Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: Academia Financials Γενική Λογιστική

 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.16 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.13 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.00 - Νέες Δυνατότητες
 
Academia Financials Γενική Λογιστική: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.10
Academia Financials Γενική Λογιστική: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.00

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.19 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στο έντυπο Ε3 είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» για το φορολογικό έτος 2018.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μεταφέρονται τα δεδομένα των πινάκων:
• 037
(Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής/αλλοδαπής)
• 039
(Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης)
• 040
(Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης)
• 041
(Ενεργά Τερματικά POS)
• 042
(Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχείρησης)
• 045
(Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών)
• Γ’1
  (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν)
• Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων
αρ.2 ν.4308/2014
• Γ’2
(Αγροτικές Επιδοτήσεις-Ενισχύσεις).
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.18 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα άντλησης των ακινήτων πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στη «Φόρμα Λογιστικής» είναι διαθέσιμα στα στοιχεία της κίνησης τα πεδία «Οριζ. Κείμενο 1-11 Κίνησης».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.17 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
DC Scan4you
ΝΕΟ! Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα DC Scan4you. Η νέα δυνατότητα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραστατικά γρήγορα, με ασφάλεια και με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς και να τηρήσετε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.cid:image012.gif@01D4F43B.8ABA9B00 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.16 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη  «Διαχείριση Προμηθευτών»,  στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.2019», στο tab «Διάφορα», ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! στο έντυπο «Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.» ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την Υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής βήματα:
1. Αφού επιλεγεί ο Μήνας και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, κάνετε κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη Taxisnet, οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την εφαρμογή. Στο υποσέλιδο Αναλυτικές Αμοιβές, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Να σημειωθεί πως στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση (Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών) σε περίπτωση που η υποβολή πραγματοποιείται με ρόλο χρήστη.
2. Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.15 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ταχυκαταχώριση-Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2018.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.13 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης του πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.(Έως 3ο βαθμό)», ενσωματώθηκε νέα λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης των πωλήσεων με τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ., μέσω της ένδειξης «Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.». Προϋπόθεση για τον ορθό υπολογισμό, η αντιστοίχιση των λογαριασμών εσόδων με το είδος δραστηριότητας (Κύρια, 1η Δευτερεύουσα, 2η Δευτερεύουσα κλπ.) .
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2018.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν»  του Φορολογικού Έτους 2018.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.12 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» έχει προστεθεί επιλογή για εκτύπωση cid:image013.png@01D4DA85.306BBE60.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.11 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών δεδομένων στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.  cid:image012.gif@01D4CF70.E1BACEB0
ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πελάτες με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Υπόλοιπο;» .
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Αλλαγή Λογαριασμού Λογιστικής» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τον λογαριασμό λογιστικής στη «Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Μαζική Εισαγωγή Λογαριασμών Ισολογισμού» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εισάγεται μαζικά Λογαριασμό Ισολογισμού στη «Διαχείριση Λογαριασμών».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.10 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Είναι πλέον δυνατή  η υποβολή της «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών», στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet
Είναι πλέον δυνατή  η υποβολή των εντύπων «Φ4», «Φ5» έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» στο είδος αμοιβής,  ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Β’κατ)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Διαχείριση Προμηθευτών

ΝΕΟ!  Στη «Διαχείριση Προμηθευτών» στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.

Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές

ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Πελατών/Είδος (Λοιπών)» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Αριθμός 1-5» από τη «Διαχείριση Πελατών» tab «Οριζόμενα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ

Είναι πλέον δυνατή  η υποβολή της «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις-Αγορές» στο αποτέλεσμα προστέθηκαν τα πεδία «Τελική Τιμή Πωλήσεων», «Αξία Πωλήσεων Χωρίς Έκπτωση», «Αξία Πωλήσεων με Τιμή Είδους».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» στο είδος αμοιβής,  ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
Εκτυπώσεις

ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Β’κατ)».

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Τιμολόγηση», έχουν προστεθεί τα πεδία «Αριθμός Παραστατικού», «Υπολογιζόμενο 1-3 Αναλ.Γραμ.», στα οποία έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.09 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που προέκυψε στη σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., έπειτα από τις έκτακτες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.08 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη διαδρ ομή του αρχείου παραμέτρων που αφορά στη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής, λόγω αλλαγής του site της DC.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.07 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Αριθμήσεις Εκδ. Παραστατικών ανά Ημέρα», η οποία απεικονίζει ανά Μήνα και ανά Ημέρα τις αριθμήσεις και το πλήθος των εκδοθέντων παραστατικών.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Καρτέλες Συναλλασσόμενων ανά Ημέρα» η οποία απεικονίζει για κάθε συναλλασσόμενο τις κινήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία,  ανεξάρτητα αν αφορούν σε συνδεδεμένο πελάτη ή προμηθευτή .
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ετικέτες Πελατών».
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ανάλυση Προσθηκών Παγίων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «%ΕΛΠ Αποσβ.», «Απόσβεσεις ΕΛΠ», «Αναπόσβ. ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Εντύπων Φ.Π.Α.» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός ΦΠΑ Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.06 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Με τη νέα έκδοση η εφαρμογή καλύπτει κάθε απαίτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Δείτε  το σχετικό κείμενο εδώ.
2. NEO! Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβαση θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογή.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ!Στη «Διαχείριση Συμφωνητικών» προστέθηκε η επιλογή «Διαγραφή Όλων» . Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει την δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που έχετε κάνει ανάκτηση.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Λογ/σμός Απόσβεσης».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιριών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε. 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα η επιλογή «Μαζική Αποστολή Email», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να στείλετε μαζικά μέσω του Outlook, στους πελάτες που περιλαμβάνονται στην εκτύπωση την αναλυτική καρτέλα του καθενός, σε μορφή pdf. Για όσους πελάτες έχουν συμπληρωμένο email, στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Βασικά», η αποστολή θα εκτελεστεί άμεσα, ενώ για τους υπόλοιπους, τα email θα παραμείνουν στα πρόχειρα του Outlook, και θα πρέπει να συμπληρώσετε το email για να αποσταλούν. Τα αρχεία pdf προς αποστολή, αποθηκεύονται στο φάκελο \DCWinEra\MassEmailPDF.   
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Περιοχή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η σύνδεση στο site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για την καταβολή της ειδικής εισφοράς διαδικτύου.
2. ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η σύνδεση στο site του Γ.Ε.ΜΗ.
3. ΝΕΟ! Στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» η σύνδεση στο taxis γίνεται πλέον με Firefox.
Λοιπά Έντυπα
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Φόρος Διαμονής».
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Φόρος Διαμονής».
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Φόρος Διαμονής».
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στην γραμμή εργαλείων, προστέθηκε η επιλογή διαγραφή F5. Η συγκεκριμένη επιλογή διαγράφει το σύνολο των εγγραφών.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ!Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων ΚΕΠΥΟ» προστέθηκε το κριτήριο «Μόνο οι Κινήσεις από ASCII;», επιλέγοντας «Ναί», θα ενημερωθούν μόνο οι κινήσεις που έχουν προέλθει από την διαδικασία «Ενημέρωση Κινήσεων από Ascii».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.02 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές

ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Λογαριασμών ανά Μήνα» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Πίνακας 1-5» από τη «Διαχείριση Λογαριασμών» tab «Οριζόμενα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.20.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

NEO! Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας που διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σας και μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά σας.
Ενδεικτικά:
• Εντολές & συντομεύσεις λειτουργιών οργανωμένες σε ribbons, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε, βοηθώντας σας να εντοπίζετε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας εργασίας.
• Δυναμικά φίλτρα στις εκτυπώσεις στις αναζητήσεις και στις λίστες ώστε να αναζητείτε  με πολλαπλούς τρόπους τα δεδομένα της εφαρμογής & να έχετε ανά πάσα στιγμή σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.
Δυνατότητα εμφάνισης του ίδιου ή διαφορετικού  παραθύρου στο ίδιο tab.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα 2 Χρήσεων». Στη συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζονται τα στοιχεία του ισοζυγίου ενός Μήνα για δύο οικονομικές χρήσεις, όπως τις επιλέγει ο χρήστης. Το συγκεκριμένο ισοζύγιο μπορεί χρησιμοποιηθεί για αποστολή οικονομικών στοιχείων στις τράπεζες.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών»,  στο tab «Οικονομικά», προστέθηκαν τα πεδία «Τράπεζα 2-4», «Αριθμός Λογ/σμού 2-4». Και έχετε πλέον την δυνατότητα καταχώρισης έως και 4 τραπεζικούς λογαριασμούς ανά πελάτη.
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη  «Διαχείριση Προμηθευτών»,  στο tab «Οικονομικά», προστέθηκαν τα πεδία «Τράπεζα 2-4», «Αριθμός Λογ/σμού 2-4». Και έχετε πλέον την δυνατότητα καταχώρισης έως και 4 τραπεζικούς λογαριασμούς ανά προμηθευτή.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πελάτες μόνο με Απογραφή;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Σύνολο Απογραφής» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλΠώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων έον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κατηγορία Ε3», «Κατ. Ε3<2017».
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στο παράθυρο της υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) προστέθηκε η στήλη «Τελ. Ημ/νία Ενημέρωσης» . H συγκεκριμένη στήλη ενημερώνεται κάθε φορά που πατάτε «Taxisnet με δόσεις» ή «Taxisnet χωρίς δόσεις» ανεξαρτήτως αν η υποβολή ολοκληρωθεί κανονικά. Για αναίρεση ή αλλαγή της συγκεκριμένης ημερομηνίας υπάρχει επιλογή στο μενού (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet/Ημερ/νίες Οριστικής Υποβολής Εντύπων).
Λοιπά Έντυπα
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ, σύμφωνα με το έντυπο του taxis.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες
 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το π εδίο «Ημ/νία Καταχ. Κιν.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Να εμφανίζονται Ανωτεροβάθμιοι;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λοιπά Ημερολόγια» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Α.Φ.Μ. , Διεύθυνση, Πόλη Τ.Κ., Επάγγελμα, ΔΟΥ, Τηλέφωνο1, Τηλέφωνο2, Fax, E-mail» από τη «Διαχείριση Εταιριών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένη διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο.
Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο \DCWinera\_backup  θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο backup αρχείο για την κάθε εταιρία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα dcbemp_a και τον 3ψήφιο κωδικό της εταιρίας  (π.χ. dcbemp_a001.dat).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» η προθεσμία καταχώρισης προηγούμενων κινήσεων άλλαξε  και μπορείτε πλέον να καταχωρείτε από την αρχή του προηγούμενου μήνα.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Όριο Πίστωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπολογισμός μειώσεων τερματισμού ζωής;» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς «Όχι» να μην απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης για τα πάγια με  ημερομηνία τερματισμού ζωή τις εγγραφές που μηδενίζουν την αξία αγοράς και την αναπόσβεστη αξία λόγω πώλησης .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή του εντύπου Ε2 διορθώθηκε το θέμα με την υποβολή των ακινήτων με μηδενικό μίσθωμα.
M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή «M.I.S Αναφορές» στην οποία έχουν συγκεντρωθεί σε 4 ομάδες εργαλεία reporting που αφορούν σε όλα τα υποσυστήματα του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα πεδία και όταν εμφανίζονται σε μορφή κύβου σας επιτρέπoυν να  ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Οι πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί είναι ενδεικτικές και μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα διαθέσιμα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχει επιλυθεί το θέμα κατά τη δημιουργία νέας εταιρίας .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο «Λογαριασμός Λογιστικής».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση Εγγραφών από Ascii, και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Μόνο αυτές» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία «Ενημέρωση Κινήσεων από Ascii» .
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Ποσό Τελευταίας Χρέωσης», «Ποσό Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» από τη «Διαχείριση Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Δρομολόγιο» και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης», «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Προηγ.Χρήση», «Προηγ.Ημ/νία» και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τζίρος Προηγ.Χρήσης» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΡΓΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού» και αφορά τον αριθμό λογαριασμού τράπεζας από τη «Διαχείριση πελατών-προμηθευτών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! στην εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «ΑΦΜ».
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Προϋπολογισμοί
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Λογ/σμών Προϋπ/σμού ανά Σενάριο» προστέθηκε  στα κριτήρια  το πεδίο «Με αξία απογραφής;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «όχι» να μην απεικονίσετε την αξία της απογραφής στην στήλη «εκτελεσθείσα αξία» .
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Ιστορικού» στο αποτέλεσμα προστέθηκε το πεδίο «Α/Α Κίνησης».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Ημερομηνία Καταχώρησης Κίνησης» .
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Σχόλια» από τις κινήσεις λογιστικής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Αξιογράφων» προστέθηκε το πεδίο «Ενεργό». Αν ένα αξιόγραφο είναι μη ενεργό δεν εμφανίζεται στις κινήσεις αξιογράφων κατά την αναζήτηση, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα αξιόγραφα που υπάρχουν θα χαρακτηριστούν αυτόματα ως ενεργά. 
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Μητρώο Αξιογράφων», «Πινάκια Αξιογράφων» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Ημερολόγιο Κινήσεων Αξιογράφων», «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή», «Ληξιπρόθεσμα Αξιόγραφα» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
2. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
3. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
4. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
5. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων  του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Λογαριασμών», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Κατηγορία Ε3», «Κατηγορία Ε3 Έτος<2017».
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» η δυνατότητα ανεύρεσης ενός στοιχείου των πελατών/προμηθευτών με βάση το «Α.φ.μ» και το «Ποσό», λειτουργεί και για τις επιπλέον εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις επιλογές «Πίνακας Μερισμού Εξόδων για ΕΛΠ», «Πίνακας Μερισμού Εσόδων για ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Πελατών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ/μός Λογ/κής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Οριζ.Περιγραφή 1-5».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Καταχώριση Ε3»  προστέθηκαν οι νέοι τρόποι υπολογισμού:
- Εμπορική-Αγροτική
- Εμπορική-Παραγωγική-ΠΥ-Αγροτική
- Εμπορική-ΠΥ-Αγροτική - Εμπορική-Παραγωγική-Αγροτική.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Οι αλλαγές που γίνονται στην επιλογή  «Διαχείριση Ιστορικού» εφαρμόζονται  πλέον σε όλες τις εταιρίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ήδη το ιστορικό, μπορείτε να επιλέξετε  από τη γραμμή εργαλείων «Μεταφορά Ρυθμ. Ιστορικού για Κοινή Χρήση» και να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις του ιστορικού που έχετε από όλες τις εταιρίες στην Common εταιρία.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Γενικές Παράμετροι». Στο παράθυρο αυτό έχουν μεταφερθεί  γενικές παράμετροι τις εφαρμογής που αφορούν σε όλους τους χρήστες. Στις παραμέτρους του χρήστη (Προφίλ\Παράμετροι), απλά εμφανίζονται οι τιμές των γενικών παραμέτρων, χωρίς ο χρήστης να μπορεί να τις αλλάξει.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο αυτόματου κλειδώματοςτης εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη . Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Χρόνος Ελέγχου Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά έπειτα από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Η παράμετρος θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη είσοδο στην εφαρμογή. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0. 
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Α.Φ.Μ Εταιρίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.
Επίσης προστέθηκαν όλες οι νέες επιλογές της Ηλεκτρονικής Υποβολής από την Γ.Γ.Π.Σ. και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω Είδη Μίσθωσης στην στήλη 17:
- Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Καταχώριση Ε3» προστέθηκε η δυνατότητα «Μεταφ. Στοιχείων από TaxisNet». Πατώντας την σχετική ένδειξη, αντλούνται από το site της ΑΑΔΕ όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των πινάκων που αφορούν τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και των ενοικίων (πχ Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κ.α.).
3. ΝΕΟ! Στην Φορολογική Αναμόρφωση το πεδίο  2023 αποθηκεύεται πλέον κανονικά.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
2. ΝΕΟ! Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3 είναι πλέον δυνατή και η υποβολή των δεδομένων των πινάκων 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης) και 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) στο Taxis Net.
Περιβαλλοντικό Τέλος
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Καταχώριση Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου για την Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Internet-Υποβολή Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα υποβολής στο site της Α.Α.Δ.Ε. του εντύπου Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ιστορικό συνδέσεων χρηστών» η οποία απεικονίζει τις συνδέσεις (επιτυχημένες και αποτυχημένες) στην εφαρμογή και αποσυνδέσεις από την εφαρμογή για όλους τους χρήστες.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.17 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Για την αυτόματη ενημέρωση του εντύπου και την σωστή απεικόνιση των δεδομένων χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη, πραγματοποιήθηκε με την παρούσα έκδοση μεταβολή στην τιμή του πεδίου «Κατηγορία  Ε3» από το έτος 2017 και έπειτα. Για παράδειγμα η κατηγορία 401 (Αγορές Εμπ/των) μεταβλήθηκε σε 1021, η κατηγορία 405 (Αγορές α΄& β΄υλών) μεταβλήθηκε σε 2021 κλπ.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017. Στα κριτήρια της εκτύπωσης προστέθηκε το νέο πεδίο «Εμφάνιση δεδομένων υποπίνακα Ζ’ 2». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αναλυτική εμφάνιση των δεδομένων του υποπίνακα Ζ΄2 (Σύνολο Εξόδων), επιλέγοντας ΟΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ταχυκαταχώριση-Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox καθώς και της κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης. 
2. ΝΕΟ!Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚA
Έχει επιλυθεί το θέμα με το αυτόματο κλείσιμο της εφαρμογής.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο τερματισμού της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη ή από την ίδια την εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Τερματισμός σε Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά στον οποίο θέλετε να συμβεί ο αυτόματος τερματισμός. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0.   
ΠΕΛΑΤΕΣ –ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Αλλαγή Κωδικού Πελ./Προμ.» και έχετε τη δυνατότητα διαγραφής ενός κωδικού πελάτη ή προμηθευτή μεταφέροντας τις κινήσεις σε έναν άλλο κωδικό.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Λογαριασμών», στο πεδίο «Κατηγορία Ε3», πλέον καταχωρείτε τον κωδικό για το νέο έντυπο του Ε3 που θα χρησιμοποιείται για το έτος 2017 και μετά. Το προηγούμενο πεδίο έχει μετονομαστεί σε «Έτος <2017» και εφαρμόζεται από το έτος 2016 και πριν.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με την αποθήκευση σε excel.
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση του «Παρ/κού» και του «Χρήστη».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Υπογραφές Καταστάσεων ΕΛΠ», από την οποία έχετε τη δυνατότητα καταχώρισης επικεφαλίδων, σημειώσεων και υπογραφών για κάθε περίοδο για τις καταστάσεις ΕΛΠ.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Στις καταστάσεις ΕΛΠ (Β.1.1, Β.1.2, Β.2.1, Β.2.2, Β.3, Β.5, Β.6) προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία: 1η Επικεφαλίδα, 2η επικεφαλίδα, Σημειώσεις1, Σημειώσεις2, Υπογραφή1, Υπογραφή2, Υπογραφή3, Υπογραφή4. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Για δική σας διευκόλυνση σε όλες τις καταστάσεις στη Φόρμα Εκτύπωσης έχει προστεθεί μία επιπλέον φόρμα (Β.1.1_Υπογραφές, Β.1.2_Υπογραφές, Β.2.1_Υπογραφές, Β.2.2_Υπογραφές, Β.3_Υπογραφές, Β.5_Υπογραφές, Β.6_Υπογραφές) στην οποία έχουν προστεθεί τα  πεδία 1η Επικεφαλίδα, Σημειώσεις1 και Yπογραφές 1-3.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α», στο πεδίο «Κατηγορία Ε3», πλέον καταχωρείτε τον κωδικό για το νέο έντυπο του Ε3 που θα χρησιμοποιείται για το έτος 2017 και μετά. Το προηγούμενο πεδίο έχει μετονομαστεί σε «<2017» και εφαρμόζεται από το έτος 2016 και πριν.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση της «Ημερομηνίας» και του «Α/Α».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση από Μισθοδοσία HRM», στην περίπτωση που o Sql Server όπου είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας HRM είναι διαφορετικός από αυτόν του Winera, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας εμφανίζεται παράθυρο, προκειμένου να επιλέξετε τον server της Μισθοδοσίας. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκε ο κωδικός 15 ο οποίος αναφέρετε  στην ΠΟΛ.1045/2018.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» στο είδος αμοιβής «Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)» έγινε αλλαγή του συντελεστή παρακράτησης φόρου από 10% σε 15% .
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις», στο κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής», προστέθηκε η επιλογή «Όλα τα Πάγια» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς την να απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης όλα τα πάγια ανεξαρτήτως ημερομηνίας τερματισμού ζωής
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.05 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Διορθώθηκε το πρόβλημα της καθυστέρησης  της προεπισκόπησης των έντυπων Ε3, Ν που υπήρχε σε κάποια server συστήματα.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Α/Α Κινήσεων (ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να διορθώσετε το Α/Α κίνησης ώστε να μην εμφανίζονται προβλήματα λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων από μία εγγραφών με ίδιο Α/Α στην ίδια χρήση.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση μόνο Εγγραφών από Courier;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Ναι» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία του courier.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ισοζύγιο Λογαριασμών ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Η έκδοση 6.10.01 για πιο αποτελεσματική δημιουργία pdf αρχείων προτείνει την εγκατάσταση και χρήση του bullzip pdf εκτυπωτή. Αν δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή, κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και έχετε την δυνατότητα εγκατάστασής του.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός 1η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 2η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 3η Κατηγ.Έργου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός 1η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 2η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 3η Κατηγ.Έργου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.54 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.44 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.41 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.37 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.08 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.06 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες
Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχει επιλυθεί το πρόβλημα στη χρήση του προγράμματος με λειτουργία λίστας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.54 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή  του εντύπου Ε2 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με Mozilla Firefox.
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
4. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
5. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με Mozilla Firefox.
6. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
7. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
8. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Πάγια», έχει προστεθεί το πεδίο «% ΕΛΠ Απόσβ.» στο οποίο έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκε το κριτήριο «Αναδίπλωση Αιτιολογίας». Το νέο κριτήριο έχει προεπιλεγμένη τιμή  «Ναι» και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης εμφανίζετε πλέον ολόκληρη η αιτιολογία της εγγραφής .
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση «Πλήθος Εγγραφών ανά Χρήστη», η  οποία απεικονίζει το πλήθος εγγραφών που έχουν κάνει οι χρήστες της εφαρμογής ανά εταιρία.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αντιλογισμού» στις αναλυτικές γραμμές έχει προστεθεί η στήλη «Έκδοση/Λήψη» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε συμψηφιστικές εγγραφές μεταξύ πελατών και προμηθευτών στην ίδια εγγραφή.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε τo κριτήριο «Προμηθευτές ME Κίνηση», το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ. Αποσβεσμένων Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ!Στις «Κινήσεις Αξιογράφων» το πεδίο της αιτιολογίας ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την επωνυμία του συναλλασσόμενου που θα επιλέξετε.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημέρωση της εφαρμογής με νέα γραμματοσειρά για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά το Creators Update (ver. 1703) που κυκλοφόρησε η Microsoft σε λειτουργικό Windows 10.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής», στο παράθυρο «Επιλογή Πελάτη-Προμηθευτή», έχει προστεθεί και η στήλη με τον «ΑΦΜ».
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Α.Φ.Σ. Μ.Κ.(xml)»,«Αξία Μ.Κ.(xml)»,«Φ.Π.Α. Μ.Κ.(xml)».Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών, στο μενού «Επιλογές»(επάνω δεξιά) στο στοιχείο «Τζίρος Χρήσης Πελάτη» έχει προστεθεί επιλογή εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Γενική Λογιστική/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Γενική Λογιστική/Πίνακες/Παραστατικά).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε3 τα πεδία 428,431 είναι διαθέσιμα στο χρήστη για καταχώριση.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» του Φορολογικού Έτους 2016. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οικονομικές Αναφορές
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Σχεδιασμός Φόρμας για Laser-Inkjet», προστέθηκαν οι επιλογές  «Κανονικό Πλέγμα» & «Πυκνό Πλέγμα» για τη μέτρηση χαρακτήρων σε κανονική ή συμπυκνωμένη γραμματοσειρά. αντίστοιχα. Επιπλέον, στο μενού της μορφοποίησης ενός επιλεγμένου πεδίου (Επιλογή>δεξί κλικ) προστέθηκαν οι επιλογές «Βήμα Μετακίνησης» και «Αντιγραφή Μορφοποίησης». Το «Βήμα Μετακίνησης» σάς επιτρέπει να μετακινήσετε τα πεδία της φόρμας προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά το 1/4 της γραμμής, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τα πεδία της εκτυπωτικής φόρμας ακριβώς στο σημείο που επιθυμείτε. Η «Αντιγραφή Μορφοποίησης» σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός πεδίου (Χρώμα, Γραμματοσειρά, Μέγεθος Χαρακτήρων Γραμματοσειράς, Στοίχιση κλπ) και με βάση αυτήν να μορφοποιήσετε μαζικά διάφορα πεδία της εκτυπωτικής σας φόρμας.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογαριασμών», στο πεδίο «Αιτιολογία» στις αναλυτικές γραμμές, έχετε πλέον τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε 100 χαρακτήρες.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Πεδίων Ομάδων-Χρηστών», στα υποσυστήματα «Διαχείριση Πελατών» & «Διαχείριση Προμηθευτών», έχουν προστεθεί τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.».
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Έργων», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να ενημερώσετε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των έργων από τις αναλυτικές κινήσεις στην περίπτωση που έχουν αλλαγές.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον με αναβαθμισμένη έκδοση η οποία  περιλαμβάνει και δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Λογαριασμών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Πίνακας 1-5», από τη «Διαχείριση Λογαριασμών», tab «Οριζόμενα» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε τo κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως» το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Πελάτες ME Κίνηση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκαν τα νέα κριτήρια «Οικογένεια» και «Υποoικογένεια» προμηθευτή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «%  ΕΛΠ Απόσβ.».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
4. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
4. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Ταχυκαταχώριση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Διόρθωση στο αρχείο υποβολής του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών», στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14 της ΠΟΛ.1025/2017.
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε τo κριτήριο  «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκαν  στο  αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκαν οι κωδικοί 13, 14 οι οποίοι αναφέρονται στην ΠΟΛ.1025/2017.
ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1025/2017
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Επικοινωνίες
Ενημέρωση κινήσεων Λογ/κής από ASCII
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από ASCII» πραγματοποιήθηκε αλλαγή, ώστε να γίνεται ενημέρωση κατά τη μεταφορά αρχείου Πελατών-Προμηθευτών και των πεδίων «Περιγραφή Επαγγέλματος», «Περιγραφή Δ.Ο.Υ.».  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.44 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet
Διορθώθηκε το πρόβλημα κατά την υποβολή του εντύπου «Intrastat» μετά την αλλαγή του συνδέσμου.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Αξιογράφων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα  τα παραμετρικά οριζόμενα πεδία «Υπολογιζόμενο 1», «Υπολογιζόμενο 2», «Υπολογιζόμενο 3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) έχετε πλέον τη δυνατότητα να βλέπετε την ανάλυση των κωδικών του έντυπου που αντλούν στοιχεία από την εφαρμογή.  Συγκεκριμένα, πατώντας σε έναν τέτοιο κωδικό, π.χ. 303, εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις κινήσεις λογιστικής (Κινήσεις) και τους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ (Λογαριασμοί) από τα οποία ο κωδικός έχει ενημερωθεί. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση ή σε έναν λογαριασμό, εμφανίζεται η καταχωρημένη κίνηση ή τα στοιχεία του λογαριασμού αναλυτικά. Οι κωδικοί της εκτύπωσης που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης έχουν μορφή κουμπιών.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet

Είναι δυνατή  η υποβολή του εντύπου «Intrastat»  στο site της Στατιστικής Υπηρεσίας μετά την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, στο σύνδεσμο.

  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών-Διαχείριση Προμηθευτών
Είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων μητρώου ΓΓΠΣ σε win 7, 8, 8.1, 10 μετά την αναβάθμιση του πρωτόκολλου επικοινωνίας TLS 1.2 του taxisnet.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.41 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
Διορθώθηκε το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί κατά την  υποβολή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκε η επιλογή  «Προβολή» από την οποία έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο site του Taxis και να υποβάλετε τις διορθώσεις για τις εισροές. Εμφανίζεται και μήνυμα υπενθύμισης μόλις πατήσετε την επιλογή «TAXISnet».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» από την οποία μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία για την υποβολή των βεβαιώσεων για Γ’ κατηγορίας βιβλία.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» ώστε να προβάλετε στην οθόνη και να εκτυπώσετε  τα στοιχεία της καταχώρισης βεβαιώσεων για Γ’ κατηγορίας βιβλία.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ!Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)»  από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από την καταχώριση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)».
2. ΝΕΟ!Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Β’κατ)» από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων - Μελών του εντύπου Ν.
3. ΝΕΟ!Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Ν ταχ)» από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων - Μελών του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», στο πεδίο «Διαγραφή Περιόδου», προστέθηκαν οι επιλογές «Ναι-Εκροές», «Ναι-Εισροές», «Ναι-Όλα». Και έχετε πλέον την δυνατότητα να επιλέξετε για ποιο είδος συναλλαγής θέλετε να αποστείλετε στο Taxis  μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Εκτυπώσεις
Η Εκτύπωση του «Intrastat» λειτουργεί πλέον κανονικά.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.37 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ημερολόγιο», στην πρότυπη φόρμα «Γενικό Ημερολόγιο (Α4)», προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Από Ημερομηνία», «Έως Ημερομηνία».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
Οι καταστάσεις ΕΛΠ λειτουργούν πλέον κανονικά στην εταιρία με λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.36- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Χρήστης Τελ.Εγγραφής», στο οποίο αποθηκεύεται το όνομα του χρήστη που έκανε τελευταίος αλλαγή στην εγγραφή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού».
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού».
ΕΡΓΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «1η Κατηγορία Έργου», «2η Κατηγορία Έργου», «3η Κατηγορία Έργου» προστέθηκε το πεδίο «Ενεργό». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν μια κατηγορία έργου θα είναι ενεργή ή όχι, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμη και να μπορείτε να την επιλέξετε κατά την καταχώριση των κινήσεων.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση Prorata  με την οποία σας δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης της προς απόδοση ή επιστροφή Prorata με βάση τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στην εταιρία σας. Στα κριτήρια της νέας εκτύπωσης επιλέγετε το διάστημα που επιθυμείτε, για παράδειγμα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο, και «Τρόπο Υπολογισμού=Ανά Μήνα». Στα πεδία «Απόδοση Prorata βάσει Περιοδικών» εμφανίζονται τα ποσά του κωδικού 411 των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού φόρου προς διακανονισμό και της αποδοθείσας prorata εμφανίζεται στα πεδία «Prorata Προς Απόδοση» και «Prorata προς Επιστροφή» κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ΔΕΝ μεταφέρεται αυτόματα η παραπάνω διαφορά. Εάν επιθυμείτε, την καταχωρείτε στην επιλογή «Δηλώσεις Φ.Π.Α./Καταχώριση Στοιχείων/Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)-Πρόσθετα Πεδία».
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός», στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε αν ένας λογαριασμός συμμετέχει στις «Απαλλασσόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93», για να είναι δυνατή η απεικόνιση αυτών των συναλλαγών στην εκτύπωση «Οικονομική Διαχείριση/ Εκτυπώσεις/ΚΕΠΥΟ/Απαλλασσόμενες Συναλλαγές (ΠΟΛ.1262/93)».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.35- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε νέο on line σύστημα Βοήθειας, με πλούσιο πληροφοριακό υλικό στο οποίο μπορείτε να ανατρέχετε για απορίες και ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι πατώντας F1 έχετε πρόσβαση στη Γενική Βοήθεια της εφαρμογής (από  το ευρετήριο, τα περιεχόμενα ή τη λειτουργία της αναζήτησης) ενώ  πατώντας Shift+F1 μπορείτε να λάβετε ειδική βοήθεια σε επίπεδο πεδίου για τη λειτουργία του προγράμματος στην οποίο βρίσκεστε.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «2 Τηλέφωνο», «Fax», «Telex». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα «Μεταφορά σε Εταιρία ΕΛΠ», από την οποία μπορείτε να μεταφέρεται όλα τα στοιχεία από την εταιρία με το γενικό λογιστικό σχέδιο στην εταιρία ΕΛΠ και να χρησιμοποιείτε πλέον το νέο λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ, όπως αυτό δημιουργείτε από τις αντιστοιχίες λογαριασμών ΕΓΛΣ με λογαριασμούς ΕΛΠ που έχετε κάνει στην εταιρία σας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.34- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής γίνεται πλέον αυτόματη προσαρμογή στο πλάτος του χαρτιού, όταν το πλάτος της εκτύπωσης είναι μεγαλύτερο από το όριο εκτύπωσης του επιλεγμένου χαρτιού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Διαφορές Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης», από την οποία έχετε την δυνατότητα καταχώρισης των διαφορών Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ημερολόγιο Διαφ. Λογιστ - Φορολ Βάσης», στην οποία απεικονίζονται οι διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης που έχουν καταχωρηθεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.33- Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)- Πρόσθετα πεδία» έχει επιλυθεί το πρόβλημα στην καταχώριση στοιχείων.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.32- Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις εκτυπώσεις και τα παραστατικά της εφαρμογής σε μορφή PDF ( Acrobat Reader) με τον εικονικό εκτυπωτή Bullzip PDF. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι» και στο πεδίο «Δημιουργία pdf με χρήση bullzip εκτυπωτή» να επιλέξετε «Ναι». Αν στον υπολογιστή σας δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο συγκεκριμένος pdf εκτυπωτής, τότε την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε μέσα από την εφαρμογή θα σας ζητηθεί να τον εγκαταστήσετε. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλα τα τερματικά που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις - Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2016, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2016.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ!  Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1084/2016.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.31- Νέες Δυνατότητες

ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «% ΕΛΠ», «Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Απόσβ.Αναπρ/γής ΕΛΠ», «Συνολικές Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Απόσβ.ΕΛΠ Επιδότησης» ,«Αναπόσβ.Αξία ΕΛΠ Επιδότησης» και  «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποσβέσεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «Απόσβ. Αναπρ/γής ΕΛΠ», «Αποσβ. ΕΛΠ Επιδότησης», «Αναπόσβ.Αξία ΕΛΠ Επιδότησης», «Συνολική Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» και  «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
2. ΝΕΟ!  Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3(Β Κατηγορίας)», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3-Ταχυκαταχώρηση», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης Τροποποιητικής Δήλωσης Φ4 και Φ5. Στο κριτήριο «Τύπος Δήλωσης» το πρόγραμμα σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα τυπώσετε «Κανονική» ή «Τροποποιητική» δήλωση. Εάν επιλέξετε «Τροποποιητική», ανοίγει παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε τις κινήσεις που θέλετε να εμφανιστούν.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης Φ4 και Φ5. Στο κριτήριο «Τύπος Δήλωσης» το πρόγραμμα σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα τυπώσετε «Κανονική» ή «Τροποποιητική» δήλωση. Εάν επιλέξετε «Τροποποιητική», ανοίγει παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε τις κινήσεις που θέλετε να εμφανιστούν.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε2 προστέθηκε η δυνατότητα «Μεταφ.Ακινήτων από Taxis Net».
2. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε3 τα πεδία 428, 431 είναι διαθέσιμα στο χρήστη για καταχώριση.
3. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ν στον κωδικό 009, προστέθηκε πινακάκι για τη συμπλήρωση των παρακρατηθέντων φόρων, για τους οποίους δεν υπήρχε ηλεκτρονική πληροφόρηση.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πόλη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικές Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet» προστέθηκε το  tab «ΠΑΙΔΙΑ», στο οποίο μπορείτε να καταχωρίσετε τους κωδικούς TAXIS 1ου Παιδιού,  2ου Παιδιού, 3ου Παιδιού, 4ου Παιδιού για την υποβολή του εντύπου «Ε9».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώρηση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο πρόγραμμα η δυνατότητα για «Καταχώριση Ε9». Τσεκάροντας το πεδίο Υπόχρεου, Συζύγου, 1ου Παιδιού,  2ου Παιδιού, 3ου Παιδιού ή 4ου Παιδιού σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρίσετε τα στοιχεία ανάλογα με τον ιδιοκτήτη. Επιπλέον. υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε «Μεταφορά από το Προηγούμενο Έτος» καθώς επίσης και «Μεταφ.Ακινήτων από Taxis Net».
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η «Εκτύπωση Ε9» ώστε να προβάλετε στην οθόνη και να εκτυπώσετε το έντυπο Ε9. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε, προκειμένου να εμφανίσετε την εκτύπωση, είναι τα «Αντίγραφα» και το «Είδος Εντύπου». Το κριτήριο «Εμφάνιση Αμετάβλητων» σας δίνει τη δυνατότητα μίας εκτύπωσης για έναν τελικό έλεγχο όλων των στοιχείων που έχουν κατατεθεί. Επιλέγοντας «Ναι» ορίζετε να εμφανιστούν και τα στοιχεία στα οποία δεν έχει παρουσιαστεί μεταβολή.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Με τη λειτουργία Ε9-Internet είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή του εντύπου Ε9 μέσω TAXISnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το πεδίο «Ιδιοκτήτης» δηλώνοντας ποιος υποβάλλει το έντυπο. Διαθέσιμες υπάρχουν οι επιλογές: «ΥΠΟΧΡΕΟΣ», «ΣΥΖΥΓΟΣ», «1ο ΠΑΙΔΙ», «2ο ΠΑΙΔΙ», «3ο ΠΑΙΔΙ» και «4ο ΠΑΙΔΙ» και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιο από τα μέλη της οικογένειας έχει αποκτήσει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε άμεση σύνδεση με τον αντίστοιχο χρήστη είναι να έχουν συμπληρωθεί στην επιλογή «Στοιχεία Πρόσβασης στο Internet» (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet) τα σχετικά πεδία. Στο πεδίο «Έτος» δηλώνετε υποχρεωτικά για ποιο έτος υποβάλετε τη συγκεκριμένη δήλωση και έρχεται προτεινόμενο το έτος στο οποίο εργάζεστε. Αμέσως μετά επιλέγετε την εταιρία και πατάτε το κουμπί TAXIS net για να υποβάλετε το έντυπο Ε9.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3» για το οικονομικό έτος 2015. Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης .
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» για το οικονομικό έτος 2015.
4. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3-Ταχυκαταχώρηση» για το οικονομικό έτος 2015. Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
5. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2015.
6. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν-Ταχυκαταχώρηση» για το οικονομικό έτος 2015.
    Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών με Καταστάσεις ΕΛΠ» ενημερώθηκε η Κατάσταση Β5. Προστέθηκαν οι γραμμές 11 Μείον Αποσβεσμένα και 12 Απομειωμένα.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Διαχείριση Πελατών
NEO!  Στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Οικονομικά», στο πεδίο «Α.Φ.Μ VIES», έχετε πλέον τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε 15 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Όριο Πίστωσης», «Περιγραφή 1», «Περιγραφή 2», «Περιγραφή 3», «Περιγραφή 4», «Περιγραφή 5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στον «Υπολογισμό Αποσβέσεων» έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος, ο οποίος αφορά το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» και ελέγχει αν υπάρχουν πάγια με μηδενικό συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ για τα οποία δεν θα υπολογιστούν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ. Στο τέλος της διαδικασίας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάγια αυτά πατώντας «Ναι» στο μήνυμα  «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;» (DC_6287). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία», το οποίο συμπεριλαμβάνει και την αξία της αναπροσαρμογής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώρηση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Το έντυπο Ν ενημερώνεται πλέον αυτόματα και με τα ποσά που έχετε καταχωρίσει στο Ε3 και την Φορολογική Αναμόρφωση.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης του Πίνακα Κ από την Καταχώριση Ε3.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε2» για το οικονομικό έτος 2015.
Έντυπα Σειράς Μ’
ΝΕΟ! Στην καταχώριση στοιχείων του εντύπου «Μ3 Έναρξη/ Μεταβ.Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου», στον πίνακα β6, έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε περισσότερα από ένα είδη ενδοκοινοτικών συναλλαγών ταυτόχρονα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6287 με περιγραφή «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;», το οποίο αφορά στον Υπολογισμό αποσβέσεων. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός Αντισυμβ.Λογ/σμού» και «Περιγραφή Αντισυμβ.Λογ/σμού», τα οποία απεικονίζουν τον λογαριασμό που κινείται στην εγγραφή μαζί με το λογαριασμό του ταμείου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε η καινούρια φόρμα εκτύπωσης «Αποσβέσεις Παγίων ΕΛΠ» στην οποία απεικονίζονται τα νέα πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» και «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αλλαγή Ποσοστών Φ.Π.Α.», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των συντελεστών Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1061/2016 Άρθρο 52, η οποία αφορά στην αλλαγή του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α από 23% σε 24% και από 16% σε 17% και η οποία ισχύει από 01/06/2016.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον κανονικά σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής για Windows 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «ΑΦΜ» που αφορά στο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Εκτύπωση Αμοιβών από Επιχ.Δραστ.» προστέθηκε το κριτήριο «Ομαδοποίηση ανά Προμηθευτή». Αν επιλέξετε Ναι εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης σύνολα ανά προμηθευτή.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ισολογισμός - Αριθμοδείκτες
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Μέσα στη «Διαχείριση Ισολογισμού», στο πινακάκι μορφοποίησης των πεδίων της φόρμας (που ανοίγει πατώντας διπλό κλικ σε κάποιο πεδίο), προστέθηκε το πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού», μόνο όταν επιλέγετε Τύπο , με τιμές «Απόλυτη Τιμή Χρ-Πιστ» , «Χρ-Πίστ» και «Πίστ - Χρ».  Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να εμφανίζεται στον Ισολογισμό κάνετε την ανάλογη επιλογή τρόπου υπολογισμού. 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων του προγράμματος Υπολογιστής  αριθμητικών πράξεων.
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκαν:
• η «Κατάσταση Β.3» η οποία αφορά την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης στην περίοδο,
• η «Κατάσταση Β.5» η οποία αφορά τον ισολογισμό πολύ μικρών οντοτήτων και
• η «Κατάσταση Β.6» η οποία αφορά την κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδ.Κίνησης». Με βάση τον κωδικό κίνησης και την περίοδο που θα επιλέξετε στα κριτήρια, το πρόγραμμα θα εμφανίσει ποσά στις στήλες Μην.Χρέωση –Μην.Πίστωση μόνο για τους λογαριασμούς που έχουν κινηθεί με τον συγκεκριμένο κωδικό κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Θεωρημένες
1. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Γενικό Ημερολόγιο» προστέθηκε το «Α/Α Ημερολογίου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2.  ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Λοιπά Ημερολόγια» προστέθηκε η επιλογή «Θέλετε Εκτύπωση Κενής Γραμμής;» όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσες γραμμές (από 1 έως 5) θέλετε να απέχουν μεταξύ τους οι κινήσεις που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων» προστέθηκε το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» που αφορά στο ποσοστό με το οποίο θα γίνεται η απόσβεση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από το έτος 2015 και ύστερα. Με βάση τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις υπολογίζονται από την ίδια μέρα που αποκτήθηκε ένα πάγιο και όχι από τον επόμενο μήνα. Στο tab «Κινήσεις Αποσβέσεων» προστέθηκαν τα αντίστοιχα πεδία ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» κλπ. Με την αναβάθμιση του προγράμματος στην έκδοση 6.00.24 το %ΕΛΠ ενημερώνεται αυτόματα βάσει του %Καν.Απόσβ. και υπάρχει η δυνατότητα να το αλλάξετε. Για αποσβέσεις ετών μικρότερων του 2015 το πρόγραμμα ενημερώνει αυτόματα τις αποσβέσεις ΕΛΠ με τις αποσβέσεις που είχαν δημιουργηθεί με βάση τα %Καν.Απόσβεσης. Από το έτος 2015 και μετά οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο για τα ΕΛΠ και η διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των συνόλων της Κανονικής και της ΕΛΠ απόσβεσης θα εμφανίζεται στο πεδίο «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Τα καινούρια πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» κλπ απεικονίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Αποσβέσεις Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα οι «Κωδικοί INTRASTAT» για το 2016.
Office Management
Κοστολόγηση Εργασιών
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Παρακολούθησης Εργ.» προστέθηκε το σύνολο της διάρκειας εργασίας.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μαζική Διαγραφή Κινήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΝΕΟ! Στο μενού Γενική Λογιστική προστέθηκε η ενότητα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η νέα ενότητα περιέχει πλήθος λειτουργιών και όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2015 τα Ε.Λ.Π. θα εφαρμοσθούν σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το είδος των βιβλίων που τηρεί, διπλογραφικά ή απλογραφικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» και στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «E-Mail».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκαν τα νέα έντυπα Ε2, Ε3, Ε3 (Β’Κατηγορίας) και Ν του Φορολογικού Έτους 2015.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ταχυκαταχώρισης των εντύπων Ε3 , Ε3 (Β’ Κατηγορίας) και Ν για το οικονομικό έτος 2015.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» η Αποθήκευση σε Excel Χωρίς Χρήση MS Office λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Από την επιλογή «Βεβαιώσεις Αμοιβών Επιχ.Δραστ.-Internet» είναι δυνατή η Αποστολή μέσω Internet των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα για το Φορολογικό Έτος 2015.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε  στα κριτήρια το «Υπόλοιπο Μεγαλύτερο από» και, στο αποτέλεσμα, το πεδίο «Πωλητής». Το πεδίο αυτό  αφορά στον πωλητή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2.  ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν, τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα, τα πεδία «Οριζ. Κείμενο Κίνησης 1 - 11» και «Αριθμός Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την πρόσθετη αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον, προστέθηκε ενημερωτικό μήνυμα το οποίο εμφανίζεται στην περίπτωση που έχουν γίνει πάνω από μία απογραφές στην ίδια χρήση. Παρόμοιο μήνυμα προστέθηκε στις «Καρτέλες Προμηθευτών».
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε το πεδίο «Υπεύθυνος» στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΕΛΑΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Δημιουργήθηκε η εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα». Με αυτή την εκτύπωση μπορείτε να δείτε το πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο των πελατών σε μηνιαία βάση για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, ανεξαρτήτως χρήσεως.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια οι  «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» είναι πλέον δυνατή η αποστολή της η διαδοχική αποστολή «ΜΥΦ» για τις υπόχρεες εταιρίες χωρίς να χρειάζεται να βγείτε από το πρόγραμμα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/9/2015 (με ημερομηνία υποβολής από 01/10/2015).
ΝΕΟ! Ο υπολογισμός στο νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη και το «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015. Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) τα πεδία «Περιοχή Τιμοκαταλόγου», «Τρόπος Πληρωμής».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων /Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015. Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες

 

Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Αλλαγής Ποσοστών Φ.Π.Α», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των ποσοστών Φ.Π.Α σύμφωνα με το Ν.4334/16.07.2015 ΦΕΚ Α80 όσον αφορά στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (6,5%)
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Υπόλοιπο Πελάτη».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Ημερομηνία Τελευταίας Πίστωσης» Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων

ΝΕΟ! Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιλέξετε τη φορολογική περίοδο παράδειγμα τον 4ο μήνα να πληκτρολογήσετε ποσά στους ειδικούς κωδικούς. Για παράδειγμα λοιπά προστιθέμενα, λοιπά αφαιρούμενα, χρεωστικό αρχικής δήλωσης κλπ. Η καταχώριση ποσών στο συγκεκριμένο πίνακα υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.08 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων

ΝΕΟ! Είναι δυνατή η επιλογή του δηλούντος στην καταχώριση του έντυπου «Ε3»

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Ημερομηνία Αγοράς Παγίου».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε2» για το οικονομικό έτος 2014.
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3» για το οικονομικό έτος 2014.
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.06 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα Έντυπα 2015
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει το έντυπο Ε3 για το οικονομικό έτος 2014.
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει το έντυπο «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ταχυκαταχώρισης του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την καταχώριση του «Intrastat» εμφανίζονται πλέον στον κωδικό είδους και οι τυχόν Συμπληρωματικές Μονάδες. Σε περίπτωση που το είδος έχει συμπληρωματική μονάδα και δεν έχει συμπληρωθεί η ποσότητά της εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει εάν το είδος δεν έχει συμπληρωματική μονάδα και συμπληρωθεί η ποσότητα.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Προμηθευτών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Λογαριασμός Λογιστικής» και «Τρόπος Πληρωμής» από τα οικονομικά στοιχεία της Διαχείρισης Πελατών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το  «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή» προστέθηκε στο αποτέλεσμα  το πεδίο «Υπόλοιπο»,  το οποίο είναι το τρέχον υπόλοιπο όπως εμφανίζεται στις «Καρτέλες Πελατών».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2) μέσω Internet τα πεδία δόσεις συμπληρώνονται  ορθά με τις τιμές «Ναι» και «Όχι».
Βοηθητικές Εργασίες
H επιλογή «Αυτόματος Υπολογισμός Περιοδικών Φ.Π.Α» επανα-υπολογίζει σωστά τις περιοδικές ΦΠΑ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Υποστηρίζεται πλέον η «Νέα Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)» για το οικονομικό έτος 2015.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το κουμπί  «Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α., επιλέγοντας το  εμφανίζονται οι λογαριασμοί εντύπων ΦΠΑ με τις παλιές κατηγορίες εκκαθαριστικής δήλωσης και την νέα  αντιστοιχιζόμενη τιμή.
Η εφαρμογή αυτόματα με βάση τις κατηγορίες που είχατε καταχωρίσει στους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ θα εμφανίζει στις στήλες «Νέα Κ.Ε1» και «Νέα Κ.Ε2» τις νέες κατηγορίες.  Αφού ελέγξετε τις αντιστοιχίσεις, κάνετε όπου απαιτείται τροποποίησες επιλέγοντας το κουμπί «Αλλαγή» ώστε να ενημερωθούν οι λογαριασμοί  με τις νέες κατηγορίες.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Στα κριτήρια της εκτύπωσης Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) στο πεδίο «% Προσαύξησης» μπορεί να πάρει πλέον δύο δεκαδικά.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Academia Financials Γενική Λογιστική: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Προοδευτική Χρέωση», «Προοδευτική Πίστωση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε το κριτήριο  «Σειρά Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Ταξινόμηση ανά» με έξι επιλογές ταξινόμησης.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Εκτυπώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση των «Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της κατάστασης  όπως  θα υποβληθούν μέσω Internet.
ΠΕΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός Λογιστικής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής» με τις τιμές «Ναι/Όχι/Mόνο αυτά». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν όλα τα πάγια, επιλέγοντας «Όχι» μόνο εκείνα που είναι ενεργά, ενώ επιλέγοντας «Mόνο αυτά» μόνο τα πάγια με τερματισμό ζωής.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Α/Α Παγίου».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας