Βεβαιώσεις Εταίρων Μελών
Είναι πλέον διαθέσιμη η εκτύπωση των Βεβαιώσεων Εταίρων Μελών για το φορολογικό έτος 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε3
1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1072/2018 για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τυχόν δαπάνες που αφορούν ανάλωση προϊόντων και γενικά επηρεάζουν το κόστος αυτής της δραστηριότητας καταχωρούνται αρχικά στους αντίστοιχους κωδικούς του υποπίνακα Ζ2 και στη συνέχεια μεταφέρονται στον κωδικό 401, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες μεταφέρονται στον κωδικό 423. Για το λόγο αυτό, τυχόν καταχωρημένα ποσά του κωδικού 401, αφαιρούνται αυτόματα από τον κωδικό 423.  
2. Προσθήκη νέου κριτηρίου «Εμφάνιση δεδομένων υποπίνακα Ζ’ 2». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αναλυτική εμφάνιση των δεδομένων του υποπίνακα Ζ΄2 (Σύνολο Εξόδων), επιλέγοντας ΟΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.  
Έντυπο Ν
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.43 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2017.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.42 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 141-142, 241-242, 341-342, 441-442 αντλούνται αυτόματα από την συμπλήρωση του πίνακα Ε’ και πιο συγκεκριμένα, από τα σύνολα των κωδικών 732 και 733.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.41 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Προμηθευτών
Προσθήκη νέας επιλογής στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.» με κωδικό 15 και περιγραφή: Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που καταβλήθηκαν στο έτος 2017 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015,2016 (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση για έτη αυτά), σύμφωνα με όσα ορίζει η ΠΟΛ 1045/2018 για την υποβολή του αρχείου βεβαιώσεων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017 . Για της ανάγκες της ορθής απεικόνισης των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε προσθήκη νέων επιλογών στο πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού», τις οποίες επιλέγετε ανάλογα με το Είδος της Επιχείρησης.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Για την αυτόματη ενημέρωση του εντύπου και την σωστή απεικόνιση των δεδομένων χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη, πραγματοποιήθηκε με την παρούσα έκδοση μεταβολή στην τιμή του πεδίου «Κατηγορίες Εντύπου Ε3» από το έτος 2017 και έπειτα. Για παράδειγμα η κατηγορία 231 (Αγορές Εμπ/των) μεταβλήθηκε σε Δ231, η κατηγορία 235 (Αγορές α΄& β΄υλών) μεταβλήθηκε σε Δ235 κλπ.
Σημείωση: Λόγω απουσίας των σχετικών οδηγιών για την συμπλήρωση του εντύπου από την Α.Α.Δ.Ε., με την δημοσίευσή τους θα προβούμε άμεσα στις απαραίτητες διορθώσεις.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.40 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις ΦΠΑ / Ταχυκαταχώριση
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης του εντύπου Φ6 (Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ) με απευθείας καταχώριση πάνω στο έντυπο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.39 - Νέες Δυνατότητες

DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
Προστέθηκε η δυνατότητα στην επιλογή «Μεταφόρτωση» να γίνεται χρήση αρχείων της μορφής PDF.
Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΗ
Προσθήκη νέας λειτουργίας «Αίτηση Κοινωνικού Τιμολογίου ΔΕΗ». Μέσα από αυτή, δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης στο site της ΗΔΙΚΑ για την Αίτηση στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ, συμπληρώνοντας αυτόματα και το πεδίο Α.Μ.Κ.Α. εφόσον είναι καταχωρημένο στους Κωδικούς Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Πάγια
Εκτυπώσεις/ Οικονομικές
Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις
Προσθήκη νέου πεδίου Ταξινόμησης, βάση Κωδικού Κέντρου Κόστους.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.38 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. Είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του Χρήστη εισόδου στο πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται έξοδος από την εφαρμογή είτε επιλέγοντας από το ribbon το εικονίδιο «Αλλαγή Χρήστη», είτε με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + U.  
2. Υπάρχει πλέον δυνατότητα αλλαγής της ημερομηνίας του συστήματος με το συνδυασμό πλήκτρων Shift + F6. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε από το ribbon το εικονίδιο «Ημερομηνία Εφαρμογής». Είναι επιτρεπτή μόνο μεταβολή της ημερομηνίας που αναφέρεται στο ίδιο Έτος Εργασίας με αυτό της εφαρμογής.
Εκτυπώσεις /ΚΕΠΥΟ
Αποκλίσεις Μηνιαίας ΜΥΦ
Ενσωματώνεται η δυνατότητα άντλησης των Αποκλίσεων Μηνιαίας Μ.Υ.Φ. από το site της Γ.Γ.Π.Σ. Η διαδικασία αντλεί δεδομένα για κάθε ημερομηνιακό διάστημα, ακόμα και για το σύνολο του έτους, των κατηγοριών Συγκεντρωτικών Εσόδων και Εξόδων καθώς και των Εισπράξεων και Πληρωμών του άρθρου 39Β. Στην ίδια οθόνη παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης των διαφορών επιλέγοντας την σχετική ένδειξη.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης του μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων τόσο για την Κύρια όσο και για την Δευτερεύουσα σύνταξη.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΓΑ
Προστέθηκε η δυνατότητα λήψης του μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων.
Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί
Προσθήκη νέας λειτουργίας «Επαγγελματικοί Τραπεζικοί Λογαριασμοί». Με την χρήση της πραγματοποιείται σύνδεση στην Γ.Γ.Π.Σ. δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να δηλώσει τον Επαγγελματικό Τραπεζικό Λογαριασμό.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.37 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
Προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης σε excel των Οικονομικών Αναφορών «Οικονομικά Αποτελέσματα» και «Συγκριτικά Οικονομικά Αποτελέσματα»
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.36 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκαν νέοι λογαριασμοί Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής Σακούλας Μεταφοράς. Για την εισαγωγή τους στο Λογιστικό Σχέδιο Εφαρμογής, πηγαίνετε στην επιλογή «Παράμετροι / Κύριες Εργασίες / Μεταφορά Δεδομένων /Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών» και πατάτε την ένδειξη «Δημιουργία».
Σημ.:
Σε επόμενη έκδοση και έπειτα από την κοινοποίηση σχετικών οδηγιών από την ΑΑΔΕ θα διατεθεί και η δυνατότητα υποβολής του Περιβαλλοντικού Τέλους.
DC SCAN4YOU
Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών

Προστέθηκε η δυνατότητα, σε περίπτωση ύπαρξης παραστατικών τύπου «Ζ» που αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία Φ.Τ.Μ., να πραγματοποιείται ενημέρωση του Αριθμού Μητρώου της Φ.Τ.Μ., ώστε να υπάρχει σωστή απεικόνιση στο αρχείο XML Μηνιαίας ΜΥΦ των Λιανικών Πωλήσεων. Για το σκοπό αυτό, στην φόρμα των επιλεγμένων λογαριασμών επιλέγετε στο πεδίο «Ταμειακή μηχανή» την αντίστοιχη Φ.Τ.Μ και στην συνέχεια αποθηκεύετε. Η λίστα επιλογών του πεδίου «Ταμειακή μηχανή» ενημερώνεται από την επιλογή «Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές Μηχανές». Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση Α.Π.Υ. ή Α.Λ.Π., επιλέγοντας αντίστοιχα την σωστή ένδειξη (Χειρόγραφη).
Σημ.: Στην περίπτωση που στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα/Πίνακες/Ταμειακές Μηχανές», υπάρχει καταχωρημένη μόνο μία Φ.Τ.Μ, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πεδίου «Ταμειακή μηχανή», καθώς κατά την καταχώριση κινήσεων θα ενημερώνεται αυτόματα ο κωδικός.

Κωδικός Πρόσβασης Εταιρίας
Προστέθηκε νέο πεδίο «Ημερομηνία Αναζήτησης Λογ/σμού από» βάσει του οποίου κατά την καταχώριση κινήσεων θα αναζητούνται οι λογαριασμοί εσόδων ή εξόδων στο ιστορικό του πελάτη ή προμηθευτή, από την ημερομηνία που έχει ορισθεί και έπειτα. Επιπρόσθετα, δεν λαμβάνονται πλέον υπόψη οι λογαριασμοί οι οποίοι έχουν ορισθεί ως ανενεργοί στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα/ Βοηθητικές Εργασίες /Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων».
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Kατά την εμφάνιση της διαχείρισης ενός πελάτη ή προμηθευτή, πατώντας την ένδειξη «Επιλογές» και στη συνέχεια «Καρτέλες Πελατών/Προμηθευτών ή Υπόλοιπα Πελατών/Προμηθευτών ή Κατ/ση Ελέγχου ΑΦΜ», συμπληρώνεται αυτόματα το πεδίο Κωδικός με τον κωδικό του Πελάτη/Προμηθευτή που έχει ζητηθεί. Επιπρόσθετα, προστέθηκε νέο υποσέλιδο «Κινήσεις», στο οποίο εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι κινήσεις του συγκεκριμένου Πελάτη/Προμηθευτή που έχει ζητηθεί, ταξινομημένες από την νεότερη στην αρχαιότερη. Επιπλέον, κάνοντας διπλό αριστερό κλικ με το ποντίκι σε κάποια γραμμή, υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης εγγραφής στην Καταχώριση Κινήσεων.
Βοηθητικές Εργασίες
Νέα λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Κινήσεων Πελατών/Προμηθευτών», μέσω της οποίας υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των κινήσεων από έναν πελάτη σε έναν άλλο ή από έναν προμηθευτή σε έναν άλλο, για ένα επιλεγμένο διάστημα. Αφού συμπληρωθούν οι κωδικοί, πατώντας την επιλογή «Ανάκτηση», εμφανίζεται λίστα με τις κινήσεις και αφού επιλέξετε αυτές που επιθυμείτε, κάνετε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση». Στα υποσέλιδα Πάγια και Έργα (Λ.Σ.), απεικονίζονται περιπτώσεις που δεν έχουν περάσει από το κύκλωμα της Καταχώρισης Κινήσεων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.35 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες /Διαχείριση Εταιρίας
Μάσκες Κωδικών
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης διαχωριστικών κατά την καταχώριση του κωδικού Πελάτη-Προμηθευτή - Έργου - Λογαριασμού & Είδους, σε περίπτωση χρήσης αριθμητικών χαρακτήρων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.34 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Προστέθηκε νέα λειτουργία «Διαγραφή Πελατών /Προμηθευτών», όπου δίνεται  η δυνατότητα διαγραφής τους από την εταιρία που είστε συνδεδεμένοι, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν κινήσεις σε κανένα έτος. Προσοχή! Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκτησης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.33 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση από Winera
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην επιλογή του Δίσκου Εξαγωγής Αρχείων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.32 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Είναι πλέον δυνατή η σύνδεση με την τελευταία έκδοση του Mozilla Firefox (v. 57.0.2 Quantum), σε όλες τις ηλεκτρονικές υποβολές που υπάρχει διαθέσιμος ο συγκεκριμένος browser.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.31 - Νέες Δυνατότητες

Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις», μεταφέρονται αυτόματα στο υποσέλιδο Επιχειρηματική Δραστηριότητα (Παρακράτηση) και τα σύνολα των Ακαθάριστων Αμοιβών και  Κρατήσεων από τα  υποκαταστήματα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Ενημέρωση από Winera
Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα κατά την διαδικασία ενημέρωσης, σε περίπτωση που η το ΑΦΜ της εταιρίας Winera είναι διαφορετικό από την εταιρία που είστε συνδεδεμένοι.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.29 - Νέες Δυνατότητες

Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή της Αίτησης, σε περίπτωση ύπαρξης φιλοξενούμενου μέλους, καθώς και η αυτόματη συμπλήρωση του πεδίου IΒΑΝ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.28 - Νέες Δυνατότητες

 

ΓΕΝΙΚΑ
Στην Αναζήτηση Εταιριών, κατά την είσοδο στην εφαρμογή, υπάρχει πλέον η δυνατότητα φιλτραρίσματος με όλα τα διαθέσιμα πεδία πχ ΑΦΜ, Δραστηριότητα κ.α., πληκτρολογώντας απλά τους αρχικούς χαρακτήρες στο πεδίο Αναζήτηση Εταιρίας.
DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
1. Έχετε πλέον τη δυνατότητα  ρύθμισης, συγκεκριμένων παραμέτρων τροφοδότησης του χαρτιού, αποκλειστικά  για την συσκευή scanner Fujitsu fi-7140, πατώντας την επιλογή «Ρυθμίσεις Συσκευής». 
2. Προστέθηκε η δυνατότητα μεταχρονολογημένης αποστολής των παραστατικών. Έχοντας επιλέξει την σχετική ένδειξη πριν  την σάρωση ή μεταφόρτωση , σας δίνεται η επιλογή να αποστείλετε προς επεξεργασία  τα παραστατικά σε δεύτερο χρόνο, ο οποίος δύναται να είναι ανεξάρτητος από την διαδικασία της σάρωσης. Στην συνέχεια, η  ολοκλήρωση της  αποστολή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Αποστολή, είτε πατώντας OK στο σχετικό μήνυμα που εμφανίζεται.  
Ονοματολογία Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα μετονομασίας του ονόματος των εικόνων, για τα  παραστατικά  που έχουν καταχωρηθεί μέσω της υπηρεσίας DC SCAN4YOU, ώστε να είναι γρήγορα κατανοητή και αναγνώσιμη η πληροφορία που εμπεριέχουν σε περίπτωση αποθήκευσης ή αποστολής τους. Για το σκοπό αυτό, στη νέα επιλογή  είναι διαθέσιμα 7 Συνθετικά για Έσοδα και Έξοδα αντίστοιχα, καθώς και ορισμός διαχωριστικού, μορφής ημερομηνίας, περιοχής αποθήκευσης κλπ. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι οι εικόνες που αφορούν τα παραστατικά Εξόδων  θα αποθηκεύονται όταν ζητηθεί, με 1ο Συνθετικό τον ΑΦΜ του Εκδότη και 2ο την ημερομηνία του Παραστατικού. Αντίστοιχα τα παραστατικά των Εσόδων με 1ο Συνθετικό τον ΑΦΜ του Παραλήπτη,  2ο το Είδος του Παραστατικού, 3ο τον αριθμό του Παραστατικού και 4ο την Ημερομηνία του Παραστατικού κοκ. Επίσης μπορείτε να ορίσετε το  διαχωριστικό που θα υπάρχει μεταξύ των Συνθετικών πχ τελεία (.), την μορφή της ημερομηνίας κ.α. 
Εξαγωγή Αρχείου Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
Μέσω της νέας λειτουργίας, υπάρχει  η δυνατότητα εξαγωγής των εικόνων για τα παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί μέσω της  υπηρεσίας DC SCAN4YOU,  σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές  που έχουν  δοθεί στην επιλογή «Ονοματολογία Ηλεκτρονικής  Αρχειοθέτησης». Απαραίτητη προϋπόθεση, να έχει ορισθεί  Υποκατάλογος  Αποθήκευσης στην επιλογή « Έσοδα -Έξοδα\ DC SCAN4U\Κωδικός Πρόσβασης Λογιστικού Γραφείου ». Η ανωτέρω λειτουργία αντικαθιστά κάθε φορά που εκτελείται, τα αρχεία που υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα στην διαδρομή που έχει ορισθεί.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την εκτύπωση του εντύπου και σε περίπτωση που για τη συγκεκριμένη εταιρία γίνεται χρήση της υπηρεσίας DC SCAN4YOU, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα εάν υπάρχουν παραστατικά προς επεξεργασία ή καταχώριση και πόσα, ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την Υποβολή  του εντύπου και σε περίπτωση που για τη συγκεκριμένη εταιρία  γίνεται χρήση της υπηρεσίας DC SCAN4YOU, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα εάν υπάρχουν παραστατικά προς επεξεργασία ή καταχώριση και πόσα, ώστε να προβείτε στον απαραίτητο έλεγχο
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Ενσωματώθηκε η υποβολή της  Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος. Τα πεδία  ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο και email, συμπληρώνονται αυτόματα σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.27 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην διαδικασία αυτόματης δημιουργίας πελατών\προμηθευτών, κατά την καταχώριση κινήσεων μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.25 - Νέες Δυνατότητες

 

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα, σε περίπτωση που στην καταχώριση κινήσεων η Αξία Φ.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία πολλαπλασιαζόμενη με τον ανώτερο συντελεστή (24%).
2. Πατώντας την ένδειξη «DC Scan4you», τα παραστατικά εμφανίζονται ταξινομημένα με βάση την χρονική σειρά που σαρώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν, με πρώτο το αρχαιότερο. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί διαφορετική σειρά ταξινόμησης, αρκεί να κάνει κλικ με το ποντίκι σε οποιαδήποτε άλλη στήλη πχ ΑΦΜ παραλήπτη, Καθαρή Αξία κλπ.
DC Scan4youAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
1. Προστέθηκε νέα εκτύπωση, «Κατ/ση Παραστατικών Εταιριών Scan», μέσω της οποίας βλέπετε πόσα παραστατικά έχετε καταχωρήσει για κάθε εταιρία μέσω της υπηρεσίας DC SCAN4YOU και πόσα με τον χειροκίνητο τρόπο καταχώρισης
2. Νέο interface στην λειτουργία «Σάρωση Παραστατικών», που προσφέρει βελτιωμένη λειτουργικότητα κατά την χρήση της υπηρεσίας. Ενδεικτικά, υπάρχει πλέον η δυνατότητα εμφάνισης της εικόνας των παραστατικών καθώς αυτά σαρώνονται ή μεταφορτώνονται, καθώς επίσης και πληροφόρηση για όσα από αυτά παρέμειναν σε εκκρεμότητα.
ΕΝΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές Αναφορές
Προστέθηκε νέα Οικονομική Αναφορά «Συγκριτικά  Οικονομικά Αποτελέσματα», όπου έχετε τη δυνατότητα να πληροφορηθείτε  για το προοδευτικό σύνολο των πωλήσεων, αγορών και δαπανών  του προηγούμενου και τρέχοντος έτους καθώς και την ποσοστιαία τους διαφορά.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.24 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό της Prorata.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Φορολογική Αναμόρφωση
Πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις», ενημερώνονται πλέον ορθά οι κωδικοί 2228 και 2229 του πίνακα ΙΙΙ, σε περίπτωση ύπαρξης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ με ποσό στον κωδικό 403 (χρεωστικό αρχικής δήλωσης).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.22 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία με την αλλαγή της γλώσσας των Windows, σε ορισμένες  λειτουργίες της εφαρμογής
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.21 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. Εμφανίζεται πλέον μετά την είσοδο στην εφαρμογή, ειδοποίηση για την κυκλοφορία νέας έκδοσης, προκειμένου να προβείτε σε αναβάθμιση.
2. Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στον χρόνο εισόδου στην εφαρμογή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.19 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, η εμφάνιση ή η απόκρυψη διάφορων επιλογών στο Προσωπικό Μενού της εφαρμογής να αποθηκεύεται ανά χρήστη.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.18 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα, η εμφάνιση των δεδομένων του παραστατικού στην φόρμα καταχώρισης μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you, να πραγματοποιείται και με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+F12.
2. Στα πλαίσια  χρήσης της υπηρεσίας DC Scan4you προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς παραστατικών από μία εταιρία σε άλλη, σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής κατά την διαδικασία της σάρωσης.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της κατάστασης προς υποβολή, πατώντας την σχετική ένδειξη.
ΕΝΤΥΠΑ
Εκτύπωση Εντύπου N
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στον υπολογισμό της διανομής κερδών των εταίρων του Πίνακα 1, σε περίπτωση ύπαρξης προσωρινών διαφορών μεταξύ Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.-Φ.Β. στους κωδικούς 118-119 του εντύπου.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.17 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχετε πλέον τη δυνατότητα στις ηλεκτρονικές υποβολές των εντύπων π.χ Φ2 , Ε1 κ.λ.π, να δηλώσετε εάν η υποβολή είναι οριστική ή όχι.
ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
1. Είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you. Ενώ έχετε εμφανίσει μια καταχωρημένη εγγραφή, πατώντας το κουμπί Επιλογές και επιλέγοντας «Εμφάνιση Παραστατικού» διαλέγετε την ένδειξη «Εκτύπωση».
2. Έχει μεγαλώσει το παράθυρο απεικόνισης των παραστατικών που έχουν σαρωθεί μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων
Προστέθηκε η δυνατότητα στα κριτήρια της εκτύπωσης, στο πεδίο «Λογιστικό Άρθρο», να επιλέξετε με δεξί κλικ περισσότερα από ένα Λογιστικά Άρθρα.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
1. Προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης Υπόλοιπα Πελατών / Προμηθευτών, πεδίο «Εμφάνιση με Αρνητικό Υπόλοιπο» έτσι ώστε να επιλέγετε εάν θέλετε να εμφανίσετε ή όχι τους Πελάτες/ Προμηθευτές που έχουν υπόλοιπο με αρνητικό πρόσημο.
2. Προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης Καρτέλες Πελατών / Προμηθευτών, πεδίο «Πελάτες/ Προμηθευτές χωρίς κίνηση στην περίοδο», έτσι ώστε να επιλέγετε εάν θέλετε να εμφανίσετε ή όχι τους Πελάτες /Προμηθευτές που έχουν κινηθεί στο επιλεγμένο διάστημα.
3. Προστέθηκαν νέες στήλες στη φόρμα εκτύπωσης Τζίρος Πελατών / Προμηθευτών, όπου απεικονίζεται πλέον η Μεικτή Αξία και το ΦΠΑ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Προστέθηκε νέο κριτήριο στην εκτύπωση Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ.Δραστηρ. «Να περιλαμβάνονται τα Υποκ/τα», όπου επιλέγοντας «ΝΑΙ», έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε συγκεντρωτικά τις Βεβαιώσεις Αμοιβών σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος.
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς των καταχωρητικών στοιχείων του Προσαρτήματος από το προηγούμενο έτος, μέσω της αντίστοιχης ένδειξης.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Έχετε πλέον τη δυνατότητα εκτύπωσης του Προσαρτήματος σε οποιοδήποτε έτος επιθυμείτε.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ
Προστέθηκε νέο κριτήριο στην εκτύπωση Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ «Να περιλαμβάνονται και τα Υποκ/τα», όπου επιλέγοντας «ΝΑΙ», έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε συγκεντρωτικά τους φόρους σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης Παρακρατουμένου Φ.Ε. Εργολάβων κλπ, μαζί με τα Υποκαταστήματα, επιλέγοντας το αντίστοιχο κριτήριο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.15 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Μειώθηκε ο χρόνος καταχώρισης κινήσεων μέσω της υπηρεσίας DC Scan4you.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ- ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Κάνοντας χρήση του DC SCAN4YOU έχετε πλέον τη δυνατότητα της μαζικής καταχώρισης παραστατικών. Πατάτε την ένδειξη «DC SCAN4YOU» και στη συνέχεια «Μαζική Καταχώριση Παραστατικών» έτσι ώστε η εφαρμογή να πραγματοποιήσει αυτόματα την αποθήκευση των κινήσεων(F12) μαζικά σε προεπιλεγμένους λογαριασμούς. Προϋπόθεση για τη συγκεκριμένη λειτουργία είναι να έχετε κάνει πρότυπες φόρμες στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\ Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παρ/κων» και στη συνέχεια να έχετε σαρώσει ή μεταφορτώσει παραστατικά επιλέγοντας μια πρότυπη φόρμα λογαριασμών στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\Σάρωση Παραστατικών».
DC SCAN4YOU
Σάρωση Παραστατικών
Έχετε πλέον τη δυνατότητα, να πραγματοποιήσετε Σάρωση Παραστατικών ή Μεταφόρτωση επιλέγοντας πρότυπη φόρμα λογαριασμών, έτσι ώστε στην καταχώριση κινήσεων η αποθήκευση των παραστατικών να γίνει μαζικά με προεπιλεγμένους λογαριασμούς.
Για παράδειγμα εάν θέλετε να σκανάρετε μαζικά πολλά παραστατικά αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπη φόρμα λογαριασμών στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παρ/κων». Στη συγκεκριμένη οθόνη συμπληρώνετε έναν τετραψήφιο κωδικό όπως ‘0001’, την περιγραφή «Αγορές Εμπορευμάτων» και στο πεδίο ‘Αθροισμα ΦΠΑ στην Καθ. Αξία’ επιλέγετε ‘Όχι’. Στο πεδίο "Λογ/σμος 1" συμπληρώνετε ενδεικτικά  ’20.01.0013’ , στο πεδίο "Λογ/σμος 2" συμπληρώνετε  ’20.01.0024’ και στο πεδίο  "Λογ/σμος 3" συμπληρώνετε ’20.01.0006’. Εάν τα παραστατικά είναι σε συγκεκριμένη σειρά επιλέγετε στο πεδίο ‘Σειρά’ ‘Α’. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πεδίων αποθηκεύετε.
Λογ/σμοι Μαζικής Καταχώρισης Παραστατικών
Εάν θέλετε να καταχωρίσετε  μαζικά πολλά παραστατικά σε προεπιλεγμένους λογαριασμούς, για παράδειγμα, αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπη φόρμα λογαριασμών στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\DC SCAN4YOU\Λογ/σμοί Μαζικής Καταχώρισης Παρ/κων». Στη συγκεκριμένη οθόνη συμπληρώνετε έναν τετραψήφιο κωδικό όπως ‘0001’, την περιγραφή «Αγορές Εμπορευμάτων» και στο πεδίο ‘Αθροισμα ΦΠΑ στην Καθ.Αξία’ επιλέγετε ‘Όχι’. Στο πεδίο "Λογ/σμος 1" συμπληρώνετε ενδεικτικά  ’20.01.0013’ , στο πεδίο "Λογ/σμος 2" συμπληρώνετε  ’20.01.0024’ και στο πεδίο "Λογ/σμος 3" συμπληρώνετε ’20.01.0006’. Εάν τα παραστατικά είναι σε συγκεκριμένη σειρά επιλέγετε στο πεδίο ‘Σειρά’ ‘Α’. Όταν έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση των πεδίων αποθηκεύετε.
Κωδικός Πρόσβασης Εταιρίας
Προστέθηκε νέο πεδίο «Κωδικός Πελάτη» για να συμπληρώνετε τον πελάτη λιανικής έτσι ώστε όταν σκανάρετε λιανικές πωλήσεις Ζ να αναγνωρίζονται όλα τα στοιχεία του παραστατικού κατά την καταχώριση λιανικών πωλήσεων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός του φόρου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6  για το Φορολογικό Έτος 2016.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός του φόρου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6  για το Φορολογικό Έτος 2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.11 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Γ’ Κατηγορίας στο Taxis Net με IE.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 του φορολογικού έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο 2
1. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.  
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο Ε3
1. Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων με Mozilla Firefox.
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο E3-Ταχυκαταχώριση
1. Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση φυσικών προσώπων με Mozilla Firefox.
2. Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε1 με Mozilla Firefox.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.08 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε2 με Mozilla Firefox
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.07 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκαν πινακάκια στους κωδικούς 113-114 και 117-118
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε2
Τυπώνονται πλέον περισσότεροι χαρακτήρες στο επώνυμο του φορολογούμενου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
1. Είναι δυνατή η υποβολή των κωδικών 113-114, 117-118 και 395-396 με περαιτέρω πληροφορίες (από τα πινακάκια με το πράσινο φόντο).
2. Προστέθηκε το κουμπάκι «Μεταφορά από το Taxis Net» το οποίο εκ παραδρομής αφαιρέσαμε στην προηγούμενη αναβάθμιση.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.06 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε1 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης. 
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.04 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis πατώντας την ένδειξη «Μετάφ.Στοιχείων από Taxis Net».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis πατώντας την ένδειξη «Μετάφ.Στοιχείων από Taxis Net».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.03 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2016.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης το οποίο αφορά το Φορολογικό Έτος 2016.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2016.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
H εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της ΠΟΛ.1034/2017.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης το οποίο αφορά το Φορολογικό Έτος 2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώμ».
ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.  
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016.
Σημείωση:
Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2016.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
Εκτύπωση Εντύπου N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2016.  
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016
Σημείωση:
Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας – Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016
Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 4.00.01 - Νέες Δυνατότητες

Προμηθευτές
Εκτυπώσεις
Υποβολή μέσω internet\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχ. Δραστηριότητα

Σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ "Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών. Κατά συνέπεια κατά την δημιουργία  και υποβολή του αρχείου, τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις κρατήσεις και συνεπώς δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές."  

Προσοχή!
Στην εκτύπωση του εντύπου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στην προεπισκόπηση του αρχείου από την Υποβολή μέσω internet, τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των καθαρών αποδοχών, όπως προβλέπεται από την γραμμογράφηση του εντύπου Φ-01.043  που  δημοσιεύτηκε στην ΠΟΛ 1025/ 28-2-2017.

Οικονομικές\Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχ. Δραστηριότητα

Σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ «"Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών. Κατά συνέπεια κατά την δημιουργία και υποβολή του αρχείου, τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις κρατήσεις και συνεπώς δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές."

Προσοχή!
Στην εκτύπωση του εντύπου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στην προεπισκόπηση του αρχείου από την Υποβολή μέσω internet, τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των καθαρών αποδοχών, όπως προβλέπεται από την γραμμογράφηση του εντύπου Φ-01.043  που  δημοσιεύτηκε στην ΠΟΛ 1025/ 28-2-2017.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Κυκλοφόρησε νέο αρχείο με τους Κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Intrastat) για την εφαρμογή Academia Financials Έσοδα-Έξοδα, ενημερωμένο με όλους τους Κωδικούς για το 2017.

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.91 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.90 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.89 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.88 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.87 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.86 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.85 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.84 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.83 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.82 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.81 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.80 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.79 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.78 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.77 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.76 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.75 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.74 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.73 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.72 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.71 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.70 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.69 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.68 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.67 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.66 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.65 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.64 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.63 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.62 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.61 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.60 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.59 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.58 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.57 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.56 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.55 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.54 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.53 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.52 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.51 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.50 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.49 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.48 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.47 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.45 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.40 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.38 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.35 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.30 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.16 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.13 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.00 - Νέες Δυνατότητες
 
 
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 3.10

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.91 - Νέες Δυνατότητες

Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή της Αίτησης, σε περίπτωση ύπαρξης φιλοξενούμενου μέλους, καθώς και η αυτόματη συμπλήρωση του πεδίου IΒΑΝ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.90 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
Ενσωματώθηκε η υποβολή της Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος. Τα πεδία  ΑΜΚΑ, κινητό τηλέφωνο και email, συμπληρώνονται αυτόματα σε περίπτωση που είναι καταχωρημένα στην εφαρμογή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.89 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Εντύπου N
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση στον υπολογισμό της διανομής κερδών των εταίρων του Πίνακα 1, σε περίπτωση ύπαρξης προσωρινών διαφορών μεταξύ Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.-Φ.Β. στους κωδικούς 118-119 του εντύπου.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.88 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Έχετε πλέον τη δυνατότητα εκτύπωσης του Προσαρτήματος σε οποιοδήποτε έτος επιθυμείτε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.87 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1-Τροποποιητική
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να τυπώσετε τα δεδομένα από όλα τα πινακάκια με το πράσινο φόντο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.86 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
ΕΛΠ / Καταχώριση
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός του φόρου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6  για το Φορολογικό Έτος 2016.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Είναι πλέον δυνατός ο υπολογισμός του φόρου της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6  για το Φορολογικό Έτος 2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.85 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Γ’ Κατηγορίας στο Taxis Net με IE.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.84 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε3-Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ν
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.83 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε1 του φορολογικού έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων με Mozilla Firefox.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3-Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση φυσικών προσώπων με Mozilla Firefox.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.82 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε1 με Mozilla Firefox.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.81 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο Ε2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε2 με Mozilla Firefox
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.80 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκαν πινακάκια στους κωδικούς 113-114 και 117-118
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε2
Τυπώνονται πλέον περισσότεροι χαρακτήρες στο επώνυμο του φορολογούμενου.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
1. Είναι δυνατή η υποβολή των κωδικών 113-114, 117-118 και 395-396 με περαιτέρω πληροφορίες (από τα πινακάκια με το πράσινο φόντο).
2. Προστέθηκε το κουμπάκι «Μεταφορά από το Taxis Net» το οποίο εκ παραδρομής αφαιρέσαμε στην προηγούμενη αναβάθμιση
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.79 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Μαζική Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Κατά την υποβολή του Εντύπου Ε1 στο TaxisNet είναι δυνατή και η μεταφορά των αεροσκαφών, ελικοπτέρων κλπ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.78 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή η υποβολή του Εντύπου Ε1 Φορολογικού Έτους 2016 στο TaxisNet
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι δυνατή η υποβολή του Εντύπου Ε1 Φορολογικού Έτους 2016 στο TaxisNet
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.77 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis πατώντας την ένδειξη «Μετάφ.Στοιχείων από Taxis Net».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Μαζική Καταχώριση Ε1
Είναι δυνατή άντληση στοιχείων από το Taxis πατώντας την ένδειξη «Μετάφ.Στοιχείων από Taxis Net».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Έντυπο E3
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.76 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2016.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης το οποίο αφορά το Φορολογικό Έτος 2016.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε1 του Φορολογικού Έτους 2016.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
H εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της ΠΟΛ.1034/2017.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης το οποίο αφορά το Φορολογικό Έτος 2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.75 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ «Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών. Κατά συνέπεια κατά την δημιουργία  και υποβολή του αρχείου, τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις κρατήσεις και συνεπώς δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές.  
Προσοχή!
Στην εκτύπωση του εντύπου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στην προεπισκόπηση του αρχείου από την Υποβολή μέσω internet, τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των καθαρών αποδοχών, όπως προβλέπεται από την γραμμογράφηση του εντύπου Φ-01.043 που δημοσιεύτηκε στην ΠΟΛ 1025/ 28-2-2017.
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα  

Σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ «Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών. Κατά συνέπεια κατά την δημιουργία  και υποβολή του αρχείου, τα ποσά αυτά δεν προστίθενται στις κρατήσεις και συνεπώς δεν αφαιρούνται από τις ακαθάριστες αποδοχές.  
Προσοχή!
Στην εκτύπωση του εντύπου της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και στην προεπισκόπηση του αρχείου από την Υποβολή μέσω internet, τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα για τον προσδιορισμό των καθαρών αποδοχών, όπως προβλέπεται από την γραμμογράφηση του εντύπου Φ-01.043 που  δημοσιεύτηκε στην ΠΟΛ 1025/ 28-2-2017.

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3

Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016
Σημείωση:
Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.

Καταχώριση Στοιχείων N

Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2016.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
Εκτύπωση Ε3

Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016.
Σημείωση:
Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.

Εκτύπωση Εντύπου N

Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» για το φορολογικό έτος 2016.

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση

Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016
Σημείωση:
Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.

Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας – Ταχυκαταχώριση

Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016
Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.74 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες 
Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Στη Διαχείριση Προμηθευτών  στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.» προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14 της ΠΟΛ.1025/2017.
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Προστέθηκαν οι κωδικοί 13, 14 οι οποίοι αναφέρονται στην ΠΟΛ.1025/2017.
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα-Δικαιώματα  
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των μερισμάτων-δικαιωμάτων Φορολογικού Έτους 2016 μέσω Internet.
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα- Δικαιώματα (Ν-ταχ)  
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των μερισμάτων-δικαιωμάτων Φορολογικού Έτους 2016 μέσω Internet.
Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2016 μέσω Internet σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΠΟΛ. 1025/2017.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.73 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για φορολογική χρήση
Είναι πλέον διαθέσιμη η εκτύπωση των βεβαιώσεων των ποσών επιδότησης για το φορολογικό έτος 2016 πατώντας την ένδειξη «Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ με Firefox».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.72 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις Εισφορών Ελ. Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολουμένων μέσα από το site του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  πατώντας την ένδειξη «Εισφορές Ελ. Επαγγελματιών».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.71 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του αρχείου xml των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών στο site του taxis με Φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.70 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Κατά την καταχώριση εγγραφής , όταν το φπα είναι μηδέν και εμφανίζεται το πινακάκι για την καταχώριση Εισροής με Μη Εκπιπτόμενο ΦΠΑ, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε οποιοδήποτε ποσό σε καθαρή αξία και ΦΠΑ και σε περίπτωση απόκλισης με υπαρκτό συντελεστή ΦΠΑ εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Πίνακες
Διαχείριση Συμφωνητικών
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς των εγγραφών του προηγούμενου έτους πατώντας την αντίστοιχη ένδειξη.
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Εκτύπωση Αρχείου XML Μηνιαίας ΜΥΦ
Έχετε πλέον τη δυνατότητα στα κριτήρια της εκτύπωσης να επιλέξετε συγκεκριμένο κωδικό πελάτη ή προμηθευτή.
ΕΝΤΥΠΑ
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε το έντυπο Δήλωσης Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6) αγροτών ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν.2859/2000.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτύπωση
Αίτηση Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6)
Προστέθηκε το έντυπο Δήλωσης Επιστροφής ΦΠΑ (Φ6) αγροτών  ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν.2859/2000. Προϋπόθεση για την εμφάνιση των παραστατικών στο έντυπο, είναι να έχετε συμπληρώσει στους λογαριασμούς που χρησιμοποιείτε, το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός». Πιο συγκεκριμένα για κάθε είδος παραστατικού (σύμφωνα με τον πίνακα Γ του εντύπου) θα πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό έτσι ώστε να επιλέγετε την αντίστοιχη τιμή στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός». Σημείωση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε κινήσεις από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο,  θα πάτε στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\Πίνακες\Ταμειακές» και θα πατήσετε την ένδειξη «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών Κινήσεων». Στον πίνακα που θα εμφανιστεί επιλέγετε τα κριτήρια που επιθυμείτε, πατάτε ανάκτηση και εφόσον τσεκάρετε τις κινήσεις που επιθυμείτε να μεταφερθούν πατάτε την ένδειξη «Ενημέρωση».
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών / Υποβολή μέσω Internet
Διαχ/ση Αυτοκινήτων Ανάλωσης Κεφαλαίου
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα αυτοκίνητα του υπόχρεου και της συζύγου πατώντας την ένδειξη «Εκτύπωση».
Ανάλωση Κεφαλαίου
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τα αυτοκίνητα του υπόχρεου και της συζύγου πατώντας την ένδειξη «Εκτύπωση».
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Κύριες Εργασίες
Μαζική Διαγραφή Ειδών
Έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε την απογραφή αποθήκης συμπληρώνοντας το έτος και πατώντας την ένδειξη «Έναρξη». Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε διαγραφή ειδών σύμφωνα με τα κριτήρια «Κωδικός» και «Κατηγορία».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.69 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
1. Τα κουμπάκια της συγκεκριμένης επιλογής εμφανίζονται σε δύο γραμμές για να είναι δυνατή η εμφάνιση τους σε όλες τις οθόνες.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο taxis net με Mozilla Firefox σε win xp.
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2) - Ταχυκαταχώριση
1. Τα κουμπάκια της συγκεκριμένης επιλογής εμφανίζονται σε δύο γραμμές για να είναι δυνατή η εμφάνιση τους σε όλες τις οθόνες.
2. Είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο taxis net με Mozilla Firefox σε win xp.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών / Υποβολή μέσω Internet
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4)
Διορθώθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου, όταν το πλήθος των γραμμών απαιτούσε περισσότερες της μίας σελίδας.
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (Φ5)
Διορθώθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου, όταν το πλήθος των γραμμών απαιτούσε περισσότερες της μίας σελίδας.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Διορθώθηκε δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου Προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ όταν για τον ίδιο μήνα, είχε προηγηθεί οριστική υποβολή με άλλη κατηγορία εισοδήματος.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.68 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου στο site του Taxis όταν ο κωδικός 503 είναι κενός.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών / Υποβολή μέσω Internet
Intrastat
Είναι δυνατή  η υποβολή του εντύπου στο site της Στατιστικής Υπηρεσίας μετά την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, στο σύνδεσμο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.67 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε υποβολή του εντύπου στο site του Υπουργείου και με το φυλλομετρητή browser Mozilla Firefox.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών / Υποβολή μέσω Internet
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης  του εντύπου (Φ4) στο site του Υπουργείου
Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (Φ5)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης  του εντύπου (Φ5) στο site του Υπουργείου.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ στο site του Υπουργείου.
OFFICE MANAGEMENT
Κοστολόγηση Εργασιών / Εκτυπώσεις
Καταχωρημένες Κινήσεις ανά Χρήστη / Εταιρία
Προστέθηκε κριτήριο «Εμφάνιση Κινήσεων με χρόνο καταχώρισης από 0 έως (sec)» με προτεινόμενο μέγιστο χρόνο, 200 δευτερόλεπτα μέτρησης  από εγγραφή σε εγγραφή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.66 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών / Υποβολή μέσω Internet
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου (Φ4) στο site του taxis με Φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ5)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου (Φ5) στο site του taxis με Φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ στο site του taxis με Φυλλομετρητή Mozilla Firefox.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.65 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες 
Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων μητρώου ΓΓΠΣ σε win 7, 8, 8.1, 10 μετά την αναβάθμιση του πρωτόκολλου επικοινωνίας TLS 1.2 του taxisnet.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.64 - Νέες Δυνατότητες

Επικοινωνίες - Ενημερώσεις
Ενημερώσεις
Ενημέρωση Από WinEra
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία κατά τη διαδικασία ενημέρωσης από την εφαρμογή WinEra.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.63 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής μεταφοράς κινήσεων από ένα κωδικό πελάτη ή προμηθευτή σε άλλο πελάτη ή προμηθευτή.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο N
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, αρκεί να επιλέξετε ‘Ναι΄ στο πεδίο «Τροποποιητική».
Έντυπο N – Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, αρκεί να επιλέξετε ‘Ναι΄ στο πεδίο «Τροποποιητική».
Γ.Ε.ΜΗ.
Προστέθηκε κριτήριο «Τακτικοί Πελάτες» έτσι ώστε να επιλέγετε τις εταιρίες που επιθυμείτε να εμφανιστούν.
Λοιπά έντυπα / Εκτυπώσεις
Κατάσταση Εταιριών για Απόδοση Φόρου
Προστέθηκε εκτύπωση στην οποία μπορείτε εμφανίσετε ανά εταιρία τα ποσά που έχετε αποθηκεύσει στην επιλογή «Έντυπα\Λοιπά Έντυπα\Καταχώριση Στοιχείων\ Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εταιρίας
Διαχείριση Εταιριών
Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε  μήνυμα υπενθύμισης  κατά τη σύνδεση σας σε οποιαδήποτε εταιρία. Προϋπόθεση είναι να συμπληρώσετε στο Tab «Λοιπά Στοιχεία» το πεδίο «Σχόλια Εμφάνισης στη Σύνδεση της Εταιρίας» το κείμενο που επιθυμείτε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.62 - Νέες Δυνατότητες

Προστέθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών αποτελεσμάτων του λογιστικού γραφείου. Η λειτουργία αυτή πραγματοποιείται μέσω της πρωτοποριακής cloud πλατφόρμας Link4all.


Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.61 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα - Δικαιώματα  
Στην υποβολή των μερισμάτων προστέθηκε πεδίο «Υπολογισμός φόρου περιπτέρων από» έτσι ώστε να συμπληρώσετε από ποιά ημερομηνία και μετά θα υπολογιστεί φόρος στα δικαιώματα περιπτέρων.
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα - Δικαιώματα (Ν-ταχ)  
Στην υποβολή των μερισμάτων προστέθηκε πεδίο «Υπολογισμός φόρου περιπτέρων από» έτσι ώστε να συμπληρώσετε από ποιά ημερομηνία και μετά θα υπολογιστεί φόρος στα δικαιώματα περιπτέρων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.60 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα- Δικαιώματα  
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων- Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων- Μελών του εντύπου Ν και από τις κινήσεις που έχουν γίνει με λογαριασμό ο οποίος στο πεδίο ‘Ειδικός Λογαριασμός’ έχει συμπληρωμένο «Εκμίσθωση Περιπτέρου».
Βεβαιώσεις Εισοδ. Από Μερίσματα- Δικαιώματα (Ν-ταχ)  
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων- Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων-Μελών του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης του ονόματος και του κωδικού χρήστη για πρόσβαση στο site του OAEE.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.59 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή μηνιαίας τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ στο taxis (Εταιρίες με διπλογραφικά βιβλία)
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.58 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή τροποποιητικής Δήλωσης ΦΠΑ στο taxis.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.57 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1084/2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.56 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Καταχώριση Στοιχείων
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2016, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2016.
Περιοδική ΦΠΑ – Πρόσθετα Στοιχεία
Είναι πλέον δυνατή η επιλογή(τσεκάρισμα) των αιτιολογιών επιστροφής του ΦΠΑ.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτύπωση
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
1. Αποτυπώνονται ορθά στον κωδ.422 «Λοιπά Αφαιρούμενα», οι διαφορές των συντελεστών ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1084/2016.
2. Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2016, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.55 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Συν/νη Κατάσταση Τέκνων (Πιν.8) Ε1
Εάν ο φορολογούμενος έχει πάνω από 4 τέκνα, έχετε τη δυνατότητα να τα καταχωρήσετε  στη συν/νη Κατάσταση  και στη συνέχεια να μεταφερθούν στο Taxis  κατά την υποβολή της δήλωσης Ε1.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Συν/νη Κατάσταση Τέκνων (Πιν.8) Ε1
Εάν ο φορολογούμενος έχει πάνω από 4 τέκνα, έχετε τη δυνατότητα να τα καταχωρήσετε  στη συν/νη Κατάσταση  και στη συνέχεια να μεταφερθούν στο Taxis  κατά την υποβολή της δήλωσης Ε1.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, αρκεί να επιλέξετε "Ναι" στο πεδίο «Τροποποιητική».
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, αρκεί να επιλέξετε "Ναι" στο πεδίο «Τροποποιητική».
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας – Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, αρκεί να επιλέξετε "Ναι" στο πεδίο «Τροποποιητική».
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, αρκεί να επιλέξετε "Ναι" στο πεδίο «Τροποποιητική».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Ταχυκαταχώριση Ν
Έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε το φόρο των νομικών προσώπων και για το φορολογικό έτος 2016.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.54 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε πολλές πηγές στον κωδικό 781. Επιπλέον ο πίνακας μεταφέρεται και στο Taxis.
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης ακινήτων από το taxis και  για τα νομικά πρόσωπα πατώντας την ένδειξη «Μεταφ.Ακινήτων από Taxis Net».
Καταχώριση Στοιχείων N
1. Έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε το φόρο των νομικών προσώπων και για το φορολογικό  έτος 2016.
2. Στον κωδικό 009, προστέθηκε πινακάκι για τη συμπλήρωση των παρακρατηθέντων φόρων, για τους οποίους δεν υπήρχε ηλεκτρονική πληροφόρηση.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3
Κατά την υποβολή του εντύπου νομικών προσώπων στο taxis δεν μεταφέρονται τα ποσά της αναμόρφωσης (564, 565, 566, 567) σύμφωνα με την ΠΟΛ.1070/2016.
Έντυπο N
Πλέον αποτυπώνεται η ένδειξη του πεδίου 649 στο Taxis net.
Βεβαιώσεις Γενικού Επιτελείου Στρατού
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις Βεβαιώσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού πατώντας το κουμπί «Site ΕΚΟΕΜΣ».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.53 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταχωρείτε  μηνιαίο μίσθωμα μικρότερο από την τιμή «1».
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Αλλαγή Υπολογισμού στον Πίνακα Κ του εντύπου Ε3. Κατόπιν αλλαγής από την ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ., πραγματοποιήθηκε μεταβολή ως προς τον τρόπο υπολογισμού των κωδικών 788 και 796 του Πίνακα Κ στην 4η Σελίδα του εντύπου Ε3».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, εφόσον καταχωρήσετε τα δεδομένα τα οποία επιθυμείτε, στο έντυπο «Ε1-Τροποποιητική».
Έντυπο E2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε2 νομικών προσώπων στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2015.
Έντυπο E3

Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου νομικών προσώπων στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2015.
Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση

Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου νομικών προσώπων στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2015.
Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Έντυπο N
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ν στο TaxisNet.
Έντυπο N – Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ν - Ταχυκαταχώριση στο TaxisNet.
Βεβαιώσεις ΟΑΕΕ
Έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τις πληρωμές ΟΑΕΕ πατώντας την ένδειξη «Ανάλυση Πληρωμών».
Βεβαιώσεις ΤΕΑΥΦΕ
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΥΦΕ για φορολογική χρήση καθώς και τα Μηνιαία Εκκαθαριστικά Σημειώματα Συντάξεων πατώντας το κουμπί «Site ΤΕΑΥΦΕ».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.52 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Νέοι συντελεστές Φ.Π.Α.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1061/2016, ο συντελεστής Φ.Π.Α. 23% αυξήθηκε σε 24% και αντίστοιχα ο συντελεστής 16% σε 17%.
Για τη μαζική αλλαγή των τίτλων των λογαριασμών και των τίτλων των στηλών του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων θα μεταβείτε στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Λογαριασμών» και θα πατήσετε την ένδειξη «Μαζική Αλλαγή % ΦΠΑ». (Η συγκεκριμένη εργασία δεν είναι υποχρεωτική. Την πραγματοποιείτε για να μην αλλάζετε χειροκίνητα σε κάθε λογαριασμό την περιγραφή και τον τίτλο του βιβλίου).
Στη στήλη «Παλαιά % ΦΠΑ» επιλέγετε στην πρώτη γραμμή 16 και στη δεύτερη 23. Στη στήλη «Νέα % ΦΠΑ» επιλέγετε στην πρώτη γραμμή 17 και στη δεύτερη 24. Τέλος, κάντε κλικ στο πεδίο «Αλλαγή» και περιμένετε έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Προσοχή
Επειδή με τη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή % ΦΠΑ», θα αλλάξουν αυτόματα οι τίτλοι στα βιβλία σας, συνιστούμε τη διαδικασία αυτή, να την ενεργοποιήσετε αφού ολοκληρώσετε τις εκτυπώσεις των βιβλίων των εταιριών του λογιστικού σας γραφείου έως 31 Μαΐου 2016. Επισημαίνουμε επίσης, ότι η συγκεκριμένη λειτουργία απαιτεί χρόνο για να υλοποιηθεί, ο οποίος εξαρτάται από τον αριθμό των εταιριών που παρακολουθείτε.
Η μαζική αλλαγή των ποσοστών Φ.Π.Α. αφορά αποκλειστικά τη μετάβαση των συντελεστών από 23% σε 24% και από 16% σε 17%. Σε κάθε άλλη περίπτωση πχ. εγγραφές που θα κάνετε στα νησιά που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα χρησιμοποιήσετε τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται σε περιοχές του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση που θέλετε να εκδώσετε παραστατικά στους πελάτες από το μενού «Office Management\Τιμολόγηση Πελατών\Έκδοση Παραστατικών Γραφείου» μέχρι την 31η Μαΐου 2016, θα πρέπει ο λογαριασμός που θα χρησιμοποιήσετε να έχει συντελεστή 23% και 16% αντίστοιχα.

Σημείωση
Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφές έως 31/5/16, θα υπολογιστεί αυτόματα το Φ.Π.Α. με 23% είτε χρησιμοποιήσετε λογαριασμό με συντελεστή 23% είτε με 24%.
Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφές από 1/6/16 και μετά, θα υπολογιστεί αυτόματα το Φ.Π.Α. με 24% είτε χρησιμοποιήσετε λογαριασμό με συντελεστή 23% είτε με 24%. Ομοίως, ισχύει και με τους συντελεστές 16% και 17%.
Αναφορικά με την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Φ2 αναμένουμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών ως προς την αντιμετώπιση των συντελεστών. Μέχρι τότε τα ποσά, των συντελεστών 23% και 24% θα απεικονίζονται μαζί καθώς και των συντελεστών 16% και 17% αντίστοιχα.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.51 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Συν/νη Κατάσταση Κατοικιών (Πιν.5.1) Ε1
Έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταχωρείται περισσότερες από μια κύριες κατοικίες, αρκεί να τσεκάρετε την ένδειξη «Κύρια Κατοικία».
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/28.4.2016.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Τα ποσά που έχετε καταχωρήσει στους Κωδικούς 564, 565, 566 είτε από την Καταχώριση του εντύπου είτε από Καταχώριση Κινήσεων υπερισχύουν της Καταχώρισης των ποσών που αντλούνται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Εκτύπωση Εντύπου N
Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/28.4.2016.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού
Προστέθηκε η δυνατότητα  σύνδεσης στο taxis για Δήλωση Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού.
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Προστέθηκε το Προσάρτημα της  Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6 σύμφωνα με το Ν.4308/2014.
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Προστέθηκε το Προσάρτημα της  Κατάστασης Αποτελεσμάτων Β6 σύμφωνα με το Ν.4308/2014.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.50 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Διορθώθηκε δυσλειτουργία που προέκυψε κατά την άντληση των στοιχείων από το Taxis σε Win Xp.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.49 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Μαζική Καταχώριση Ε1
Έχετε τη δυνατότητα πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από TaxisNet», να εμφανίσετε στο έντυπο εκτός από  τα προσυμπληρωμένα ποσά από το Taxis, τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που θέλετε να μεταφέρετε. Για παράδειγμα εάν τσεκάρετε το πεδίο Ποσά θα μεταφερθούν στην εφαρμογή μόνο αυτά και όχι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Προσωποποιημένη Πληροφ. Μισθοδοτούμ. Δημοσίου
Έχετε τη δυνατότητα σύνδεσης στην υπηρεσία, η οποία αφορά Μισθοδοτούμενους ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ του Δημοσίου, που έχουν πιστοποιηθεί από το TAXISnet και παρουσιάζει τα στοιχεία μισθοδοσίας όπως παραδίδονται από τους κατά τόπους εκκαθαριστές στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.48 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Έχετε τη δυνατότητα πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Στοιχείων από TaxisNet», να εμφανίσετε στο έντυπο εκτός από  τα προσυμπληρωμένα ποσά από το Taxis, τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής των στοιχείων που θέλετε να μεταφέρετε. Για παράδειγμα εάν τσεκάρετε το πεδίο Ποσά θα μεταφερθούν στην εφαρμογή μόνο αυτά και όχι τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα.
Συν/νη Κατάσταση Αυτοκινήτων Ε1
Τα ΑΦΜ των ιδιοκτητών, είναι πλέον σε μορφή πίνακα για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε το ΑΦΜ του υπόχρεου ή της συζύγου, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση.
Φορολογική Αναμόρφωση
Πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις» ,μεταφέρονται στον πίνακα Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων, τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Προσωρινή Δήλωση από τα Λοιπά Έντυπα ή τα ποσά των λογαριασμών στους οποίους έχει συμπληρωθεί το πεδίο  «Ειδικός Λογαριασμός».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Εάν δεν έχετε καταχωρήσει ποσά στους κωδικούς 564, 565, 566 θα απεικονισθούν αυτόματα, απο το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 Γ’ Κατηγορίας-Ταχυκαταχώριση στο TaxisNet για ατομικές επιχειρήσεις.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.47 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
1. Προστέθηκαν οι οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου, οι οποίες αφορούν το φορολογικό έτος 2015.
2. Έχετε τη δυνατότητα πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ποσών από TaxisNet», να εμφανίσετε στο έντυπο εκτός από  τα προσυμπληρωμένα ποσά από το Taxis, τα αυτοκίνητα. Σε επόμενο update θα μεταφέρονται και τα ακίνητα.
3. Στη καταχώριση του πίνακα 5.1.γ τα ΑΦΜ είναι πλέον σε μορφή πίνακα για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε το ΑΦΜ του υπόχρεου ή της συζύγου, χωρίς να απαιτείται η πληκτρολόγηση.
4. Υπολογίζεται πλέον το τεκμήριο των αεροσκαφών του πίνακα 5.1.E.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.46 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων N
Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2015.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης. 
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Εντύπου N
Προστέθηκε η εκτύπωση του εντύπου «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων-Ν» για το φορολογικό έτος 2015.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε1 στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2015.
Έντυπο E2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε2 στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2015.
Έντυπο E3
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2015.
Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Έντυπο E3 – Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 στο Taxis Net για το φορολογικό έτος 2015. Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
OFFICE MANAGEMENT
Κύριες Εργασίες
Έκδοση Παραστατικών Γραφείου
Προστέθηκε πεδίο «Περιγραφή Παραστατικού» για να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε, διαφορετική περιγραφή εργασίας, σε κάθε παραστατικό που εκτυπώνετε.
Καταχώριση Περιγραφών Παραστατικών
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρίσετε διαφορετικές περιγραφές εργασιών, οι οποίες θα αποτυπώνονται στα παραστατικά που εκδίδετε στην επιλογή «Office Management\Κύριες Εργασίες\Έκδοση Παραστατικών Γραφείου».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.45 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε και να εκτυπώσετε τις συναλλαγές που προκύπτει διαφορά μεταξύ λογιστικής-φορολογικής βάσης. Πατώντας την ένδειξη «Καταχώριση Διαφορών ΛΒ-ΦΒ» καταχωρείτε μια μια συναλλαγή και αποθηκεύετε. Αυτόματα το τελικό ποσό μεταφέρεται στο συγκεκριμένο πεδίο πάνω στο έντυπο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.44 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις - Πληροφοριακές
Κατάσταση ελέγχου κινήσεων
Προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης πεδίο «Λογιστικό Άρθρο».
Βοηθητικές Εργασίες
1. Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τη μεταφορά εγγραφών από υποκατάστημα να επιλέξετε κινήσεις προς μεταφορά περισσότερων από ένα υποκαταστημάτων.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τη Μαζική Διαγραφή κινήσεων να επιλέξετε  διαγραφή  κινήσεων  περισσότερων από ένα υποκαταστημάτων.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Κατάσταση Εταιριών Αποστολής Μηνιαίας ΜΥΦ
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε λίστα με τις επιχειρήσεις του λογιστικού γραφείου για τις οποίες αποστείλατε στο Taxis Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις. Επιλέγοντας μήνα υποβολής εμφανίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες αποστείλατε ΜΥΦ για το συγκεκριμένο μήνα/τρίμηνο/έτος. Εάν δεν συμπληρώσετε το πεδίο «Μήνας» εμφανίζονται όλες οι επιχειρήσεις με Ημ/νία Αποστολής, την τελευταία υποβολή.
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα στοιχεία από το έντυπο Ε3-Ταχυκαταχώριση πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Ταχυκαταχώριση-Ε3».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.43 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις - Πληροφοριακές
Κατάσταση ελέγχου κινήσεων
Προστέθηκε η δυνατότητα στα κριτήρια της εκτύπωσης, στο πεδίο «% ΦΠΑ», να επιλέξετε με δεξί κλικ περισσότερους από έναν συντελεστές Φ.Π.Α.
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών / Εκτυπώσεις
Κατάσταση Εταιριών για Υποβολή Φ4-Φ5
Προστέθηκε νέα εκτύπωση στην οποία απεικονίζονται οι εταιρίες στις οποίες έχετε καταχωρήσει ενδοκοινοτικές συναλλαγές (αποκτήσεις/παραδόσεις) στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\Κύριες Εργασίες\Καταχώριση Κινήσεων». Προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει το πεδίο «Λογ/σμος Ενδοκοινοτικών» στη Διαχείριση Λογαριασμών.
Συν/νη Καταχώριση ενοικίων πίνακα Ε εντύπου Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς ενοικίων από το προηγούμενο έτος πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά από Προηγούμενο Έτος».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Τεκμήρια Ανά Εταιρία
Προστέθηκε νέα εκτύπωση σύμφωνα με την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε τα τεκμήρια όλων των  φορολογουμένων του λογιστικού σας γραφείου.
Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για φορολογική χρήση
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση αποδοχών ΟΠΕΚΕΠΕ πατώντας την ένδειξη «Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕ για το φορολογικό έτος 2015».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες / Φόρμες Εκτύπωσης
Εκτυπώσεις/ Εταιρίες
Προστέθηκαν νέα κριτήρια «Έναρξη Δραστηριότητας» και «Λήξη Δραστηριότητας».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.42 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» προστέθηκε 1 νέα επιλογή «Εκμίσθωση Περιπτέρου», για να είναι δυνατή η εκτύπωση  του εντύπου Δήλωσης Απόδοσης Φόρου εισοδημάτων από δικαιώματα, στο μενού «Έντυπα\Λοιπά Έντυπα\Εκτυπώσεις\Απόδοση  Φόρου Εκμίσθωσης Περιπτέρου».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Prorata
Διορθώθηκε υπολογιστικό πεδίο στο κλάσμα της Prorata.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εύρεση κωδικών εντύπου Ε1
Προστέθηκε νέα εκτύπωση σύμφωνα με την οποία μπορείτε να εκτυπώσετε του φορολογούμενους του λογιστικού σας γραφείου, ανάλογα με τα εισοδήματα τους, πληκτρολογώντας έως 5 κωδικούς του εντύπου. Για παράδειγμα αν πληκτρολογήσετε τους κωδικούς 301 και 303 και πατήσετε F8 θα εμφανιστούν οι υπόχρεοι που έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Λοιπά Έντυπα \ Εκτυπώσεις
Έντυπα\Λοιπά Έντυπα\Εκτυπώσεις\ Απόδοση Φόρου Εκμίσθωσης Περιπτέρου
Προστέθηκε το έντυπο της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου εισοδημάτων από δικαιώματα εκμετάλλευσης περιπτέρου.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.41 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Ενσωματώθηκε η Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» προστέθηκαν 3  νέες επιλογές «Παρακρ.Φόρος Γεν. Κυβερ.- Υγρά 1%», «Παρακρ.Φόρος Γεν. Κυβερ.- Λοιπά 4%», «Παρακρ.Φόρος Γεν. Κυβερ.- Π.Υ 8%» για να είναι δυνατή η εκτύπωση και η υποβολή του εντύπου Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους στο Δημόσιο στο μενού «Έντυπα\Λοιπά Έντυπα\Εκτυπώσεις\Δήλωση Παρακρ. Φόρου από Δημος. Υπηρες.»
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Prorata
Σας δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης της προς απόδοση ή επιστροφή Prorata με βάση τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\Κύριες Εργασίες\Καταχώριση Κινήσεων». Στα κριτήρια της νέας εκτύπωσης επιλέγετε το διάστημα που επιθυμείτε για παράδειγμα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο και Τρόπο Υπολογισμού Ανά τρίμηνο. Στα πεδία «Απόδοση Prorata βάσει περιοδικών» εμφανίζονται τα ποσά του κωδικού 411 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού φόρου προς διακανονισμό και της αποδοθείσας prorata εμφανίζεται στα πεδία «Prorata Προς Απόδοση» και «Prorata προς επιστροφή» κατά περίπτωση.
Προσοχή: Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ ΔΕΝ μεταφέρεται αυτόματα η παραπάνω διαφορά. Εάν επιθυμείτε την καταχωρείτε στην επιλογή «Δηλώσεις\Φπα\Καταχώριση Στοιχείων\Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)-Πρόσθετα Πεδία».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Ενσωματώθηκε η Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρα σύμφωνα με την ΠΟΛ.1009/18.1.2016.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Πλέον με τη επιλογή «Μεταφορά από TaxisΝet» επιστρέφονται στην εφαρμογή Academia όλα τα στοιχεία μητρώου που υπάρχουν συμπληρωμένα στο Ε1.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Έντυπα/Λοιπά Έντυπα/Εκτυπώσεις/\Δήλωση Παρακρ. Φόρου από Δημοσ. Υπηρες.
Προστέθηκε το έντυπο της Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους στο Δημόσιο.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής στο taxis της Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου από προμήθειες κάθε είδους στο Δημόσιο.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εταιρίας
Διαχείριση Εταιριών
Έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μόνο το επίθετο και τα υποχρεωτικά στοιχεία και στη συνέχεια να αντλήσετε τα υπόλοιπα στοιχεία από την επιλογή «Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος\ Υποβολή μέσω Internet\ E1» πατώντας την ένδειξη «Μεταφορά από Taxisnet» και επιλέγοντας έστω και ένα έτος προς μεταφορά. Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει user name και password στην επιλογή «Έντυπα\Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος\Υποβολή μέσω Internet\Κωδικοί πρόσβασης ηλεκτρονικών υπηρεσιών».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.40 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες 
Νέο: Μαζικές Εισπράξεις Πελατών / Μαζικές Πληρωμές Προμηθευτών
Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα μαζικών εισπράξεων πελατών ή μαζικών πληρωμών προμηθευτών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2015.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2015.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε2
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2015.
Εκτύπωση Ε3
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2015.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 Γ’ Κατηγορίας του Φορολογικού Έτους 2015.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2015.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.39 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 του Φορολογικού Έτους 2015. H εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις του Ν.4172/2013. Ενδεχόμενες  αλλαγές θα ενσωματωθούν άμεσα με νέο Live Updade.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 του Φορολογικού Έτους 2015. H εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις του Ν.4172/2013. Ενδεχόμενες  αλλαγές θα ενσωματωθούν άμεσα με νέο Live Update.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
H εκκαθάριση Φόρου πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα κωδικοποιήσεις του Ν.4172/2013. Ενδεχόμενες  αλλαγές θα ενσωματωθούν άμεσα με νέο Live Update.
ΕΛΠ / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων
Προστέθηκε η Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Β6 σύμφωνα με το Ν.4308/2014. Έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα στοιχεία από το έντυπο Ε3 πατώντας την ένδειξη «Ενημέρωση από Ε3».
ΕΛΠ / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση
Προστέθηκε η Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Β6 σύμφωνα με το Ν.4308/2014.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.38 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2015 μέσω Internet.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.37 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Είναι δυνατή η προβολή και η υποβολή των εντύπων στο site του taxis με την έκδοση 43 του firefox.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.36 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Είναι πλέον σωστή η απεικόνιση των ταμειακών μηχανών όταν γίνεται μαζική υποβολή μεταξύ «Κεντρικού και Υποκαταστημάτων».
Εκτύπωση Αρχείου XML Μηνιαίας ΜΥΦ
Είναι πλέον σωστή η απεικόνιση των ταμειακών μηχανών όταν η εκτύπωση έχει δεδομένα «Κεντρικού και Υποκαταστημάτων».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης στοιχείων από το Taxis. Πατώντας το κουμπί «Μεταφορά από TaxisΝet» έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα δεδομένα των δηλώσεων από το Οικονομικό Έτος 2003 έως το Φορολογικό 2014.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.35 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Στο πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός» προστέθηκε νέα επιλογή «Απαλλασόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93», για να είναι δυνατή η απεικόνιση αυτών των συναλλαγών στις εκτυπώσεις «Πελάτες\ Εκτυπώσεις\ ΚΕΠΥΟ\ Απαλλασόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93» και «Προμηθευτές\ Εκτυπώσεις\ ΚΕΠΥΟ\ Απαλλασόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93»
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2015.
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2) - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2015.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Προστέθηκε το έντυπο της προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων φόρων, σύμφωνα με το έντυπο του taxis
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.34 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Καταχώριση Στοιχείων
Περιοδική ΦΠΑ – Πρόσθετα Στοιχεία
Προστέθηκαν οι κωδικοί 404, 906, 907 και 908 οι οποίοι αφορούν το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2015.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2015.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Ταχυκαταχώριση
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2015.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.33 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Γ.Ε.ΜΗ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης στο site του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης του ονόματος και του κωδικού χρήστη για πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.32 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Ενσωματώθηκε η αλλαγή του ποσοστού προκαταβολής φόρου στο εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, βάσει του Ν.4336/2015
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.31 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Σειράς Μ / Καταχώριση
Μ1 (Συζύγου) Απόδοση ΑΦΜ / Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καταχώριση του Εντύπου Μ1 για την σύζυγο.
Έντυπα Σειράς Μ / Εκτύπωση
Μ1 (Συζύγου) Απόδοση ΑΦΜ / Μεταβολή Ατομικών Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση του Εντύπου Μ1 για την σύζυγο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.30 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Στην αναζήτηση των εταιριών (F11) προστέθηκαν 2 νέα πεδία, «Όνομα Πατέρα» και «Κινητό τηλέφωνο».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εταιρίας
Διαχείριση Εταιριών
Προστέθηκε νέο πεδίο «Κινητό Τηλέφωνο».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.29 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Με το Νόμο 4334/2015 «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)», τροποποιήθηκε ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ από 6,5% σε 6% για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 20/7/15 και μεταγενέστερα.
Με την παρούσα έκδοση χρησιμοποιώντας λογαριασμό με 6,5% ΦΠΑ, οι εγγραφές υπολογίζονται με 6,5% έως 19/7/15 και με 6% από 20/7/15.
Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση του νέου συντελεστή, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2) του 3ου τριμήνου του 2015, στο έντυπο απεικονίζεται το ποσό του φόρου με 6,5%.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Ενσωματώθηκε η αλλαγή του ποσοστού του φόρου πολυτελείας, στην εκκαθάριση του φόρου, βάσει του Ν.4334/2015, όπου αυτή προβλέπεται.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.28 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Προστέθηκε μια νέα επιλογή «Κεντρικό & Υποκαταστήματα». Επιλέγοντας ΝΑΙ τότε αποστέλλεται μια ενοποιημένη ΜΥΦ που περιλαμβάνει το κεντρικό με τα υποκαταστήματα.
Εκτύπωση Αρχείου XML Μηνιαίας ΜΥΦ
Προστέθηκε μια νέα επιλογή «Κεντρικό & Υποκαταστήματα». Επιλέγοντας ΝΑΙ τότε εκτυπώνεται μια ενοποιημένη ΜΥΦ που περιλαμβάνει το κεντρικό με τα υποκαταστήματα.
Ιστορικό Μηνιαίας ΜΥΦ
ΝΕΟ! Η λειτουργία αυτή δίνει τη δυνατότητα της παρακολούθησης του ιστορικού των Μηνιαίων ΜΥΦ που έχουν αποσταλεί στο TaxisNet.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Δηλώσεις Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
ΝΕΟ! Η λειτουργία αυτή δίνει την δυνατότητα διαχείρισης των μισθώσεων ακίνητης περιουσίας στο TaxisNet.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.27 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis, εφόσον καταχωρήσετε τα δεδομένα τα οποία επιθυμείτε, στο έντυπο «Ε1-Τροποποιητική».
Έντυπο E2
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε2 στο Taxis.
Έντυπο E3
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε3 στο Taxis.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε3 - Ταχυκαταχώριση στο Taxis.
Έντυπο Α21 - Οικογενειακά Επιδόματα
Είναι πλέον δυνατή η προβολή του εντύπου Α21 με Firefox και στην περίπτωση που έχετε Windows XP.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.26 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Προστέθηκε νέο κουμπί «Μαζική Αλλαγή Κατηγ.Εκκαθ.Δηλ.». Πατώντας το, εμφανίζεται το λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής όπου στη στήλη «Νέα Κ.Ε 1» έχουν αναγραφεί οι νέες κατηγορίες των λογαριασμών με βάση το νέο έντυπο. Για τον ορθό υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να πατήσετε το κουμπί αλλαγή έτσι ώστε να ενημερωθεί σωστά το έντυπο με τις νέες κατηγορίες.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Καταχώριση Στοιχείων
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2014, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/4/2015.
Περιοδική ΦΠΑ – Πρόσθετα Στοιχεία
Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιλέξετε τη φορολογική περίοδο πχ.2ο τρίμηνο, να πληκτρολογήσετε ποσά στους ειδικούς κωδικούς. Για παράδειγμα  λοιπά προστιθέμενα, λοιπά αφαιρούμενα, χρεωστικό αρχικής δήλωσης κλπ. Η καταχώριση ποσών στο συγκεκριμένο πίνακα υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2014, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/4/2015.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Ταχυκαταχώριση
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2014, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/4/2015.
Δηλώσεις ΦΠΑ / Υποβολή μέσω Internet
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2014, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/4/2015.
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2) - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2) - Έκδοση 2014, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/4/2015.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.24 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές  στην εκκαθάριση του φόρου, οι οποίες  εμπίπτουν στις περιπτώσεις του Ν. 4330/2015 (Μίνι Φορολογικό Νομοσχέδιο).
Εκτύπωση Εντύπου N
Πλέον η διανομή των κερδών στον Πίνακα 1 καθώς και στις Βεβαιώσεις Εταίρων Μελών πραγματοποιείται στα κέρδη της εταιρίας μη συμπεριλαμβανομένων των μη εκπιπτόμενων επιχειρηματικών δαπανών του κωδ. 455.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 Γ’ Κατηγορίας - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 Γ’ Κατηγορίας - Ταχυκαταχώριση καθώς και της Φορολογικής Αναμόρφωσης στο TaxisNet για Νομικά Πρόσωπα.
Έντυπο N - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ν - Ταχυκαταχώριση στο TaxisNet.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Έχουν προστεθεί στο έντυπο Ε1 κάποιοι κωδικοί με πορτοκαλί χρώμα. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μεταφ.Ποσών από TaxisNet» μεταφέρονται αυτόματα η ανάλυση των κωδικών με πορτοκαλί χρώμα από το Taxis στο πρόγραμμα. Κάνοντας κλικ σε αυτούς τους κωδικούς εμφανίζεται η ανάλυση που υπάρχει στο Taxis.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε2 στο TaxisNet για Νομικά Πρόσωπα.
Έντυπο E3
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 καθώς και της Φορολογικής Αναμόρφωσης στο TaxisNet για Νομικά Πρόσωπα.
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 - Ταχυκαταχώριση καθώς και της Φορολογικής Αναμόρφωσης στο TaxisNet για Νομικά Πρόσωπα.
Έντυπο N
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ν στο TaxisNet.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.22 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Δίνεται  η δυνατότητα αποστολής μηδενικών αρχείων των «βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα».
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Προστέθηκε νέο κουμπί «Προβολή» έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε στα υποβληθέντα αρχεία.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.21 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Στην καταχώρηση του Εντύπου Ε1 εμφανίζονται πλέον οι κωδικοί 343-344, 781-782, 727-728, 767, 768, με πράσινο χρώμα. Κάνοντας κλικ στον αριθμό ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά το TAXIS κατά την υποβολή του εντύπου.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Προστέθηκαν οι ΚΑΔ: α) 99.99.99.98- ΑΓΡΟΤΗΣ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ, και β) 99.99.99.99-ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΟΙ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Ταχυκαταχώριση Ν
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2014.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.20 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
1. Προστέθηκε στον Πίνακα Ε’, ο κωδικός 909 «Αποζημιώσεις».
2. Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε πάνω στο έντυπο, ποσά των μη εκπιπτώμενων δαπανών στους κωδικούς 564, 565, 566. Η καταχώριση των ποσόν στο έντυπο υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E3 - Ταχυκαταχώριση
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 - Ταχυκαταχώριση καθώς και της Φορολογικής Αναμόρφωσης στο TaxisNet.
Βεβαιώσεις Συντάξεων Δημοσίου
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις Βεβαιώσεις Συντάξεων του Δημοσίου πατώντας το κουμπί «TaxisNet».
Βεβαιώσεις ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τις Βεβαιώσεις Αποδοχών ΟΓΑ πατώντας το κουμπί «Αποδοχές».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.19 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Στο κουμπί «Μεταφορές» προστέθηκαν δύο νέες επιλογές «Μεταφορά από Ε3-Ταχυκαταχώριση» και «Μεταφορά από Ε3 Συζύγου-Ταχυκαταχώριση».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης στο TaxisNet και στην περίπτωση που έχετε Windows XP.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.18 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
1. Προστέθηκε πάνω δεξιά, το κουμπί «Μεταφ.ΑΜΚΑ από ΗΔΙΚΑ» έτσι ώστε πατώντας το, να μεταφέρονται αυτόματα οι αριθμοί ΑΜΚΑ υπόχρεου και συζύγου στη δήλωση.
2. Πατώντας το κουμπί «Μεταφ.Ποσών από TaxisNet» εμφανίζονται πλέον σωστά τα ποσά των τόκων (αν υπάρχουν) στη δήλωση.
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Είναι πλέον δυνατή η μεταφορά ακινήτων από το site του TaxisNet κάνοντας κλικ στην ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της δήλωσης στο TaxisNet σε περιπτώσεις που είναι συμπληρωμένοι οι κωδικοί με πράσινο φόντο, οι οποίοι περιλαμβάνουν την ανάλυση των αντίστοιχων ποσών.
Έντυπο E2
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε2 στο TaxisNet.
Βεβαίωση ΟΑΕΕ
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ πατώντας την ένδειξη «Βεβαίωση Αποδοχών».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.17 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
1. Στην καταχώρηση του Εντύπου Ε1 εμφανίζονται πλέον οι κωδικοί 015-016, 351-352, 409-410, 427-428, 611-612, 659-660, 657-658 και 051-052 με πράσινο χρώμα. Κάνοντας κλικ στον αριθμό ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά το TAXIS κατά την υποβολή του εντύπου.
2. Εάν έχετε καταχωρήσει στην επιλογή «Έντυπα\Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος\Υποβολή Μέσω Internet\Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» στο υποσέλιδο (tab) «ΙΚΑ-ΟΓΑ», τον ΑΜΚΑ, εμφανίζεται αυτόματα στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.
3. Έχετε τη δυνατότητα πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ποσών από TaxisNet», να εμφανίσετε στο έντυπο τα προσυμπληρωμένα ποσά από το Taxis.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε πάνω στο έντυπο, ποσά στους κωδικούς 681,907,904,908. Η καταχώριση των ποσόν στο έντυπο υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.
Σε περίπτωση που θέλετε να επηρεάσετε το Κόστος Πωληθέντων, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τα πεδία 552, 553, 554 πάνω στο έντυπο.
Καταχώριση Στοιχείων N
NEO! Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν».
Σημείωση: Ο κωδικός 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης. 
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Εντύπου N
NEO! Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Έντυπο E1
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης στο TaxisNet.
Έντυπο E3
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε3 καθώς και της Φορολογικής Αναμόρφωσης στο TaxisNet.
Βεβαιώσεις ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΕΑΥΕΚ-ΤΕΑΠΑΣΑ
Έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη Βεβαίωση αποδοχών ΤΕΑΠΑΣΑ πατώντας την ένδειξη «Site ΤΕΑΠΑΣΑ».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.16 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Προστέθηκε το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  Ε1 του Φορολογικού Έτους 2014.
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Έχετε τη δυνατότητα να καταχωρείτε πάνω στο έντυπο τις Απογραφές Έναρξης και Λήξης . Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί κινήσεις απογραφής με λογαριασμούς και στη συνέχεια καταχωρήσατε πάνω στο έντυπο τα ποσά, θα εμφανιστούν στην εκτύπωση, τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί πάνω στο έντυπο.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης σύμφωνα με το Ν.4172/2013
Σημείωση: Οι δαπάνες της φορολογικής αναμόρφωσης τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 22 και 23 του Ν.4172/2013. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέξετε τις νέες κατηγορίες δαπανών, ακόμα κι αν τις είχατε ήδη συμπληρώσει με την προηγούμενη έκδοση.  Επομένως, εάν επιθυμείτε να ενημερωθεί το έντυπο της Αναμόρφωσης από τις κινήσεις θα πρέπει στη χρήση 2014,  να πάτε στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Λογαριασμών» και να συμπληρώσετε τα πεδία «Είδος Δαπάνης Φορ. Αναμ» και «% Αναμόρφωσης» στους λογαριασμούς δαπανών οι οποίοι αναμορφώνονται.  Στη συνέχεια πατάτε πάνω στο έντυπο την ένδειξη «Ενημέρωση από Κινήσεις» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε1
Προστέθηκε το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1 του Φορολογικού Έτους 2014.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Υπολογίζεται η εκκαθάριση φόρου βάσει του νέου εντύπου Ε1 του Φορολογικού Έτους 2014.
Φορολογική Αναμόρφωση
Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης σύμφωνα με το Ν.4172/2013.
Λοιπά Έντυπα / Εκτυπώσεις
Υπεραξία Μεταβιβαζόμενης Επιχείρησης
Ο συντελεστής υπεραξίας μεταβίβασης εταιρικού μεριδίου υπολογίζεται πλέον  με 15% σύμφωνα με το Ν.4172/2013.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.15 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα διαγραφής μόνο των εκροών ή των εισροών της Μηνιαίας ΜΥΦ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε3
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2014.

Σημείωση:
Για την ορθή απεικόνιση των αποτελεσμάτων στο έντυπο Ε3 των αγροτικών επιχειρήσεων, προστέθηκαν νέοι λογαριασμοί στο λογιστικό σχέδιο της εφαρμογής. Για την ενεργοποίηση των νέων λογαριασμών θα πάτε στην επιλογή «Παράμετροι\Κύριες Εργασίες\Μεταφορά Δεδομένων\ Αυτόματη Δημιουργία Λογαριασμών». Κάνετε κλικ στους λογαριασμούς που επιθυμείτε(οι νέοι λογαριασμοί είναι ήδη τσεκαρισμένοι) και πατάτε την ένδειξη «Δημιουργία» για να έχετε τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιήσετε στις εγγραφές σας.
Για τις ήδη καταχωρισμένες εγγραφές και με δεδομένο ότι έχετε κινήσει κοινούς  λογαριασμούς σε εταιρίες που έχουν διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας πχ εμπορική επιχείρηση και θέλετε να απεικονίσετε τα δεδομένα των εγγραφών στις νέες στήλες του εντύπου(για την αγροτική επιχείρηση) θα πρέπει να κάνετε μαζική αλλαγή λογαριασμών κινήσεων. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πάτε στην επιλογή «Έσοδα Έξοδα\Πίνακες\Ταμειακές Μηχανές» και θα πατήσετε την ένδειξη «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών στις Κινήσεις». Πιο συγκεκριμένα, συμπληρώνετε το διάστημα που επιθυμείτε και από ποιόν λογαριασμό σε ποιόν επιθυμείτε αντικατάσταση των κινήσεων. Πατάτε την ένδειξη «Ανάκτηση» και εφόσον επιλέξετε τις εγγραφές που επιθυμείτε πατάτε «Ενημέρωση» για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Εάν έχετε ήδη δημιουργήσει νέους λογαριασμούς για την αγροτική δραστηριότητα και έχετε κάνει με εκείνους τις κινήσεις, θα πρέπει να εισάγετε στους λογαριασμούς στο πεδίο «Κατηγορίες Εντύπου Ε3» τους αριθμούς που αντιστοιχούν στο νέο έντυπο πχ. για την πώληση ιδίων προϊόντων το «643».
Καταχώριση Στοιχείων Ε3 – Γ΄ Κατηγορίας
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε3 Γ΄ ΚατηγορίαςΦορολογικού Έτους 2014.
Εκτύπωση Ε3
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2014.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Ταχυκαταχώριση
Ταχυκαταχώριση Στοιχείων Ε3 – Γ΄ Κατηγορίας
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε3 Γ΄ Κατηγορίας Φορολογικού Έτους 2014.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Διορθώθηκε δυσλειτουργία της εφαρμογής αναφορικά με τον υπολογισμό της  περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) στην περίπτωση που υπάρχουν και υποκαταστήματα. Εάν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο στην κεντρική εταιρία, το οποίο πρέπει να μεταφερθεί στο 1ο τρίμηνο του 2015 θα πρέπει πριν την οριστική υποβολή του εντύπου στο Taxis να ελέγξετε και να διορθώσετε  το πεδίο «Πιστωτικό προς Μεταφορά» στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 2014 στην επιλογή «Έντυπα\Δηλώσεις ΦΠΑ\Βοηθητικές Εργασίες\ΦΠΑ ανά περίοδο».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.13 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Είναι δυνατός ο υπολογισμός του εντύπου ΦΠΑ (Φ2), όταν υπάρχουν υποκαταστήματα και εμπεριέχονται συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 39Β του ΦΠΑ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.12 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις - Οικονομικές
Εισπράξει πληρωμές Άρθρο 39Β ΦΠΑ
Προστέθηκε ο λογαριασμός λογιστικής.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Κατάσταση Συμφωνητικών
Προστέθηκε νέο πεδίο «Είδος Αποστολής» στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε κανονική ή συμπληρωματική. Εάν επιλέξετε κανονική υποβάλλονται όλες οι κινήσεις οι οποίες εμφανίζονται στην λίστα ενώ αν επιλέξετε συμπληρωματική θα πρέπει να επιλέξετε τις κινήσεις οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στο TAXIS.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Είναι δυνατή η εκτύπωση του εντύπου με το σύνολο των κινήσεων (εισπράξεων πληρωμών) βάσει του άρθρου 39Β του ΦΠΑ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.11 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες 
Νέο: Διαχείριση Συμφωνητικών
Το πεδίο «Λοιπές Παρατηρήσεις» καταχωρείται πλέον υποχρεωτικά εάν το αντικείμενο συμφωνητικού έχει κατηγορία 09.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Κατάσταση Συμφωνητικών
Το διάστημα υποβολής επιλέγεται πλέον ημερομηνιακά και όχι ανά μήνα για να είναι δυνατή η υποβολή όλων των συμφωνητικών ανεξαρτήτως του πλήθους των εγγραφών. Σε περίπτωση που οι εγγραφές/γραμμές των συμφωνητικών ξεπεράσουν τις 2.000 (σύμφωνα με τον περιορισμό του Taxis) θα εμφανιστεί μήνυμα έτσι ώστε να μειώσετε το ημερομηνιακό διάστημα και στη συνέχεια να επιλέξετε επόμενο διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες 
Νέο! Διαχείριση Συμφωνητικών
Μέσω αυτής της νέας λειτουργίας δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης των Συμφωνητικών που υπογράφονται μεταξύ της εταιρίας και των πελατών ή των προμηθευτών της.
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Κατάσταση Συμφωνητικών
Εμφανίζονται τα Συμφωνητικά που έχουν υπογραφεί μεταξύ της εταιρίας και των πελατών ή προμηθευτών της.
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Κατάσταση Συμφωνητικών
Δίνεται η δυνατότητα αποστολής της Κατάστασης Συμφωνητικών μέσω Internet.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.09 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες 
Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Προστέθηκε στην Διαχείριση Προμηθευτών ένα νέο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.». Σε αυτό το πεδίο μπορεί να επιλεχθεί ένας από τους δώδεκα κωδικούς που περιγράφονται στην ΠΟΛ. 1051/19.2.2015.
Αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Αμοιβές χωρίς Κωδ. Επιχ. Δραστ.». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζονται όλες οι κινήσεις οι οποίες έχουν γίνει σε κωδικούς αμοιβών εμπορικών επιχειρήσεων ή σε κωδικούς αμοιβών ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίοι δεν έχουν πλέον αντιστοίχιση με τους νέους κωδικούς αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση ή κάνοντας κλικ στο κουμπί “OK” εμφανίζεται η κίνηση και μπορούμε να αλλάξουμε τον κωδικό αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Εκτυπώσεις / Οικονομικές
ΝΕΟ! Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Εμφανίζονται οι βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα στο νέο έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών.  
Εκτυπώσεις / Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρ. Δραστηρ.
Δίνεται η δυνατότητα αποστολής των βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Οικονομικού Έτους 2015 μέσω Internet.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.08 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Υπάρχει πλέον συμβατότητα με την έκδοση 36 του Mozilla Firefox.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Πίνακες
Ταμειακές Μηχανές
Στη λειτουργία «Αλλαγή Ταμειακής Μηχανής στις κινήσεις» προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής των κινήσεων για ένα ημερολογιακό διάστημα της επιλογής σας.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την εκτύπωση του εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, το πινακάκι που εμφανίζεται με την ενημέρωση για το πιστωτικό υπόλοιπο προς μεταφορά εμφανίζεται πλέον στο κάτω μέρος του εντύπου που είναι εμφανές το ποσό του πιστωτικού και μπορεί ο χρήστης να το επαληθεύσει.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε1
Είναι δυνατή πλέον η ιστορικότητα ανά έτος του πεδίου «Έγγαμος».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Με βάση τη μέχρι τώρα ισχύουσα νομοθεσία είναι δυνατός ο υπολογισμός της εκκαθάρισης φόρου Φυσικών Προσώπων για το Φορολογικό Έτος 2014. Όταν κυκλοφορήσει το νέο έντυπο Ε1 θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές για την εκκαθάριση του φόρου των Φυσικών Προσώπων.
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Αντιγραφή Στοιχείων Εταιρίας». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί μεταφέρονται αυτόματα τα στοιχεία της εταιρίας στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου.
Λοιπά Έντυπα / Καταχώριση Στοιχείων
Υπεύθυνη Δήλωση
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Αντιγραφή Στοιχείων Εταιρίας». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί μεταφέρονται αυτόματα τα στοιχεία της εταιρίας στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου.
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών / Κύριες Εργασίες
Έκδοση Παραστατικών Γραφείου
Είναι πλέον δυνατή η επανεκτύπωση των παραστατικών που εκδίδονται χωρίς την χρήση φορολογικού μηχανισμού.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Κατά την αποστολή της μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet συμπεριλαμβάνονται  πλέον και οι Εισπράξεις – Πληρωμές  για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.06 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Αποστολή μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Προστέθηκε μια νέα επιλογή «Τακτικοί Πελάτες». Επιλέγοντας ΝΑΙ, ΟΧΙ ή ΟΛΟΙ εμφανίζει τις εταιρίες (πελάτες) ανάλογα με το εάν έχουν δηλωθεί Τακτικοί ή Μη Τακτικοί κατά την ίδρυση της εταιρίας.  
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Καταχώριση
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Κατά την καταχώριση ενός ακινήτου, κάνοντας δεξί κλικ εμφανίζονται δύο νέες επιλογές, «Εισαγωγή και Αντιγραφή Γραμμής» και «Πρόσθεση και Αντιγραφή Γραμμής». Επιλέγοντας μία από τις νέες επιλογές, δημιουργείται μία νέα γραμμή και αντιγράφεται αυτόματα σε αυτή τη νέα γραμμή το ακίνητο πάνω στο οποίο κάναμε δεξί κλικ.
Καταχώριση Στοιχείων Ε9
Κατά την καταχώριση ενός ακινήτου, κάνοντας δεξί κλικ εμφανίζονται δύο νέες επιλογές, «Εισαγωγή και Αντιγραφή Γραμμής» και «Πρόσθεση και Αντιγραφή Γραμμής». Επιλέγοντας μία από τις νέες επιλογές, δημιουργείται μία νέα γραμμή και αντιγράφεται αυτόματα σε αυτή τη νέα γραμμή το ακίνητο πάνω στο οποίο κάναμε δεξί κλικ.
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών / Βοηθητικές Εργασίες
Νέο! Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Πελατών
Με την νέα λειτουργία δίνεται η δυνατότητα να αλλάξουμε μαζικά κάποια στοιχεία πελατών τους οποίους τιμολογούμε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Κατά την καταχώριση των κινήσεων σε περίπτωση που καταχωρίσουμε μία κίνηση με ημερομηνία μεταγενέστερη από την ημερομηνία του συστήματος εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα πρέπει στην λειτουργία «Παράμετροι / Κύριες Εργασίες / Ασφάλεια Εφαρμογής / Γενικές Παράμετροι Χρήστη» στην επιλογή «Έλεγχος Καταχώρισης Κινήσεων για ημερομηνία μεταγενέστερη του συστήματος» να επιλέξουμε «ΝΑΙ».
Εκτυπώσεις - Πληροφοριακές
Κατάσταση ελέγχου κινήσεων
Προστέθηκε μία νέα φόρμα «Κατ. Ελέγχου Κιν. με Συν. Καθ. Αξίας ανά γραμμή». Σε αυτή τη φόρμα εμφανίζεται και το σύνολο της καθαρής αξίας ανά παραστατικό.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Εκτυπώσεις
Εκτύπωση Ε3
Στην εκτύπωση του εντύπου Ε3 κάποια κουτάκια με αριθμούς εμφανίζονται πλέον με πράσινο χρώμα. Κάνοντας κλικ σε κάποιον αριθμό εμφανίζεται ένα νέο πινακάκι με δύο tabs (Κινήσεις και Λογαριασμοί). Στο πρώτο tab (Κινήσεις) εμφανίζονται όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει και ενημερώνουν το συγκεκριμένο κουτάκι. Στο δεύτερο tab (Λογαριασμοί) εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που ενημερώνουν το συγκεκριμένο κουτάκι. Κάνοντας διπλό κλικ στις Κινήσεις ή στου Λογαριασμούς εμφανίζεται η καταχωρημένη κίνηση ή ο λογαριασμός αναλυτικά.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος / Υποβολή μέσω Internet
Βεβαιώσεις ΕΛΓΑ
ΝΕΟ! Η λειτουργία αυτή δίνει την δυνατότητα σύνδεσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.04 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκε στην κάτω μπάρα της εφαρμογής μετά την επωνυμία της εταιρίας και το Α.Φ.Μ.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Προστέθηκε ένας νέος τρόπος Είσπραξης/Πληρωμής, «ΤΡΑΠΕΖΑ». Επιλέγοντας «ΤΡΑΠΕΖΑ» μπορούμε να επιλέξουμε την τράπεζα και το ποσό το οποίο κατατέθηκε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Στην εμφάνιση των κινήσεων ανά κωδικό Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Εκτύπωση». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των κινήσεων ή των λογαριασμών σε inkjet εκτυπωτή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες / Ασφάλεια Εφαρμογής
Γενικές Παράμετροι Χρήστη
Προστέθηκε μία νέα επιλογή «Ρύθμιση Παύσης Παρακολούθησης Εργασιών (Λεπτά)». Αυτή η παράμετρος χρησιμοποιείται για να ορίσουμε μετά από πόση ώρα μη χρησιμοποίησης της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα-Έξοδα θα σταματήσει να προσμετράται ο χρόνος για την κοστολόγηση εργασιών στην συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία δουλεύουμε.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.03 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων Ε2
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μεταφορά Ακινήτων από το TaxisNet». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, αφού συνδεθεί το πρόγραμμα στο TaxisNet, μεταφέρει αυτόματα όλα τα καταχωρημένα ακίνητα από το TaxisNet στο Academia Financials Έσοδα-Έξοδα.
Καταχώριση Στοιχείων Ε9
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μεταφορά Ακινήτων από το TaxisNet». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί, αφού συνδεθεί το πρόγραμμα στο TaxisNet, μεταφέρει αυτόματα όλα τα καταχωρημένα ακίνητα από το TaxisNet στο Academia Financials Έσοδα-Έξοδα.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Κατά την καταχώριση του Intrastat εμφανίζονται πλέον στο κωδικό εμπορεύματος το είδος των τυχόν συμπληρωματικών μονάδων. Σε περίπτωση που το είδος έχει συμπληρωματική μονάδα και δεν έχει συμπληρωθεί η ποσότητα της συμπληρωματική μονάδας ή το είδος δεν έχει συμπληρωματική μονάδα και συμπληρωθεί η ποσότητα της συμπληρωματική μονάδας εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα.
ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες 
Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί . Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό εμφανίζονται όλα τα Στοιχεία Μητρώου του πελάτη-προμηθευτή τα οποία είναι καταχωρημένα εκείνη τη στιγμή στην Γ.Γ.Π.Σ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Προστέθηκε μία νέα επιλογή «Είδος Δήλωσης». Επιλέγοντας Τροποποιητική, τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο κάτω των 30 € μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο (έως έτος 2013).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.01 - Νέες Δυνατότητες

OFFICE MANAGEMENT
Κοστολόγηση Εργασιών / Εκτυπώσεις
Νέα Εκτύπωση: Καταχωρημένες Κινήσεις ανά Χρήστη / Εταιρία
Στην εκτύπωση αυτή εμφανίζονται αναλυτικά ανά εταιρία ή συγκεντρωτικά ο αριθμός καταχωρήσεων ανά χρήστη σε ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Εργασίες / Φόρμες Εκτύπωσης
Φόρμες Παραστατικών
Προστέθηκε μία νέα φόρμα «ΦΟΡΜΑ ΤΠΥ INJECT 2 (Ευρώ)» η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τιμολόγηση του Office Management.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.30.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Παρακολούθηση κυκλώματος εισπράξεων – πληρωμών για τους υποκείμενους στο φόρο με ένταξη στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ
Για τις οδηγίες πατήστε εδώ.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις - Οικονομικές
Συγκεντρωτική κατάσταση Εσόδων Εξόδων
Εκτυπώνεται πλέον το ημερολογιακό διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί στα κριτήρια της εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις - Πληροφοριακές
Κατάσταση ελέγχου κινήσεων
Προστέθηκε ένα νέο πεδίο «Καθαρή Αξία άνω του ποσού». Πληκτρολογώντας το ποσό που επιθυμείται θα απεικονισθούν οι κινήσεις οι οποίες έχουν καθαρή αξία πάνω από το συγκεκριμένο ποσό.
ΠΕΛΑΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ
Κατάσταση πετρελαίου θέρμανσης ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Προστέθηκε μία νέα φόρμα «Κατάσταση πετρελαίου θέρμανσης (με ποσότητες)». Για τον καλύτερο έλεγχο των εισροών-εκροών ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης είναι διαθέσιμες 3 νέες στήλες «Ποσότ.Εισαγωγής», «Ποσοτ.Εξαγωγής» και «Υπόλοιπο».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ / Εκτυπώσεις
Τροποποιητική Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα της μεταφοράς ή όχι του πιστωτικού υπολοίπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, στην επόμενη περίοδο, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1107/14.4.14. Συγκεκριμένα, όταν το υπόλοιπο του ΦΠΑ είναι πιστωτικό εμφανίζεται πινακάκι με προσυμπληρωμένο το ποσό της δήλωσης, το οποίο έχετε τη δυνατότητα να το μεταβάλετε.
Βοηθητικές Εργασίες
ΦΠΑ ανά περίοδο
Προστέθηκε μία νέα στήλη «Πιστωτικό Προς μεταφορά». Σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο έχει υπολογιστεί αυτόματα από την εφαρμογή.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων Ε9
1. Προστέθηκαν τα πεδία: ΥΠΟΧΡΕΟΥΣΥΖΥΓΟΥ1ου ΠΑΙΔΙΟΥ2ου ΠΑΙΔΙΟΥ 3ου ΠΑΙΔΙΟΥ4ου ΠΑΙΔΙΟΥ. Τσεκάροντας ανάλογα το κατάλληλο πεδίο, δίνεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν τα ανάλογα με τον ιδιοκτήτη.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης περισσοτέρων γραμμών στις Σημειώσεις Φορολογούμενου.
Λοιπά Έντυπα / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής και Τροποποιητικής Δήλωσης ΦΜΥ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


 

 
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.47 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.45 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.38 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.35 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.30 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.16 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.13 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.00 - Νέες Δυνατότητες

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.47 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Νέο: Μη Καταχωρημένα Παραστατικά
Αυτή η εκτύπωση εμφανίζει παραστατικά εσόδων τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί σε ένα συγκεκριμένο ημερομηνιακό διάστημα, με την προϋπόθεση ότι η καταχώρηση των κινήσεων έχει γίνει με παραστατικό από πίνακα.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Πληκτρολογώντας το ΑΦΜ ενός πελάτη-προμηθευτή και κάνοντας κλικ στο κουμπί «ΓΓΠΣ» ανακτώνται πλέον τα στοιχεία του πελάτη-προμηθευτή μέσω της νέα ηλεκτρονικής υπηρεσίας του TAXIS «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
Για να λειτουργήσει η ανεύρεση των στοιχείων θα πρέπει να προηγηθεί η απόκτηση ειδικών κωδικών και η συμπλήρωση τους  στην επιλογή «Έντυπα\ Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος\Υποβολή μέσω Internet\Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», στα αντίστοιχα πεδία.
Η είσοδος στη σελίδα εγγραφής για την «Υπηρεσία Βασικών Στοιχείων Μητρώου» μπορεί να γίνει από την επιλογή «Πελάτες\Βοηθητικές Εργασίες\Εγγραφή στην Υπηρ.Βασ.Στοιχ.Μητρώου»
Επιπλέον στην επιλογή «Κωδ.Πρόσβασ.Υπηρ.Βασ.Στοιχ.Μητρώου», έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας την εταιρία και πατώντας την ένδειξη Taxisnet να αποκτήσετε τους κωδικούς πρόσβασης  για την Υπηρεσία Διαχείρισης Αποκλειστικών Κωδικών».
Βοηθητικές Εργασίες
Νέο: Εγγραφή στην Υπηρ. «Βασ. Στοιχ. Μητρώου»
Δίνεται η δυνατότητα Αίτησης Εγγραφής – Πιστοποίησης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
Νέο: Κωδ. Πρόσβασ. Υπηρ. «Βασ. Στοιχ. Μητρώου»
Δίνεται η δυνατότητα απόκτησης κωδικού πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
ΕΝΤΥΠΑ
Ταχυκαταχώριση
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκε ο Κωδικός Εισόδου και το Συνθηματικό Χρήστη για τη νέα υπηρεσία του TAXIS «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.46 - Νέες Δυνατότητες

Έσοδα-Έξοδα
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Σε περιπτώσεις αλλαγής κωδικού λογαριασμού εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Σε περιπτώσεις αλλαγής κωδικού πελάτη-προμηθευτή εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.45 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Σε όλες τις λειτουργίες, που είναι ενσωματωμένες μέσα στο πρόγραμμα για την υποβολή μέσω Internet εμφανίζεται πλέον η εταιρία στην οποία δουλεύουμε με μία πράσινη μπάρα για να είναι πιο εύκολη η αναζήτησή της.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Λογιστικό Σχέδιο Εταιρίας
Προστέθηκε μία νέα επιλογή «Λογαριασμοί με κινήσει στο έτος». Επιλέγοντας «ΝΑΙ» εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί της εταιρίας που έχουν κινηθεί στο έτος στο οποίο δουλεύουμε.
ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Εκτύπωση Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Μαζική Αλλαγή έτους Εργασίας
Στη μαζική αλλαγή έτους εργασίας προστέθηκαν διάφορα κριτήρια για αυτόματη, μαζική επιλογή εταιριών.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.44 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής Τροποποιητικής Δήλωσης Ε1.
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή μέσω Internet
Νέα Λειτουργία: Δήλωση Παρακρατούμενου Φ.Ε. Εργολάβων
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής της Δήλωσης Παρακρατούμενου Φ.Ε. Εργολάβων μέσω Internet στο Taxis.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.43 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / e-Υποστήριξη
Με σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής, προσθέσαμε την επιλογή «e-Υποστήριξη» η οποία σας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό (videos, γνωσιακή βάση, ειδικά θέματα παραμετροποίησης) της Data Communication. Έτσι μπορείτε, εύκολα και γρήγορα, να βρείτε την απάντηση κάνοντας κλικ στην επιλογή «e-Υποστήριξη».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.42 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Στην καταχώρηση του εντύπου Ε1 προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Συνημμένες Καταστάσεις». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί εμφανίζεται μια λίστα με τις συνημμένες καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Ενημερώσεις
Νέα Λειτουργία: Εξαγωγή Εταιρίας σε Academia Τρίτου
Είναι πλέον δυνατή η εξαγωγή μιας εταιρίας από μια εγκατάσταση Α σε μια άλλη εγκατάσταση.
Νέα Λειτουργία: Εισαγωγή Εταιρίας σε Academia Τρίτου
Είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή μιας εταιρίας από μια εγκατάσταση Α σε μια άλλη εγκατάσταση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.41 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Νέα Λειτουργία: Λογαριασμός ανά Εταιρία
Η εκτύπωση αυτή απεικονίζει σε ποιες εταιρίες της εφαρμογής έχει κινηθεί ένα λογαριασμός σε ένα συγκεκριμένο έτος.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Κατά την εκτύπωση του εκκαθαριστικού σημειώματος εάν το αποτέλεσμα είναι πιστωτικό και δεν έχει καταχωρηθεί το IBAN του υπόχρεου εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.39 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε η δυνατότητα στους κωδικούς 779 και 780 (3η σελίδα) να ορίσουμε εάν το σκάφος αναψυχής είναι Ιστιοφόρο ή Παραδοσιακό. Επίσης κάνοντας κλικ στους κωδικούς 767-768 και 727-728 (3η σελίδα) μπορούμε να καταχωρήσουμε την διεύθυνση ακινήτου που βρίσκεται η δεξαμενή κολύμβησης ή το ποσό δανείου Α’ κατοικίας αντιστοίχως.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.38 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπο Ε9
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του  εντύπου Ε9 και σε Α4 χαρτί.
Υποβολή Μέσω Internet
Βεβαιώσεις ΟΓA για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η δυνατότητα άντλησης πληροφοριών των οικογενειακών επιδομάτων Α21.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.37 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Έντυπα Οικονομικού Έτους 2014
Αποκαταστάθηκε η αποστολή του εντύπου Ε1, μετά την αναβάθμιση που έκανε το Taxis.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΚΕΠΥΟ
Νέα Λειτουργία: Αποστολή Μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
1. Προστέθηκε μία νέα επιλογή «Διαγραφή Περιόδου». Επιλέγοντας «ΝΑΙ» αποστέλλετε ένα μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
2. Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Εκτύπωση». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί εκτυπώνεται η συνοπτική εικόνα του xml αρχείου που θα αποσταλεί.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.36 - Νέες Δυνατότητες

Έσοδα-Έξοδα
Πίνακες
Ταμειακές Μηχανές
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μαζική Αλλαγή Λογαριασμών Κινήσεων». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί δίνεται η δυνατότητα μαζικής αλλαγής ενός λογαριασμού σε ένα άλλο λογαριασμό στις κινήσεις που επιλέγουμε.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.35 - Νέες Δυνατότητες

Έσοδα-Έξοδα
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση της Συγκεντρωτικής Εσόδων-Εξόδων προστέθηκε μια νέα φόρμα «Συγκεντρωτική Εσόδων-Εξόδων (ΕΥΡΩ) (Σμίκρ.)». Η εκτύπωση αυτή δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης 12 στηλών Εσόδων ή Εξόδων σε inkjet εκτυπωτή, αλλά σε σμίκρυνση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.34 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Νέα Λειτουργία: Μαζική Καταχώριση Μηνιαίας Μ.Υ.Φ.
Προστέθηκε η δυνατότητα Μαζικής Καταχώρισης Μηνιαίας ΜΥΦ για πελάτες ή προμηθευτές καταχωρώντας τον αριθμό των παραστατικών, τη συνολική καθαρή αξία και το συνολικό Φ.Π.Α. 
ΚΕΠΥΟ
Νέα Λειτουργία: Εκτύπωση Μηνιαίας ΜΥΦ
Προστέθηκε επιπλέον η δυνατότητα επιλογής της εκτύπωσης μόνο των εκροών ή μόνο των εισροών. 
Νέα Λειτουργία: Εκτύπωση Αρχείο XML Μηνιαίας ΜΥΦ
Προστέθηκε επιπλέον η δυνατότητα επιλογής της εκτύπωσης μόνο των εκροών ή μόνο των εισροών. 
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Έντυπο Ε9
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε9 οικονομικού έτους 2014. 
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.33 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Έντυπα Οικονομικού Έτους 2014
Ενσωματώθηκε η αποστολή του εντύπου Φ01-10 Οικονομικού Έτους 2014 μέσω Internet.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Ενσωματώθηκε στον υπολογισμό του φόρου το άρθρο 184 του Ν. 4261/2014.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.32 - Νέες Δυνατότητες

Επικοινωνίες
Ενημερώσεις
Ενημέρωση από WinEra - WinGo
Κατά την μεταφορά των κινήσεων από τις εφαρμογές WinEra-Wingo μεταφέρονται πλέον σε όλες τις λιανικές πωλήσεις ο κωδικός ταμειακής. Η έκδοση του WinEra πρέπει να είναι 5.91.07 ή μεταγενέστερη.
Έσοδα-Έξοδα
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην επιλογή «Έσοδα-Έξοδα\Εκτυπώσεις\Πληροφοριακές\Κατάσταση Ελέγχου Κινήσεων» προστέθηκε νέο κριτήριο «Παραστατικά άνω του Ποσού». Πληκτρολογώντας  ποσό, π.χ. 500 θα εμφανίσει όλα τα παραστατικά μεγαλύτερα ή ίσα των 500 Ευρώ.
Πληροφοριακά Στοιχεία Εταιριών
Στην εκτύπωση «Έσοδα-Έξοδα\Εκτυπώσεις\Πληροφοριακές\Πληροφοριακά Στοιχεία Εταιριών» προστέθηκε μία νέα στήλη «Παρακράτηση Φόρου». Με την ένδειξη «Ναι» εμφανίζονται οι εταιρίες που έχουμε επιλέξει στα κριτήρια και έχουν κινήσεις, στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα, στις οποίες έχουν καταχωρηθεί προμηθευτές με κωδικό Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών ή Αμοιβών Εμπορικών Επιχειρήσεων .Με την ένδειξη «Όχι» εμφανίζονται οι εταιρίες που έχουμε επιλέξει στα κριτήρια και έχουν κινήσεις, στο επιλεγμένο χρονικό διάστημα, στις οποίες  δεν έχουν καταχωρηθεί προμηθευτές με κωδικό Αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών ή Αμοιβών Εμπορικών Επιχειρήσεων.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Τροποποιήθηκε ο υπολογισμός της εκκαθάρισης φόρου σύμφωνα  με την  τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή για φορολογούμενους που δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και το πραγματικό τους εισόδημά  δεν υπερβαίνει τις 5.000 Ευρώ ή το τεκμαρτό τους τις 9.500 Ευρώ.
Καταχώριση
Έντυπο Ε5
Προστέθηκε η επιλογή «Αστική εταιρία». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ» η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται με 80%.
Υποβολή Μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Αποδοχών του ΙΚΑ για φορολογική χρήση για τις συντάξεις Δημοσίου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.30 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Κατά την μεταφορά ποσών από το TaxisNet στους κωδικούς 667-668 μεταφέρεται πλέον η διαφορά των τόκων μείον των φόρων που παρακρατήθηκαν.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.29 - Νέες Δυνατότητες

Έσοδα-Έξοδα
Πίνακες
Ταμειακές Μηχανές
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Αλλαγή Ταμειακής Μηχανής στις Κινήσεις». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ταμειακής μηχανής στις κινήσεις που επιλέγουμε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Ενσωματώθηκαν οι αλλαγές υπολογισμού των δόσεων της Περιοδικής ΦΠΑ βάσει του Ν. 4254/2014.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μεταφορά Ποσών από TaxisNet». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί το πρόγραμμα συνδέεται με το Taxis και μεταφέρει όλα τα στοιχεία τα οποία είναι καταχωρημένα στο Taxis στην εφαρμογή. Το κουμπί αυτό προστέθηκε και στην λειτουργία «Μαζική καταχώρηση Ε1».
2. Ενσωματώθηκα οι νέοι πίνακες των αγροτικών προϊόντων οικονομικού έτους 2014.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.28 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Έντυπα Οικονομικού Έτους 2014
Ενσωματώθηκε η αποστολή του εντύπου Ε1 Οικονομικού Έτους 2014 μέσω Internet.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε5
Στο κουμπί «Πρόσθετα Στοιχεία» προστέθηκε η επιλογή «Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». Εάν επιλεχθεί ΝΑΙ τότε το τέλος επιτηδεύματος υπολογίζεται 500 ή 400 Ευρώ ανάλογα με τον πληθυσμό της έδρας.
Ταχυκαταχώριση
Έντυπο Ε5
Προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μεταφορά από Ταχυκαταχώριση Ε3 Γ΄ Κατηγ.». Κάνοντας κλικ σε αυτό το κουμπί μεταφέρονται τα αποτελέσματα από την Ταχυκαταχώριση Ε3 Γ΄ Κατηγορίας στο Ε5.  
Υποβολή Μέσω Internet
Φορολογική Αναμόρφωση
Πατώντας το κουμπί «Ενημέρωση από Κινήσεις» ενημερώνονται πλέον και οι κωδικοί ΦΠΑ 1216 & 1217 βάσει των Περιοδικών ΦΠΑ και των πληρωμών που έχουν καταχωρηθεί στην λειτουργία «Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Βοηθητικές Εργασίες/ΦΠΑ ανά Περίοδο».
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΟAEE για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκαν δύο νέα κουμπιά «Βεβαίωση Εισφορών» και «Βεβαίωση Αποδοχών».
 Βεβαιώσεις ΟΓA για Φορολογική Χρήση
Είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση Βεβαιώσεων ΟΓΑ οικονομικού έτους 2014.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.27 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Έντυπα Οικονομικού Έτους 2014
Ενσωματώθηκε το έντυπο Ε1 καθώς και το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού Έτους 2014. Η αποστολή του εντύπου Ε1 θα ενσωματωθεί στο επόμενο patch.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα Λειτουργία: Οριστική Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής Οριστικής Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Ε20).
Νέα Λειτουργία: Οριστική Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21)
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής Οριστικής Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.25 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής βεβαιώσεων Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα και μέσω Firefox.
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις και μέσω Firefox.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.24 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Έντυπα Οικονομικού Έτους 2014
1. Ενσωματώθηκε η αποστολή μέσω Internet των εντύπων Ε3 και Ε5.
2. Ενσωματώθηκε η αποστολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ για το Έτος 2014.
(Σημείωση: Για την αποστολή των μισθωτών υπηρεσιών απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου ΑΜΕ στην επιλογή «Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» στο tab «ΙΚΑ-ΟΓΑ»).
3. Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-10 Οικονομικού Έτους 2014. Επίσης, στην καταχώρηση του εντύπου Φ01-10 προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Πρόσθετα Στοιχεία». Κάνοντας κλικ σε αυτό μπορούμε να ορίσουμε συμπληρωματικά στοιχεία για τον υπολογισμό του Τέλους Επιτηδεύματος.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΟAEE για Φορολογική Χρήση
Στη λειτουργία «Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» προστέθηκε το πεδίο «ΕΑΜ» (Ενιαίος Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) στο tab «ΙΚΑ-ΟΓΑ». Είναι πλέον υποχρεωτική η συμπλήρωση αυτού του πεδίου για την εκτύπωση των Βεβαιώσεων ΟΑΕΕ. 
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.23 - Νέες Δυνατότητες

Έσοδα-Έξοδα
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Λογαριασμών
Στο πεδίο «Τύπος Συναλλαγής» προστέθηκαν δύο νέες επιλογές, Τιμολόγια Εισροών 0% και Δαπάνες μη Διασταυρούμενες 0%. Κατά την καταχώριση των κινήσεων, εάν ένας λογαριασμός έχει μια εκ των άνω επιλογών και η αξία ΦΠΑ της κίνησης είναι μηδέν δεν ανοίγει πλέον το πινακάκι «Εισροή με μη Εκπιπτόμενο ΦΠΑ» για να διαχωρίσουμε την καθαρή αξία και ΦΠΑ, αλλά όλο το ποσό της αξίας και με μηδέν ΦΠΑ θα ενημερώσει τη μηνιαία κατάσταση ΜΥΦ.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο του υπ. Οικονομικών για τις βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών.
Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Εμπορικών Επιχειρήσεων
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο του υπ. Οικονομικών για τις βεβαιώσεις Παρακρατηθέντος Φόρου Εμπορικών Επιχειρήσεων.
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής βεβαιώσεων Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα.
Νέα Λειτουργία: Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.22 - Νέες Δυνατότητες

Μεταφορά Εταιριών από Meridian Έσοδα-Έξοδα
Είναι δυνατή πλέον η μεταφορά Εταιρίας από την εφαρμογή Meridian Έσοδα-Έξοδα. Προσοχή!: Η έκδοση της εφαρμογής Meridian Έσοδα-Έξοδα πρέπει να είναι 11.08 ή μεταγενέστερη.
Έσοδα-Έξοδα
Κύριες Εργασίες
Καταχώριση Κινήσεων
Σε περιπτώσεις καταχώρησης κινήσεων με λογιστικό Άρθρο δεν ανοίγει πλέον το πινακάκι «Εισροή με μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ» όταν η καθαρή αξία και το ΦΠΑ είναι μηδέν καθώς επίσης το ΦΠΑ είναι μικρότερο του ενός ευρώ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.21 - Νέες Δυνατότητες

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ
από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ

 

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών
Στο πεδίο «Υπόχρεος ΜΥΦ» προστέθηκε μια νέα επιλογή «ΝΑΙ μετά 31/12/2013». Η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αγροτών που μέχρι 31.12.2013 δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής ετήσια ΜΥΦ, ενώ από 1.1.2014 είναι υπόχρεοι υποβολής μηνιαίας ΜΥΦ.
ΚΕΠΥΟ
Νέα Λειτουργία: Αποστολή Μηνιαίας ΜΥΦ μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής της μηνιαίας ΜΥΦ (xml αρχείο) μέσω Internet.
Νέα Λειτουργία: Εκτύπωση Μηνιαίας ΜΥΦ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των κινήσεων που θα συμπεριληφθούν ή όχι στην μηνιαία ΜΥΦ.
Νέα Λειτουργία: Εκτύπωση Αρχείο XML Μηνιαίας ΜΥΦ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του αρχείου XML της μηνιαίας ΜΥΦ.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα Λειτουργία: Κατάσταση Δήλωσης Ε1
Προστέθηκε μια νέα εκτύπωση για την κατάστασης της Δήλωσης Ε1 ανά εταιρία.
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Ταχυκαταχώρηση Ε3 – Γ΄ Κατηγορίας
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής του εντύπου Ε3 για Γ΄ Κατηγορίας βιβλία. Επίσης προστέθηκε και η λειτουργία «Ταχυκαταχώρηση Ε3 – Γ’ κατηγορίας».
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκαν οι κωδικοί πρόσβασης του εκπροσώπου. Χρησιμοποιούνται για τις Φορολογικές Ενημερότητες ή για την Φορολογική Αναμόρφωση σε περιπτώσεις εταιριών.
ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή μέσω Internet
Νέα Λειτουργία: Δήλωση Εισφορά Δακοκτονίας
Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής της εισφοράς Δακοκτονίας μέσω Internet στο Taxis.
OFFICE MANAGEMENT
Τιμολόγηση Πελατών / Βοηθητικές Εργασίες
Δημιουργία Πελατών από Στοιχεία Εταιριών
Είναι πλέον δυνατή η επιλογή για ποιες εταιρίες-πελάτες θέλουμε να δημιουργηθούν ως πελάτες στην εταιρία του λογιστικού γραφείου.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Κύριες Λειτουργίες / Μεταφορά Δεδομένων
Νέα Λειτουργία: Μεταφορά Εταιριών από Academia Financials Tax Professional
Προστέθηκε η δυνατότητα μεταφοράς εταιριών από το πρόγραμμα Academia Financials Tax Professional στο Academia Financials Έσοδα-Έξοδα. Κατά την μεταφορά και δημιουργία των εταιριών στο Academia Financials Έσοδα-Έξοδα μεταφέρονται όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Academia Financials Tax Professional (π.χ. Ε2, Ε9 κ.λπ.). Εταιρίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων (π.χ. αγρότες) μπορούν να μεταφερθούν πλέον στο Academia Financials Έσοδα-Έξοδα χωρίς να χαθούν τυχόν καταχωρημένα στοιχεία
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.20 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Στη καταχώριση του εντύπου Ε1 και συγκεκριμένα στο αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται όταν κάνουμε κλικ στους κωδικούς με πράσινο χρώμα, έχει προστεθεί ένα νέο κουμπί «Μεταφορά από Προηγ. Έτος». Πατώντας το νέο αυτό κουμπί μεταφέρονται αυτόματα τα ΑΦΜ και οι Επωνυμίες των εργοδοτών ή εταιριών που έχουν καταχωρηθεί στο προηγούμενο έτος. Κατά την αποθήκευση αποθηκεύονται μόνο αυτά που έχουν ποσό.
Έντυπο Ε3
Στη καταχώριση του εντύπου Ε3 προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μεταφορά από Προηγούμενο Έτος». Πατώντας αυτό το νέο κουμπί μεταφέρονται τα σταθερά στοιχεία από το προηγούμενο έτος.
Έντυπο Ε5
Στη καταχώριση του εντύπου Ε5 προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μεταφορά από Προηγούμενο Έτος». Πατώντας αυτό το νέο κουμπί μεταφέρονται τα σταθερά στοιχεία από το προηγούμενο έτος.
Υποβολή Μέσω Internet
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του Εντύπου μέσω internet. Σε όλα τα έντυπα ου υποβάλλονται μέσω internet έχει προστεθεί ένα νέο κουμπί «Εκτύπωση». Επιλέγοντας μία εταιρία δίνεται πλέον η δυνατότητα είτε να αποστείλουμε το έντυπο, είτε να το εκτυπώσουμε.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.19 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Εκκαθαριστική ΦΠΑ (Φ1)
Στην ταχυκαταχώριση της Περιοδικής ΦΠΑ (Φ1) προστέθηκε ένα κουμπί «Μεταφορά από Ταχυκαταχώριση Φ2». Πατώντας αυτό το κουμπί το πρόγραμμα αθροίζει από όλες τις Περιοδικές τις εκροές και εισροές και τις μεταφέρει στην Εκκαθαριστική.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Φορολογική Αναμόρφωση
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το Οικονομικό Έτος 2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.18 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Στην εκτύπωση του εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) κάποια κουτάκια με αριθμούς εμφανίζονται πλέον με πράσινο χρώμα. Κάνοντας κλικ σε κάποιον αριθμό εμφανίζεται ένα νέο πινακάκι με δύο tabs (Κινήσεις και Λογαριασμοί). Στο πρώτο tab (Κινήσεις) εμφανίζονται όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει και ενημερώνουν το συγκεκριμένο κουτάκι. Στο δεύτερο tab (Λογαριασμοί) εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί που ενημερώνουν το συγκεκριμένο κουτάκι. Κάνοντας διπλό κλικ στις Κινήσεις ή στου Λογαριασμούς εμφανίζεται η καταχωρημένη κίνηση ή ο λογαριασμός αναλυτικά.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Στην μαζική καταχώριση του εντύπου Ε1 προστέθηκε ένα νέο κουμπί με την δυνατότητα εκτύπωσης της καταχώρισης.
2. Σε όλους τους κωδικούς που δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης σε πίνακα ανάλυσης του ποσού, προστέθηκε ένα νέο κουμπί με τη δυνατότητα εκτύπωσης του αντίστοιχου πίνακα.
Υποβολή Μέσω Internet
1. Σε όλες τις υποβολές των εντύπων μέσω internet προστέθηκε πάνω από την λίστα των εταιριών μία νέα επιλογή «Αναζήτηση Εταιρίας». Πληκτρολογώντας κάποιο γράμμα ή αριθμό εμφανίζονται αυτόματα μόνο οι εταιρίες που ο κωδικός ή η επωνυμία ή το όνομα ή το ΑΦΜ ή η δραστηριότητα αρχίζουν από τα συγκεκριμένα γράμματα ή αριθμούς. Πληκτρολογώντας % και κάποιο γράμμα ή αριθμό εμφανίζονται αυτόματα μόνο οι εταιρίες που τα συγκεκριμένα γράμματα ή αριθμοί περικλείονται στα προαναφερόμενα πεδία.
2. Στην υποβολή των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Προσωποποιημένη Πληροφόρηση, Α21 και Ειδοποιήσεις Πληρωμών δίνεται πλέον η δυνατότητα επιλογής σύνδεσης με το TaxisNet είτε μέσω Internet Explorer είτε μέσω Firefox.
Σειρά Α
Έντυπο Α9
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Α9
ΠΑΓΙΑ
Μαζική Μεταβολή
Στην μαζική μεταβολή του ποσοστού απόσβεσης που ισχύει από 1.1.2013 προστέθηκε η επιλογή «Μη εμφάνιση παγίων αποσβεσμένων έως 31/12/2012». Κάνοντας check αυτή την επιλογή δεν εμφανίζονται τα πάγια που έχουν αποσβεσθεί ολοσχερώς μέχρι και την 31/12/2012.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.17 - Νέες Δυνατότητες

Έσοδα-Έξοδα
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων προστέθηκε μια νέα φόρμα «Επίσημο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (ΚΦΑΣ) σε σμίκρυνση». Η εκτύπωση αυτή δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης 12 στηλών Εσόδων ή Εξόδων σε inkjet εκτυπωτή, αλλά σε σμίκρυνση.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Δίνεται η δυνατότητα του υπολογισμού της εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το διαχειριστικό έτος 2013 με βάσει τα έως σήμερα ισχύοντα. Η νέα εκκαθάριση φόρου είναι «Προσωρινή» και σας δίνει την δυνατότητα να ενημερώσετε τους πελάτες σας για τα ποσά του φόρου εισοδήματος που προκύπτουν με βάσει τα δεδομένα τα οποία έως τώρα διαθέτετε. Για όσες περιπτώσεις υπολογισμού φόρου υπογραφούν νέες εγκύκλιοι η Data Communication θα ενημερώνει την εφαρμογή με νέα updates.
Ανάλωση Κεφαλαίου
Προσαρμόστηκε η εκτύπωση στο Έντυπο του Υπουργείο Οικονομικών.
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Ειδοποιήσεις Πληρωμών
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης από το TaxisNet της κατάστασης οχημάτων και ειδοποίησης τελών κυκλοφορίας, του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, του τέλους επιτηδεύματος Ν.Π. και της αναζήτησης οφειλών με υπόλοιπο.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.16 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Αίτηση Επιδόματος Θέρμανσης
Προστέθηκε η δυνατότητα αίτησης για το Επίδομα Θέρμανσης.
Νέα λειτουργία: Τέλη Κυκλοφορίας
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των Τελών Κυκλοφορίας για έτος 2014
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.15 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Διαχείριση Παγίων
Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του Ν.4110/2013 με τον Ν.4141/2013 για τη διενέργεια των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων, προστέθηκε στη Διαχείριση Παγίων νέο πεδίο «%Καν.Αποσβ.». Το προϋπάρχων πεδίο «%Καν.Αποσβ.», μετονομάστηκε σε «%Καν.Αποσβ.<1/1/2013». Επομένως οι ήδη καταχωρημένοι συντελεστές εμφανίζονται στο πεδίο «%Καν.Αποσβ.<1/1/2013».
Για τον ορθό υπολογισμό των αποσβέσεων του έτους 2013 θα πρέπει προηγουμένως να συμπληρώσετε το πεδίο «%Καν.Αποσβ.» σε κάθε πάγιο. Για την αυτόματη ενημέρωση του % απόσβεσης θα πάτε στο μενού «Πάγια\ Βοηθητικές Εργασίες\ Μαζική Μεταβολή». Πατάτε την ένδειξη «Αλλαγή % απόσβεσης» και στον πίνακα που εμφανίζεται, τσεκάρετε τα πάγια που επιθυμείτε καθώς και το νέο συντελεστή απόσβεσης πχ 20% και πατάτε «Έναρξη». Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία με τον επόμενο συντελεστή απόσβεσης πχ 25%. Στη συνέχεια μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Διορθωθήκαν οι όποιες δυσλειτουργίες κατά την προβολή του εντύπου Ε1.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.13 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε9
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε9 οικονομικού έτους 2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.11 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε η επιλογή «Αυτόματη Μεταφορά Ακινήτων/Αυτοκινήτων στη Δήλωση». Επιλέγοντας ΝΑΙ τότε μεταφέρονται αυτόματα τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα στην Δήλωση. Επιλέγοντας ΟΧΙ, πρέπει ο χρήστης να κάνει κλικ στα αντίστοιχα πεδία, για να εμφανιστούν τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα που είναι καταχωρημένα στο TAXIS και στη συνέχεια να συμπληρωθούν τα αναγκαία στοιχεία για να γίνει η μεταφορά στη δήλωση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Στη καταχώριση του εντύπου Ε1 στο tab «Ανάλυση Κωδικών Ε1» προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Τόκοι Καταθέσεων από TaxisNet». Κάνοντας κλικ στο νέο αυτό κουμπί μεταφέρονται αυτόματα οι τόκοι καταθέσεων υπόχρεου και συζύγου στην ανάλυση των κωδικών 659 και 660, σε περίπτωση που οι τόκοι αυτοί είναι άνω των 250 €. Το ίδιο κουμπί προστέθηκε όταν κάνουμε κλικ στους κωδικούς 659 και 660.
Υποβολή Μέσω Internet
Έντυπο Ε1
Κατά την υποβολή του εντύπου Ε1 μεταφέρονται πλέον αυτόματα τα στοιχεία ακινήτου και τα επιβατικά αυτοκίνητα στο TaxisNet.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.08 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις στην μορφή του εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) βάσει της ΠΟΛ. 1129/3-6-2013.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Στην καταχώρηση του Εντύπου Ε1 εμφανίζονται πλέον οι κωδικοί 019-020 με πράσινο χρώμα. Κάνοντας κλικ στον αριθμό ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά το TAXIS κατά την υποβολή του εντύπου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.07 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την εκτύπωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) οι δόσεις υπολογίζονται πλέον βάσει της ΠΟΛ. 1129/3.6.2013 και για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Νέα λειτουργία: Συν/νη Κατ. Ενοικ. (Πιν. Ε’) Ε3
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης συνημμένης κατάστασης ενοικίων (Πίνακας Ε’) του εντύπου Ε3. Κατά την αποστολή του εντύπου Ε3 μέσω Internet, στον πίνακα Ε’, εισάγονται και τα ακίνητα τα οποία έχουν καταχωρηθεί σε αυτή τη λειτουργία.
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Έντυπο Α21 – Οικογενειακά Επιδόματα
Προστέθηκε η δυνατότητα αίτησης του Εντύπου Α21 – Οικογενειακά Επιδόματα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.06 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Νέο: Στην καταχώρηση του εντύπου Ε1 προστέθηκε η επιλογή «Πρόσθετα Στοιχεία Εκκαθάρισης» στην οποία έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε όλα τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία αφορούν τον υπολογισμό του εκκαθαριστικού π.χ. «Έδρα σε άνω των 200000 (υπόχρ.)» Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται αποθηκευμένα στον πελάτη και δεν απαιτείται πλέον να τα ορίζετε κάθε φορά που θέλετε να εκδώσετε το συγκεκριμένο εκκαθαριστικό.
Προσοχή:  Σε περίπτωση που  είχατε δημιουργήσει δική σας φόρμα εκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος π.χ. «Εκκαθαριστικό Σημείωμα_1», με προεπιλεγμένες τιμές, πλέον οι τιμές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του εκκαθαριστικού, κατά συνέπεια αυτές θα πρέπει να καταχωρηθούν στην επιλογή «Πρόσθετα Στοιχεία Εκκαθάρισης».
2. Ενσωματώθηκε το νέο Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους 2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΟAEE για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΟΑΕΕ για Φορολογική Χρήση.
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΤΕΑΔΥ – ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΤΕΑΔΥ – ΤΕΑΠΟΚΑ - ΤΕΑΥΕΚ για Φορολογική Χρήση.
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΝΑΤ για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΝΑΤ για Φορολογική Χρήση.
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκε στο tab «ΙΚΑ-ΟΓΑ» ο Α.Μ. Συνταξιούχου, για το ΝΑΤ για τον υπόχρεο και τη σύζυγο. Επίσης προστέθηκε στο ίδιο tab ο Φορέας Σύνταξης και ο αριθμός μητρώου σύνταξης, για το ΤΕΑΔΥ – ΤΕΑΠΟΚΑ – ΤΕΑΥΕΚ για τον υπόχρεο και τη σύζυγο.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.04 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Internet» εμφανίζονται πλέον οι επιλογές «Υποβολή Ε1», «Βεβαιώσεις Ι.Κ.Α.», «Βεβαιώσεις Ο.Γ.Α.» και «Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ».
Συνημμένη Κατάσταση Δευτερευουσών Κατοικιών
Προστέθηκε το πεδίο Αριθμός Παροχής Ρεύματος.
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η επιλογή «Είδος Σύνταξης» (Κύρια ή Δευτερεύουσα).
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκε στο tab «ΙΚΑ-ΟΓΑ» ο Α.Μ.ΙΚΑ και ο Α.Μ.ΔΙΑΣ, για υπόχρεο και σύζυγο, για δευτερεύουσα σύνταξη. Επίσης προστέθηκε στο πρώτο tab «TAXIS» ο κλειδάριθμος υπόχρεου και συζύγου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.03 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Δίνεται πλέον η δυνατότητα, στην καταχώρηση του Εντύπου Ε1, κάνοντας κλικ στους κωδικούς 507-508, 601-602, 603-604, 605-606 και 609-610 να καταχωρηθούν πολλές γραμμές.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.02 - Νέες Δυνατότητες

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Στην καταχώρηση του Εντύπου Ε1 κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μεταφορές/ Μεταφορά από Ε2» σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένο σωστά το έντυπο Ε2 εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.01 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2)
Κατά την εκτύπωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ (Φ2) οι δόσεις υπολογίζονται πλέον βάσει της ΠΟΛ. 1129/3.6.2013.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Στην καταχώρηση του Εντύπου Ε1 εμφανίζονται πλέον οι κωδικοί 301-302, 303-304, 321-322, 317-318, 507-508, 659-660, 657-658, 781-782, 601-602, 603-604, 605-606 και 609-610 με πράσινο χρώμα. Κάνοντας κλικ στον αριθμό ανοίγει ένα νέο παράθυρο στο οποίο καταχωρούνται τα απαραίτητα στοιχεία που ζητά το TAXIS κατά την υποβολή του εντύπου.
2. Στην καταχώρηση του Εντύπου Ε1 κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μεταφορές/ Μεταφορά από Ε2» ενημερώνονται πλέον και οι κωδικοί 177-178.
3. Κατά τον υπολογισμό του εκκαθαριστικού σημειώματος ο κωδικός 341 (4η σελίδα) του εντύπου Ε1 προστίθεται πλέον στον κωδικό 049 (3η σελίδα) (δαπάνες αγορά αγαθών και παροχής υπηρεσιών).
Φορολογική Αναμόρφωση
Στην καταχώρηση της Φορολογικής Αναμόρφωσης προστέθηκε ένα νέο κουμπί «Μεταφορά αυτοκινήτων από προηγούμενο έτος.
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΟΠΕΚΕΠΕ για Φορολογική Χρήση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20


 

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.20.00 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των εντύπων E1, E2, Ε3 Οικονομικού Έτους 2013 για φυσικά πρόσωπα μέσω TAXISNET.
ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση.
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκαν τα νέα πεδία Α.Μ.ΙΚΑ, Α.Μ.ΔΙΑΣ και κατηγορία σύνταξης (υπόχρεου & συζύγου) τα οποία σας δίνουν την δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΙΚΑ για φορολογική χρήση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.20

 


 
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.53 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.52 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.51 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.50 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.49 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.48 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.47 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.45 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.40 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.38 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.30 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.16 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.03 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.00 - Νέες Δυνατότητες


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.53 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέο Σύστημα Ταυτοποίησης
Κατά την είσοδό σας στο πρόγραμμα και εφόσον έχετε την έκδοση 3.10.53 θα σας ζητηθεί να κάνετε Ταυτοποίηση. Για να μπορέσετε να κάνετε ταυτοποίηση, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet και να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ της εταιρίας σας εκεί που θα σας ζητηθεί. Ύστερα από μία μικρή αναμονή το πρόγραμμα θα ενημερωθεί με τα στοιχεία σας και εσείς θα μπορείτε να συνεχίσετε τη σύνδεσή σας στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και να κάνετε Live Update. Στην περίπτωση που επιλέξετε να μην κάνετε ταυτοποίηση, θα μπορείτε να δουλεύετε κανονικά στην έκδοση 3.10.53, αλλά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Live Update.
Έντυπα
1. Είναι πλέον δυνατή η αποστολή των εντύπων Ε3, Ε5, E2 Οικονομικού Έτους 2013 για νομικά πρόσωπα (ΟΕ, ΕΕ) μέσω TAXISNET.
2. Ενσωματώθηκαν στο Έντυπο Ε1 οι νέες τιμές των αγροτικών προϊόντων για το οικονομικό έτος 2013.
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπο Ε2
Στην καταχώρηση του εντύπου Ε2 εμφανίζεται πλέον ένα κουμπί (button) «Μεταφορά Από Υπόχρ./Συζ.». Πατώντας το δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθούν αυτόματα τα ακίνητα από τον Υπόχρεο στην σύζυγο και αντίστροφα.
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Βεβαιώσεις ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση.
Κωδικός Πρόσβασης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Προστέθηκαν τα νέα πεδία ΑΜΚΑ και Αρ. Μητρώου ΟΓΑ (υπόχρεου & συζύγου) τα οποία σας δίνουν την δυνατότητα εκτύπωσης των βεβαιώσεων ΟΓΑ για φορολογική χρήση.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.52 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έντυπα
Ενημερώθηκαν τα έντυπα Ε1, Ε3, Ε5 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα σύμφωνα με τις χρωματικές αλλαγές που καθόρισε το Υπουργείου Οικονομικών
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.51 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έντυπα
1. Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε1 και ο υπολογισμός του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Οικονομικού Έτους 2013.
2. Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Ε2 Οικονομικού Έτους 2013.
3. Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Φ01-12, Οικονομικού Έτους 2013, μέσω TAXISNET καθώς και των εντύπων Ε2, Ε3 και Φορολογικής Αναμόρφωσης που αφορούν το Φ01-12.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Κατά τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος σε περίπτωση που το ποσό των αποδείξεων (κωδικός 049) είναι μικρότερο από το ελάχιστο ποσό που απαιτείται εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα.
Έντυπο Ε3
Στην ταχυκαταχώρηση του εντύπου Ε3 σε περίπτωση μικτής επιχείρησης εμφανίζεται πλέον ένα κουμπί (button) «Ανάλυση Ακαθαρίστων Εσόδων». Πατώντας το δίνεται η δυνατότητα να οριστούν τα ακαθάριστα έσοδα ανά κατηγορία (Εμπορίας, Παροχής Υπηρεσιών ή Ελευθέριων Επαγγελματιών). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα να υπολογιστεί αυτόματα ο Αυτοέλεγχος (Πίνακας Ι).
Έντυπο Ε5
Στην ταχυκαταχώρηση του εντύπου Ε5 εμφανίζεται πλέον ένα κουμπί (button) «Μεταφορά από Ε3». Πατώντας το μεταφέρονται τα ανάλογα στοιχεία από την ταχυκαταχώριση του εντύπου Ε3.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.50 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έντυπα
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα Ε3, Ε5 και Φ01-10 του Οικονομικού Έτους 2013.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.49 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Αποθήκευση εκτυπώσεων σε μορφή PDF
Η αποθήκευση των εκτυπώσεων σε μορφή Acrobat Reader (PDF) θα γίνεται πλέον με το πρόγραμμα Bullzip PDF Driver. Για να εγκαταστήσετε τον driver ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Εκτυπώσεις / Οικονομικές / Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων
Στη φόρμα του επίσημου Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία της εταιρίας.
ΕΝΤΥΠΑ
Ανάλωση Κεφαλαίου
Στην εκτύπωση της Ανάλωσης Κεφαλαίου προστέθηκε μια νέα στήλη με το άθροισμα των κωδικών 787 και 788 του Εντύπου Ε1 (ανάλωση κεφαλαίου που ήδη φορολογήθηκε ή απαλλασσόταν από τον φόρο).
Έντυπο Φ01-12
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Φ01-12 Οικονομικού Έτους 2013.
Νέα λειτουργία: Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
Προστέθηκε η επιλογή Είδος Εντύπου. Επιλέγοντας ανάλογα, Υπόχρεου ή Συζύγου, δίνει την δυνατότητα της σύνδεσης στο TAXIS με τον αντίστοιχο χρήστη.
Κωδικός Πρόσβασης TAXIS
Προστέθηκαν τα νέα πεδία Όνομα Χρήστη Taxis (συζύγου) και Κωδικός Πρόσβασης Taxis (συζύγου), τα οποία σας δίνουν την δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση στα στοιχεία Φορολογικής Ενημερότητας και Προσωποποιημένης Πληροφόρησης για την σύζυγο μια εταιρίας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.48 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες / Καταχώριση Κινήσεων
Κατά την καταχώριση μία κίνησης καταργήθηκε ο έλεγχος των 15 ημερών και γίνεται πλέον έλεγχος μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Επίσης καταργήθηκε ο έλεγχος για την εκτύπωση της μηνιαίας κατάστασης του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και αντικαταστάθηκε με την εκτύπωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων.
ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Κωδικός Πρόσβασης TAXIS
Προστέθηκαν τα νέα πεδία Όνομα Χρήστη Taxis και Κωδικός Πρόσβασης Taxis, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση στα στοιχεία Φορολογικής Ενημερότητας και Προσωποποιημένης Πληροφόρησης των πελατών του λογιστικού γραφείου, σε περιπτώσεις εταιριών που χρησιμοποιείται το username και password εξουσιοδοτημένου λογιστή. Σε περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένα τα νέα αυτά πεδία τότε θα χρησιμοποιείται το username και password της εταιρίας.
Λοιπά Έντυπα
Νέα λειτουργία: Κατάσταση Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
Είναι δυνατή πλέον η υποβολή της κατάστασης Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων για το έτος 2012.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οικονομικές Αναφορές
Προστέθηκε η Δήλωση Απόδοσης Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου για τον Δήμο της Κω.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Παγίων
Κατά την καταχώριση ενός παγίου με ημερομηνία αγοράς μετά την 1/1/2013 πατώντας F9 στο πεδίο «% Καν. Αποσβ.» εμφανίζονται οι νέοι συντελεστές αποσβέσεων βάσει του Ν. 4110.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10

 

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.47 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Κωδικός Πρόσβασης TAXIS
Προστέθηκαν τα νέα πεδία Όνομα Χρήστη Taxis και Κωδικός Πρόσβασης Taxis, τα οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να έχετε άμεση πρόσβαση στα στοιχεία Φορολογικής Ενημερότητας και Προσωποποιημένης Πληροφόρησης των πελατών του λογιστικού γραφείου, σε περιπτώσεις εταιριών που χρησιμοποιείται το username και password εξουσιοδοτημένου λογιστή.
Λοιπά Έντυπα
Ο υπολογισμός του Εντύπου της Υπεραξίας για το έτος 2013 γίνεται βάση της νέας εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας όπως καθορίζονται με την ΠΟΛ 1013/29.1.2013.
Νέα λειτουργία: Κατάσταση Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της Κατάστασης Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.46 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Νέα λειτουργία: Προσωποποιημένη Πληροφόρηση
Προστέθηκε η δυνατότητα σύνδεσης της εφαρμογής με την νέα υπηρεσία του TAXISNET «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση».
Λοιπά Έντυπα
Νέα λειτουργία: Κατάσταση Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
Κατά την υποβολή της Κατάστασης Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων προστέθηκε η επιλογή «Συμπεριλαμβάνονται Υποκαταστήματα». Εάν επιλέξετε ΝΑΙ τότε θα συμπεριληφθούν και όλες οι κινήσεις των υποκαταστημάτων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.45 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Λοιπά Έντυπα
Υποβολή Μέσω Internet
Προστέθηκε μια νέα λειτουργία για την υποβολή Κατάστασης Στοιχείων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων μέσω internet βάσει της ΠΟΛ. 1195/2012. Επιλέγοντας το έτος και τον ή τους λογαριασμούς στους οποίους έχουν καταχωρηθεί τα έσοδα των πελατών των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Εξαγωγή XML» εμφανίζονται όλοι οι πελάτες με τα ποσά που θα αποσταλούν μέσω XML στην ΓΓΠΣ. Οι πελάτες οι οποίοι δεν έχουν ΑΦΜ ή έχουν λάθος ΑΦΜ εμφανίζονται σε κόκκινο φόντο. Εφόσον γίνουν οι κατάλληλοι έλεγχοι τότε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Αποστολή» αποστέλλεται αυτόματα η κατάσταση των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων μέσω TAXISNET.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.44 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Φόρμα Επικοινωνίας
Στο οριζόντιο μενού Βοήθεια προστέθηκε η επιλογή Αποστολή Προτάσεων. Η νέα επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε άμεσα μέσω e-mail τα ερωτήματα ή τις προτάσεις σας στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρίας. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, κάνετε κλικ στο «Αποστολή Προτάσεων», πληκτρολογείτε το σχετικό κείμενο, επισυνάπτετε αν απαιτείται κάποιο αρχείο και πατάτε Αποστολή. Οι υπεύθυνοι της Τεχνικής Υποστήριξης θα επικοινωνούν σύντομα μαζί σας, προκειμένου να δώσουν απάντηση στο αίτημά σας.
ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Έντυπο Ε9
Στην υποβολή μέσω Internet του εντύπου Ε9 προστέθηκε ένα νέο πεδίο «Ιδιοκτήτης». Οι επιλογές αυτού του πεδίου είναι «Υπόχρεος», «Σύζυγος», «1ο παιδί» και «2ο παιδί» χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιος από τα μέλη της οικογενείας έχει αποκτήσει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε την σωστή σύνδεση είναι στην λειτουργία «Κωδικός Πρόσβασης TAXIS» να έχουν συμπληρωθεί τα ανάλογο πεδία.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.43 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Υποβολή Μέσω Internet
Έντυπο Ε9
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Ε9 και μέσω του browser Mozilla Firefox.
Νέα λειτουργία: Έντυπα Τελών Κυκλοφορίας
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των εντύπων Τελών Κυκλοφορίας.
Λοιπά Έντυπα
Στην εκτύπωση του Εντύπου της Υπεραξίας προστέθηκε μία νέα επιλογή «Κόστος Απόκτησης» για τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αυξομειώσεις του κεφαλαίου της εταιρίας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10

 


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.42 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες / Καταχώριση Κινήσεων
Επενδύοντας συνεχώς στην έρευνα, δημιουργήσαμε και ενσωματώσαμε στο Academia Financials Έσοδα-Έξοδα την τεχνολογία "Instant Entry”. Με την τεχνολογία "Instant Entry” μηδενίζεται ο χρόνος αποθήκευσης των κινήσεων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.41 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Προστέθηκε η νέα λειτουργία "Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) Μέσω Αρχείου" στο menu "Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/ Υποβολή μέσω Internet".
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ4 – Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις Φ5
Προστέθηκαν οι νέες λειτουργίες "Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις (Φ4) Μέσω Αρχείου" και "Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις (Φ5) Μέσω Αρχείου" στο menu "Έντυπα/ Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών/Υποβολή μέσω Internet".
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.40 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα λειτουργία / Απομακρυσμένη σύνδεση μέσω Team Viewer
Σας επιτρέπει, εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Internet, να συνδεθείτε απομακρυσμένα με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το αρχείο TeamViewer, version 6 εγκαταστάθηκε αυτόματα στο φάκελο της εφαρμογής με την εγκατάσταση της έκδοσης 3.10.40. Η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας γίνεται από το μενού «Βοήθεια», στη γραμμή εργαλείων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.39 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές / Κατάσταση ελέγχου Α.Φ.Μ.
Προστέθηκε στην εκτύπωση η επιλογή «Με κινήσεις στο Έτος». Σε περίπτωση που συμπληρωθεί αυτή η επιλογή τότε εμφανίζονται μόνο οι πελάτες με λάθος Α.Φ.Μ. που έχουν κινήσεις σε αυτό το έτος.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.38 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Καταχώριση Πελατών - Προμηθευτών
1. Προστέθηκε ένα νέο κουμπί . Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, τότε βάσει του Α.Φ.Μ. Συναλλασσομένου που έχει καταχωρηθεί, γίνεται ανεύρεση και αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων του Πελάτη-Προμηθευτή στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι συνδεδεμένος με τις βάσεις δεδομένων ΦΠΑ των διαφόρων κρατών μελών και η εξακρίβωση των στοιχείων βασίζεται στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην αντίστοιχη βάση δεδομένων.
Σε περίπτωση που το ΑΦΜ που καταχωρείται δεν ξεκινά με κάποιον από τους κωδικούς (2 χαρακτήρες) των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε εμφανίζεται ένα πινακάκι με τις χώρες της Ε.Ο.Κ.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα κάνοντας κλικ στο κουμπί ΓΓΠΣ σε περίπτωση που η εταιρεία έχει κάνει διακοπή δραστηριότητας να εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ / Κατάσταση ΚΕΠΥΟ μέσω Internet
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης τιμολογίων μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε το TAXIS στο site του στις 20/9.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.37 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Υποβολή Εντύπων μέσω Internet
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή των εντύπων μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε το TAXIS στο site του στις 14 και 15/9.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.36 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις / ΚΕΠΥΟ / Κατάσταση ΚΕΠΥΟ μέσω Internet
Κατά την αποστολή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet, η προτεινόμενη τιμή του πεδίου «Ενιαία Δήλωση για όλες τις εγκαταστάσεις» είναι πλέον «ΝΑΙ», που ισχύει για επιχειρήσεις που δεν έχουν υποκαταστήματα ή για επιχειρήσεις που έχουν κεντρικό και υποκαταστήματα και επιθυμούνε να υποβάλλουν συγκεντρωτικά.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.34 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες / Καταχώριση Πελατών - Προμηθευτών
Προστέθηκε η δυνατότητα μετά την ανάκτηση των στοιχείων ενός πελάτη ή προμηθευτή, κάνοντας κλικ στο κουμπί ΓΓΠΣ, να αντικατασταθούν όλα τα στοιχεία του πελάτη ή του προμηθευτή με αυτά που υπάρχουν καταχωρημένα στην βάση της ΓΓΠΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση της κατάστασης εταιριών προστέθηκε μια νέα φόρμα εκτύπωσης στην οποία εμφανίζονται για κάθε εταιρία οι ημερομηνίες αποστολής όλων των εντύπων μέσω Internet.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.33 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Στην καταχώρηση του Συμπληρωματικού Εντύπου Ε1 προστέθηκε το κουμπί (button) «Μηδενισμός Πεδίων». Επιλέγοντάς το μηδενίζονται όλα τα πεδία που τυχόν έχουν καταχωρηθεί στο Συμπληρωματικό Έντυπο Ε1.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Κατά τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος συμπληρωματικής δήλωσης Ε1, ως προκαταβολή επομένου έτους λαμβάνεται πλέον η προκαταβολή της αρχικής δήλωσης.
Έντυπο Ε3
Κατά τον υπολογισμό του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α., σε περίπτωση που ο χρήστης απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση «Να ενημερωθεί το Φ.Π.Α. Αυτοελέγχου για να γίνει αυτόματη ενημέρωση της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.», τότε εμφανίζεται ένα νέο πινακάκι με σκοπό να ορίσουμε τον μήνα υποβολής του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου.

Ο σκοπός του ορισμού του μήνα υποβολής είναι ότι πλέον, λόγω των παρατάσεων που εδόθησαν από το Υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με τον μήνα υποβολής, θα υπολογιστούν τυχόν αφαιρούμενα ποσά στο ανάλογο τρίμηνο της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α., αντί για το δεύτερο τρίμηνο που υπολογιζόταν έως τώρα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.32 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Η καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων του εντύπου Ε1 γίνεται πλέον από την λειτουργία «Αναλ. Κωδικών Ε1».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.31 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Στην καταχώρηση των πληροφοριακών στοιχείων του εντύπου Ε1 γίνεται πλέον έλεγχος για την ορθότητα του ΑΦΜ. Επίσης πλέον δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το ΑΦΜ και η επωνυμία του εργοδότη αλλά αρκεί η συμπλήρωση ενός εκ των δύο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ιστορική Εξέλιξη Οικονομικών Αποτελεσμάτων
Προστέθηκε μια νέα επιλογή «έως μήνα». Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα της ομοιόμορφης σύγκρισης της ιστορικής εξέλιξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.30 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Κατά την καταχώρηση του εντύπου Ε1 και στην μαζική καταχώρηση Ε1 σε περίπτωση που συμπληρωθούν οι κωδικοί 301-302, 303-304, 317-318, 321-322, 659-660, 657-658 & 781-782 εμφανίζεται μία νέα καταχωρητική οθόνη με σκοπό να συμπληρωθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία ούτως ώστε κατά την αποστολή του εντύπου Ε1 μέσω internet να συμπληρωθούν αυτόματα τα αντίστοιχα πεδία που ζητούνται από το TAXISNET.
2. Κατά την καταχώρηση του εντύπου Ε1, κατά την μεταφορά του εντύπου Ε2 συμπληρώνονται πλέον αυτόματα οι κωδικοί 175-176.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.29 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Κατά την καταχώρηση του εντύπου Ε1 καθώς και τη μαζική καταχώρηση Ε1, επιλέγοντας το κουμπί «Τεκμήρια», προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του πίνακα υπολογισμού Τεκμηρίων.
2. Στην καταχώρηση Συνημμένης Κατάστασης Γεωργικών Επιχειρήσεων (Πιν 4Β2) Ε1, εμφανίζεται πλέον το προοδευτικό άθροισμα των στηλών του Υποχρέου και της Συζύγου.
Λοιπά Έντυπα
Προστέθηκε στην καταχώρηση προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, η δυνατότητα καταχώρησης Αριθμού Διπλοτύπου και Ηώ/νιας κατάθεσης, για εμπορικές επιχείρησης και ελευθερία επαγγέλματα. Πλέον για την ιδία περίοδο, έχετε την δυνατότητα να καταχωρήσετε τον Αριθμού Διπλοτύπου και Ηώ/νιας κατάθεσης για εμπορικές επιχείρησης και ελευθερία επαγγέλματα.
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κινήσεις Αξιογράφων
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία αλλαγής των στοιχείων ήδη καταχωρημένου αξιόγραφου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.28 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Φορολογική Αναμόρφωση
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του αρχείου της Φορολογικής Αναμόρφωσης βάσει των νέων προδιαγραφών του TAXISNET.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.27 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Κατά την καταχώρηση του εντύπου Ε1 και στην μαζική καταχώρηση Ε1 προστέθηκε το κουμπί (button) «Τεκμήρια». Επιλέγοντάς το εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με τον υπολογισμό των Τεκμηρίων του υπόχρεου και της συζύγου.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Υπολογίζεται πλέον η διαφορά συμψηφισμού
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.26 - Νέες Δυνατότητες

ΤΑΧ HEAVEN
SW & Info: All in One
Συνεργασία Data Communication & Tax Heaven για την απόλυτη λογιστική πληροφόρηση!
Με το SW & Info: All in One, έξυπνο συνδυασμό πληροφορικής και πληροφόρησης, οι χρήστες των εφαρμογών της Data Communication, μπορούν να έχουν δωρεάν απευθείας πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά στο Tax Heaven, το πλέον δημοφιλές portal για λογιστές στην Ελλάδα.
Το SW & Info: All in One είναι ένα έξυπνα σχεδιασμένο εργαλείο που αναγνωρίζει αυτόματα τις ανάγκες του χρήστη και του προτείνει συναφείς πληροφορίες ανάλογα με την εταιρεία στην οποία εργάζεται. Έτσι, ο χρήστης μπορεί και εντοπίζει άμεσα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει, τη στιγμή που τη χρειάζεται.

ΕΝΤΥΠΑ
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Βάσει της ΠΟΛ 1131/30.5.2012 δεν υπολογίζεται πλέον εισφορά αλληλεγγύης σε περιπτώσεις φορολογουμένων που απαλλάσσονται της εισφοράς αλληλεγγύης και τα εισοδήματά τους υπολογίζονται με τεκμαρτό τρόπο.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.25 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Κατά την εκτύπωση του εντύπου Ε1 δεν εκτυπώνεται πλέον στην 1η σελίδα το λεκτικό «F9 Ανεύρεση».
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
Κατά τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος αν ο υπόχρεος είναι κάτοικος εξωτερικού υπολογίζεται πλέον και το εισόδημα της συζύγου βάσει της κλίμακας των κατοίκων εξωτερικού.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.24 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
1. Κατά τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος σε περίπτωση που οριστεί ότι του φορολογουμένου εξαιρείται το επίδομα ανεργίας του από την εισφορά αλληλεγγύης εξαιρείται πλέον από την εισφορά αλληλεγγύης και το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
2. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία υπολογισμού του Εκκαθαριστικού σημειώματος σε περιπτώσεις που υπάρχουν ζημίες εμπορικών επιχειρήσεων προηγουμένων ετών (κωδικοί 415-416).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
1. Κατά τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος δεν υπολογίζεται πλέον συμπληρωματικός φόρος σε περιπτώσεις ζημίας του ιδίου οικονομικού έτους η οποία μηδενίζει το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.
2. Κατά τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος σε περιπτώσεις που ο υποβάλλων δεν είναι έγγαμος και επιλεχθεί κάτι στο πεδίο «Έδρα σε πόλη άνω των 200.000 κατοίκων (συζ.)», τότε δεν υπολογίζεται πλέον Τέλος Επιτηδεύματος για τη σύζυγο.
3. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο patch 3.10.22 στον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος όσον αφορά την Εισφορά Αλληλεγγύης σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει επίδομα ανεργίας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.22 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Κατά την μεταφορά των στοιχείων του εντύπου Ε1 από το Οικονομικό Έτος 2011 στο Οικονομικό Έτος 2012, μεταφέρονται πλέον στον πίνακα 5α οι τιμές ζώνης των ακινήτων.
2. Κατά την μεταφορά των στοιχείων του εντύπου Ε1 από το Οικονομικό Έτος 2011 στο Οικονομικό Έτος 2012, μεταφέρονται πλέον στον πίνακα 5γ τα Α.Φ.Μ. των κύριων ή κατόχων Ε.Ι.Χ., Μ.Χ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.21 - Νέες Δυνατότητες

ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ
Κύριες Εργασίες / Καταχώριση Κινήσεων
Κατά την καταχώριση των αμοιβών από ελεύθερους επαγγελματίες ή εμπορικές επιχειρήσεις προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής της καθαρής αξίας της αμοιβής.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
1. Κατά την καταχώριση του εντύπου Ε1, στον πίνακα Β.4 ή κατά την καταχώριση της συνημμένης κατάστασης Γεωργικών Επιχειρήσεων πατώντας F9, στο παράθυρο το οποίο εμφανίζεται προστέθηκε ένα επιπλέον πεδίο «Ποσοστό Συνιδιοκτησίας». Κατά συνέπεια το συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται πλέον βάσει αυτού του ποσού.
2. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία κατά την προβολή του Ε1 μέσω TAXISNET.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
1. Κατά τον υπολογισμό του Εκκαθαριστικού Σημειώματος προστέθηκαν δύο νέες επιλογές, «Εξαιρ. Επίδ. Ανεργίας από Εισφ. Αλληλ.» υπόχρεου και συζύγου. Σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος έχει εισόδημα από επίδομα ανεργίας θα πρέπει να συμπληρωθούν ανάλογα αυτές οι επιλογές ούτως ώστε κατά τον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης να συμπεριληφθεί ή να μην συμπεριληφθεί το επίδομα ανεργίας.
2. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες είναι σε αδράνεια, συμπληρώνοντας το πεδίο «Έδρα σε άνω των 200.000» με ΝΑΙ ή ΟΧΙ υπολογίζεται πλέον το Τέλος Επιτηδεύματος.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 3.10
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Academia Financials Έσοδα-Έξοδα: 3.10.20 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Έντυπο Ε1
Κατά την καταχώριση του εντύπου, στην 3η σελίδα στον Πίνακα 5.1.γ) γίνεται πλέον έλεγχος για την ορθότητα του Α.Φ.Μ. του κύριου ή κατόχου Ε.Ι.Χ.
Εκκαθαριστικό Σημείωμα
1. Υπολογίζεται πλέον συμπληρωματικός φόρος 1,5% στο ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση – ιδιόχρηση.
2. Ενσωματώθηκε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού Έτους 2012 για dot matrix εκτυπωτή.
Έντυπο Ε3
Κατά την εκτύπωση του Υπολογισμού Φ.Π.Α. (Ν. 3842/10) εμφανίζεται πλέον η ερώτηση «Να ενημερωθεί το Φ.Π.Α. Αυτοελέγχου για να γίνει αυτόματη ενημέρωση της Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α. του 2ου Διμήνου;». Απατώντας ΝΑΙ γίνεται ενημέρωση, ενώ πατώντας ΟΧΙ δεν γίνεται.
Έντυπο Φ01-10
Είναι πλέον δυνατή η αποστολή του εντύπου Φ01-10 μέσω TAXISNET.
Λοιπά