Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: WinEra ERP

 

WinEra ERP: 6.20.19 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.17 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.16 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.13 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.06 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.20.00 - Νέες Δυνατότητες
 
WinEra ERP: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.10
WinEra ERP: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.00

 


WinEra ERP: 6.20.19 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στο έντυπο Ε3 είναι διαθέσιμη η λειτουργία «Μεταφορά Στοιχείων από TaxisNet» για το φορολογικό έτος 2018.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μεταφέρονται τα δεδομένα των πινάκων:
• 037
(Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής/αλλοδαπής)
• 039
(Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης)
• 040
(Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης)
• 041
(Ενεργά Τερματικά POS)
• 042
(Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχείρησης)
• 045
(Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών)
• Γ’1
  (Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν)
• Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων
αρ.2 ν.4308/2014
• Γ’2
(Αγροτικές Επιδοτήσεις-Ενισχύσεις).
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018.
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ. Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.18 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστατικών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οριζ.Ημ/νία 1-2 Κίνησης ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» από τη «Διαχείριση Πελατών» tab «Οικονομικά» .
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Αριθμός 1-5 Είδους» από τη «Διαχείριση Ειδών» tab «Οριζόμενα» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οριζ. Κείμενο 1-11 Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! στην επιλογή «Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων» έχετε πλέον τη δυνατότητα ταξινόμησης κάνοντας κλικ στην στήλη που επιθυμείτε .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 . Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα άντλησης των ακινήτων πατώντας την ένδειξη «Μεταφ. Ακινήτων από TaxisNet».
Προσοχή! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 .
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2018 .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στη «Φόρμα Λογιστικής» είναι διαθέσιμα στα στοιχεία της κίνησης τα πεδία «Οριζ. Κείμενο 1-11 Κίνησης» .
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.20.17 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
DC Scan4you
ΝΕΟ! Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα DC Scan4you. Η νέα δυνατότητα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραστατικά γρήγορα, με ασφάλεια και με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς και να τηρήσετε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.cid:image012.gif@01D4F43B.8ABA9B00 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.16 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη  «Διαχείριση Προμηθευτών»,  στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ.2019», στο tab «Διάφορα», ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! στο έντυπο «Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.» ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την Υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής βήματα:
1. Αφού επιλεγεί ο Μήνας και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, κάνετε κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη Taxisnet, οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την εφαρμογή. Στο υποσέλιδο Αναλυτικές Αμοιβές, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Να σημειωθεί πως στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση (Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών) σε περίπτωση που η υποβολή πραγματοποιείται με ρόλο χρήστη.
2. Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.20.15 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ταχυκαταχώριση-Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2018.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.13 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της συμπλήρωσης του πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.(Έως 3ο βαθμό)», ενσωματώθηκε νέα λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης των πωλήσεων με τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ., μέσω της ένδειξης «Επιμερισμός Πωλήσεων ανά Κ.Α.Δ.». Προϋπόθεση για τον ορθό υπολογισμό, η αντιστοίχιση των λογαριασμών εσόδων με το είδος δραστηριότητας (Κύρια, 1η Δευτερεύουσα, 2η Δευτερεύουσα κλπ.) .
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» για το φορολογικό έτος 2018.
Σημείωση: Ο κωδικό 455 «Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2018.
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν»  του Φορολογικού Έτους 2018.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Εισαγωγή από Αρχείο» προστέθηκαν οι στήλες  «Τιμή Μονάδας», «Έκπτωση Είδους»
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Αυτοκινήτων Πελατών» το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ!Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών», «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών»  προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Εναλ/κή Περιγραφή Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Barcodes ανά Είδος» προστέθηκαν τα πεδία «Οικογένεια Είδους», «Υποοικογένεια Είδους», «Τιμή Αγοράς», «Τιμή Πωλ. Χονδρικής», «Τιμή Πωλ. Λιανικής» από τη «Διαχείριση Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» έχει προστεθεί επιλογή για εκτύπωση cid:image013.png@01D4DA85.306BBE60.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Καρτέλες Συναλλασσόμενων ανά Ημέρα» η οποία απεικονίζει για κάθε συναλλασσόμενο τις κινήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία, ανεξάρτητα αν αφορούν σε συνδεδεμένο πελάτη ή προμηθευτή.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.11 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών δεδομένων στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.  cid:image012.gif@01D4CF70.E1BACEB0
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά το Μετασχηματισμό, στο παράθυρο επιλογής ειδών, προστέθηκαν οι στήλες «Περιγραφή Παραστατικού», «Σειρά», «Αριθμός Παραστατικού», «Εναλλακτικός Κωδικός Είδους»
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση στις αναλυτικές γραμμές, στα Hot Keys, στην επιλογή  Ctrl(Τελευταίες Τιμές Είδους), προστέθηκαν οι επιλογές:
«Εμφάνιση Τιμών για» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε να εμφανιστούν οι τελευταίες τιμές μόνο για τους πελάτες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια ή στον ίδιο συναλλασσόμενο με τον πελάτη που τιμολογείται. 
«Εμφάνιση Παραστατικού» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίσετε το επιλεγμένο παραστατικό και να δείτε τα αναλυτικά του στοιχεία.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πελάτες με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Υπόλοιπο;» .
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Προμηθευτών ανά Μήνα».
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών», «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών»  προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Εναλ/κός Κωδικός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Αλλαγή Λογαριασμού Λογιστικής» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τον λογαριασμό λογιστικής στη «Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών».
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Τιμοκαταλόγου» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά στοιχεία στους τιμοκαταλόγους πελατών, προμηθευτών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Συνταγών», προστέθηκε η επιλογή «Αντιγραφή» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να αντιγράψετε τις αναλυτικές γραμμές από μια ήδη καταχωρημένη συνταγή. Απαραίτητο για να ενεργοποιηθεί η αντιγραφή, είναι η συμπλήρωση των πεδίων «Κωδικός Προϊόντος, Αποθήκη».
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» στο tab «Ταξινόμηση», προστέθηκαν τα πεδία «Υποχ/κό 1», «Υποχ/κό 2».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Μαζική Εισαγωγή Λογαριασμών Ισολογισμού» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εισάγεται μαζικά Λογαριασμό Ισολογισμού στη «Διαχείριση Λογαριασμών».
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Εισαγωγή Αρχείων από Φορητά
ΝΕΟ! Στη «Διαγραφή Κινήσεων από ASCII» προστέθηκαν τα πεδία «Φόρμα Καταχώρισης», «Παραστατικό».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Διαχείριση Προμηθευτών

ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών» στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.

Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές

ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Πελατών/Είδος (Λοιπών)» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Αριθμός 1-5» από τη «Διαχείριση Πελατών» tab «Οριζόμενα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ

Είναι πλέον δυνατή  η υποβολή της «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet
Είναι πλέον δυνατή  η υποβολή των εντύπων «Φ4», «Φ5» έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» στο είδος αμοιβής,  ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.
Εκτυπώσεις

ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Β’κατ)».

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Τιμολόγηση», έχουν προστεθεί τα πεδία «Αριθμός Παραστατικού», «Υπολογιζόμενο 1-3 Αναλ.Γραμ.», στα οποία έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.20.09 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που προέκυψε στη σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., έπειτα από τις έκτακτες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ημερήσια Κίνηση Ταμείου» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Όνομα Παράδοσης», «Διεύθυνση Παράδοσης», «Πόλη Παράδοσης», «Α.Φ.Μ. Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Βασικός Προμηθευτής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Ειδών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση σε Φορητά».
M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις-Αγορές» στο αποτέλεσμα προστέθηκαν τα πεδία «Τελική Τιμή Πωλήσεων», «Αξία Πωλήσεων Χωρίς Έκπτωση», «Αξία Πωλήσεων με Τιμή Είδους».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Είδη», έχουν προστεθεί τα πεδία «Εμφάνιση σε Φορητά», «Σύνδεση με Εντατική Λιανική» και στα υποσυστήματα «Πελάτες, Προμηθευτές» τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.» στα οποία έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.08 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη διαδρομή του αρχείου παραμέτρων που αφορά στη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής, λόγω αλλαγής του site της DC.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Καρτέλες Συναλλασσόμενων ανά Ημέρα» η οποία απεικονίζει για κάθε συναλλασσόμενο τις κινήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία, ανεξάρτητα αν αφορούν σε συνδεδεμένο πελάτη ή προμηθευτή.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Αριθμήσεις Εκδ. Παραστατικών ανά Ημέρα», η οποία απεικονίζει ανά Μήνα και ανά Ημέρα τις αριθμήσεις και το πλήθος των εκδοθέντων παραστατικών.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Καρτέλες Επιβαρύνσεων», η οποία απεικονίζει ανά κωδικό επιβάρυνσης τις αναλυτικές κινήσεις.
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Μεταφορικές Εταιρίες» δίπλα στο πεδίο «Διεύθυνση», έχει προστεθεί το εικονίδιο του google maps.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόλοιπο Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ανάλυση Προσθηκών Παγίων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «%ΕΛΠ Αποσβ.», «Απόσβεσεις ΕΛΠ», «Αναπόσβ. ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Εντύπων Φ.Π.Α.» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός ΦΠΑ Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.20.06 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Με τη νέα έκδοση η εφαρμογή καλύπτει κάθε απαίτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Δείτε  το σχετικό κείμενο εδώ.
2. NEO! Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβαση θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογή.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Δημιουργία Κινήσεων από Ταμειακή Μηχανή» προστέθηκε το κριτήριο  «Τελευταίες Αποδείξεις χωρίς Ζ» και έχετε πλέον τη δυνατότητα επιλέγοντάς το, να μεταφέρετε και τις τελευταίες αποδείξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται σε Ζ, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί απόδειξη σε επόμενη ημερομηνία. 
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Αιτιολογία Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Αυτοκινήτων Πελατών»  προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Αρ.Πλαισίου», «Αρ.Κινητήρα», «Χλμ. Επομ.Service», «Επόμενο Service», «Λήξης Κάρτας Καυσαερίων», «Επόμενο ΚΤΕΟ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολ. βάσει Ημερών Πίστωσης», η οποία διαχωρίζει το υπόλοιπο των πελατών εντός και εκτός ημερών πίστωσης, με βάσει τις ημέρες πίστωσης που έχετε καταχωρήσει στη «Διαχείριση Πελατών» tab «Οικονομικά».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Οικονομικά», προστέθηκαν τα πεδία  «%Markon Χονδρικής», «%Markon Λιανικής».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «% Markon Χονδρικής», «% Markon Λιανικής» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα οι πληροφορίες  «Κωδικός Πελάτη», «Επωνυμία Πελάτη».
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με Ποσοστό Κέρδους» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστους Ειδών». Αν επιλέξετε «Ναι» στο κριτήριο αυτό, τότε η τιμή κόστους διαβάζεται από το μητρώο ειδών και δεν υπολογίζεται με βάση την επιλεγμένη μέθοδο αποτίμησης.  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Μαζικές Απογραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Φυσική Απογραφή Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Barcode», «Κωδικός Είδους» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε για κάνετε αναζήτηση.  
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την On Line επικοινωνία με τη ταμειακή RBS ELIO WEB , εμφανίζεται πλέον και το πεδίο «Σύνολο» με τη  συνολική αξία της απόδειξης.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Συμφωνητικών» προστέθηκε η επιλογή «Διαγραφή Όλων» . Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει την δυνατότητα να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που έχετε κάνει ανάκτηση.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Εισαγωγή Αρχείων από Φορητά
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από ASCII» κατά την εισαγωγή «Νέων Πελατών», τα πεδία «Υποβολή ΜΥΦ», «Υπόχρεος ΜΚ (xmlενημερώνονται πλέον με τιμή «Ναι».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.20.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Πελατών», στην οθόνη που ανοίγει για επιλογή καταχωρητικής φόρμας, κάνοντας δεξί κλικ στην επιλεγμένη φόρμα, έχετε την δυνατότητα να την αντιγράψετε στις «Συνήθεις Επιλογές» . cid:image012.png@01D4922D.64540AC0
2. ΝΕΟ! Στη  «Διαχείριση Πελατών»,  στο tab «Αυτοκίνητα», στην ενότητα «Αυτοκίνητα Πελάτη» προστέθηκαν τα πεδία «Αρ.Πλαισίου», «Αρ.Κινητήρα», «Χλμ. Επομ.Service», «Επόμενο Service», «Λήξης Κάρτας Καυσαερίων», «Επόμενο ΚΤΕΟ».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τιμή Κόστους», «Αξία Κόστους», «Μικτό Κέρδος», «Σύνολο Αξίας Κόστους Πελάτη», «Συνολικό Μικτό Κέρδος Πελάτη», «Σύνολο Αξίας Κόστους», «Συνολικό Μικτό Κέρδος». Επίσης προστέθηκαν τα κριτήρια «Μέθοδος Αποτίμησης» και «Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστους Ειδών;» έτσι ώστε να επιλέξετε με βάση ποια τιμή θα υπολογιστεί η τιμή κόστους. Αν επιλέξετε «Ναι» στο κριτήριο «Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστους Ειδών», τότε η τιμή κόστους διαβάζεται από το μητρώο ειδών και δεν υπολογίζεται με βάση την επιλεγμένη μέθοδο αποτίμησης. Σε περίπτωση εμφάνισης της εκτύπωσης χωρίς συγκεκριμένη χρήση, το κριτήριο «Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστους Ειδών» παίρνει αυτόματα την τιμή «Ναι», ενώ αντίθετα  αν επιλέξετε συγκεκριμένη χρήση μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του σε «Όχι», ώστε να υπολογιστεί η τιμή κόστους με βάση την επιλεγμένη μέθοδο αποτίμησης.. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι-Τιμή ανά Πελάτη» στην επιλογή «Μεταβολή» έχει προστεθεί το πεδίο «Τιμή Είδους» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές του τιμοκαταλόγου με βάση κάποια από τις τιμές που έχετε καταχωρήσει στη διαχείριση ειδών στο tab «Οικονομικά». Αν κάποιο είδος δεν έχει συμπληρωμένη την τιμή την οποία θα επιλέξετε, ο τιμοκατάλογος θα ενημερωθεί με μηδενική αξία.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά», στα πεδία  «Περιγραφή Είδους», «Εναλ/κή Περιγραφή» μπορείτε πλέον να καταχωρήσετε έως 150 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με Ποσοστό Κέρδους» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Λογ/σμός Απόσβεσης».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιριών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε. 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.20.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η υποστήριξη των νέων προδιαγραφών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1195/2018.
 Δείτε τη σημαντική ενημέρωση εδώ
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στο παράθυρο «Εξαγωγής Παρτίδων», έχουν προστεθεί οι στήλες «Κωδικός Προμηθευτή», «Επωνυμία Προμηθευτή», «Τελευταία Τιμή Αγοράς».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα η επιλογή «Μαζική Αποστολή Email», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να στείλετε μαζικά μέσω του Outlook, στους πελάτες που περιλαμβάνονται στην εκτύπωση την αναλυτική καρτέλα του καθενός, σε μορφή pdf. Για όσους πελάτες έχουν συμπληρωμένο email, στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Βασικά», η αποστολή θα εκτελεστεί άμεσα, ενώ για τους υπόλοιπους, τα email θα παραμείνουν στα πρόχειρα του Outlook, και θα πρέπει να συμπληρώσετε το email για να αποσταλούν. Τα αρχεία pdf προς αποστολή, αποθηκεύονται στο φάκελο \DCWinEra\MassEmailPDF.   
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Περιοχή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ. Καρτέλες Πελατών/Είδος (Επισήμων)» το κριτήριο «Χρήση» δεν είναι πλέον υποχρεωτικό.
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι-Τιμή ανά Πελάτη» έχει προστεθεί η επιλογή «Μαζική Εισαγωγή από Αρχείο» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε  εισαγωγή τιμοκαταλόγου για παραπάνω από έναν πελάτη.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών ανά Αποθηκευτικό Χώρο» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οικογένεια Είδους», «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα η πληροφορία του «Πωλητή της Κίνησης».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η σύνδεση στο site του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. για την καταβολή της ειδικής εισφοράς διαδικτύου.
2. ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε η σύνδεση στο site του Γ.Ε.ΜΗ.
3. ΝΕΟ! Στην «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» η σύνδεση στο taxis γίνεται πλέον με Firefox.
Λοιπά Έντυπα
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Φόρος Διαμονής».
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Φόρος Διαμονής».
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Φόρος Διαμονής».
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Εισαγωγή Αρχείων από Φορητά
ΝΕΟ! Στις επιλογές «Profile Κινήσεων (Header)», «Profile Κινήσεων (Detailπροστέθηκε στο διαχωριστικό και η επιλογή του tab.
Εξαγωγή Αρχείων προς Φορητά
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Εξαγωγή αρχείου Πελατών-Ειδών σε ASCII» τα πεδία «Οικογένεια ίδους», «Υποοικογένεια Είδους» άλλαξαν σε πολλαπλής επιλογής.  
Βοηθητικές Εργασίες /Εξαγωγή Κινήσεων Εμπορικού
ΝΕΟ! Το πεδίο «Κωδικός Φόρμας» άλλαξε σε πολλαπλής επιλογής.
E-Shop
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site» έχει προστεθεί το κριτήριο «Ενημέρωση Περιγραφής Site» και έχετε πλέον την δυνατότητα να ενημερώσετε το πεδίο «Περιγραφή Site» σε όλα τα είδη, ανεξαρτήτως εάν είναι κενό ή όχι.  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» στην επιλογή «Σύνθετη Στήλη» προστέθηκαν τα πεδία «6η-10η Οριζόμενη Περιγραφή Είδους».
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων ΚΕΠΥΟ» προστέθηκε το κριτήριο «Μόνο οι Κινήσεις από ASCII;», επιλέγοντας «Ναί», θα ενημερωθούν μόνο οι κινήσεις που έχουν προέλθει από την διαδικασία «Ενημέρωση Κινήσεων από Ascii».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.02 - Νέες Δυνατότητες

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες

Στην Τιμολόγηση στις αναλυτικές γραμμές, στα Hot Keys, ο συνδυασμός πλήκτρων  Ctrl+P για την καταχώριση της συνολικής αξίας, έχει αντικατασταθεί από τον συνδυασμό πλήκτρων  Ctrl+Shift+P.

Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Όνομα Παράδοσης», «Διεύθυνση Παράδοσης», «Πόλη Παράδοσης», «Τ.Κ. Παράδοσης» από τη «Διαχείριση Πελατών» tab «Αυτοκίνητα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτυπώση «Αναλ.Καρτέλες Πελατών/Είδος (επισήμων)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Διεύθυνση» από τη «Διαχείριση Πελατών» tab «Βασικά». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτυπώση «Αναλ.Καρτέλες Πελατών/Είδος (Λοιπών)» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Περιγραφή 1-5» από τη «Διαχείριση Πελατών» tab «Οριζόμενα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές

ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Λογαριασμών ανά Μήνα» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Πίνακας 1-5» από τη «Διαχείριση Λογαριασμών» tab «Οριζόμενα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Οικοδομικά Έργα
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Υποβάλλεται Ως», «Είδος Συναλλαγής».
M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις-Αγορές» στα κριτήρια προστέθηκαν τα πεδία «Υποοικογένεια Είδους», «Υποοικογένεια Πελάτη», «Βασικός Προμηθευτής» και στο αποτέλεσμα προστέθηκαν τα πεδία «1η Ποσότητα Πωλήσεων», «Αξία Πωλήσεων», «1η Ποσότητα Επιστροφών», «Αξία Επιστροφών».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.20.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

NEO! Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας που διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σας και μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά σας.
Ενδεικτικά:
• Εντολές & συντομεύσεις λειτουργιών οργανωμένες σε ribbons, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε, βοηθώντας σας να εντοπίζετε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας εργασίας.
• Δυναμικά φίλτρα στις εκτυπώσεις στις αναζητήσεις και στις λίστες ώστε να αναζητείτε  με πολλαπλούς τρόπους τα δεδομένα της εφαρμογής & να έχετε ανά πάσα στιγμή σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.
Δυνατότητα εμφάνισης του ίδιου ή διαφορετικού  παραθύρου στο ίδιο tab.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στο παράθυρο επιλογής χαρακτηριστικών, εμφανίζονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα  ανά χαρακτηριστικό για τον αποθηκευτικό χώρο που έχετε επιλέξει. Επιπλέον έχει προστεθεί η επιλογή «Υπόλοιπα ανά Αποθήκη» που απεικονίζει το υπόλοιπο ανά χαρακτηριστικό για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους.
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά το Μετασχηματισμό, στο παράθυρο επιλογής παραστατικών, προστέθηκε η στήλη «Οριζόμενο κείμενο κίνησης10»
Κινήσεις Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στο παράθυρο εισαγωγής σειριακών, έχετε πλέον την δυνατότητα και αναζήτησης σειριακού  με το πλήκτρο F9.
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών»,  στο tab «Οικονομικά», προστέθηκαν τα πεδία «Τράπεζα 2-4», «Αριθμός Λογ/σμού 2-4». Και έχετε πλέον την δυνατότητα καταχώρισης έως και 4 τραπεζικούς λογαριασμούς ανά πελάτη.
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη  «Διαχείριση Προμηθευτών»,  στο tab «Οικονομικά», προστέθηκαν τα πεδία «Τράπεζα 2-4», «Αριθμός Λογ/σμού 2-4». Και έχετε πλέον την δυνατότητα καταχώρισης έως και 4 τραπεζικούς λογαριασμούς ανά προμηθευτή.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πελάτες μόνο με Απογραφή;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Σύνολο Απογραφής» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλΠώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων έον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Στην  εκτύπωση  «Πωλήσεις Φυτοπρ/κών Προϊόντων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Δραστική», «Αριθμός Έγκρισης», «Κωδικός Συνταγής», «Α.Μ. Συνταγογράφου», «Α.Φ.Μ. Συνταγογράφου», «Α.Φ.Μ. Χειριστή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Οριζόμενα», προστέθηκαν τα πεδία  «Περιγραφή 6-10».
2. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Σειριακών Αριθμών», στην γραμμή εργαλείων, προστέθηκε η επιλογή διαγραφή F5. Η συγκεκριμένη επιλογή ενεργοποιείται μόνο για τους σειριακούς χωρίς κίνηση.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ειδικός Φόρος 1», «Κωδικός Intrastat», «Καθαρή Μάζα», «Οριζ.Περιγραφή 1-3», «Οριζ.Αριθμός 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία Οριζ.Περιγρ 6-10» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα 2 Χρήσεων». Στη συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζονται τα στοιχεία του ισοζυγίου ενός Μήνα για δύο οικονομικές χρήσεις, όπως τις επιλέγει ο χρήστης. Το συγκεκριμένο ισοζύγιο μπορεί χρησιμοποιηθεί για αποστολή οικονομικών στοιχείων στις τράπεζες.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κατηγορία Ε3», «Κατ. Ε3<2017».
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στο παράθυρο της υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) προστέθηκε η στήλη «Τελ. Ημ/νία Ενημέρωσης» . H συγκεκριμένη στήλη ενημερώνεται κάθε φορά που πατάτε «Taxisnet με δόσεις» ή «Taxisnet χωρίς δόσεις» ανεξαρτήτως αν η υποβολή ολοκληρωθεί κανονικά. Για αναίρεση ή αλλαγή της συγκεκριμένης ημερομηνίας υπάρχει επιλογή στο μενού (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet/Ημερ/νίες Οριστικής Υποβολής Εντύπων).
Λοιπά Έντυπα
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ, σύμφωνα με το έντυπο του taxis.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» στα πεδία «Σελ. σε μεταφορά», «Σελ. απο μεταφορά», δίπλα στην ελληνική περιγραφή προστέθηκε και η αγγλική περιγραφή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.17 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες
 
 
WinEra ERP: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.00

 


WinEra ERP: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστ/κών» προστέθηκε  στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κατηγορία Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Καρτέλες Αυτοκινήτων Πελατών με Σχόλια», η οποία απεικονίζει ανά πελάτη και κωδικό αυτοκινήτου τις αναλυτικές κινήσεις,  με επιπλέον πεδία τα σχόλια που έχουν καταχωρηθεί στη διαχείριση του πελάτη και τα σχόλια που έχουν καταχωρηθεί ανά κίνηση.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με Ποσοστό Κέρδους» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στην «Αλλαγή Κατάστασης Δελτίων Αποστολής» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Είδος Φόρμας» και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν η συγκεκριμένη διαδικασία θα εκτελεστεί για Δελτία Αποστολής ή για Παραγγελίες.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ημ/νία Καταχ. Κιν.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Να εμφανίζονται Ανωτεροβάθμιοι;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λοιπά Ημερολόγια» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Α.Φ.Μ. , Διεύθυνση, Πόλη, Τ.Κ. , Επάγγελμα, ΔΟΥ, Τηλέφωνο1, Τηλέφωνο2, Fax, E-mail» από τη «Διαχείριση Εταιριών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένη διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο. Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο \DCWinera\_backup  θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο backup αρχείο για την κάθε εταιρία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα dcbemp_a και τον 3ψήφιο κωδικό της εταιρίας  (π.χ. dcbemp_a001.dat).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση η προθεσμία καταχώρισης προηγούμενων κινήσεων άλλαξε και μπορείτε πλέον να καταχωρείτε από την αρχή του προηγούμενου μήνα.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Βασικός Προμηθευτής ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Όριο Πίστωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Bitmap2 – Bitmap και έχετε πλέον την δυνατότητα να απεικονίσετε έως και 5 εικόνες ανά είδος τις οποίες έχετε συνδέσει στη «Διαχείριση Ειδών» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Αγορές ανά Είδος».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» η προθεσμία καταχώρισης προηγούμενων κινήσεων άλλαξε  και μπορείτε πλέον να καταχωρείτε από την αρχή του προηγούμενου μήνα.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπολογισμός μειώσεων τερματισμού ζωής;» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς «Όχι» να μην απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης για τα πάγια με  ημερομηνία τερματισμού ζωή τις εγγραφές που μηδενίζουν την αξία αγοράς και την αναπόσβεστη αξία λόγω πώλησης .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή του εντύπου Ε2 διορθώθηκε το θέμα με την υποβολή των ακινήτων με μηδενικό μίσθωμα.
M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή «M.I.S Αναφορές» στην οποία έχουν συγκεντρωθεί σε 4 ομάδες εργαλεία reporting που αφορούν σε όλα τα υποσυστήματα του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα πεδία και όταν εμφανίζονται σε μορφή κύβου σας επιτρέπoυν να  ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Οι πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί είναι ενδεικτικές και μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα διαθέσιμα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Έχει επιλυθεί το θέμα κατά τη δημιουργία νέας εταιρίας .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο «Λογαριασμός Λογιστικής».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Ποσό Τελευταίας Χρέωσης», «Ποσό Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οριζ. Πίνακας Κίνησης1 - Οριζ. Πίνακας Κίνησης5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στα κριτήρια  τα πεδία «Οριζ. Πίνακας Κίνησης1 - Οριζ. Πίνακας Κίνησης5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
5. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Κατηγορία Είδους», «Κλάση Είδους», «Barcode» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» από τη «Διαχείριση Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Δρομολόγιο» και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης», «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Αρ. Αυτοκινήτου», «Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 1 - Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών»  προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Αρ. Αυτοκινήτου», «Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 6 - Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Προηγ.Χρήση», «Προηγ.Ημ/νία» και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τζίρος Προηγ.Χρήσης» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι-Τιμή ανά Προμηθευτή» έχει προστεθεί η στήλη «% Ειδικής Έκπτωσης 2».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Περ. Barcode1 - Περ. Barcode10». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κλάση Είδους», «Πίνακας1 – Πίνακας5» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση Εγγραφών από Ascii, και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Μόνο αυτές» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία «Ενημέρωση Κινήσεων από Ascii» .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! στην εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «ΑΦΜ».
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού» και αφορά τον αριθμό λογαριασμού τράπεζας από τη «Διαχείριση πελατών-προμηθευτών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Προϋπολογισμοί
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Λογ/σμών Προϋπ/σμού ανά Σενάριο» προστέθηκε  στα κριτήρια  το πεδίο «Με αξία απογραφής;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «όχι» να μην απεικονίσετε την αξία της απογραφής στην στήλη «εκτελεσθείσα αξία»  .
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Ιστορικού» στο αποτέλεσμα προστέθηκε το πεδίο «Α/Α Κίνησης».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ημερομηνία ενημέρωσης» , «Ημερομηνία Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Τζίρος». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Σχόλια» από τις κινήσεις λογιστικής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Ειδών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εργοστάσιο».
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Αξιογράφων» προστέθηκε το πεδίο «Ενεργό». Αν ένα αξιόγραφο είναι μη ενεργό δεν εμφανίζεται στις κινήσεις αξιογράφων κατά την αναζήτηση, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα αξιόγραφα που υπάρχουν θα χαρακτηριστούν αυτόματα ως ενεργά. 
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Μητρώο Αξιογράφων», «Πινάκια Αξιογράφων» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Ημερολόγιο Κινήσεων Αξιογράφων» , «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή», «Ληξιπρόθεσμα Αξιόγραφα» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Ημερομηνία Καταχώρησης Κίνησης» .
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν του Φορολογικού Έτους 2017
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
2. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
3. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2017.
4. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
5. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων  του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστ/κών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Πίνακας 1-5 Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» , τα κριτήρια «Πίνακας Κίνησης1-5», «Πίνακας 1-2» άλλαξαν σε πολλαπλής επιλογής.
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Υποκατάστημα» , «Χρήστης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τική Καρτέλα Πελάτη-Είδους» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υποοικογένεια Πελάτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
5. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Πελατών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ/μός Λογ/κής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Δρομολόγιο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθ.-Είδους(Συγκ\τικά)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τιμή Αγοράς». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Δρομολόγιο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» η δυνατότητα ανεύρεσης ενός στοιχείου των πελατών/προμηθευτών με βάση το «Α.φ.μ» και το «Ποσό», λειτουργεί και για τις επιπλέον εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Ημερομηνία Τιμής Αγοράς», «Ημερομηνία Τιμής Πώλ.Χονδρικής», «Ημερομηνία Τιμής Πώλ.Λιανικής», «Τιμή Κόστους», «% Markup Χονδρικής», «% Markup Λιανικής» .
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Μήνα – Αποθ/κό Χώρο » προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Αποθήκης – Αναμενόμενα\Δεσμευμένα» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Περιγραφή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός Εγκρ. Winera» , «Κωδ. ΥΠΑΑΤ» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
Στατιστικές
1. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Αναλ.ΚαρτέλεςΕιδών/Προμηθευτών(Επισήμων)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τιμή Μονάδας» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με % Κέρδους ανά Πελάτη» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Εναλ/κός Κωδ.Πελάτη», «Περιοχή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» είναι πλέον διαθέσιμα τόσο στα κριτήρια όσο και στην έκφραση των ετικετών τα πεδία «Ημερομηνία 3-5», «Περιγραφή 3-5», «Μεταβλητή3-5», «Αριθμός3-5», «Πίνακας3-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφορία, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) και να τα προσθέσετε στην ετικέτα επιλέγοντας μέσα από την εκτύπωση τα «Χαρακτ/τικά Πεδίων» και κατόπιν την «Έκφραση».
Βοηθητικές Εργασίες
Ενημέρωση Ειδών από ASCII
ΝΕΟ! Κατά τη «Μεταφορά Ειδών από ASCII» έχετε πλέον τη δυνατότητα να ενημερώσετε τα πεδία «Οριζ. Ημερομηνία 1-5» , «Οριζ. Μεταβλητή 1-5» των ειδών. Βασική προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει  τα συγκεκριμένα πεδία στην επιλογή «Profile ASCII Ειδών».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Λογαριασμών», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Κατηγορία Ε3» , «Κατηγορία Ε3 Έτος<2017».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις επιλογές «Πίνακας Μερισμού Εξόδων για ΕΛΠ», «Πίνακας Μερισμού Εσόδων για ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Οριζ.Περιγραφή 1-5».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Καταχώριση Ε3»  προστέθηκαν οι νέοι τρόποι υπολογισμού:
-Εμπορική-Αγροτική
- Εμπορική-Παραγωγική-ΠΥ-Αγροτική
- Εμπορική-ΠΥ-Αγροτική - Εμπορική-Παραγωγική-Αγροτική.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Οι αλλαγές που γίνονται στην επιλογή  «Διαχείριση Ιστορικού» εφαρμόζονται  πλέον σε όλες τις εταιρίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ήδη το ιστορικό, μπορείτε να επιλέξετε  από τη γραμμή εργαλείων «Μεταφορά Ρυθμ. Ιστορικού για Κοινή Χρήση» και να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις του ιστορικού που έχετε από όλες τις εταιρίες στην Common εταιρία.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Γενικές Παράμετροι». Στο παράθυρο αυτό έχουν μεταφερθεί  γενικές παράμετροι της εφαρμογής που αφορούν σε όλους τους χρήστες. Στις παραμέτρους του χρήστη (Προφίλ\Παράμετροι), απλά εμφανίζονται οι τιμές των γενικών παραμέτρων, χωρίς ο χρήστης να μπορεί να τις αλλάξει.  
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Τιμολόγηση», έχει προστεθεί το πεδίο «Σχετικά Παραστατικά» στο οποίο έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο αυτόματου κλειδώματοςτης εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη . Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Χρόνος Ελέγχου Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά έπειτα από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Η παράμετρος θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη είσοδο στην εφαρμογή. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0. 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Εισπράκτορας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτυπώση «Αναλ.Καρτέλες Πελατών/Είδος (Επισήμων)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τιμή Πώλησης Χονδρικής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). ΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.
2. ΝΕΟ! Στην εκτυπώση «Αναλ.Καρτέλες Πελατών/Είδος (Λοιπών)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τιμή Κόστους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Αποθήκη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών ανά Αποθηκευτικό Χώρο» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τιμή Αγοράς». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οριζόμενοι Πίνακες 1-5» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Α.Φ.Μ Εταιρίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.
Επίσης προστέθηκαν όλες οι νέες επιλογές της Ηλεκτρονικής Υποβολής από την Γ.Γ.Π.Σ. και πιο συγκεκριμένα τα παρακάτω Είδη Μίσθωσης στην στήλη 17:
- Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 34Α του ν 4172/2013
- Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Καταχώριση Ε3» προστέθηκε η δυνατότητα «Μεταφ. Στοιχείων από TaxisNet». Πατώντας την σχετική ένδειξη, αντλούνται από το site της ΑΑΔΕ όλα τα προσυμπληρωμένα στοιχεία των πινάκων που αφορούν τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και των ενοικίων (πχ Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης, Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης κ.α.).
3. ΝΕΟ! Στην Φορολογική Αναμόρφωση το πεδίο  2023 αποθηκεύεται πλέον κανονικά.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
2. ΝΕΟ! Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3 είναι πλέον δυνατή και η υποβολή των δεδομένων των πινάκων 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης) και 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) στο Taxis Net.
Περιβαλλοντικό Τέλος
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Καταχώριση Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου για την Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Internet-Υποβολή Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα υποβολής στο site της Α.Α.Δ.Ε. του εντύπου Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ιστορικό συνδέσεων χρηστών» η οποία απεικονίζει τις συνδέσεις (επιτυχημένες και αποτυχημένες) στην εφαρμογή και αποσυνδέσεις από την εφαρμογή για όλους τους χρήστες.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.10.17 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Για την αυτόματη ενημέρωση του εντύπου και την σωστή απεικόνιση των δεδομένων χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη, πραγματοποιήθηκε με την παρούσα έκδοση μεταβολή στην τιμή του πεδίου «Κατηγορία  Ε3» από το έτος 2017 και έπειτα. Για παράδειγμα η κατηγορία 401 (Αγορές Εμπ/των) μεταβλήθηκε σε 1021, η κατηγορία 405 (Αγορές α΄& β΄υλών) μεταβλήθηκε σε 2021 κλπ.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017. Στα κριτήρια της εκτύπωσης προστέθηκε το νέο πεδίο «Εμφάνιση δεδομένων υποπίνακα Ζ’ 2». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αναλυτική εμφάνιση των δεδομένων του υποπίνακα Ζ΄2 (Σύνολο Εξόδων), επιλέγοντας ΟΧΙ στο συγκεκριμένο κριτήριο, ο πίνακας εκτυπώνεται κενός.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης του Φορολογικού Έτους 2017.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ταχυκαταχώριση-Ε3 του Φορολογικού Έτους 2017.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox καθώς και της κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης. 
2. ΝΕΟ!Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2017 στο Taxis Net με Firefox. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚA
Έχει επιλυθεί το θέμα με το αυτόματο κλείσιμο της εφαρμογής.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση έχει επιλυθεί το θέμα με την εκτύπωση παραστατικού είσπραξης-πληρωμή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο τερματισμού της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη ή από την ίδια την εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Τερματισμός σε Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά στον οποίο θέλετε να συμβεί ο αυτόματος τερματισμός. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0.   
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Αλλαγή Κωδικού Πελ./Προμ.» και έχετε τη δυνατότητα διαγραφής ενός κωδικού πελάτη ή προμηθευτή μεταφέροντας τις κινήσεις σε έναν άλλο κωδικό.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Λογαριασμών», στο πεδίο «Κατηγορία Ε3», πλέον καταχωρείτε τον κωδικό για το νέο έντυπο του Ε3 που θα χρησιμοποιείται για το έτος 2017 και μετά. Το προηγούμενο πεδίο έχει μετονομαστεί σε «Έτος <2017» και εφαρμόζεται από το έτος 2016 και πριν.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με την αποθήκευση σε excel.
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση του «Παρ/κού» και του «Χρήστη».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Υπογραφές Καταστάσεων ΕΛΠ», από την οποία έχετε τη δυνατότητα καταχώρισης επικεφαλίδων, σημειώσεων και υπογραφών για κάθε περίοδο για τις καταστάσεις ΕΛΠ.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Στις καταστάσεις ΕΛΠ (Β.1.1, Β.1.2, Β.2.1, Β.2.2, Β.3, Β.5, Β.6) προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία: 1η Επικεφαλίδα, 2η επικεφαλίδα, Σημειώσεις1, Σημειώσεις2, Υπογραφή1, Υπογραφή2, Υπογραφή3, Υπογραφή4. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Για δική σας διευκόλυνση σε όλες τις καταστάσεις στη Φόρμα Εκτύπωσης έχει προστεθεί μία επιπλέον φόρμα (Β.1.1_Υπογραφές, Β.1.2_Υπογραφές, Β.2.1_Υπογραφές, Β.2.2_Υπογραφές, Β.3_Υπογραφές, Β.5_Υπογραφές, Β.6_Υπογραφές) στην οποία έχουν προστεθεί τα  πεδία 1η Επικεφαλίδα, Σημειώσεις1 και Yπογραφές 1-3.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α», στο πεδίο «Κατηγορία Ε3», πλέον καταχωρείτε τον κωδικό για το νέο έντυπο του Ε3 που θα χρησιμοποιείται για το έτος 2017 και μετά. Το προηγούμενο πεδίο έχει μετονομαστεί σε «<2017» και εφαρμόζεται από το έτος 2016 και πριν.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύνδεση με DCRS Retail System
Kύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Διαγραφή Κινήσεων από DCRS» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Αποθήκη».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση της «Ημερομηνίας» και του «Α/Α».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση, κατά τη Συνταγογράφηση Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων, έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε όταν στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Χειριστή» δεν υπήρχαν διαθέσιμα ΑΦΜ χειριστών προς επιλογή για τον συγκεκριμένο πελάτη.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ώρα Εκτύπωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Χρήστης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστ/κών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ώρα Εκτύπωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Διάφορα», προστέθηκε το πεδίο  «Εμφάνιση σε Φορητά». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν ένα είδος θα είναι ενεργό ή όχι, στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση του είδους σε φορητό τερματικό.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετροι Εταιρίας
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μεταφορά Πινάκων – Δεδομένων από Εταιρία» έχουν προστεθεί οι πίνακες «Δραστικές Ουσίες», «Συνδυασμοί Καλλιερ.-Δραστ.-Εγκρισ.».
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις από Λοιπές Εφαρμογές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση από Μισθοδοσία HRM», στην περίπτωση που o Sql Server όπου είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα της Μισθοδοσίας HRM είναι διαφορετικός από αυτόν του Winera, πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας εμφανίζεται παράθυρο, προκειμένου να επιλέξετε τον server της Μισθοδοσίας. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά τη Συνταγογράφηση Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων, στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Χειριστή»,  εμφανίζονται οι ΑΦΜ των χειριστών που  έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για τον συγκεκριμένο πελάτη.  
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά τo Μετασχηματισμό, στο παράθυρο επιλογής παραστατικών, έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάζετε το μέγεθος των στηλών. Επίσης, εάν έχετε επιλέξει διαφορετική αποθήκη στο νέο παραστατικό από αυτή που είχε καταχωρηθεί στο αρχικό παραστατικό, κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού στο προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανίζεται έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να διατηρήσετε την αποθήκη που έχετε ή να αντικατασταθεί με αυτήν του αρχικού παραστατικού.
3. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση είσπραξης με Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39β), στoν πίνακα Συσχέτισης Παραστατικών δεν εμφανίζονται πλέον τα παραστατικά για τα οποία έχει εκδοθεί ακυρωτικό παραστατικό μέσω της αυτόματης διαδικασίας «Ακύρωση Παραστατικού (Alt+C)».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο  «Να εμφανίζονται οι εισπράξεις/πληρωμές;». Αν επιλέξετε «Ναι», τότε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης απεικονίζονται οι εισπράξεις ή οι πληρωμές αναλόγως με το είδος κίνησης.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση κατά την Συνταγογράφηση Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων έχετε πλέον την δυνατότητα να συμπληρώσετε «Α.Φ.Μ Συνταγογράφου» (Προφίλ/Παράμετροι) και στο πεδίο «Χρήση από τον ίδιο» να επιλέξετε αν η χρήση του φυτοφαρμάκου θα γίνει από τον ίδιο τον πελάτη ή από κάποιον άλλο χειριστή. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Χειριστή»  να καταχωρηθεί το ΑΦΜ του χειριστή ο οποίος έχει δηλώσει στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» ότι είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων στον συγκεκριμένο πελάτη.
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην  εκτύπωση  «Συνταγή (OnLine)» προστέθηκε στο αποτέλεσα ο κωδικός συνταγής με τη μορφή barcode
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών ανά Ημέρα» το κριτήριο «Χρήση» δεν είναι πλέον υποχρεωτικό. Επίσης προστέθηκε το κριτήριο «Χρησιμοποιεί Τιμή Κόστους Ειδών;». Αν επιλέξετε «Ναι» στο κριτήριο αυτό, τότε η τιμή κόστους διαβάζεται από το μητρώο ειδών και δεν υπολογίζεται με βάση την επιλεγμένη μέθοδο αποτίμησης. Σε περίπτωση εμφάνισης της εκτύπωσης χωρίς συγκεκριμένη χρήση, το νέο Κριτήριο παίρνει αυτόματα την τιμή «Ναι», ενώ αντίθετα  αν επιλέξετε συγκεκριμένη χρήση μπορείτε να αλλάξετε την τιμή του σε «Όχι», ώστε να υπολογιστεί η τιμή κόστους με βάση την επιλεγμένη μέθοδο αποτίμησης. 
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Ζώνες Τιμοκαταλόγων Ειδών» προστέθηκε νέα στήλη  «%Εκπτ.2».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκε ο κωδικός 15 ο οποίος αναφέρετε  στην ΠΟΛ.1045/2018.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» στο είδος αμοιβής «Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολήψεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)» έγινε αλλαγή του συντελεστή παρακράτησης φόρου από 10% σε 15% .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» είναι διαθέσιμα στα στοιχεία του παραστατικού τα καινούρια πεδία «Α.Φ.Μ Συνταγογράφου» , «Χρήση από τον ίδιο», «Α.Φ.Μ. Χειριστή». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια καταχωρητική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πατήστε «Ιδιότητες».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.10 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Είδη ανά Προμηθευτή» και «Είδη ανά Πελάτη» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα «Σύνολα ανά Προμηθευτή-Πελάτη» και «Γενικά Σύνολα» για τις στήλες  1ης Ποσότητας, 2ης Ποσότητας και Συνολικής Αξίας.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκαν τα πεδία [803] «Ποσότητα1 (Ολογρ. Αγγλικά)», [804]«Ποσότητα2(Ολογρ.Αγλικά)», [805]«Ποσότητα1(Ολογράφως)», [806] «Ποσότητα2 (Ολογράφως)». Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.09 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε με την εμφάνιση του διαθέσιμου υπολοίπου κατά την αναζήτηση είδους.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η υποστήριξη Συνταγογράφησης Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων από τα καταστήματα διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Με βάση το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α΄32) η διακίνηση γεωργικών φαρμάκων γίνεται υποχρεωτικά μέσω συνταγογράφησης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία υποβάλλονται τα στοιχεία της συνταγής (φάρμακα, στοιχεία συνταγογράφου και καταστήματος πώλησης, στοιχεία πελάτη, έξτρα οδηγίες χρήσης κτλ.)  cid:image005.gif@01D3B61C.6BE7F6E0
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκαν οι νέοι πίνακες «Δραστικές Ουσίες» και «Συνδυασμοί Καλλιε.-Δραστ.-Εγκρισ» .
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Συνταγή (OnLine)» όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της συνταγής  όπως  έχουν υποβληθεί στο site του Υπουργείου.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η λειτουργία «Μαζική Αποστολή Συνταγών στο ΥΠΑΑΤ», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να αποστέλλετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις συνταγές  που δεν έχουν αποσταλεί. Αρκεί να δώσετε  το «Ημερομηνιακό Διάστημα» που σας ενδιαφέρει και να μαρκάρετε ανάλογα στο check box, ώστε να αποστείλετε τις συνταγές σας  είτε μαζικά από τη λίστα είτε μεμονωμένα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
1. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» είναι διαθέσιμα στα στοιχεία του παραστατικού τα καινούρια πεδία «Οριζ. Πίνακας Κίνησης6-10» , «Κωδικός Συνταγής», «Α.Φ.Μ. Συνταγογράφου», «Α.Μ. Συνταγογράφου». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια καταχωρητική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πατήστε «Ιδιότητες».
2. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» είναι διαθέσιμα στις αναλυτικές γραμμές του παραστατικού τα καινούρια πεδία «Οριζ.Κείμενο 3-5 Κίνησης», «Οριζ.Πίν.Κίνησης Είδους6-8», «Α/Α Έγκρισης», «Έγκριση Είδους», «Δραστική». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια καταχωρητική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πατήστε «Ιδιότητες».
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκαν τα πεδία [193-196] «Πίνακας Κίνησης 6-10 », [334-336] «Οριζ. Πίν. Κίνησης Είδους 6-8», [337-339] «Οριζ. Κείμενο 3-5 Κίνησης», [191] «Κωδικός Συνταγής», [192] «Α.Φ.Μ Συνταγογράφου», [193] «Α.Μ. Συνταγογράφου», [340] «Α/Α Δραστική», [341] «Δραστική», [753] «Έγκριση Είδους». Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.10.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε κατά τη διαγραφή αναλυτικής γραμμής είδους.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην αναζήτηση των παραστατικών με F9 ή Ctrl+F9 ή F10, προστέθηκε τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, το πεδίο «Α.Φ.Μ.» από τη Διαχείριση Πελατών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά», προστέθηκε το πεδίο  «Περιβαλλοντικό Τέλος». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν το συγκεκριμένο είδος συνδέεται με περιβαλλοντικό τέλος, έτσι ώστε στην τιμολόγηση να μην επιμερίζονται σε αυτό εκπτώσεις, επιβαρύνσεις και διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης.
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Κατηγορίες Φ.Π.Α. Ειδών» προστέθηκε νέα κατηγορία  «Περιβαλλοντικό Τέλος». Η νέα κατηγορία είναι διαθέσιμη για σύνδεση με τα είδη που αφορούν χρέωση περιβαλλοντικού τέλους (πλαστικές σακούλες). Αν χρησιμοποιείτε το Winera σε σύνδεση με τη ταμειακή μηχανή θα πρέπει να συνδέσετε τη συγκεκριμένη κατηγορία με το νέο τμήμα που έχετε ανοίξει στη ταμειακή και αφορά το περιβαλλοντικό τέλος έτσι ώστε να εμφανίζεται η αξία του σε διαφορετικό τμήμα στην εκτύπωση του Ζ.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις», στο κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής», προστέθηκε η επιλογή «Όλα τα Πάγια» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς την να απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης όλα τα πάγια ανεξαρτήτως ημερομηνίας τερματισμού ζωής
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «E-mail», «Υπεύθυνος» και «WebSite», από τη «Διαχείριση Πελατών». Επίσης, τα  «Πεδίο Κειμένου footer» και  «Πεδίο Κειμένου summary», στα οποία μπορείτε  να συμπληρώσετε κάποιο κείμενο που επιθυμείτε το οποίο θα εμφανίζεται είτε στο υποσέλιδο  (footer) είτε στην τελευταία σελίδα της εκτύπωσης (summary). Τέλος, τα πεδία «Συνολικό Υπόλοιπο», «Συνολικό Αναμενόμενο» και «Συνολικό Δεσμευμένο», τα οποία απεικονίζουν το συνολικό υπόλοιπο, αναμενόμενο, δεσμευμένο ενός είδους για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης και να προσθέσετε όποια πεδία σας ενδιαφέρουν. (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Πωλητή» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση Απογραφής;». Αν επιλέξετε «Ναι», τότε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης απεικονίζεται και η κίνηση της απογραφής.
ΠΩΛΗΤΕΣ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά Πωλητή-Πελάτη-Παραστατικό» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Πίνακας Κίνησης1-5». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Διορθώθηκε το πρόβλημα της καθυστέρησης  της προεπισκόπησης  των έντυπων Ε3,Ν  που υπήρχε σε κάποια server συστήματα.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στις αναλυτικές γραμμές έχει προστεθεί στα διαθέσιμα πεδία το πεδίο «Ενδ. Παρτίδας», αν το προσθέσετε στην φόρμα καταχώρισης (Παράμετροι-Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών), ο έλεγχος για τη συμπλήρωση ποσότητας παρτίδας στα είδη που απαιτείται, ενεργοποιείται  και τη στιγμή της καταχώρισης του είδους και όχι μόνο κατά την αποθήκευση του παραστατικού.
2. ΝΕΟ! Στoν «Μαζικό Μετασχηματισμό Παραστατικών», προστέθηκαν τα κριτήρια «Οριζ. Πίνακας Κίνησης1-5».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Μεταφορική», «Διεύθυνση Μεταφορικής», «Πόλη Μεταφορικής», «Τ.Κ. Μεταφορικής», «Τηλέφωνο 1 Μεταφορικής», «Τηλέφωνο 2 Μεταφορικής», «Fax Μεταφορικής», «Α.Φ.Μ. Μεταφορικής», «Επάγγελμα Μεταφορικής», «Δ.Ο.Υ. Μεταφορικής», «Υπεύθυνος Μεταφορικής», «Σχόλια Μεταφορικής», «Αρ. Αυτοκινήτου», «Εργοστάσιο Αυτοκινήτου», «Είδος Αυτοκινήτου», «Τύπος Αυτοκινήτου», «Χρώμα Αυτοκινήτου», «Ίπποι Αυτοκινήτου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων» έχετε πλέον τη δυνατότητα πατώντας διπλό κλικ σε κάποια εγγραφή να τη δείτε αναλυτικά.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Τιμολόγηση», έχουν προστεθεί τα πεδία «E-mail», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.» ,« Οριζ.Μεταβλητή 1 Πελάτη-Οριζ.Μεταβλητή 5 Πελάτη» στα οποία έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Α/Α Κινήσεων (ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να διορθώσετε το Α/Α κίνησης ώστε να μην εμφανίζονται προβλήματα λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων από μία εγγραφών με ίδιο Α/Α στην ίδια χρήση.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες

ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, έχει προστεθεί η δυνατότητα να εκδίδετε παραστατικά άνευ ΦΠΑ ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ του πελάτη, για την κάλυψη του  άρθρου 39α του ν. 2859/2000. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει:
Κατά την διάρκεια της τιμολόγησης στο πεδίο «Απαλλαγή ΦΠΑ–39α» να επιλέξετε «Ναι», έτσι ώστε να μην γίνει υπολογισμός ΦΠΑ για όλα τα είδη του παραστατικού.
Στην φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού να προσθέσετε το πεδίο «Απαλλαγή ΦΠΑ – 39α», (Παράμετροι-Φόρμες Εκτύπωσης/Φόρμες Τιμολογίων) έτσι ώστε κατά την εκτύπωση του τιμολογίου να τυπωθεί το κείμενο «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής», όπως προβλέπει ο νόμος.

ΠΩΛΗΤΕΣ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά Πωλητή - Παραστ/κό» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδία «Σχόλια Παραστατικού». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση μόνο Εγγραφών από Courier;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Ναι» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία του courier.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ισοζύγιο Λογαριασμών ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» είναι διαθέσιμο στα στοιχεία του παραστατικού το καινούριο πεδίο «Απαλλαγή ΦΠΑ-39α». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια καταχωρητική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πατήστε «Ιδιότητες».
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [181] «Απαλλαγή ΦΠΑ-39α». Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Η έκδοση 6.10.01 για τη σωστή λειτουργία της τιμολόγησης απαιτεί την εγκατάσταση και χρήση του bullzip pdf εκτυπωτή. Αν δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή, κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και έχετε την δυνατότητα εγκατάστασής του. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης το ίδιο μήνυμα θα εμφανιστεί στο άνοιγμα της οθόνης τιμολόγησης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να τον εγκαταστήσετε για να συνεχίσετε στην τιμολόγηση.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ. Καρτέλες Προμηθ./Είδος (Επισήμων)» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οικογένεια Είδους» και «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» και έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχεία pdf που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα παραστατικά και τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών παραστατικών, τα οποία έχουν αποσταλεί χωρίς να έχουν τυπωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί και σε φυσικά παραστατικά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μορφή pdf.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενημέρωση Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» μέσω της οποίας έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε τα δεδομένα για την εκτύπωση παραστατικών σε pdf για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί είτε κανονικά είτε ηλεκτρονικά πριν την έκδοση 6.10.00.  
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών ανά Αποθηκευτικό Χώρο» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός 1η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 2η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 3η Κατηγ.Έργου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ. Καρτέλες Προμηθ./Είδος (Επισήμων)» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οικογένεια Είδους» και «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» και έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχεία pdf που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα παραστατικά και τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών παραστατικών, τα οποία έχουν αποσταλεί χωρίς να έχουν τυπωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί και σε φυσικά παραστατικά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μορφή pdf.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενημέρωση Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» μέσω της οποίας έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε τα δεδομένα για την εκτύπωση παραστατικών σε pdf για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί είτε κανονικά είτε ηλεκτρονικά πριν την έκδοση 6.10.00.  
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών ανά Αποθηκευτικό Χώρο» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Κατηγοριών Έργου» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός 1η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 2η Κατηγ.Έργου», «Κωδικός 3η Κατηγ.Έργου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.58 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.57 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.56 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.54 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.52 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.51 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.47 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.45 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.44 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.41 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.37 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.06 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra ERP: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

 


WinEra ERP: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχει επιλυθεί το πρόβλημα στη χρήση του προγράμματος με λειτουργία λίστας.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύνδεση με DCRS Retail System
Kύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από DCRS» είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή διαφορετικού «Λογαριασμού Λογιστικής» στη «Διαχείριση Πελατών» ανά υποκατάστημα. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να δηλώσετε  τον λογαριασμό που επιθυμείτε στην επιλογή «Λοιπά Υποσυστήματα/Σύνδεση με DCRS Retail System/Παράμετροι Σύνδεσης Retail System» στο πεδίο «Λογ/μός Λογ/κής».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [541] «Synthex Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό Synthex με σήμανση Τύπου Α (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες /Παραστατικά/Σήμανση Παραστατικού). Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την γραμμογράφηση που έχει υλοποιηθεί από την Synthex ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά  e.txt αρχεία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.58 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.57 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά τον αρχικό μετασχηματισμό ενός παραστατικού, έχει προστεθεί η δυνατότητα να γίνεται αυτόματα η μεταφορά των παρτίδων που έχουν υπόλοιπο. Για να έχετε την παραπάνω δυνατότητα θα πρέπει στις παραμέτρους του παραστατικού προορισμού (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά) στο πεδίο «Μετ/σμός-Χρησιμ. Ίδιες Παρτίδ.» να ορίσετε τιμή «Ναι».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκαν   τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οικογένεια Είδους», «Υποοικογένεια Είδους»,«Ημερομηνία Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκε το κριτήριο «Εναλ/κός Κωδικός Eίδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Εισαγωγή Αρχείων από Φορητά
ΝΕΟ! Κατά την ενημέρωση κινήσεων από τις επιλογές «Ενημέρωση Κινήσεων από ASCII» και «Ενημέρωση Kινήσεων από Πίνακες» έχετε πλέον τη δυνατότητα  υπολογισμού της Ποσότητας 1 με βάση την Ποσότητα 2. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί τα πεδία «Σχέση Μον. 1-2», «Τρόπος Υπολ.» στη «Διαχείριση Ειδών».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.56 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Στοιχεία Παραστατικού» προστέθηκε μια επιπλέον στήλη «% Κέρδους Markon» η οποία απεικονίζει το ποσοστό κέρδους με βάση την αξία πώλησης.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Αποθήκη», «Πίνακας 1 έως 5», «Μεταβλητή 1 έωςαπό τη «Διαχείριση Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).Επιπλέον το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδικός Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον προστέθηκε νέα φόρμα εκτύπωσης «Εκκρεμή Παραστατικά με Ανάλυση Ειδών_Παρτίδων» η οποία απεικονίζει στο αποτέλεσμα και το κωδικό παρτίδας που έχει καταχωρηθεί στη κίνηση.
ΠΩΛΗΤΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Μεταφορά Υπολοίπων» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να μεταφέρεται αυτόματα τα υπόλοιπα των πωλητών από τη μία χρήση στην άλλη.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Ειδών/Προμηθευτών(Επισήμων)» προστέθηκε  τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κατηγορία Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
E-Shop
Kύριες Εργασίες
ΝΕΟ!  Στην «Αυτόματη Εισαγωγή Παραστατικών» κατά την εισαγωγή «Νέων Πελατών», τα πεδία «Τηλέφωνο», «E-mail», «Υπόχρεος ΜΚ (xmlενημερώνονται πλέον κανονικά. 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.00.54 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παρ/κών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκε  τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Δρομολόγιο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ. Καρτέλες Πελατών/Είδος (Επισήμων)» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Πίνακας 1-5» από τη «Διαχείριση Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε2 Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή  του εντύπου Ε2 Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με Mozilla Firefox.
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
4. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» Νομικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
5. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με Mozilla Firefox.
6. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ε3-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
7. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ν του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
8. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση του Φορολογικού Έτους 2016 στο Taxis Net με ΙΕ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Πάγια», έχει προστεθεί το πεδίο «% ΕΛΠ Απόσβ.» στο οποίο έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στις φόρμες πώλησης φυτοφαρμάκων (F04,F05),  στο πεδίο «Καλλιέργεια» έχουν προστεθεί δύο επιπλέον στήλες «Ημερομηνία Από» και «Πληροφορίες» καλλιέργειας.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Οριζ.Ημ/νία 1 Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε στο tab «Ταξινόμηση» το πεδίο «Ημερομηνία Παραστατικού». Επίσης στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωση προστέθηκαν τα πεδία «Πίνακας Κίνησης4» και «Πίνακας Κίνησης5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστ/κών» προστέθηκε   το κριτήριο «Κλάση είδους» και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κλάση είδους», «Οικογένεια Είδους», «Υποοικογένεια Είδους», «Οριζ.Κείμενο 11 Κίνησης», «Σχόλια Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Οριζ.Κείμενο 1 Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Μεταφορική Εταιρία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πελάτες Χωρίς Κίνηση» προστέθηκε το κριτήριο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κωδικός Παρτίδας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε τo κριτήριο «Προμηθευτές ME Κίνηση», το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Προμηθευτές Χωρίς Κίνηση» προστέθηκε το κριτήριο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Ευρετήρια
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι-Τιμή ανά Πελάτη» προστέθηκε τόσα στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Εναλ/κός Κωδικός» από τη Διαχείριση Ειδών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Διάφορα», προστέθηκε το πεδίο  «Δυνατότητα έκπτωσης στο χειριστή». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν για το συγκεκριμένο είδος θα υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης από τον χειριστή,  στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση του είδους στο εξωτερικό πρόγραμμα εντατικής λιανικής που χρησιμοποιείτε.
2. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Υπόλοιπα», έχει προστεθεί επιλογή εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκαν τα κριτήρια «Καθεστώς Φ.Π.Α» του πελάτη και «Ποσοστό Φ.Π.Α» της κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κόστος Υπόλοιπων- Κατάσταση Απογραφής» υπολογίζεται  «Τιμή Μονάδος» και για τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Eίδη Προς Παραγγελία» προστέθηκε νέα φόρμα εκτύπωσης  «Είδη Προς Παραγγελία (Χωρίς Όριο Παραγγελίας)» η οποία απεικονίζει στο αποτέλεσμα και τα είδη για τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί όριο παραγγελίας στη Διαχείριση Ειδών (Υπόλοιπα).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ. Καρτέλες Ειδών/Προμηθευτών (Επισήμων)» προστέθηκαν  τα κριτήρια «Οικογένεια Είδους» και «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Σύνθεση-Αποσύνθεση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούργια εκτύπωση «Κόστος Συνταγών ανά Ημέρα», η οποία σας δίνει τη  δυνατότητα να δείτε πώς διαμορφώνεται το κόστος της συνταγής ανάλογα  με την ημερομηνία αγοράς των πρώτων υλών που την αποτελούν.
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές

ΝΕΟ! Στην «Αλλαγή Κατάστασης Δελτίων Αποστολής» το κριτήριο «Κωδ.Πελ/Προμ» άλλαξε σε Από-Έως και έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία για παραπάνω από έναν πελάτη.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αξιογράφων» το πεδίο της αιτιολογίας ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την επωνυμία του συναλλασσόμενου που θα επιλέξετε.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Αν κατά την On Line επικοινωνία με τη ταμειακή χρησιμοποιείτε Barcode στο οποίο έχετε καταχωρήσει τη 1η ή τη 2η Μονάδα Μέτρησης του είδους, η ενημέρωση των εγγραφών στο Winera θα γίνει με βάση αυτή τη Μονάδα Μέτρησης.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκε το κριτήριο  «Αναδίπλωση Αιτιολογίας». Το νέο κριτήριο έχει προεπιλεγμένη τιμή  «Ναι» και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης εμφανίζετε πλέον ολόκληρη η αιτιολογία της εγγραφής .
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση «Πλήθος Εγγραφών ανά Χρήστη», η  οποία απεικονίζει το πλήθος εγγραφών που έχουν κάνει οι χρήστες της εφαρμογής ανά εταιρία.
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αντιλογισμού» στις αναλυτικές γραμμές έχει προστεθεί η στήλη «Έκδοση/Λήψη» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε συμψηφιστικές εγγραφές μεταξύ πελατών και προμηθευτών στην ίδια εγγραφή.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ. Αποσβεσμένων Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.52 - Νέες Δυνατότητες

ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
E-shop
Κύριες Εργασίες
Η Αυτόματη Εισαγωγή Παραστατικών λειτουργεί πλέον κανονικά.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.51 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση, οι φόρμες λιανικής με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία πελάτη & παραστατικού λειτουργούν πλέον κανονικά.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημέρωση της εφαρμογής με νέα γραμματοσειρά για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά το Creators Update (ver. 1703) που κυκλοφόρησε η Microsoft σε λειτουργικό Windows 10.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών, στο μενού «Επιλογές»(επάνω δεξιά) στο στοιχείο «Τζίρος Χρήσης Πελάτη» έχει προστεθεί επιλογή εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν   τα κριτήρια «Πίνακας Κίνησης1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Α.Φ.Σ. Μ.Κ.(xml)»,«Αξία Μ.Κ.(xml)»,«Φ.Π.Α. Μ.Κ.(xml)».Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής», στο παράθυρο «Επιλογή Πελάτη-Προμηθευτή», έχει προστεθεί και η στήλη με τον «ΑΦΜ».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογαριασμών», στο πεδίο «Αιτιολογία» στις αναλυτικές γραμμές, έχετε πλέον τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε 100 χαρακτήρες.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οικονομικές Αναφορές
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Σχεδιασμός Φόρμας για Laser-Inkjet», προστέθηκαν οι επιλογές  «Κανονικό Πλέγμα» & «Πυκνό Πλέγμα» για τη μέτρηση χαρακτήρων σε κανονική ή συμπυκνωμένη γραμματοσειρά. αντίστοιχα. Επιπλέον, στο μενού της μορφοποίησης ενός επιλεγμένου πεδίου (Επιλογή>δεξί κλικ) προστέθηκαν οι επιλογές «Βήμα Μετακίνησης» και «Αντιγραφή Μορφοποίησης». Το «Βήμα Μετακίνησης» σάς επιτρέπει να μετακινήσετε τα πεδία της φόρμας προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κατά το 1/4 της γραμμής, αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε τα πεδία της εκτυπωτικής φόρμας ακριβώς στο σημείο που επιθυμείτε. Η «Αντιγραφή Μορφοποίησης» σας επιτρέπει να αντιγράψετε τη μορφοποίηση ενός πεδίου (Χρώμα, Γραμματοσειρά, Μέγεθος Χαρακτήρων Γραμματοσειράς, Στοίχιση κλπ) και με βάση αυτήν να μορφοποιήσετε μαζικά διάφορα πεδία της εκτυπωτικής σας φόρμας.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε3 τα πεδία 428,431 είναι διαθέσιμα στο χρήστη για καταχώριση .
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του εντύπου Ε2 φυσικών προσώπων του Φορολογικού Έτους 2016. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» του Φορολογικού Έτους 2016. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί Επιβεβαίωση των Στοιχείων του φορολογούμενου στο site του Taxis θα πρέπει να πατήσετε την ένδειξη «Επιβ.Στοιχείων» πριν από την αποστολή των δεδομένων της δήλωσης.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετροι Εταιρίας
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών» έχει προστεθεί το πεδίο «E-mail Ηλεκτρ.Τιμ.», το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ένα e-mail αποστολής των ηλεκτρονικών τιμολογίων, διαφορετικό από το email του χρήστη ο οποίος κάνει την αποστολή, π.χ. το email του λογιστηρίου της εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση το συγκεκριμένο email να έχει προστεθεί στο outlook του χρήστη από τον οποίο γίνεται η αποστολή.
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Πεδίων Ομάδων-Χρηστών», στα υποσυστήματα «Διαχείριση Πελατών» & «Διαχείριση Προμηθευτών», έχουν προστεθεί τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.».
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Έργων», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να ενημερώσετε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των έργων από τις αναλυτικές κινήσεις στην περίπτωση που έχουν αλλαγές.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον με αναβαθμισμένη έκδοση η οποία  περιλαμβάνει και δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Μαζική Αποστολή E-Mail», προστέθηκε το κριτήριο «Πελάτες χωρίς e-mail;» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε με e-mail και τις κινήσεις των πελατών για τους οποίους δεν έχει καταχωρηθεί e-mail στη Διαχείριση Πελατών.
2. ΝΕΟ! Στoν «Μαζικό Μετασχηματισμό Παραστατικών», προστέθηκαν τα κριτήρια «Αποθήκη, «Κωδικό Είδους», «Κατηγορία Είδους».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκε  στο αποτέλεσμα το πεδίο «Πίνακας Κίνησης2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τική Καρτέλα Πελάτη-Είδους» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παρ/κών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκε  το κριτήριο  «Μεταφορική Εταιρία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε τo κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως» το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Πελάτες ME Κίνηση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Περιγραφή - Σχόλια». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ. Καρτέλες Πελατών/Είδος (Επισήμων)»  προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Εναλ/κός Κωδ. Είδους» και «Εναλ/κή Περ. Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ. Καρτέλες Πελατών/Είδος (Επισήμων)» προστέθηκε το κριτήριο «Βασικός Προμηθευτής» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκαν τα νέα κριτήρια «Οικογένεια» και «Υποoικογένεια» προμηθευτή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Μεταφορικές Εταιρίες» έχει προστεθεί το πεδίο «Σχόλια».
ΠΩΛΗΤΕΣ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά Πωλητή - Παραστ/κό - Είδος» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Σχόλια Παραστατικού», «Σχετικά Παραστατικά» και «Σχόλια Γραμμής». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Διάφορα», προστέθηκε το πεδίο  «Σύνδεση με Εντατική Λιανική». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν ένα είδος θα είναι ενεργό ή όχι, στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση του είδους στο εξωτερικό πρόγραμμα εντατικής λιανικής που χρησιμοποιείτε.
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ειδών» προστέθηκαν τα νέα κριτήρια «Πωλητής Πελάτη», «Πωλητής Κίνησης» και «Κλάση Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Σύνθεση-Αποσύνθεση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούργια εκτύπωση «Κατάσταση Πρώτων Υλών» η οποία σας δίνει τη  δυνατότητα να δείτε συγκεντρωτικά την ποσότητα των πρώτων υλών που χρειάζεστε σε μια συνταγή, καθώς και το κόστος τους. Για να δείτε την ποσότητα των υλών, καταχωρείτε στα κριτήρια τους κωδικούς των συνταγών που επιθυμείτε και την ποσότητα που θέλετε να παραχθεί για κάθε συνταγή. Για να δείτε το κόστος, πατάτε από την μπάρα εργασιών το εικονίδιο με το δολάριο cid:image004.png@01D2AE0A.67985C30 και επιλέγετε τη μέθοδο αποτίμησης που επιθυμείτε.  
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα σε όλες τις ταμειακές που χρησιμοποιούν την On Line επικοινωνία να τυπώνετε την  Περιγραφή  Barcode στη θέση της Περιγραφής Είδους, με την προϋπόθεση ότι η Περιγραφή  Barcode έχει καταχωρηθεί στη Διαχείριση Ειδών.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση « Υπόλοιπα Λογαριασμών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Πίνακας 1-5», από τη «Διαχείριση Λογαριασμών», tab «Οριζόμενα» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «%  ΕΛΠ Απόσβ.».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
4. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε2 του Φορολογικού Έτους 2016.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
4. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Ταχυκαταχώριση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 489 και 490 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο Ε3 (Β ’Κατηγορίας)  του Φορολογικού Έτους 2016. Σημείωση: Τα ποσά των κωδικών 320 και 321 αντλούνται αυτόματα από τη συμπλήρωση του πίνακα Κ και πιο συγκεκριμένα από τα σύνολα των κωδικών 797 και 798.  
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων - Ν» του φορολογικού έτους 2016.
Σημείωση:
Ο κωδικός 455 «Μη Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες» ενημερώνεται αυτόματα από το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Διόρθωση στο αρχείο υποβολής του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.47 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Διαχείριση Ειδών» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα στην έκδοση 6.00.46.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών», στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14 της ΠΟΛ.1025/2017.
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε τo κριτήριο  «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκαν  στο  αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο  «Επωνυμία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παρ/κών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν  στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Σύνολο Υπολογιζόμενο 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
5. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε στο tab «Ταξινόμηση» το πεδίο «Αριθμός Παραστατικού».
ΠΩΛΗΤΕΣ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά Πωλητή-Πελάτη-Παραστατικό» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα ο «Πίνακας Κίνησης3». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Παρτίδες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών με Παρτίδες» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κατάσταση», «Ημερομηνία Παράδοσης», «Δρομολόγιο», «Πίνακας Κίνησης 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Σας δίνεται πλέον η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την ταμειακή RBS ELIO WEB και σαν φορολογικό εκτυπωτή.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκαν οι κωδικοί 13, 14 οι οποίοι αναφέρονται στην ΠΟΛ.1025/2017.
ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1025/2017
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ενημέρωση κινήσεων Λογ/κής από ASCII
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από ASCII» πραγματοποιήθηκε αλλαγή, ώστε να γίνεται ενημέρωση κατά τη μεταφορά αρχείου Πελατών-Προμηθευτών και των πεδίων «Περιγραφή Επαγγέλματος», «Περιγραφή Δ.Ο.Υ.».  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.45 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στο παράθυρο «Εισαγωγής Παρτίδων», έχει προστεθεί η επιλογή «Αναζήτηση Παρτίδων» και έχετε πλέον τη δυνατότητα στις επιστροφές να  επιλέξετε κάποια από τις υπάρχουσες παρτίδες του είδους. Επίσης, κατά την εισαγωγή νέας παρτίδας έχετε τη δυνατότητα για μία γραμμή είδους να εισάγετε παραπάνω από μία παρτίδες, κάνοντας δεξί κλικ>Εισαγωγή στη στήλη Κωδικός Παρτίδας.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκε  στο αποτέλεσμα το πεδίο «Πίνακας Κίνησης1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Παρτίδες», έχουν προστεθεί οι επιλογές «Μόνο οι παρτίδες με υπόλοιπο», «όλες οι παρτίδες» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε τις παρτίδες που θέλετε να απεικονίζετε. Ως προεπιλογή απεικονίζονται οι παρτίδες με υπόλοιπο.
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με Ποσοστό Κέρδους» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κλάση Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με % Κέρδους ανά Πελάτη» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κλάση Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών βάσει Υπολοίπων» είναι πλέον διαθέσιμο στην έκφραση των ετικετών το πεδίο  «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφορία, πρέπει να τα προσθέσετε στην ετικέτα επιλέγοντας μέσα από την εκτύπωση τα «Χαρακτ/τικά Πεδίων» και κατόπιν την «Έκφραση».
Σύνδεση με DCRS Retail System
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών Retail System», στην οποία απεικονίζεται το υπόλοιπο της αποθήκης ενσωματώνοντας και τις πωλήσεις από το IME Retail που δεν έχουν μεταφερθεί στο WinEra.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Πωλήσεις Retail System», στην οποία απεικονίζονται οι πωλήσεις από το IME Retail που δεν έχουν μεταφερθεί στο WinEra.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.44 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet
Διορθώθηκε το πρόβλημα κατά την υποβολή του εντύπου «Intrastat» μετά την αλλαγή του συνδέσμου.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Σας δίνετε πλέον η δυνατότητα να στείλετε παραστατικά ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείτε προηγουμένως η εκτύπωσή τους.  
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ημερήσια Κίνηση Ταμείου» προστέθηκαν τα κριτήρια «Εμφάνιση Επιταγών», «Εμφάνιση Καρτών» και «Εμφάνιση Ταμειακών». Επιλέγοντας ΟΧΙ σε ένα ή και περισσότερα από αυτά, έχετε πλέον τη δυνατότητα να μην εμφανίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης το συγκεκριμένο είδος κινήσεων.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πρόταση Παραγγελίας σε Προμηθευτές» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα δύο νέα πεδία: το πεδίο «Υπόλοιπο», το οποίο απεικονίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο για τον αποθηκευτικό χώρο που έχετε επιλέξει στο κριτήριο «Αποθήκη» και το πεδίο «Συν. Υπόλοιπο», το οποίο απεικονίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους.
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ειδών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα παραμετρικά οριζόμενα πεδία «Περιγραφή 2», «Περιγραφή 3», «Περιγραφή 4» και «Περιγραφή 5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκε το κριτήριο «Υποοικογένεια είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Ειδικοί Φόροι
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Ειδικών Φόρων» προστέθηκε το κριτήριο «Είδη χωρίς Ειδικό Φόρο». Αν επιλέξετε «Ναι»,  θα απεικονιστούν στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης και τα είδη που έχουν κινηθεί και δεν είναι συνδεδεμένα με κάποιο ειδικό φόρο.
Παρτίδες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Παρτίδων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ημ/νία Λήξης Παρτίδας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Αξιογράφων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα  τα παραμετρικά οριζόμενα πεδία «Υπολογιζόμενο 1», «Υπολογιζόμενο 2», «Υπολογιζόμενο 3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) έχετε πλέον τη δυνατότητα να βλέπετε την ανάλυση των κωδικών του έντυπου που αντλούν στοιχεία από την εφαρμογή.  Συγκεκριμένα, πατώντας σε έναν τέτοιο κωδικό, π.χ. 303, εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις κινήσεις λογιστικής (Κινήσεις) και τους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ (Λογαριασμοί) από τα οποία ο κωδικός έχει ενημερωθεί. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση ή σε έναν λογαριασμό, εμφανίζεται η καταχωρημένη κίνηση ή τα στοιχεία του λογαριασμού αναλυτικά. Οι κωδικοί της εκτύπωσης που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης έχουν μορφή κουμπιών.
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Υποβολή μέσω Internet
Είναι δυνατή  η υποβολή του εντύπου «Intrastat»  στο site της Στατιστικής Υπηρεσίας μετά την αλλαγή που πραγματοποιήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία, στο σύνδεσμο.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών-Διαχείριση Προμηθευτών
Είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων μητρώου ΓΓΠΣ σε win 7, 8, 8.1, 10 μετά την αναβάθμιση του πρωτόκολλου επικοινωνίας TLS 1.2 του taxisnet.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.41 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
Διορθώθηκε το πρόβλημα που είχε εμφανιστεί κατά την  υποβολή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» 
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκαν  στο αποτέλεσμα τα πεδία «Καθαρή Αξία Επιβαρύνσεων», «Αξία Φ.Π.Α Επιβαρύνσεων», «Συνολική Αξία Επιβαρύνσεων», τα οποία απεικονίζουν μόνο την αξία των επιβαρύνσεων, και τα πεδία  «Καθαρή Αξία», «Αξία Φ.Π.Α», «Σύνολο Αξίας» τα οποία απεικονίζουν την αξία του παραστατικού χωρίς τις επιβαρύνσεις. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εισπράξεις ανά Πελάτη-Πωλητή» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Διεύθυνση Παράδοσης», «Ορίζ.Κείμενο Κίνησης 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκε η επιλογή  «Προβολή» από την οποία έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο site του Taxis και να υποβάλετε τις διορθώσεις για τις εισροές. Εμφανίζεται και μήνυμα υπενθύμισης μόλις πατήσετε την επιλογή «TAXISnet».
ΠΩΛΗΤΕΣ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Προμήθειες Πωλητών ανά Παραστατικό» προστέθηκε το κριτήριο «Πίνακας Κίνησης3» και, επίσης, στο αποτέλεσμα τα πεδία «Πίνακας Κίνησης3»,«Κωδικός Πελάτη». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων» προστέθηκαν τα κριτήρια «1η Κατηγ.», «2η Κατηγ.» και «3η Κατηγ.»  έργου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» από την οποία μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία για την υποβολή των βεβαιώσεων για Γ’ κατηγορίας βιβλία.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)» ώστε να προβάλετε στην οθόνη και να εκτυπώσετε  τα στοιχεία της καταχώρισης βεβαιώσεων για Γ’ κατηγορίας βιβλία.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)»  από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από την καταχώριση «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Γ’κατ)».
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Β’κατ)»από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων - Μελών του εντύπου Ν.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Βεβ.Εισοδ. από Μερισμ./Δικαιώμ.(Ν ταχ)» από την οποία έχετε τη δυνατότητα υποβολής των Βεβαιώσεων Εισοδημάτων - Μερισμάτων στο Taxis σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.15. Τα στοιχεία αντλούνται από τις Βεβαιώσεις Εταίρων - Μελών του εντύπου Ν-Ταχυκαταχώριση.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην αναζήτηση των παραστατικών με F9 ή Ctrl+F9 ή F10, προστέθηκε τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, το πεδίο «Εναλ/κός Κωδ.» από τη Διαχείριση Πελατών.
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στο παράθυρο «Εξαγωγή Παρτίδων», έχετε πλέον την δυνατότητα να  επιλέξετε ποσότητα και με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+S .
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», στο πεδίο «Διαγραφή Περιόδου», προστέθηκαν οι επιλογές «Ναι-Εκροές», «Ναι-Εισροές», «Ναι-Όλα». Και έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε για ποιο είδος συναλλαγής θέλετε να αποστείλετε στο Taxis  μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών» στην αναζήτηση των ειδών με F9 ή F10, προστέθηκαν τα πεδία «Ειδικός  Φόρος 1-4».
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές

ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Ειδών» προστέθηκε στα κριτήρια το «Εμφάνιση στο Site».

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων» προστέθηκαν τα κριτήρια «1η Κατηγ.», «2η Κατηγ.», «3η Κατηγ.»  έργου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία  «Καθεστώς Φ.Π.Α» του πελάτη , «Ποσοστό Φ.Π.Α» της κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επίσης στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης το πεδίο «%ΦΠΑ», απεικονίζει πλέον το ΦΠΑ της κίνησης και όχι του είδους.
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ισοζύγιο Ειδών ανά Ημέρα-Χαρακτ/τικά», στην οποία απεικονίζεται η κίνηση του είδους  με ανάλυση ανά χαρακτηριστικό.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ημερολόγιο», στην πρότυπη φόρμα «Γενικό Ημερολόγιο (Α4)», προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Από Ημερομηνία», «Έως Ημερομηνία».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
Οι καταστάσεις ΕΛΠ λειτουργούν πλέον κανονικά στην εταιρία με λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.37 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Εκτυπώσεις
Η Εκτύπωση του «Intrastat» λειτουργεί πλέον κανονικά.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση παραστατικού σε Acrobat Reader (pdf), στο προτεινόμενο όνομα αρχείου έχει προστεθεί στο τέλος και ο κωδικός πελάτη.
2. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού».
3. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Αριθμός Λογ/σμού».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Οικογένειες-Υποοικογένειες Ειδών» προστέθηκε το πεδίο «Σύνδεση με Εντατική Λιανική». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν μια οικογένεια ή υποοικογένεια είδους θα είναι ενεργή ή όχι, στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση του είδους στο εξωτερικό πρόγραμμα εντατικής λιανικής που χρησιμοποιείται.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Χρήστης Τελ.Εγγραφής», στο οποίο αποθηκεύεται το όνομα του χρήστη που έκανε τελευταίος αλλαγή στην εγγραφή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση Prorata  με την οποία σας δίνεται η δυνατότητα απεικόνισης της προς απόδοση ή επιστροφή Prorata με βάση τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στην εταιρία σας. Στα κριτήρια της νέας εκτύπωσης επιλέγετε το διάστημα που επιθυμείτε, για παράδειγμα από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο, και «Τρόπο Υπολογισμού=Ανά Μήνα». Στα πεδία «Απόδοση Prorata βάσει Περιοδικών» εμφανίζονται τα ποσά του κωδικού 411 των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικού φόρου προς διακανονισμό και της αποδοθείσας prorata εμφανίζεται στα πεδία «Prorata Προς Απόδοση» και «Prorata προς Επιστροφή» κατά περίπτωση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ ΔΕΝ μεταφέρεται αυτόματα η παραπάνω διαφορά. Εάν επιθυμείτε, την καταχωρείτε στην επιλογή «Δηλώσεις Φ.Π.Α/Καταχώριση Στοιχείων/Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)-Πρόσθετα Πεδία».
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α.» προστέθηκε το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός», στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε αν ένας λογαριασμός συμμετέχει στις «Απαλλασσόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93», για να είναι δυνατή η απεικόνιση αυτών των συναλλαγών στην εκτύπωση «Οικονομική Διαχείριση/ Εκτυπώσεις/ ΚΕΠΥΟ/ Απαλλασσόμενες Συναλλαγές (ΠΟΛ.1262/93)».
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «1η Κατηγορία Έργου», «2η Κατηγορία Έργου», «3η Κατηγορία Έργου» προστέθηκε το πεδίο «Ενεργό». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν μια κατηγορία έργου θα είναι ενεργή ή όχι, έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμη και να μπορείτε να την επιλέξετε κατά την καταχώριση των κινήσεων.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» είναι διαθέσιμα στα στοιχεία του παραστατικού τα καινούρια πεδία «Α.Φ.Μ. VIES» και «Χρήστης Τελ.Εγγραφής». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια καταχωρητική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πατήστε «Ιδιότητες».
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο «Α.Φ.Μ. VIES». Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Τιμολόγηση», έχει προστεθεί το πεδίο «Παραστατικό detail» στο οποίο έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε νέο on line σύστημα Βοήθειας, με πλούσιο πληροφοριακό υλικό στο οποίο μπορείτε να ανατρέχετε για απορίες και ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι πατώντας F1 έχετε πρόσβαση στη Γενική Βοήθεια της εφαρμογής (από  το ευρετήριο, τα περιεχόμενα ή τη λειτουργία της αναζήτησης) ενώ  πατώντας Shift+F1 μπορείτε να λάβετε ειδική βοήθεια σε επίπεδο πεδίου για τη λειτουργία του προγράμματος στην οποίο βρίσκεστε.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παρ/κών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Οικογένεια Πελάτη», «Υποοικογένεια Πελάτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «2 Τηλέφωνο», «Fax», «Telex». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα «Μεταφορά σε Εταιρία ΕΛΠ», από την οποία μπορείτε να μεταφέρεται όλα τα στοιχεία από την εταιρία με το γενικό λογιστικό σχέδιο στην εταιρία ΕΛΠ και να χρησιμοποιείτε πλέον το νέο λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ, όπως αυτό δημιουργείτε από τις αντιστοιχίες λογαριασμών ΕΓΛΣ με λογαριασμούς ΕΛΠ που έχετε κάνει στην εταιρία σας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής γίνεται πλέον αυτόματη προσαρμογή στο πλάτος του χαρτιού, όταν το πλάτος της εκτύπωσης είναι μεγαλύτερο από το όριο εκτύπωσης του επιλεγμένου χαρτιού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Διαφορές Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης», από την οποία έχετε την δυνατότητα καταχώρισης των διαφορών Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ημερολόγιο Διαφ. Λογιστ - Φορολ Βάσης», στην οποία απεικονίζονται οι διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης που έχουν καταχωρηθεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)- Πρόσθετα πεδία» έχει επιλυθεί το πρόβλημα στην καταχώριση στοιχείων.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις εκτυπώσεις και τα παραστατικά της εφαρμογής σε μορφή PDF ( Acrobat Reader) με τον εικονικό εκτυπωτή Bullzip PDF. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι» και στο πεδίο «Δημιουργία pdf με χρήση bullzip εκτυπωτή» να επιλέξετε «Ναι». Αν στον υπολογιστή σας δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο συγκεκριμένος pdf εκτυπωτής, τότε την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε μέσα από την εφαρμογή θα σας ζητηθεί να τον εγκαταστήσετε. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλα τα τερματικά που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών (Ενδοδιακινήσεις)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Όνομα Διεύθυνσης Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2016, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2016.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ!  Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1084/2016.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των πεδίων «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xml)» και  «Φ.Π.Α ΜΚ (xml)». Τα πεδία αυτά προστέθηκαν αυτόματα με την αναβάθμιση 6.00.31 στο footer των Πρότυπων Καταχωρητικών Φορμών Τιμολόγησης. Στην περίπτωση που τα νέα πεδία είναι συμπληρωμένα σε μία κίνηση Τιμολόγησης, τότε  στην επιλογή Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ το πρόγραμμα δεν κάνει υπολογισμούς για τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία αυτά.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Πωλητή» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Απεικόνιση Αποτελεσμάτων βάσει Πωλητή Πελάτη». Αν επιλέξετε «Ναι», τότε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης αντικαθίσταται ο πωλητής της κίνησης (Πωλητής Κιν.) από τον Πωλητή που έχει οριστεί στη Διαχείριση Πελατών , στο tab «Διάφορα» (Πωλήσεις-Αγορές/Κύριες Εργασίες). Το νέο κριτήριο σας επιτρέπει να παίρνετε  την αναφορά  και με βάση τον πωλητή του πελάτη.
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Πελ./Προμ.» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τιμή Πελάτη».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Ειδών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Λιανική Τιμή Xωρίς ΦΠΑ».
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «% ΕΛΠ», «Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Απόσβ.Αναπρ/γής ΕΛΠ», «Συνολικές Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Απόσβ.ΕΛΠ Επιδότησης» ,«Αναπόσβ.Αξία ΕΛΠ Επιδότησης» και  «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποσβέσεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «Απόσβ. Αναπρ/γής ΕΛΠ», «Αποσβ. ΕΛΠ Επιδότησης», «Αναπόσβ.Αξία ΕΛΠ Επιδότησης», «Συνολική Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» και  «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3(Β Κατηγορίας)», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στο Taxis του έντυπου «Ε3-Ταχυκαταχώρηση», αρκεί να επιλέξετε «Ναι» στο πεδίο «Τροποποιητική».
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Εισαγωγή Αρχείων από Φορητά
ΝΕΟ!  Κατά την ενημέρωση κινήσεων από τις επιλογές «Ενημέρωση Κινήσεων από ASCII» και «Ενημέρωση Kινήσεων από Πίνακες» έχετε πλέον τη δυνατότητα  ενημέρωσης του πεδίου «Αποθήκη προς».  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών» είναι διαθέσιμα στα σύνολα τα καινούρια πεδία «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml, «Αξία ΜΚ (xmlκαι  «Φ.Π.Α ΜΚ (xml). Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια καταχωρητική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πατήστε «Ιδιότητες».
Φόρμες Εκτύπωσης
1. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκαν τα πεδία «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xmlκαι «Φ.Π.Α ΜΚ (xml). Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
2. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Αξιογράφων» προστέθηκαν τα πεδία «Οριζ.Κείμενο 1 έως 10 Κίνησης», «Λεκτικό Αντιγράφων Παρ/κού». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Μηνυμάτων Εφαρμογής», στο υποσύστημα «Πελάτες» έχει προστεθεί το πεδίο «Τιμή Πελάτη» στο οποίο έχετε πλέον τη  δυνατότητα να δημιουργήσετε κάποιο δικό σας προσαρμοσμένο  μήνυμα ή να ορίσετε κάποια προεπιλεγμένη τιμή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Χαρακτηριστικά Ειδών» προστέθηκε η στήλη «Σ.Εμφ.» (Σειρά Εμφάνισης) και έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης με την οποία θέλετε να απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά του είδους στην οθόνη που ανοίγει κατά την Τιμολόγηση.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών» προστέθηκε η ταμειακή RBS ELIO WEB στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών στο πεδίο «Περιγραφή» και σας δίνεται η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε για On Line επικοινωνία.
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης Τροποποιητικής Δήλωσης Φ4 και Φ5. Στο κριτήριο «Τύπος Δήλωσης» το πρόγραμμα σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα τυπώσετε «Κανονική» ή «Τροποποιητική» δήλωση. Εάν επιλέξετε «Τροποποιητική», ανοίγει παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε τις κινήσεις που θέλετε να εμφανιστούν.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής Τροποποιητικής Δήλωσης Φ4 και Φ5. Στο κριτήριο «Τύπος Δήλωσης» το πρόγραμμα σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα τυπώσετε «Κανονική» ή «Τροποποιητική» δήλωση. Εάν επιλέξετε «Τροποποιητική», ανοίγει παράθυρο στο οποίο πρέπει να επιλέξετε τις κινήσεις που θέλετε να εμφανιστούν.
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
1. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε2 προστέθηκε η δυνατότητα «Μεταφ.Ακινήτων από Taxis Net».
2. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ε3 τα πεδία 428, 431 είναι διαθέσιμα στο χρήστη για καταχώριση.
3. ΝΕΟ! Στην Καταχώριση Ν στον κωδικό 009, προστέθηκε πινακάκι για τη συμπλήρωση των παρακρατηθέντων φόρων, για τους οποίους δεν υπήρχε ηλεκτρονική πληροφόρηση.
Σύνδεση με DCRS Retail System
Kύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από DCRS» είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή έως και  τριών ποσοστών έκπτωσης. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να επιλέξετε στο Profile Κινήσεων DCRS(Detail) τα πεδία %Έκπτωση2 και %Έκπτωση3.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra ERP: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος (DC_6288 ) που αφορά την πώληση Φυτοφαρμάκων και ελέγχει αν ο κωδικός έγκρισης του είδους δεν είναι συνδεδεμένος με τη καλλιέργεια του πελάτη, στην επιλογή «Θεραπείες Ασθενειών Καλλιεργειών»(Πωλήσεις-Αγορές/ Πωλήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων /Κύριες Εργασίες). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πόλη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικές Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Μαζικές Απογραφές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της επιλογής «Φυσική Απογραφή Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο  «Ενεργό», και έχετε πλέον τη δυνατότητα επιλέγοντας «Ναι» να μην εμφανίσετε τα είδη που έχετε χαρακτηρίσει ανενεργά στη Διαχείριση Ειδών.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet» προστέθηκε το  tab «ΠΑΙΔΙΑ», στο οποίο μπορείτε να καταχωρίσετε τους κωδικούς TAXIS 1ου Παιδιού,  2ου Παιδιού, 3ου Παιδιού, 4ου Παιδιού για την υποβολή του εντύπου «Ε9».
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο πρόγραμμα η δυνατότητα για «Καταχώριση Ε9». Τσεκάροντας το πεδίο Υπόχρεου, Συζύγου, 1ου Παιδιού, 2ου Παιδιού, 3ου Παιδιού ή 4ου Παιδιού σας δίνεται η δυνατότητα να καταχωρίσετε τα στοιχεία ανάλογα με τον ιδιοκτήτη. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να κάνετε «Μεταφορά από το Προηγούμενο Έτος» καθώς επίσης και «Μεταφ.Ακινήτων από TaxisNet».
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η «Εκτύπωση Ε9» ώστε να προβάλετε στην οθόνη και να εκτυπώσετε το έντυπο Ε9. Υποχρεωτικά πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε, προκειμένου να εμφανίσετε την εκτύπωση, είναι τα «Αντίγραφα» και το «Είδος Εντύπου». Το κριτήριο «Εμφάνιση Αμετάβλητων» σας δίνει τη δυνατότητα μίας εκτύπωσης για έναν τελικό έλεγχο όλων των στοιχείων που έχουν κατατεθεί. Επιλέγοντας «Ναι» ορίζετε να εμφανιστούν και τα στοιχεία στα οποία δεν έχει παρουσιαστεί μεταβολή.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Με τη λειτουργία Ε9-Internet είναι δυνατή η αυτόματη αποστολή του εντύπου Ε9 μέσω TAXISnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το πεδίο «Ιδιοκτήτης» δηλώνοντας ποιος υποβάλλει το έντυπο. Διαθέσιμες υπάρχουν οι επιλογές: «ΥΠΟΧΡΕΟΣ», «ΣΥΖΥΓΟΣ», «1o ΠΑΙΔΙ», «2o ΠΑΙΔΙ», «3o ΠΑΙΔΙ» και «4ο ΠΑΙΔΙ» και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που κάποιο από τα μέλη της οικογένειας έχει αποκτήσει τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis. Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχετε άμεση σύνδεση με τον αντίστοιχο χρήστη είναι να έχουν συμπληρωθεί στην επιλογή «Στοιχεία Πρόσβασης στο InterNet» (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet) τα σχετικά πεδία. Στο πεδίο «Έτος» δηλώνετε υποχρεωτικά για ποιο έτος υποβάλετε τη συγκεκριμένη δήλωση και έρχεται προτεινόμενο το έτος στο οποίο εργάζεστε. Αμέσως μετά επιλέγετε την εταιρία και πατάτε το κουμπί TAXISnet για να υποβάλετε το έντυπο Ε9.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3» για το οικονομικό έτος 2015. Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3 (Β Κατηγορίας)» για το οικονομικό έτος 2015.
4. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3-Ταχυκαταχώρηση» για το οικονομικό έτος 2015. Σημείωση: Μαζί με την υποβολή του εντύπου Ε3 υποβάλλεται και το έντυπο της Φορολογικής Αναμόρφωσης.
5. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2015.
6. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν-Ταχυκαταχώρηση» για το οικονομικό έτος 2015.
    Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra ERP: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών
NEO!  Στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Οικονομικά», στο πεδίο «Α.Φ.Μ VIES», έχετε πλέον τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε 15 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Όριο Πίστωσης», «Περιγραφή 1», «Περιγραφή 2», «Περιγραφή 3», «Περιγραφή 4», «Περιγραφή 5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Με την αναβάθμιση 6.00.28 ενημερώθηκαν οι πρότυπες εταιρίες με καινούριες Εγκρίσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Μπορείτε να τις μεταφέρετε στην εταιρία σας από την επιλογή Μεταφορά Πινάκων Δεδομένων από Εταιρία (Παράμετροι/ Διαχείριση-Παράμετροι Εταιριών). Εκεί, θα πρέπει να επιλέξετε:
• κάποια από τις πρότυπες εταιρίες της DC (900, 995, 997, 998, 999) ανάλογα με τη μορφή του λογιστικού σας σχεδίου
• τον πίνακα «Έγκριση Είδους» και
Εισαγωγή μόνο νέων εγγραφών

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά», στην ενότητα «Barcode»,  έχει προστεθεί η στήλη «Βασικό Barcode» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να χαρακτηρίσετε ένα από τα Barcode του είδους ως βασικό. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει το  συγκεκριμένο barcode στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών Βάσει Κινήσεων» (Αποθήκη/Εκτυπώσεις /Barcode) ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί barcode στην κίνηση. Στις υπόλοιπες  περιπτώσεις που δεν έχει επιλεγεί κάποιο βασικό barcode, στην εκτύπωση εμφανίζεται το 1ο  barcode που είναι καταχωρημένο στο είδος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών με Καταστάσεις ΕΛΠ» ενημερώθηκε η Κατάσταση Β5. Προστέθηκαν οι γραμμές 11 Μείον Αποσβεσμένα και 12 Απομειωμένα.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στον «Υπολογισμό Αποσβέσεων» έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος, ο οποίος αφορά το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» και ελέγχει αν υπάρχουν πάγια με μηδενικό συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ για τα οποία δεν θα υπολογιστούν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ. Στο τέλος της διαδικασίας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάγια αυτά πατώντας «Ναι» στο μήνυμα  «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;» (DC_6287). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία», το οποίο συμπεριλαμβάνει και την αξία της αναπροσαρμογής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Το έντυπο Ν ενημερώνεται πλέον αυτόματα και με τα ποσά που έχετε καταχωρίσει στο Ε3 και την Φορολογική Αναμόρφωση.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης του Πίνακα Κ από την Καταχώριση Ε3.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε2» για το οικονομικό έτος 2015.
Έντυπα Σειράς Μ’
ΝΕΟ! Στην καταχώριση στοιχείων του εντύπου «Μ3 Έναρξη/ Μεταβ.Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου», στον πίνακα β6, έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε περισσότερα από ένα είδη ενδοκοινοτικών συναλλαγών ταυτόχρονα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6287 με περιγραφή «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;», το οποίο αφορά στον Υπολογισμό αποσβέσεων. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στις επιλογές του πεδίου «Κατηγορία Φ.Π.Α.», προσθέτονται αυτόματα οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. 24% και 17% που ισχύουν από 01/06/2016.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος (DC_6284 ) που αφορά στους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. (24%, 17%) και ελέγχει αν υπάρχουν είδη με ποσοστά ΦΠΑ που είναι παλαιότερα από αυτά που ισχύουν την 01/06/2016. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τελευταία Τιμή Αγοράς». Το νέο πεδίο απεικονίζει την πιο πρόσφατη τιμή αγοράς με βάση την Ημ/νία  Αγοράς που έχει δηλωθεί στη «Διαχείριση Ειδών» (tab «Διάφορα», ενότητα «Προμηθευτές του Eίδους»). Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών» προστέθηκε η ταμειακή ARCADIA NET στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών στο πεδίο «Περιγραφή» και σας δίνεται η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε για On Line επικοινωνία.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός Αντισυμβ.Λογ/σμού» και «Περιγραφή Αντισυμβ.Λογ/σμού», τα οποία απεικονίζουν τον λογαριασμό που κινείται στην εγγραφή μαζί με το λογαριασμό του ταμείου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε η καινούρια φόρμα εκτύπωσης «Αποσβέσεις Παγίων ΕΛΠ» στην οποία απεικονίζονται τα νέα πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» και «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6284 με περιγραφή«Το είδος %s στο παραστατικό έχει ποσοστά Φ.Π.Α. που δεν ισχύουν από την 01-06-2016 και ύστερα!», το οποίο αφορά στην Τιμολόγηση. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αλλαγή Ποσοστών Φ.Π.Α.», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των συντελεστών Φ.Π.Α. σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1061/2016 Άρθρο 52, η οποία αφορά στην αλλαγή του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και από 16% σε 17% και η οποία ισχύει από 01/06/2016.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον κανονικά σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής για Windows 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, έχετε πλέον τη δυνατότητα να τιμολογήσετε είδη που να περιέχουν έως και τέσσερις ειδικούς φόρους. Υπάρχουν διαθέσιμα τα καινούρια πεδία στις Φόρμες Παραστατικών και στις Φόρμες Εκτύπωσης Τιμολογίων ώστε να τα προσθέσετε στην καταχωρητική και την εκτυπωτική σας φόρμα. 
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Κινήσεις Παραστατικών», το πεδίο «Κατάσταση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Οικονομικά», έχετε πλέον τη δυνατότητα να προσθέσετε στο είδος σας 3 επιπλέον ειδικούς φόρους. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία «Ειδικός Φόρος 2», «Ειδικός Φόρος 3» και «Ειδικός Φόρος 4».  
2. ΝΕΟ! Στη λίστα του πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού» της «Διαχείρισης Ειδικών Φόρων» προστέθηκαν οι επιλογές  «Στον 1ο Ειδ.Φόρο» , «Στον 2ο Ειδ.Φόρο» , «Στον 3ο Ειδ.Φόρο» , «Στον 4ο Ειδ.Φόρο» , «Στους προηγούμενους φόρους» , «Καθ.Αξία + Προηγ.ΕΦΚ». Αν έχετε επιλέξει κάποιον από τους παραπάνω τρόπους υπολογισμού θα πρέπει να έχετε καταχωρίσει κάποιο Ποσοστό (και όχι Αξία) ώστε να μπορεί να γίνει ο υπολογισμός σε προηγούμενους φόρους.
3. ΝΕΟ! Στο πεδίο «Κωδ.Πελάτη» της επιλογής «Κινήσεις Ειδών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση (F9) και σε πελάτες και σε προμηθευτές.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «ΑΦΜ» που αφορά στο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Εκτύπωση Αμοιβών από Επιχ.Δραστ.» προστέθηκε το κριτήριο «Ομαδοποίηση ανά Προμηθευτή». Αν επιλέξετε Ναι εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης σύνολα ανά προμηθευτή.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ισολογισμός -Αριθμοδείκτες
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Μέσα στη «Διαχείριση Ισολογισμού», στο πινακάκι μορφοποίησης των πεδίων της φόρμας (που ανοίγει πατώντας διπλό κλικ σε κάποιο πεδίο), προστέθηκε το πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού», μόνο όταν επιλέγετε Τύπο, με τιμές «Απόλυτη Τιμή Χρ-Πιστ», «Χρ-Πίστ» και «Πίστ - Χρ».  Ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να εμφανίζεται στον Ισολογισμό κάνετε την ανάλογη επιλογή τρόπου υπολογισμού. 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρισης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Παραστατικών», επιλέγοντας μία φόρμα και πατώντας «Ιδιότητες», είναι διαθέσιμα στα σύνολα τα καινούρια πεδία που αφορούν στους 3 επιπλέον ειδικούς φόρους που προστέθηκαν στο είδος: «Καθ.Αξία Ειδικ.Φόρου 2, 3, 4», «Αξία ΦΠΑ Ειδικ.Φόρου 2, 3, 4», «Συν.Αξία Ειδικ.Φόρου 2, 3, 4», «Συν.Καθ.Αξία ΕΦΚ», «Συν.Αξία ΦΠΑ ΕΦΚ» και «Σύν.Αξ. Όλων των ΕΦΚ». Μπορείτε να τα επιλέξετε με δεξί κλικ και να τα σύρετε στη φόρμα σας στο σημείο που επιθυμείτε.
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων»: προστέθηκε το πεδίο [540] «Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό με σήμανση Τύπου Α  (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες /Παραστατικά/Σήμανση Παραστατικού). Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την προτεινόμενη από το νόμο γραμμογράφηση ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά  e.txt αρχεία. Προστέθηκαν τα πεδία που αφορούν στους 3 καινούριους επιπλέον ειδικούς φόρους του είδους: - τα [322] έως [330] τα οποία προορίζονται για τις αναλυτικές γραμμές και - τα [516] έως [527] τα οποία προορίζονται για τα σύνολα της εκτυπωτικής σας φόρμας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra ERP: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων του προγράμματος  Υπολογιστής  αριθμητικών πράξεων.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκαν:
• η «Κατάσταση Β.3» η οποία αφορά την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης στην περίοδο ,
• η «Κατάσταση Β.5» η οποία αφορά τον ισολογισμό πολύ μικρών οντοτήτων και
• η «Κατάσταση Β.6» η οποία αφορά την κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν τα πεδία «Οριζόμενος Αριθμός 1 έως 5» κίνησης από τα σύνολα (footer) της Τιμολόγησης καθώς και το άθροισμα αυτών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκε η «Διεύθυνση Παράδοσης» της κίνησης του πελάτη. Επιπλέον στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης προστέθηκε το πεδίο «Έκπτωση Γραμμής 2» που αφορά την δεύτερη έκπτωση του είδους της τιμολόγησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν η «Οικογένεια Πελάτη» και η «Υποοικογένεια Πελάτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλες Πελατών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκε η «Διεύθυνση Παράδοσης» της κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ. Καρτέλες Πελατών/Είδος (Επισήμων)» προστέθηκαν τα κριτήρια «Οικογένεια Πελάτη» και «Υποοικογένεια Πελάτη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» και «Συγκ/τικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Να συμπεριληφθούν τα Συνοδευτικά Δελτία;». Όταν επιλέγετε Όχι δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης τα ΔΑ.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με Ποσοστό Κέρδους» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Θέση», «Ράφι», «Περιγραφή 1», «Περιγραφή 2» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Σύνθεση-Αποσύνθεση
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Συνταγών» προστέθηκε το «Υπόλοιπο» των πρώτων υλών της κάθε συνταγής.
Βοηθητικές Εργασίες
Ενημέρωση Ειδών από ASCII
ΝΕΟ! Κατά τη «Μεταφορά Ειδών από ASCII» έχετε πλέον τη δυνατότητα να ενημερώσετε το «%Έκπτωσης» των ειδών. Βασική προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει  το συγκεκριμένο πεδίο στην επιλογή «Profile ASCII Ειδών».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε το κριτήριο  «Κωδ.Κίνησης». Με βάση τον κωδικό κίνησης και την περίοδο που θα επιλέξετε στα κριτήρια, το πρόγραμμα θα εμφανίσει ποσά στις στήλες Μην.Χρέωση–Μην.Πίστωση μόνο για τους λογαριασμούς που έχουν κινηθεί με τον συγκεκριμένο κωδικό κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Θεωρημένες
1. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Γενικό Ημερολόγιο» προστέθηκε το «Α/Α Ημερολογίου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Λοιπά Ημερολόγια» προστέθηκε η επιλογή «Θέλετε Εκτύπωση Κενής Γραμμής;» όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσες γραμμές (από 1 έως 5) θέλετε να απέχουν μεταξύ τους οι κινήσεις που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων» προστέθηκε το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» που αφορά στο ποσοστό με το οποίο θα γίνεται η απόσβεση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από το έτος 2015 και ύστερα. Με βάση τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις υπολογίζονται από την ίδια μέρα που αποκτήθηκε ένα πάγιο και όχι από τον επόμενο μήνα. Στο tab «Κινήσεις Αποσβέσεων» προστέθηκαν τα αντίστοιχα πεδία ΕΛΠ  «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» κλπ. Με την αναβάθμιση του προγράμματος στην έκδοση 6.00.24 το %ΕΛΠ ενημερώνεται αυτόματα βάσει του %Καν.Απόσβ.  και υπάρχει η δυνατότητα να το αλλάξετε. Για αποσβέσεις ετών μικρότερων του 2015 το πρόγραμμα ενημερώνει αυτόματα τις αποσβέσεις ΕΛΠ με τις αποσβέσεις που είχαν δημιουργηθεί με βάση τα %Καν.Απόσβεσης. Από το έτος 2015 και μετά οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο για τα ΕΛΠ και η διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των συνόλων της Κανονικής και της ΕΛΠ απόσβεσης θα εμφανίζεται στο πεδίο «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Τα καινούρια πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ» , «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» κλπ απεικονίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης  «Αποσβέσεις Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις ΦΠΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα οι «Κωδικοί INTRASTAT» για το 2016.
OFFICE MANAGEMENT
Κοστολόγηση Εργασιών
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Παρακολούθησης Εργ.» προστέθηκε το σύνολο της διάρκειας εργασίας.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα - Utilities
Ενημερώσεις -Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μαζική Διαγραφή Κινήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΝΕΟ! Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η νέα ενότητα περιέχει πλήθος λειτουργιών και όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2015 τα Ε.Λ.Π. θα εφαρμοσθούν σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το είδος των βιβλίων που τηρεί, διπλογραφικά ή απλογραφικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στα Κριτήρια Μετασχηματισμού έχουν προστεθεί οι «Πίνακες Κίνησης 1 έως 5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης επιλέγοντας «Κριτήρια» στην επιλογή Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών.
2. Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση είσπραξης με Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ, o πίνακας Συσχέτισης Παραστατικών εμφανίζεται πλέον όχι μόνο την πρώτη φορά που αποθηκεύετε την κίνηση (με F12), αλλά κάθε φορά που αποθηκεύετε τροποποιημένη κίνηση.
3. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» και στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «E-Mail».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Κινήσεις», έχει προστεθεί η στήλη «Επωνυμία», ενώ στο tab «Διάφορα» λειτουργεί πλέον η αναζήτηση με F9 στο πεδίο «Κωδικός Intrastat».
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδ. Κατηγορίας» και «Περιγραφή Κατηγορίας Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκαν τα νέα έντυπα Ε2, Ε3, Ε3 (Β’Κατηγορίας) και Ν του Φορολογικού Έτους 2015.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ταχυκαταχώρισης των εντύπων Ε3, Ε3 (Β’ Κατηγορίας) και Ν για το οικονομικό έτος 2015.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα εκτύπωσης αύξουσας αρίθμησης στα παραστατικά της  Τιμολόγησης. Αν θέλετε να έχετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών» να προσθέσετε στα σύνολα της καταχωρητικής σας φόρμας τα πεδία «Μετρητής 1», «Μετρητής 2», «Μετρητής 3», «Μετρητής 4», «Μετρητής 5» και, επιπλέον, να ορίσετε την αρίθμηση κάθε μετρητή από την επιλογή «Πωλήσεις-Αγορές/ Πίνακες/Αρίθμηση Μετρητών Τιμολόγησης». Αν επιθυμείτε να τυπώνονται τα παραπάνω πεδία, πρέπει από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Εκτύπωσης/Φόρμες Τιμολογίων» να προσθέσετε τα πεδία και στην εκτυπωτική σας φόρμα.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι-Τιμή ανά Πελάτη» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε «Αντιγραφή» τιμοκαταλόγου από κάποιον πελάτη σε περισσότερους χρησιμοποιώντας το καινούριο κριτήριο «Είδος Επιχείρησης».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Παραγγελίες ανά Είδος» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Πίνακας 1-5» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο «Υποκατάστημα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Προμηθευτές ανά Είδος» προστέθηκαν τα πεδία «Οικογένεια Είδους» και «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο «Οριζ.Κείμενο 11 (Κίνησης)».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο μετασχηματισμένο παραστατικό δεν μεταβάλλει πλέον την κατάσταση του αρχικού παραστατικού.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε  στα κριτήρια το «Υπόλοιπο Μεγαλύτερο από» και, στο αποτέλεσμα, το πεδίο «Πωλητής». Το πεδίο αυτό  αφορά στον πωλητή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλα Πελάτη-Είδους (Συγκ/τικά)» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδ.Παραλήπτη» στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν παραλήπτη χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό ; π.χ. 30.00.00.0001;30.00.00.0002;30.00.00.0003. Επιπλέον, προστέθηκαν τα κριτήρια «Οικογένεια Είδους» και «Υποοικογένεια Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν, τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα, τα πεδία «Οριζ. Κείμενο Κίνησης 1 - 11» και «Αριθμός Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την πρόσθετη αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον, προστέθηκε ενημερωτικό μήνυμα το οποίο εμφανίζεται στην περίπτωση που έχουν γίνει πάνω από μία απογραφές στην ίδια χρήση. Παρόμοιο μήνυμα προστέθηκε στις «Καρτέλες Προμηθευτών».
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Από την επιλογή «Βεβαιώσεις Αμοιβών Επιχ.Δραστ.-Internet» είναι δυνατή η Αποστολή μέσω Internet των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα για το Φορολογικό Έτος 2015.
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Επιβαρύνσεις-Ελαφρύνσεις» έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταχωρίσετε «Ποσό» επιβάρυνσης/ελάφρυνσης που να περιέχει έως και 6 δεκαδικά. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να αλλάξετε τη μάσκα της «Αξίας Επιβάρυνσης(Ευρώ)» από την επιλογή «Παράμετροι/Παράμετροι Εταιρίας/Μάσκα Αριθμητικών Πεδίων».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Είδη ανά Πελάτη» προστέθηκαν τα κριτήρια «Οικογένεια Είδους» και «Υποοικογένεια Είδους» στα οποία έχετε τη δυνατότητα να κάνετε πολλαπλή επιλογή με δεξί κλικ στη λίστα επιλογής του κριτηρίου. Επιπλέον, προστέθηκε το κριτήριο «Κωδ.Παραλήπτη» στο οποίο επίσης μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν παραλήπτη χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό ; π.χ. 30.00.00.0001;30.00.00.0002;30.00.00.0003. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Barcode
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών βάσει Κινήσεων» είναι πλέον διαθέσιμα στην έκφραση των ετικετών τα πεδία  «Επωνυμία Πελ./Προμ.»,«Διεύθυνση Πελ./Προμ.», «Επωνυμία Εταιρίας», «Όνομα Εταιρίας» και «Διεύθυνση Εταιρίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφορία, πρέπει να τα προσθέσετε στην ετικέτα επιλέγοντας μέσα από την εκτύπωση τα «Χαρακτ/τικά Πεδίων» και κατόπιν την «Έκφραση».
2. ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Barcodes ανά Είδος» προστέθηκαν τα πεδία «Περιγραφή Υποχαρακτηριστικού 1» και «Περιγραφή Υποχαρακτηριστικού 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» η Αποθήκευση σε Excel Χωρίς Χρήση MS Office λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε το πεδίο «Υπεύθυνος» στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Δημιουργήθηκε η εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα». Με αυτή την εκτύπωση μπορείτε να δείτε το πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο των πελατών σε μηνιαία βάση για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, ανεξαρτήτως χρήσεως.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια οι  «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» είναι πλέον δυνατή η αποστολή της η διαδοχική αποστολή «ΜΥΦ» για τις υπόχρεες εταιρίες χωρίς να χρειάζεται να βγείτε από το πρόγραμμα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα με τη καταχώρησης μιας παραγγελίας να γίνεται η «δέσμευση» των υλικών ή συστατικών μιας «Συνταγής». Για να έχετε την παραπάνω δυνατότητα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε  τις κάτωθι  παραμέτρους του παραστατικού:
  • Παραγγελίας τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Δέσμευση».
  • Όταν η παραγγελία μετασχηματίζεται σε οποιοδήποτε επίσημο παραστατικό διακίνησης (πώλησης) οι παράμετροι θα πρέπει να πάρουν τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Αποδέσμευση».
  • Σε περίπτωση που το επίσημο παραστατικό διακίνησης (πώλησης) ακυρώνεται οι παράμετροι του ακυρωτικού παραστατικού θα πρέπει να πάρουν τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Δέσμευση».
Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Υπόλοιπα» θα εμφανίζουν αυτόματα με διπλό κλικ στο πεδίο «Δεσμευμένο» το υπόλοιπο των κινήσεων των ειδών καθώς και των υλικών ή συστατικών μιας «Συνταγής». Εμφανίζεται πίνακας με όλες τις εγγραφές προέλευσης από τις οποίες προκύπτει το υπόλοιπο της παραγγελίας. Πατώντας διπλό κλικ σε μία συγκεκριμένη εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην οθόνη καταχώρισης της κίνησης.
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/9/2015 (με ημερομηνία υποβολής από 01/10/2015).
ΝΕΟ! Ο υπολογισμός στο νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη και το «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra ERP: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015.
Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) τα πεδία «Περιοχή Τιμοκαταλόγου», «Τρόπος Πληρωμής».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών /DC Κατάσταση Παραγγελιών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Ημερομηνία Παράδοσης (Από-Έως) »  καθώς και «Οριζόμενη Ημερομηνία Κίνησης 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πωλητές
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα στο «Πωλήσεις ανά Πωλητή/Παραστατικό» προστέθηκε στα κριτήρια ο «Κωδικός Σεναρίου». Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Οικονομικά» στα «Σχόλια»,  έχουν διπλασιαστεί οι γραμμές καταχώρησης και μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερους χαρακτήρες.
Διαχείριση Συνταγών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Συνταγών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίσετε τον «Εναλλακτικό Κωδικό Είδους» τόσο στα βασικά στοιχεία του είδους, όσο και μέσα στη συνταγή.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κωδικός Συσχέτισης». Επίσης, προστέθηκαν οι νέες στήλες «Ποσοστό % Φ.Π.Α», «.Αξία ΦΠΑ Είδους Κίνησης» και «Σύνολο Αξίας», ώστε η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνεται ανά συντελεστή  ΦΠΑ.
Εργασίες Έναρξης Χρήσης
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της επιλογής «Απογραφή Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο  «Τιμή Κόστους από Διαχείριση Ειδών» με τις τιμές:
«Όχι», «Μόνο αν είναι Μικρότερη», «Μόνο αν είναι Μεγαλύτερη», οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστείτε κατά την απογραφή την «Τιμή Κόστους» από τη «Διαχείριση Ειδών».
Συγκεκριμένα:
«Όχι»: Το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιεί στην απογραφή την Τιμή Κόστους από τη «Διαχείριση Ειδών».
«Μόνο αν είναι Μικρότερη»: Το πρόγραμμα θα αντικαθιστά την τιμή της αποτίμησης με την τιμή κόστους  από τη «Διαχείριση Ειδών», μόνο εφόσον η Τιμή Κόστους της Διαχείρισης Ειδών είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από την τιμή της αποτίμησης.
«Μόνο αν είναι Μεγαλύτερη»: Το πρόγραμμα θα αντικαθιστά την τιμή της αποτίμησης με την τιμή κόστους από τη «Διαχείριση Ειδών», μόνο εφόσον η Τιμή Κόστους της Διαχείρισης Ειδών είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από την τιμή της αποτίμησης. 
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015. Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
E-Shop
Kύριες Εργασίες
Αυτόματη Εισαγωγή Παραστατικών
ΝΕΟ! Στην «Αυτόματη Εισαγωγή Παραστατικών» είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή «Νέων Ειδών» καθώς και όλων των πεδίων που περιλαμβάνονται στα tabs «Οριζόμενα» και «Site» της Διαχείρισης Ειδών.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες

Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Αλλαγής Ποσοστών Φ.Π.Α», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των ποσοστών Φ.Π.Α. σύμφωνα με το Ν.4334/16.07.2015 ΦΕΚ Α80 όσον αφορά στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (6,5%)
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Κινήσεις Προμηθευτών
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα καταχώρησης και εκτύπωσης του «Παραστατικού Εκκαθάρισης», που αφορά σε πελάτες που ασχολούνται με διακίνηση προϊόντων για λογαριασμό προμηθευτών, την πληρωμή των οποίων κάνουν με βάση την αξία πώλησης και την προμήθεια που παρακρατούν. 
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «Υπόλοιπο Πελάτη».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ημερομηνία Τελευταίας Πίστωσης» Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Καρτέλα Πελατών με Ανάλυση Ειδών» προστέθηκε το πεδίο «Οριζόμενος Πίνακας Κίνησης 1». Για να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
Στη «Διαχείριση Ειδών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίζετε αυτόματα τις κινήσεις από τις οποίες έχουν προέλθει οι ποσότητες των αναμενόμενων και των δεσμευμένων ειδών με την «Ημερομηνία Παράδοσης του Είδους». Αρκεί να πάτε στο tab «Υπόλοιπα» και να πατήσετε διπλό κλικ στα πεδία «Αναμενόμενο» ή «Δεσμευμένο». Θα εμφανιστεί η «Ημερομηνίας Παράδοσης του Είδους» η οποία ενημερώνεται εφόσον, στη λειτουργία «Φόρμες Τιμολογίων» (Παράμετροι/Φόρμες Εκτύπωσης), έχετε προσθέσει στις γραμμές του παραστατικού την «Οριζόμενη Ημερ/νία 1 Κίνησης». Εμφανίζεται τότε πίνακας με όλες τις εγγραφές προέλευσης. Πατώντας διπλό κλικ σε μία συγκεκριμένη εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην οθόνη καταχώρισης της κίνησης.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών βάσει Παραμέτρων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τιμή Αγοράς» όπως ενημερώνεται από τα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Περιγραφή Site» καθώς και το πεδίο «Εργοστάσιο» όπως εμφανίζονται στη «Διαχείριση Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Ενημέρωση Ειδών από ASCII
ΝΕΟ!  Κατά την ενημέρωση κινήσεων από την επιλογή έχουν προστεθεί τα πεδία «Οριζόμενα Κείμενα 1-5», «Οριζόμενοι Πίνακες 1-5», «Οριζόμενοι Αριθμοί 1-5», «Θέση», «Περιγραφή» καθώς και η «Κλάση Είδους».
Λοιπές
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της επιλογής «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Είδων» προστέθηκαν το πεδία «Μέγιστο Όριο», «Ελάχιστο Όριο» και «Όριο Παραγγελίας».
E-Shop
Βοηθητικές Εργασίες
Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site
ΝΕΟ! Στην «Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site» είναι πλέον δυνατή η ενημέρωση του πεδίου «Περιγραφή Site». Εάν το πεδίο είναι ήδη «κενό», τότε ενημερώνεται από την τιμή που έχει το πεδίο στη «Διαχείριση Ειδών». Εάν το πεδίο είναι ήδη συμπληρωμένο, τότε δεν πραγματοποιείται καμία αλλαγή.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιλέξετε τη φορολογική περίοδο παράδειγμα τον 4ο μήνα να πληκτρολογήσετε ποσά στους ειδικούς κωδικούς. Για παράδειγμα λοιπά προστιθέμενα, λοιπά αφαιρούμενα, χρεωστικό αρχικής δήλωσης κλπ. Η καταχώριση ποσών στο συγκεκριμένο πίνακα υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.08 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Είναι δυνατή η επιλογή του δηλούντος στην καταχώριση του έντυπου «Ε3».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Σχόλια Αναλυτικών Γραμμών» και «Σχόλια Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
1. ΝΕΟ! Στην περίπτωση που τιμολογείται ένα είδος που δεν θέλετε να αποστείλετέ στο site, αλλά επιθυμείτε να κρατήσετε  την πληροφορία σχετικά με το ποιο αγροτεμάχιο αφορά η πώληση, έχετε πλέον τη δυνατότητα  να το κάνετε. Πηγαίνετε στην επιλογή «Αποθήκη/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Ειδών», στο tab  «Εγκρίσεις Φυτοφ/κων», και συμπληρώνετε το πεδίο «Εμφάνιση σε Φυτοφάρμακα»  με την τιμή «Ναι». Με τη χρήση της παραπάνω δυνατότητας στην επιλογή «Πωλήσεις/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Πελατών», στο tab  «Αγροτεμάχια», θα εμφανιστεί το είδος που αφορούσε η πώληση, εφόσον στο πεδίο «Καλλιέργειες» επιλέξετε την καλλιέργεια που αφορούσε η πώληση.
2. ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα να προσθέσετε  στο tab «Αγροτεμάχια» το «Τοπωνύμιο» του αγροτεμαχίου.
3. ΝΕΟ! Κατά την Τιμολόγηση,  όταν σε ένα αγροτεμάχιο περιλαμβάνονται δύο ή περισσότερες καλλιέργειες, προστέθηκε η δυνατότητα να ανοίγει λίστα επιλογής, ώστε να ενημερώνετε το πεδίο καλλιέργειας με το είδος της καλλιέργειας.
Βοηθητικές Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων» προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής κωδικοποίησης των νέων ειδών που προκύπτουν από τις εγκρίσεις με βάση τις ανάγκες του χρήστη. Επιλέγετε από το βασικό μενού «Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων/ Βοηθητικές Εργασίες/Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων».
Συμπληρώνετε αρχικά τα πεδία:
Αρχικά Ψηφία Κωδικού: έως τρία αλφαριθμητικά. 
Αριθμητικά Ψηφία Κωδικού: έως δέκα αλφαριθμητικά. 
Αφού ορίσετε τη μάσκα που σας ικανοποιεί, επιλέξτε όλους τους κωδικούς που επιθυμείτε να έχουν τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση και με τη χρήση του κουμπιού «Εισαγωγή Επιλεγμένων Ειδών» εισάγετε τους νέους κωδικούς με «αύξουσα αρίθμηση». Στον παραπάνω πίνακα σε οποιαδήποτε στήλη μπορείτε να κάνετε «ταξινόμηση» .
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων» προστέθηκε η  δυνατότητα να κάνετε δημιουργία ειδών από εγκρίσεις που έχουν ήδη δημιουργημένο Κωδικό Νέου Είδους. Για να γίνει αυτό επιλέξτε στο tab «Επιλεκτική δημιουργία ειδών από εγκρίσεις που έχουν ήδη δημιουργημένο Κωδικό Νέου Είδους» και μετά πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή Επιλεγμένων Ειδών». Αυτόματα το πρόγραμμα τσεκάρει όλες τις γραμμές που έχουν «Κωδικό Νέου Είδους» και προχωρά στη δημιουργία των ειδών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών ανά Ημέρα» προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης η «Αποθήκη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Ημερομηνία Αγοράς Παγίου».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε2» για το οικονομικό έτος 2014.
2. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ε3» για το οικονομικό έτος 2014.
3. ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει την υποβολή μέσω Internet του έντυπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.06 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
Νέα Έντυπα 2015
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει το έντυπο Ε3 για το οικονομικό έτος 2014.
ΝΕΟ! Η εφαρμογή υποστηρίζει το έντυπο «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
Ταχυκαταχώριση
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ταχυκαταχώρισης του εντύπου «Ν» για το οικονομικό έτος 2014.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Προμηθευτών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Λογαριασμός Λογιστικής» και «Τρόπος Πληρωμής» από τα οικονομικά στοιχεία της Διαχείρισης Πελατών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το  «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κόστος Υπόλοιπων- Κατάσταση Απογραφής» προστέθηκαν   οι «Οριζόμενοι Αριθμοί» του είδους. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή» προστέθηκε στο αποτέλεσμα  το πεδίο «Υπόλοιπο»,  το οποίο είναι το τρέχον υπόλοιπο όπως εμφανίζεται στις «Καρτέλες Πελατών».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την καταχώριση του «Intrastat» εμφανίζονται πλέον στον κωδικό είδους και οι τυχόν Συμπληρωματικές Μονάδες. Σε περίπτωση που το είδος έχει συμπληρωματική μονάδα και δεν έχει συμπληρωθεί η ποσότητά της εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει εάν το είδος δεν έχει συμπληρωματική μονάδα και συμπληρωθεί η ποσότητα.
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Profile Κινήσεων από Πίνακες (Header)
ΝΕΟ! Κατά την ενημέρωση κινήσεων από την επιλογή Profile Κινήσεων από Πίνακες έχει  προστεθεί το πεδίο «Τύπος Αυτοκινήτου» από τα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης Πελατών» από  το tab Αυτοκίνητα.
E-Shop
Βοηθητικές Εργασίες
Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site
ΝΕΟ!  Στην «Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site» πραγματοποιήθηκε αλλαγή, ώστε να γίνεται ενημέρωση στο site και για είδη που δεν έχουν συμπληρωμένο το πεδίο «Υποοικογένεια».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2) μέσω Internet τα πεδία δόσεις συμπληρώνονται ορθά με τις τιμές «Ναι» και «Όχι».
Βοηθητικές Εργασίες
H επιλογή «Αυτόματος Υπολογισμός Περιοδικών Φ.Π.Α.» επανα-υπολογίζει σωστά τις περιοδικές ΦΠΑ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Υποστηρίζεται πλέον η «Νέα Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)» για το οικονομικό έτος 2015.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α.» προστέθηκε το κουμπί  «Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α , επιλέγοντας το  εμφανίζονται οι λογαριασμοί εντύπων ΦΠΑ με τις παλιές κατηγορίες εκκαθαριστικής δήλωσης και την νέα  αντιστοιχιζόμενη τιμή.
Η εφαρμογή αυτόματα με βάση τις κατηγορίες που είχατε καταχωρίσει στους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ θα εμφανίζει στις στήλες «Νέα Κ.Ε1» και «Νέα Κ.Ε2» τις νέες κατηγορίες.  Αφού ελέγξετε τις αντιστοιχίσεις, κάνετε όπου απαιτείται τροποποίησες επιλέγοντας το κουμπί «Αλλαγή» ώστε να ενημερωθούν οι λογαριασμοί  με τις νέες κατηγορίες.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

ΝΕΟ! Η «Offline Εκτύπωση» από την επιλογή  των «Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» υπολογίζει πλέον σωστά  τη «Συνολική Ποσότητα» η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη.

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων

ΝΕΟ!  Στα κριτήρια της εκτύπωσης Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) στο πεδίο «% Προσαύξησης» μπορεί να πάρει πλέον δύο δεκαδικά.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra ERP: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην αναζήτηση των παραστατικών με F9 ή Ctrl+F9, προστέθηκε τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, το «Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστατικών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Κατηγορία Είδους», «Κωδικός Οικογένειας Είδους» και «Βασικός Προμηθευτής» Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οριζόμενοι Αριθμοί 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών/DC Ημερήσια Κίνηση Παραστατικών(Πωλήσεις)» προστέθηκε το κριτήριο «Σχετικά Παραστατικά». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλα/Πελάτη-Είδους» προστέθηκαν στα κριτήρια η «Οικογένεια» και η «Υποοικογένεια» του είδους. Στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης προστέθηκαν τα πεδία: «Κωδικός Intrastat», «Καθαρή Μάζα», «Τιμή Μονάδας της Κίνησης» (η οποία ισούται με την Καθαρή Αξία / Ποσότητα), «Τιμή Χονδρικής» και «Μικτή Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
5. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός Λογιστικής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
6. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο «Εμφάνιση Ειδών με Αρνητική Ποσότητα» με τις τιμές «Ναι/Όχι» Εάν επιλέξετε  «Ναι» , τότε οι κινήσεις που έχουν είδη με ποσότητα αρνητική ποσότητα θα εμφανίζουν. Στην ίδια εκτύπωση προστέθηκαν ακόμη το κριτήριο «Πίνακας Κίνησης 3». Τέλος, το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
7. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Διεύθυνση Παράδοσης». Η «Διεύθυνση Παράδοσης» προστέθηκε επίσης ως κριτήριο στην εκτύπωση «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών», ενώ στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης προστέθηκαν τα πεδία «Η Δ.Ο.Υ του Πελάτη», «Όνομα Διεύθυνσης Παράδοσης» και «Διεύθυνση Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε τις επιπλέον αυτές δυνατότητες, πρέπει να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλ. Καρτέλες Πελατών/Είδος (Επισήμων)» & «Αναλ.Καρτέλες Πελατών/Είδος (Λοιπών)» προστέθηκαν τα κριτήρια «Τιμή Μονάδας» και «Σχόλια Γραμμής Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια η  «Διεύθυνση Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυ\νατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Ταξινόμηση ανά» με έξι επιλογές ταξινόμησης.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Εκτυπώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση των «Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της κατάστασης  όπως  θα υποβληθούν μέσω Internet.
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΝΕΟ! Όλες οι επιλογές που αφορούν στα «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα» έχουν πλέον ομαδοποιηθεί σε μια νέα ενότητα, την Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, η οποία βρίσκεται στο μενού Πωλήσεις-Αγορές. Στην ανανεωμένη Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων η διαδικασία υποβολής του Εντύπου Πώλησης έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί, επιτρέποντας στο χρήστη να παρακάμψει μια σειρά χρονοβόρων διαδικασιών και να υποβάλει το έντυπο με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Για πληροφορίες σχετικά: 
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε ο νέος πίνακας Θεραπείες Ασθενειών Καλλιεργειών, ο οποίος  σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε ποια φάρμακα προτείνονται από το Υπουργείο ανάλογα με την Καλλιέργεια και τον τύπο της Ασθένειας. Πρόκειται για μια πραγματική διευκόλυνση, καθώς ανά πάσα στιγμή σας επιτρέπει δίνοντας τον κωδικό της καλλιέργειας να ενημερώνεστε για τις προτεινόμενες θεραπείες ανά ασθένεια.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ!  Προστέθηκε η λειτουργία «Μαζική Αποστολή Παραστατικών στο ΥΠΑΑΤ», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να αποστέλλετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα τιμολόγια  που δεν έχουν αποσταλεί. Αρκεί να δώσετε  το «Ημερομηνιακό Διάστημα» που σας ενδιαφέρει και να μαρκάρετε ανάλογα στο check box, ώστε να αποστείλετε τα τιμολόγιά σας  είτε μαζικά από τη λίστα είτε μεμονωμένα.
Ευρετήρια
Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι-Τιμή ανά Προμηθευτή
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πολλαπλοί Τιμοκατάλογοι-Τιμή ανά Προμηθευτή» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εκτυπώσετε τη στήλη «Έκπτωση Προμηθευτή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών» στην αναζήτηση των ειδών με F9 ή Ctrl+F9, προστέθηκαν οι  «Οριζόμενοι Αριθμοί 1-5».
Διαχείριση Συνταγών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Συνταγών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταχωρείτε τη ποσότητα της «2η Μονάδα Μέτρησης» και να υπολογίζεται  αυτόματα  η πρώτη μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τη σχέση τους (αναλογία).
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το στοιχείο  «Έκδοση/Λήψη» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών ανά Αποθηκευτικό Χώρο» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Συνολική Ποσότητα από όλες τις Αποθήκες» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών βάσει Παραμέτρων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα νέα στήλη  με την αξία του αποθέματος. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μη Κινηθέντα Είδη» προστέθηκε το κριτήριο «Είδη με Μηδενικό Υπόλοιπο» με τις τιμές «Ναι/Όχι».  Στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης έχει προστεθεί το πεδίο «Αξία Υπολοίπου», το οποίο αποτελεί το γινόμενο «Ποσότητα x Τιμή Κόστους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόλοιπο Είδους» που παρουσιάζει το υπόλοιπο του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Φόρτωσης Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Εναλλακτικός Κωδικός Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Είδη ανά Προμηθευτή» προστέθηκε το κριτήριο «Ημερομηνία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκε το κριτήριο «Βασικός Προμηθευτής» καθώς και η «Επωνυμία Βασικού Προμηθευτή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Χαρακτηριστικό 1», «Χαρακτηριστικό 2», «Υπο-χαρακτηριστικό 1» και «Υπο-χαρακτηριστικό 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά Είδος» προστέθηκαν τα κριτήρια «Αποθήκη»  «Χαρακτηριστικό 1», «Χαρακτηριστικό 2», «Υπο-χαρακτηριστικό 1», «Υπο-χαρακτηριστικό 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Προοδευτική Χρέωση», «Προοδευτική Πίστωση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε το κριτήριο  «Σειρά Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής» με τις τιμές «Ναι/Όχι/Mόνο αυτά». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν όλα τα πάγια, επιλέγοντας «Όχι» μόνο εκείνα που είναι ενεργά, ενώ επιλέγοντας «Mόνο αυτά» μόνο τα πάγια με τερματισμό ζωής.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Α/Α Παγίου».
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα
Υπόλοιπα Εντύπων ΦΠΑ
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Εντύπων ΦΠΑ » προστέθηκαν τα πεδία «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.1», «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.2», «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Έργα-Κέντρα Κόστους
Έργα /Εκτυπώσεις /Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Κατηγοριών Έργου» το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον υποχρεωτικό πεδίο. Κατά συνέπεια στο κριτήριο της «Ημερομηνίας» μπορείτε δώσετε ημερομηνιακό διάστημα πέραν της μίας διαχειριστικής περιόδου.  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Εξαγωγή Κινήσεων Εμπορικού
ΝΕΟ!  Δημιουργήθηκε ένας έλεγχος ώστε αν έχει εκδοθεί προηγούμενο παραστατικό στον ίδιο πελάτη, π.χ. μία παραγγελία και μετέπειτα ένα τιμολόγιο, το πρόγραμμα να τον θεωρεί «νέο», ανεξάρτητα από την ημερομηνία που έχει ανοιχθεί ο συγκεκριμένος πελάτης.
Ασφάλεια
Διαχείριση Πεδίων Ομάδων-Χρηστών
ΝΕΟ! Για τη διαχείριση των μηνυμάτων της εφαρμογής προστέθηκε στο υποσύστημα «Πελάτες» το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)», ώστε να μπορείτε να τo χρησιμοποιήσετε σε προειδοποιητικά ή απαγορευτικά μηνύματα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας