Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: WinEra Essential

 

WinEra Essential: 6.20.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.17 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.06 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.20.00 - Νέες Δυνατότητες
 
WinEra Essential: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.10
WinEra Essential: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 6.00

 


WinEra Essential: 6.20.18 - Νέες Δυνατότητες

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α
Λοιπά Έντυπα
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ. (Μηνιαία)»  για την Υποβολή της «Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» καθώς και του αρχείου «Μηνιαίας Βεβαίωσης εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες» σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην απόφαση Α.1101/2019 της Α.Α.Δ.Ε. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα εξής βήματα:
1. Αφού επιλεγεί ο Μήνας και το Έτος, στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε αρχικά «Αρχείο Βεβαιώσεων» και αφού συμπληρωθούν τα απαραίτητα υποχρεωτικά πεδία, κάνετε κλικ στην Εταιρία που επιθυμείτε. Στην συνέχεια πατώντας την ένδειξη Taxisnet, οδηγείστε στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε, όπου θα χρειαστεί να οριστικοποιείστε το αρχείο που μεταφορτώθηκε αυτόματα από την εφαρμογή. Στο υποσέλιδο Αναλυτικές Αμοιβές, έχετε πλήρη εικόνα των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο αρχείο. Να σημειωθεί πως στην σελίδα της Α.Α.Δ.Ε απαιτείται ξεχωριστή εξουσιοδότηση (Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών) σε περίπτωση που η υποβολή πραγματοποιείται με ρόλο χρήστη.
2. Εφόσον ολοκληρωθεί το 1ο βήμα , ακολουθείτε την ίδια διαδικασία με την διαφορά πως στο πεδίο «Είδος Υποβολής» επιλέγετε «Προσωρινή Δήλωση». Τα πεδία της δήλωσης στο site της Α.Α.Δ.Ε. θα είναι προσυμπληρωμένα με τα συγκεντρωτικά ποσά που θα προκύψουν βάση των αναλυτικών εγγραφών του αρχείου που υποβλήθηκε στο 1ο βήμα. Στην συνέχεια, προχωράτε στην Υποβολή της Δήλωσης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.17 - Νέες Δυνατότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
DC Scan4you
ΝΕΟ! Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα DC Scan4you. Η νέα δυνατότητα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε παραστατικά γρήγορα, με ασφάλεια και με αυτοματοποιημένο τρόπο, καθώς και να τηρήσετε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο.cid:image012.gif@01D4F43B.8ABA9B00 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ!Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Εισαγωγή από Αρχείο» προστέθηκαν οι στήλες  «Τιμή Μονάδας», «Έκπτωση Είδους»
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Καρτέλες Αυτοκινήτων Πελατών» το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Barcodes ανά Είδος» προστέθηκαν τα πεδία «Οικογένεια Είδους», «Υποοικογένεια Είδους», «Τιμή Αγοράς», «Τιμή Πωλ. Χονδρικής», «Τιμή Πωλ. Λιανικής» από τη «Διαχείριση Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» έχει προστεθεί επιλογή για εκτύπωση cid:image013.png@01D4DA85.306BBE60.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ!Στις «Φόρμες Τιμολογίων» στο tab «Ρυθμίσεις» στο πεδίο «Ταξινόμηση Ειδών Κατά την Εκτύπωση» προστέθηκε η επιλογή «Περιγραφή Είδους-1ο Υποχαρ/κό».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.11 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών δεδομένων στην αρχική οθόνη της εφαρμογής.  cid:image012.gif@01D4CF70.E1BACEB0
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά το Μετασχηματισμό, στο παράθυρο επιλογής ειδών, προστέθηκαν οι στήλες «Περιγραφή Παραστατικού», «Σειρά», «Αριθμός Παραστατικού», «Εναλλακτικός Κωδικός Είδους»
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση στις αναλυτικές γραμμές, στα Hot Keys, στην επιλογή  Ctrl(Τελευταίες Τιμές Είδους), προστέθηκαν οι επιλογές:
«Εμφάνιση Τιμών για» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε να εμφανιστούν οι τελευταίες τιμές μόνο για τους πελάτες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια ή στον ίδιο συναλλασσόμενο με τον πελάτη που τιμολογείται. 
«Εμφάνιση Παραστατικού» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίσετε το επιλεγμένο παραστατικό και να δείτε τα αναλυτικά του στοιχεία.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πελάτες με ΜΗΔΕΝΙΚΟ Υπόλοιπο;» .
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Προμηθευτών ανά Μήνα».
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών», «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών»  προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Εναλ/κός Κωδικός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Αλλαγή Λογαριασμού Λογιστικής» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά τον λογαριασμό λογιστικής στη «Διαχείριση Πελατών-Προμηθευτών».
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Τιμοκαταλόγου» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάξετε μαζικά στοιχεία στους τιμοκαταλόγους πελατών, προμηθευτών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Συνταγών», προστέθηκε η επιλογή «Αντιγραφή» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να αντιγράψετε τις αναλυτικές γραμμές από μια ήδη καταχωρημένη συνταγή. Απαραίτητο για να ενεργοποιηθεί η αντιγραφή, είναι η συμπλήρωση των πεδίων «Κωδικός Προϊόντος, Αποθήκη».
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» στο tab «Ταξινόμηση», προστέθηκαν τα πεδία «Υποχ/κό 1», «Υποχ/κό 2».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Μαζική Εισαγωγή Λογαριασμών Ισολογισμού» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εισάγεται μαζικά Λογαριασμό Ισολογισμού στη «Διαχείριση Λογαριασμών».
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Εισαγωγή Αρχείων από Φορητά
ΝΕΟ! Στη «Διαγραφή Κινήσεων από ASCII» προστέθηκαν τα πεδία «Φόρμα Καταχώρισης», «Παραστατικό».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.10 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Διαχείριση Προμηθευτών

ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών» στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές, σύμφωνα με την απόφαση Α.1009/2019 της Α.Α.Δ.Ε.

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ

Είναι πλέον δυνατή  η υποβολή της «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» έπειτα από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.09 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία που προέκυψε στη σύνδεση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ., έπειτα από τις έκτακτες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην σελίδα της.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Ειδών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση σε Φορητά».
M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις-Αγορές» στο αποτέλεσμα προστέθηκαν τα πεδία «Τελική Τιμή Πωλήσεων», «Αξία Πωλήσεων Χωρίς Έκπτωση», «Αξία Πωλήσεων με Τιμή Είδους».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.08 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη διαδρομή του αρχείου παραμέτρων που αφορά στη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής, λόγω αλλαγής του site της DC.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Καρτέλες Συναλλασσόμενων ανά Ημέρα» η οποία απεικονίζει για κάθε συναλλασσόμενο τις κινήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία, ανεξάρτητα αν αφορούν σε συνδεδεμένο πελάτη ή προμηθευτή.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόλοιπο Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Εντύπων Φ.Π.Α.» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός ΦΠΑ Κίνησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.06 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Με τη νέα έκδοση η εφαρμογή καλύπτει κάθε απαίτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Δείτε  το σχετικό κείμενο εδώ.
2. NEO! Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβαση θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογή.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Δημιουργία Κινήσεων από Ταμειακή Μηχανή» προστέθηκε το κριτήριο  «Τελευταίες Αποδείξεις χωρίς Ζ» και έχετε πλέον τη δυνατότητα επιλέγοντάς το, να μεταφέρετε και τις τελευταίες αποδείξεις που δεν συμπεριλαμβάνονται σε Ζ, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί απόδειξη σε επόμενη ημερομηνία. 
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Αιτιολογία Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Αυτοκινήτων Πελατών»  προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Αρ.Πλαισίου», «Αρ.Κινητήρα», «Χλμ. Επομ.Service», «Επόμενο Service», «Λήξης Κάρτας Καυσαερίων», «Επόμενο ΚΤΕΟ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές

ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα οι πληροφορίες  «Κωδικός Πελάτη», «Επωνυμία Πελάτη».

Βοηθητικές Εργασίες
Μαζικές Απογραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Φυσική Απογραφή Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Barcode», «Κωδικός Είδους» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσετε για κάνετε αναζήτηση.  
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την On Line επικοινωνία με τη ταμειακή RBS ELIO WEB , εμφανίζεται πλέον και το πεδίο «Σύνολο» με τη  συνολική αξία της απόδειξης.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ!Στην επιλογή «Κινήσεις Πελατών», στην οθόνη που ανοίγει για επιλογή καταχωρητικής φόρμας, κάνοντας δεξί κλικ στην επιλεγμένη φόρμα, έχετε την δυνατότητα να την αντιγράψετε στις «Συνήθεις Επιλογές» . cid:image012.png@01D4922D.64540AC0
2. ΝΕΟ! Στη  «Διαχείριση Πελατών»,  στην ενότητα «Αυτοκίνητα Πελάτη» προστέθηκαν τα πεδία «Αρ.Πλαισίου», «Αρ.Κινητήρα», «Χλμ. Επομ.Service», «Επόμενο Service», «Λήξης Κάρτας Καυσαερίων», «Επόμενο ΚΤΕΟ».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά», στα πεδία  «Περιγραφή Είδους», «Εναλ/κή Περιγραφή» μπορείτε πλέον να καταχωρήσετε έως 150 χαρακτήρες.
ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Λογ/σμός Απόσβεσης».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιριών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε. 
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.04 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η υποστήριξη των νέων προδιαγραφών των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. σύμφωνα με την ΠΟΛ.1195/2018.
 Δείτε τη σημαντική ενημέρωση εδώ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα η επιλογή «Μαζική Αποστολή Email», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να στείλετε μαζικά μέσω του Outlook, στους πελάτες που περιλαμβάνονται στην εκτύπωση την αναλυτική καρτέλα του καθενός, σε μορφή pdf. Για όσους πελάτες έχουν συμπληρωμένο email, στη «Διαχείριση Πελατών» στο tab «Βασικά», η αποστολή θα εκτελεστεί άμεσα, ενώ για τους υπόλοιπους, τα email θα παραμείνουν στα πρόχειρα του Outlook, και θα πρέπει να συμπληρώσετε το email για να αποσταλούν. Τα αρχεία pdf προς αποστολή, αποθηκεύονται στο φάκελο \DCWinEra\MassEmailPDF.   
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες

Στην Τιμολόγηση στις αναλυτικές γραμμές, στα Hot Keys, ο συνδυασμός πλήκτρων  Ctrl+P για την καταχώριση της συνολικής αξίας, έχει αντικατασταθεί από τον συνδυασμό πλήκτρων  Ctrl+Shift+P.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές

ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Λογαριασμών ανά Μήνα» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Πίνακας 1-5» από τη «Διαχείριση Λογαριασμών» tab «Οριζόμενα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις-Αγορές» στα κριτήρια προστέθηκαν τα πεδία «Υποοικογένεια Είδους», «Υποοικογένεια Πελάτη», «Βασικός Προμηθευτής» και στο αποτέλεσμα προστέθηκαν τα πεδία «1η Ποσότητα Πωλήσεων», «Αξία Πωλήσεων», «1η Ποσότητα Επιστροφών», «Αξία Επιστροφών».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.20.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

NEO! Η νέα έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας που διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σας και μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά σας.
Ενδεικτικά:
• Εντολές & συντομεύσεις λειτουργιών οργανωμένες σε ribbons, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε, βοηθώντας σας να εντοπίζετε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας εργασίας.
• Δυναμικά φίλτρα στις εκτυπώσεις στις αναζητήσεις και στις λίστες ώστε να αναζητείτε  με πολλαπλούς τρόπους τα δεδομένα της εφαρμογής & να έχετε ανά πάσα στιγμή σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση.
Δυνατότητα εμφάνισης του ίδιου ή διαφορετικού  παραθύρου στο ίδιο tab.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στο παράθυρο επιλογής χαρακτηριστικών, εμφανίζονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα  ανά χαρακτηριστικό για τον αποθηκευτικό χώρο που έχετε επιλέξει. Επιπλέον έχει προστεθεί η επιλογή «Υπόλοιπα ανά Αποθήκη» που απεικονίζει το υπόλοιπο ανά χαρακτηριστικό για όλους τους αποθηκευτικούς χώρους.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πελάτες μόνο με Απογραφή;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Σύνολο Απογραφής» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλΠώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων έον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Στην  εκτύπωση  «Πωλήσεις Φυτοπρ/κών Προϊόντων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Δραστική», «Αριθμός Έγκρισης», «Κωδικός Συνταγής», «Α.Μ. Συνταγογράφου», «Α.Φ.Μ. Συνταγογράφου», «Α.Φ.Μ. Χειριστή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα 2 Χρήσεων». Στη συγκεκριμένη εκτύπωση εμφανίζονται τα στοιχεία του ισοζυγίου ενός Μήνα για δύο οικονομικές χρήσεις, όπως τις επιλέγει ο χρήστης. Το συγκεκριμένο ισοζύγιο μπορεί χρησιμοποιηθεί για αποστολή οικονομικών στοιχείων στις τράπεζες.
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Να εμφανίζονται Ανωτεροβάθμιοι;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις
Εντύπων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κατηγορία Ε3», «Κατ. Ε3<2017».
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στο παράθυρο της υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) προστέθηκε η στήλη «Τελ. Ημ/νία Ενημέρωσης». H συγκεκριμένη στήλη ενημερώνεται κάθε φορά που πατάτε «Taxisnet με δόσεις» ή «Taxisnet χωρίς δόσεις» ανεξαρτήτως αν η υποβολή ολοκληρωθεί κανονικά. Για αναίρεση ή αλλαγή της συγκεκριμένης ημερομηνίας υπάρχει επιλογή στο μενού (Έντυπα/Δηλώσεις ΦΠΑ/Υποβολή μέσω Internet/Ημερ/νίες Οριστικής Υποβολής Εντύπων).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» στα πεδία «Σελ. σε μεταφορά», «Σελ. απο μεταφορά», δίπλα στην ελληνική περιγραφή προστέθηκε και η αγγλική περιγραφή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες

 

 


WinEra Essential: 6.10.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστ/κών» προστέθηκε  στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κατηγορία Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Καρτέλες Αυτοκινήτων Πελατών με Σχόλια», η οποία απεικονίζει ανά πελάτη και κωδικό αυτοκινήτου τις αναλυτικές κινήσεις,  με επιπλέον πεδία τα σχόλια που έχουν καταχωρηθεί στη διαχείριση του πελάτη και τα σχόλια που έχουν καταχωρηθεί ανά κίνηση.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών με Ποσοστό Κέρδους» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στην «Αλλαγή Κατάστασης Δελτίων Αποστολής» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Είδος Φόρμας» και έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν η συγκεκριμένη διαδικασία θα εκτελεστεί για Δελτία Αποστολής ή για Παραγγελίες.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ημ/νία Καταχ. Κιν.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Λογιστικό Σχέδιο» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Να εμφανίζονται Ανωτεροβάθμιοι;». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Ως γνωστόν, με βάση τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της συγκεκριμένη διαδικασίας τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαρροή κατά την χρήση του backup της εταιρείας από οποιονδήποτε τρίτο. Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο \DCWinera\_backup  θα υπάρχει ένα ανωνυμοποιημένο backup αρχείο για την κάθε εταιρία για την οποία έτρεξε η διαδικασία, με όνομα dcbemp_a και τον 3ψήφιο κωδικό της εταιρίας  (π.χ. dcbemp_a001.dat).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra Essential: 6.10.25 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση η προθεσμία καταχώρισης προηγούμενων κινήσεων άλλαξε και μπορείτε πλέον να καταχωρείτε από την αρχή του προηγούμενου μήνα.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Bitmap2 – Bitmap και έχετε πλέον την δυνατότητα να απεικονίσετε έως και 5 εικόνες ανά είδος τις οποίες έχετε συνδέσει στη «Διαχείριση Ειδών» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» η προθεσμία καταχώρισης προηγούμενων κινήσεων άλλαξε  και μπορείτε πλέον να καταχωρείτε από την αρχή του προηγούμενου μήνα.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπολογισμός μειώσεων τερματισμού ζωής;» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς «Όχι» να μην απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης για τα πάγια με  ημερομηνία τερματισμού ζωή τις εγγραφές που μηδενίζουν την αξία αγοράς και την αναπόσβεστη αξία λόγω πώλησης .
M.I.S. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Αναφορές
ΝΕΟ! Στο μενού της εφαρμογής προστέθηκε η επιλογή «M.I.S Αναφορές» στην οποία έχουν συγκεντρωθεί σε 4 ομάδες εργαλεία reporting που αφορούν σε όλα τα υποσυστήματα του προγράμματος. Οι συγκεκριμένες εκτυπώσεις περιλαμβάνουν ένα μεγάλο αριθμό από διαθέσιμα πεδία και όταν εμφανίζονται σε μορφή κύβου σας επιτρέπoυν να  ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σας με όποιον τρόπο επιθυμείτε. Οι πρότυπες φόρμες που έχουν δημιουργηθεί είναι ενδεικτικές και μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη επιπλέον πεδίων από τα διαθέσιμα ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στις διαφορετικές ανάγκες κάθε εταιρίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra Essential: 6.10.24 - Νέες Δυνατότητες

 

ΓΕΝΙΚΑ
Έχει επιλυθεί το θέμα κατά τη δημιουργία νέας εταιρίας .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Επανενημέρωση Κινήσεων Εντύπων ΦΠΑ» προστέθηκε το κριτήριο «Λογαριασμός Λογιστικής».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra Essential: 6.10.23 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Ποσό Τελευταίας Χρέωσης», «Ποσό Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής» από τη «Διαχείριση Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Δρομολόγιο» και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ημ/νία Τελευταίας Χρέωσης», «Ημ/νία Τελευταίας Πίστωσης», «Ημ/νία Έναρξης», «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Αρ. Αυτοκινήτου», «Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 1 - Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών»  προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Αρ. Αυτοκινήτου», «Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 6 - Οριζ. Κείμενο  Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Προηγ.Χρήση», «Προηγ.Ημ/νία» και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τζίρος Προηγ.Χρήσης» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Περ. Barcode1 - Περ. Barcode10». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Ιστορικού» στο αποτέλεσμα προστέθηκε το πεδίο «Α/Α Κίνησης».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

 


WinEra Essential: 6.10.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ημερομηνία ενημέρωσης» , «Ημερομηνία Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Τζίρος». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Σχόλια» από τις κινήσεις λογιστικής. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία «Ηλεκτρ. Τιμ.», «E-mail Ηλεκτρ. Τιμ.». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Αξιογράφων» προστέθηκε το πεδίο «Ενεργό». Αν ένα αξιόγραφο είναι μη ενεργό δεν εμφανίζεται στις κινήσεις αξιογράφων κατά την αναζήτηση, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όλα τα αξιόγραφα που υπάρχουν θα χαρακτηριστούν αυτόματα ως ενεργά. 
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Μητρώο Αξιογράφων», «Πινάκια Αξιογράφων» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Ημερολόγιο Κινήσεων Αξιογράφων» , «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή», «Ληξιπρόθεσμα Αξιόγραφα» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το  πεδίο «Ενεργό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Ημερομηνία Καταχώρησης Κίνησης» .
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.10.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Υποκατάστημα» , «Χρήστης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Πελατών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ/μός Λογ/κής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Τρόπος Πληρωμής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» η δυνατότητα ανεύρεσης ενός στοιχείου των πελατών/προμηθευτών με βάση το «Α.φ.μ» και το «Ποσό», λειτουργεί και για τις επιπλέον εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Ημερομηνία Τιμής Αγοράς», «Ημερομηνία Τιμής Πώλ.Χονδρικής», «Ημερομηνία Τιμής Πώλ.Λιανικής», «Τιμή Κόστους», «% Markup Χονδρικής», «% Markup Λιανικής» .
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ειδών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός Εγκρ. Winera» , «Κωδ. ΥΠΑΑΤ» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). 
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.ΚαρτέλεςΕιδών/Προμηθευτών(Επισήμων)» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Τιμή Μονάδας» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Λογαριασμών», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Κατηγορία Ε3» , «Κατηγορία Ε3 Έτος<2017».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις επιλογές «Πίνακας Μερισμού Εξόδων για ΕΛΠ», «Πίνακας Μερισμού Εσόδων για ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων», στην αναζήτηση με F9 ή F10, προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, τα πεδία «Οριζ.Περιγραφή 1-5».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Γενικές Παράμετροι». Στο παράθυρο αυτό έχουν μεταφερθεί  γενικές παράμετροι της εφαρμογής που αφορούν σε όλους τους χρήστες. Στις παραμέτρους του χρήστη (Προφίλ\Παράμετροι), απλά εμφανίζονται οι τιμές των γενικών παραμέτρων, χωρίς ο χρήστης να μπορεί να τις αλλάξει.  
Ιστορικό Αλλαγής Δεδομένων
ΝΕΟ! Οι αλλαγές που γίνονται στην επιλογή «Διαχείριση Ιστορικού» εφαρμόζονται  πλέον σε όλες τις εταιρίες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ήδη το ιστορικό, μπορείτε να επιλέξετε  από τη γραμμή εργαλείων «Μεταφορά Ρυθμ. Ιστορικού για Κοινή Χρήση» και να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις του ιστορικού που έχετε από όλες τις εταιρίες στην Common εταιρία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra Essential: 6.10.18 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τον χρόνο αυτόματου κλειδώματοςτης εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη . Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Χρόνος Ελέγχου Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά έπειτα από τον οποίο θέλετε να πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Η παράμετρος θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη είσοδο στην εφαρμογή. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό του ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0. 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών», «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστ/κών» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Αποθήκη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο  «Α.Φ.Μ Εταιρίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α
Περιβαλλοντικό Τέλος
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Καταχώριση Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα καταχώρισης του αριθμού των πλαστικών σακουλών ανά τρίμηνο που υπόκεινται σε τέλος, για τις ανάγκες του σχετικού εντύπου σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου για την Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
3. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Internet-Υποβολή Περιβαλλοντικού Τέλους». Η νέα επιλογή σας δίνει την δυνατότητα υποβολής στο site της Α.Α.Δ.Ε. του εντύπου Δήλωση Απόδοσης Περιβαλλοντικού Τέλους Πλαστικής σακούλας σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ιστορικό συνδέσεων χρηστών» η οποία απεικονίζει τις συνδέσεις (επιτυχημένες και αποτυχημένες) στην εφαρμογή και αποσυνδέσεις από την εφαρμογή για όλους τους χρήστες.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra Essential: 6.10.16 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚA
Έχει επιλυθεί το θέμα με το αυτόματο κλείσιμο της εφαρμογής.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση έχει επιλυθεί το θέμα με την εκτύπωση παραστατικού είσπραξης-πληρωμή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε το χρόνο τερματισμού της εφαρμογής όταν βρίσκεται σε αδράνεια, όταν δηλαδή δεν γίνεται κάποια ενέργεια από τον χρήστη ή από την ίδια την εφαρμογή. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι», στο πεδίο «Τερματισμός σε Αδράνεια (λεπτά)», και να συμπληρώσετε το χρόνο σε λεπτά στον οποίο θέλετε να συμβεί ο αυτόματος τερματισμός. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα συμπληρώστε στο πεδίο την τιμή 0.   
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Αλλαγή Κωδικού Πελ./Προμ.» και έχετε τη δυνατότητα διαγραφής ενός κωδικού πελάτη ή προμηθευτή μεταφέροντας τις κινήσεις σε έναν άλλο κωδικό.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Μήνα» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με την αποθήκευση σε excel.
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση του «Παρ/κού» και του «Χρήστη».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Υπογραφές Καταστάσεων ΕΛΠ», από την οποία έχετε τη δυνατότητα καταχώρισης επικεφαλίδων, σημειώσεων και υπογραφών για κάθε περίοδο για τις καταστάσεις ΕΛΠ.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Στις καταστάσεις ΕΛΠ (Β.1.1, Β.1.2, Β.2.1, Β.2.2, Β.3, Β.5, Β.6) προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία: 1η Επικεφαλίδα, 2η επικεφαλίδα, Σημειώσεις1, Σημειώσεις2, Υπογραφή1, Υπογραφή2, Υπογραφή3, Υπογραφή4. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Για δική σας διευκόλυνση σε όλες τις καταστάσεις στη Φόρμα Εκτύπωσης έχει προστεθεί μία επιπλέον φόρμα (Β.1.1_Υπογραφές, Β.1.2_Υπογραφές, Β.2.1_Υπογραφές, Β.2.2_Υπογραφές, Β.3_Υπογραφές, Β.5_Υπογραφές, Β.6_Υπογραφές) στην οποία έχουν προστεθεί τα  πεδία 1η Επικεφαλίδα, Σημειώσεις1 και Yπογραφές 1-3.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύνδεση με DCRS Retail System
Kύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Διαγραφή Κινήσεων από DCRS» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Αποθήκη».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Πολιτικές Ασφαλείας» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσετε πολιτικές ασφαλείας στον κωδικό πρόσβασης κάθε χρήστη. Αυτές περιλαμβάνουν το μήκος του κωδικού, τα αναγκαία σύμβολα, τη διάρκεια ισχύος του κάθε κωδικού κτλ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.10.14 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε στο αποτέλεσμα με τη λάθος εμφάνιση της «Ημερομηνίας» και του «Α/Α».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


WinEra Essential: 6.10.13 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση, κατά τη Συνταγογράφηση Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων, έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε όταν στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Χειριστή» δεν υπήρχαν διαθέσιμα ΑΦΜ χειριστών προς επιλογή για τον συγκεκριμένο πελάτη.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ώρα Εκτύπωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Χρήστης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστ/κών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Ώρα Εκτύπωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή τη πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετροι Εταιρίας
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μεταφορά Πινάκων – Δεδομένων από Εταιρία» έχουν προστεθεί οι πίνακες «Δραστικές Ουσίες», «Συνδυασμοί Καλλιερ.-Δραστ.-Εγκρισ.».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά τη Συνταγογράφηση Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων, στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Χειριστή»,  εμφανίζονται οι ΑΦΜ των χειριστών που  έχουν δηλωθεί στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για τον συγκεκριμένο πελάτη.  
2. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά τo Μετασχηματισμό, στο παράθυρο επιλογής παραστατικών, έχετε πλέον τη δυνατότητα να αλλάζετε το μέγεθος των στηλών. Επίσης, εάν έχετε επιλέξει διαφορετική αποθήκη στο νέο παραστατικό από αυτή που είχε καταχωρηθεί στο αρχικό παραστατικό, κατά τη διαδικασία του μετασχηματισμού στο προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανίζεται έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να διατηρήσετε την αποθήκη που έχετε ή να αντικατασταθεί με αυτήν του αρχικού παραστατικού.
3. ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση είσπραξης με Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (39β), στoν πίνακα Συσχέτισης Παραστατικών δεν εμφανίζονται πλέον τα παραστατικά για τα οποία έχει εκδοθεί ακυρωτικό παραστατικό μέσω της αυτόματης διαδικασίας «Ακύρωση Παραστατικού (Alt+C)».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο  «Να εμφανίζονται οι εισπράξεις/πληρωμές;». Αν επιλέξετε «Ναι», τότε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης απεικονίζονται οι εισπράξεις ή οι πληρωμές αναλόγως με το είδος κίνησης.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.11 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση κατά την Συνταγογράφηση Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων έχετε πλέον την δυνατότητα να συμπληρώσετε «Α.Φ.Μ Συνταγογράφου» (Προφίλ/Παράμετροι) και στο πεδίο «Χρήση από τον ίδιο» να επιλέξετε αν η χρήση του φυτοφαρμάκου θα γίνει από τον ίδιο τον πελάτη ή από κάποιον άλλο χειριστή. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Χειριστή»  να καταχωρηθεί το ΑΦΜ του χειριστή ο οποίος έχει δηλώσει στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» ότι είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων στον συγκεκριμένο πελάτη.
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην  εκτύπωση  «Συνταγή (OnLine)» προστέθηκε στο αποτέλεσα ο κωδικός συνταγής με τη μορφή barcode
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκε ο κωδικός 15 ο οποίος αναφέρετε  στην ΠΟΛ.1045/2018.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.10 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Είδη ανά Προμηθευτή» και «Είδη ανά Πελάτη» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα «Σύνολα ανά Προμηθευτή-Πελάτη» και «Γενικά Σύνολα» για τις στήλες  1ης Ποσότητας, 2ης Ποσότητας και Συνολικής Αξίας.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκαν τα πεδία [803] «Ποσότητα1 (Ολογρ. Αγγλικά)», [804]«Ποσότητα2(Ολογρ.Αγλικά)», [805]«Ποσότητα1(Ολογράφως)», [806] «Ποσότητα2 (Ολογράφως)». Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.09 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε με την εμφάνιση του διαθέσιμου υπολοίπου κατά την αναζήτηση είδους.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.08 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η υποστήριξη Συνταγογράφησης Πωλήσεων Γεωργικών Φαρμάκων από τα καταστήματα διακίνησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Με βάση το άρθρο 44, παρ. 4 του ν.4235/2014 (Α΄32) η διακίνηση γεωργικών φαρμάκων γίνεται υποχρεωτικά μέσω συνταγογράφησης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει αναπτύξει ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία υποβάλλονται τα στοιχεία της συνταγής (φάρμακα, στοιχεία συνταγογράφου και καταστήματος πώλησης, στοιχεία πελάτη, έξτρα οδηγίες χρήσης κτλ.) 
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκαν οι νέοι πίνακες «Δραστικές Ουσίες» και «Συνδυασμοί Καλλιε.-Δραστ.-Εγκρισ» .
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Συνταγή (OnLine)» όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της συνταγής  όπως  έχουν υποβληθεί στο site του Υπουργείου.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η λειτουργία «Μαζική Αποστολή Συνταγών στο ΥΠΑΑΤ», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να αποστέλλετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις συνταγές  που δεν έχουν αποσταλεί. Αρκεί να δώσετε  το «Ημερομηνιακό Διάστημα» που σας ενδιαφέρει και να μαρκάρετε ανάλογα στο check box, ώστε να αποστείλετε τις συνταγές σας  είτε μαζικά από τη λίστα είτε μεμονωμένα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκαν τα πεδία [193-196] «Πίνακας Κίνησης 6-10 », [334-336] «Οριζ. Πίν. Κίνησης Είδους 6-8», [337-339] «Οριζ. Κείμενο 3-5 Κίνησης», [191] «Κωδικός Συνταγής», [192] «Α.Φ.Μ Συνταγογράφου», [193] «Α.Μ. Συνταγογράφου», [340] «Α/Α Δραστική», [341] «Δραστική», [753] «Έγκριση Είδους» .Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση έχει επιλυθεί το πρόβλημα που υπήρχε κατά τη διαγραφή αναλυτικής γραμμής είδους.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.06 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην αναζήτηση των παραστατικών με F9 ή Ctrl+F9 ή F10, προστέθηκε τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, το πεδίο «Α.Φ.Μ.» από τη Διαχείριση Πελατών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά», προστέθηκε το πεδίο  «Περιβαλλοντικό Τέλος». Το νέο πεδίο σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε αν το συγκεκριμένο είδος συνδέεται με περιβαλλοντικό τέλος, έτσι ώστε στην τιμολόγηση να μην επιμερίζονται σε αυτό εκπτώσεις, επιβαρύνσεις και διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης.
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Κατηγορίες Φ.Π.Α. Ειδών» προστέθηκε νέα κατηγορία  «Περιβαλλοντικό Τέλος». Η νέα κατηγορία είναι διαθέσιμη για σύνδεση με τα είδη που αφορούν χρέωση περιβαλλοντικού τέλους (πλαστικές σακούλες). Αν χρησιμοποιείτε το Winera σε σύνδεση με τη ταμειακή μηχανή θα πρέπει να συνδέσετε τη συγκεκριμένη κατηγορία με το νέο τμήμα που έχετε ανοίξει στη ταμειακή και αφορά το περιβαλλοντικό τέλος έτσι ώστε να εμφανίζεται η αξία του σε διαφορετικό τμήμα στην εκτύπωση του Ζ.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις», στο κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής», προστέθηκε η επιλογή «Όλα τα Πάγια» και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς την να απεικονίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης όλα τα πάγια ανεξαρτήτως ημερομηνίας τερματισμού ζωής
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.04 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων» έχετε πλέον τη δυνατότητα πατώντας διπλό κλικ σε κάποια εγγραφή να τη δείτε αναλυτικά.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση Ισοζυγίων από Κινήσεις» έχει προστεθεί η επιλογή «Ενημέρωση Α/Α Κινήσεων (ΜΟΝΟ ΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)», και έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντάς το να διορθώσετε το Α/Α κίνησης ώστε να μην εμφανίζονται προβλήματα λόγω της ύπαρξης περισσοτέρων από μία εγγραφών με ίδιο Α/Α στην ίδια χρήση.  
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.02 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες

ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, έχει προστεθεί η δυνατότητα να εκδίδετε παραστατικά άνευ ΦΠΑ ανεξάρτητα από το καθεστώς ΦΠΑ του πελάτη, για την κάλυψη του  άρθρου 39α του ν. 2859/2000. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα θα πρέπει:
Κατά την διάρκεια της τιμολόγησης στο πεδίο «Απαλλαγή ΦΠΑ–39α» να επιλέξετε «Ναι», έτσι ώστε να μην γίνει υπολογισμός ΦΠΑ για όλα τα είδη του παραστατικού.
Στην φόρμα εκτύπωσης του παραστατικού να προσθέσετε το πεδίο «Απαλλαγή ΦΠΑ – 39α», (Παράμετροι-Φόρμες Εκτύπωσης/Φόρμες Τιμολογίων) έτσι ώστε κατά την εκτύπωση του τιμολογίου να τυπωθεί το κείμενο «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής», όπως προβλέπει ο νόμος.

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Εμφάνιση μόνο Εγγραφών από Courier;», και έχετε πλέον την δυνατότητα επιλέγοντας «Ναι» να απεικονίσετε μόνο τις εγγραφές που έχουν προέλθει από την διαδικασία του courier.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ισοζύγιο Λογαριασμών ΕΛΠ» στη γραμμή εργαλείων έχει προστεθεί επιλογή για εξαγωγή στο excel.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [181] «Απαλλαγή ΦΠΑ-39α». Εάν θέλετε να προσθέσετε το πεδίο αυτό σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Η έκδοση 6.10.01 για τη σωστή λειτουργία της τιμολόγησης απαιτεί την εγκατάσταση και χρήση του bullzip pdf εκτυπωτή. Αν δεν είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή, κατά την είσοδο σας στην εφαρμογή, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και έχετε την δυνατότητα εγκατάστασής του. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης το ίδιο μήνυμα θα εμφανιστεί στο άνοιγμα της οθόνης τιμολόγησης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να τον εγκαταστήσετε για να συνεχίσετε στην τιμολόγηση.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» και έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχεία pdf που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα παραστατικά και τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών παραστατικών, τα οποία έχουν αποσταλεί χωρίς να έχουν τυπωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί και σε φυσικά παραστατικά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μορφή pdf.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενημέρωση Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» μέσω της οποίας έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε τα δεδομένα για την εκτύπωση παραστατικών σε pdf για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί είτε κανονικά είτε ηλεκτρονικά πριν την έκδοση 6.10.00.  
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.10.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκαν στην εφαρμογή τρεις πρότυπες εταιρίες με λογιστικό σχέδιο ΕΛΠ.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» και έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε αρχεία pdf που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα παραστατικά και τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν. Η συγκεκριμένη δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών παραστατικών, τα οποία έχουν αποσταλεί χωρίς να έχουν τυπωθεί. Μπορεί, ωστόσο, να εφαρμοστεί και σε φυσικά παραστατικά, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μορφή pdf.  
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ενημέρωση Εκτύπωσης Παραστατικών σε Pdf» μέσω της οποίας έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε τα δεδομένα για την εκτύπωση παραστατικών σε pdf για τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί είτε κανονικά είτε ηλεκτρονικά πριν την έκδοση 6.10.00.  
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.58 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.56 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.51 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.47 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.45 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες
WinEra Essential: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

 


WinEra Essential: 6.00.59 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχει επιλυθεί το πρόβλημα στη χρήση του προγράμματος με λειτουργία λίστας.
ΛΟΙΠΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύνδεση με DCRS Retail System
Kύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην «Ενημέρωση Κινήσεων από DCRS» είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή διαφορετικού «Λογαριασμού Λογιστικής» στη «Διαχείριση Πελατών» ανά υποκατάστημα. Για να έχετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να δηλώσετε  τον λογαριασμό που επιθυμείτε στην επιλογή «Λοιπά Υποσυστήματα/Σύνδεση με DCRS Retail System/Παράμετροι Σύνδεσης Retail System» στο πεδίο «Λογ/μός Λογ/κής».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [541] «Synthex Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό Synthex με σήμανση Τύπου Α (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες /Παραστατικά/Σήμανση Παραστατικού). Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την γραμμογράφηση που έχει υλοποιηθεί από την Synthex ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά  e.txt αρχεία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.58 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.56 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Στοιχεία Παραστατικού» προστέθηκε μια επιπλέον στήλη «% Κέρδους Markon» η οποία απεικονίζει το ποσοστό κέρδους με βάση την αξία πώλησης.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκαν τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Αποθήκη», «Πίνακας 1 έως 5», «Μεταβλητή 1 έωςαπό τη «Διαχείριση Ειδών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).Επιπλέον το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδικός Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον προστέθηκε νέα φόρμα εκτύπωσης «Εκκρεμή Παραστατικά με Ανάλυση Ειδών_Παρτίδων» η οποία απεικονίζει στο αποτέλεσμα και το κωδικό παρτίδας που έχει καταχωρηθεί στη κίνηση.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Ειδών/Προμηθευτών(Επισήμων)» προστέθηκε  τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κατηγορία Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.53 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στις φόρμες πώλησης φυτοφαρμάκων (F04,F05),  στο πεδίο «Καλλιέργεια» έχουν προστεθεί δύο επιπλέον στήλες «Ημερομηνία Από» και «Πληροφορίες» καλλιέργειας.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Προμηθευτών» προστέθηκε τo κριτήριο «Προμηθευτές ME Κίνηση», το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόχρεος ΜΚ(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Υπόλοιπα», έχει προστεθεί επιλογή εκτύπωσης.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκαν τα κριτήρια «Καθεστώς Φ.Π.Α» του πελάτη και «Ποσοστό Φ.Π.Α» της κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κόστος Υπόλοιπων- Κατάσταση Απογραφής» υπολογίζεται  «Τιμή Μονάδος» και για τα είδη με μηδενικό υπόλοιπο. 
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Eίδη Προς Παραγγελία» προστέθηκε νέα φόρμα εκτύπωσης  «Είδη Προς Παραγγελία (Χωρίς Όριο Παραγγελίας)» η οποία απεικονίζει στο αποτέλεσμα και τα είδη για τα οποία δεν έχει συμπληρωθεί όριο παραγγελίας στη Διαχείριση Ειδών (Υπόλοιπα).
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές

ΝΕΟ! Στην «Αλλαγή Κατάστασης Δελτίων Αποστολής» το κριτήριο «Κωδ.Πελ/Προμ» άλλαξε σε Από-Έως και έχετε τη δυνατότητα να εκτελέσετε τη συγκεκριμένη διαδικασία για παραπάνω από έναν πελάτη.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αξιογράφων» το πεδίο της αιτιολογίας ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την επωνυμία του συναλλασσόμενου που θα επιλέξετε.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Αν κατά την On Line επικοινωνία με τη ταμειακή χρησιμοποιείτε Barcode στο οποίο έχετε καταχωρήσει τη 1η ή τη 2η Μονάδα Μέτρησης του είδους, η ενημέρωση των εγγραφών στο Winera θα γίνει με βάση αυτή τη Μονάδα Μέτρησης.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκε το κριτήριο «Αναδίπλωση Αιτιολογίας». Το νέο κριτήριο έχει προεπιλεγμένη τιμή  «Ναι» και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης εμφανίζετε πλέον ολόκληρη η αιτιολογία της εγγραφής.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η καινούρια εκτύπωση «Πλήθος Εγγραφών ανά Χρήστη», η  οποία απεικονίζει το πλήθος εγγραφών που έχουν κάνει οι χρήστες της εφαρμογής ανά εταιρία.
Βοηθητικές Εργασίες
Λοιπές
ΝΕΟ! Στις «Κινήσεις Αντιλογισμού» στις αναλυτικές γραμμές έχει προστεθεί η στήλη «Έκδοση/Λήψη» και έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε συμψηφιστικές εγγραφές μεταξύ πελατών και προμηθευτών στην ίδια εγγραφή.
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογ. Αποσβεσμένων Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.51 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση, οι φόρμες λιανικής με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία πελάτη & παραστατικού λειτουργούν πλέον κανονικά.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.50 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημέρωση της εφαρμογής με νέα γραμματοσειρά για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν μετά το Creators Update (ver. 1703) που κυκλοφόρησε η Microsoft σε λειτουργικό Windows 10.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Η εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» ενημερώνεται πλέον και από τις εγγραφές πωλήσεων-αγορών που καταχωρούνται στο υποσύστημα «Κινήσεις Λογιστικής». Για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα, είναι απαραίτητο οι εγγραφές να έχουν γίνει με παραστατικό που στην καρτέλα  Λογιστική (Έκδοση)/Λογιστική (Λήψη), στο πεδίο Ενημερώνει Τζίρο, έχει την τιμή Ναι (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες/Παραστατικά).
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Α.Φ.Σ. Μ.Κ.(xml)»,«Αξία Μ.Κ.(xml)»,«Φ.Π.Α. Μ.Κ.(xml)».Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής», στο παράθυρο «Επιλογή Πελάτη-Προμηθευτή», έχει προστεθεί και η στήλη με τον «ΑΦΜ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετροι Εταιρίας
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών» έχει προστεθεί το πεδίο «E-mail Ηλεκτρ.Τιμ.», το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε ένα e-mail αποστολής των ηλεκτρονικών τιμολογίων, διαφορετικό από το email του χρήστη ο οποίος κάνει την αποστολή, π.χ. το email του λογιστηρίου της εταιρίας. Απαραίτητη προϋπόθεση το συγκεκριμένο email να έχει προστεθεί στο outlook του χρήστη από τον οποίο γίνεται η αποστολή.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.49 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον με αναβαθμισμένη έκδοση η οποία  περιλαμβάνει και δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην επιλογή «Μαζική Αποστολή E-Mail», προστέθηκε το κριτήριο «Πελάτες χωρίς e-mail;» το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να αποστείλετε με e-mail και τις κινήσεις των πελατών για τους οποίους δεν έχει καταχωρηθεί e-mail στη Διαχείριση Πελατών.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ/τική Καρτέλα Πελάτη-Είδους» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε τo κριτήριο «Ημερομηνία Κίνησης Από-Έως» το οποίο λειτουργεί συνδυαστικά με το κριτήριο «Πελάτες ME Κίνηση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκκρεμή Παραστατικά Πωλήσεων» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Περιγραφή - Σχόλια». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα σε όλες τις ταμειακές που χρησιμοποιούν την On Line επικοινωνία να τυπώνετε την  Περιγραφή  Barcode στη θέση της Περιγραφής Είδους, με την προϋπόθεση ότι η Περιγραφή  Barcode έχει καταχωρηθεί στη Διαχείριση Ειδών.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση « Υπόλοιπα Λογαριασμών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Πίνακας 1-5», από τη «Διαχείριση Λογαριασμών», tab «Οριζόμενα» . Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «%  ΕΛΠ Απόσβ.».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.48 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Διόρθωση στο αρχείο υποβολής του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.47 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Διαχείριση Ειδών» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα στην έκδοση 6.00.46.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.46 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενημερώθηκε το μενού του Intrastat με τους νέους κωδικούς.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Προμηθευτών», στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Επιχειρ. Δραστ», στο tab «Διάφορα», προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14 της ΠΟΛ.1025/2017.
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε τo κριτήριο  «Υπόλοιπο». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκαν  στο  αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο  «Επωνυμία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παρ/κών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν  στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Σύνολο Υπολογιζόμενο 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Σας δίνεται πλέον η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την ταμειακή RBS ELIO WEB και σαν φορολογικό εκτυπωτή.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) .
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγιο Γενικών-Αναλυτικών Καθολικών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία  «Υπολογιζόμενο 1-3» και «Σύνολο Υπολογιζόμενου 1-3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εκτύπωση Αμοιβών Επιχ.Δραστηριότητας» προστέθηκαν οι κωδικοί 13, 14 οι οποίοι αναφέρονται στην ΠΟΛ.1025/2017.
ΝΕΟ! Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου «Internet Βεβαίωση Αμοιβών Επιχ.Δραστ.» στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1025/2017
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.45 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών βάσει Υπολοίπων» είναι πλέον διαθέσιμο στην έκφραση των ετικετών το πεδίο  «Barcode». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφορία, πρέπει να τα προσθέσετε στην ετικέτα επιλέγοντας μέσα από την εκτύπωση τα «Χαρακτ/τικά Πεδίων» και κατόπιν την «Έκφραση».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Σύνδεση με DCRS Retail System
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Υπόλοιπα Ειδών Retail System», στην οποία απεικονίζεται το υπόλοιπο της αποθήκης ενσωματώνοντας και τις πωλήσεις από το IME Retail που δεν έχουν μεταφερθεί στο WinEra.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Πωλήσεις Retail System», στην οποία απεικονίζονται οι πωλήσεις από το IME Retail που δεν έχουν μεταφερθεί στο WinEra.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

WinEra Essential: 6.00.43 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Σας δίνετε πλέον η δυνατότητα να στείλετε παραστατικά ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείτε προηγουμένως η εκτύπωσή τους.  
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ημερήσια Κίνηση Ταμείου» προστέθηκαν τα κριτήρια «Εμφάνιση Επιταγών», «Εμφάνιση Καρτών» και «Εμφάνιση Ταμειακών». Επιλέγοντας ΟΧΙ σε ένα ή και περισσότερα από αυτά, έχετε πλέον τη δυνατότητα να μην εμφανίσετε στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης το συγκεκριμένο είδος κινήσεων.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις
Εντύπων
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Περιοδική Φ.Π.Α. (Φ2) έχετε πλέον τη δυνατότητα να βλέπετε την ανάλυση των κωδικών του έντυπου που αντλούν στοιχεία από την εφαρμογή.  Συγκεκριμένα, πατώντας σε έναν τέτοιο κωδικό, π.χ. 303, εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις κινήσεις λογιστικής (Κινήσεις) και τους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ (Λογαριασμοί) από τα οποία ο κωδικός έχει ενημερωθεί. Κάνοντας διπλό κλικ σε μία κίνηση ή σε έναν λογαριασμό, εμφανίζεται η καταχωρημένη κίνηση ή τα στοιχεία του λογαριασμού αναλυτικά. Οι κωδικοί της εκτύπωσης που παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης έχουν μορφή κουμπιών.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.42 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Πελατών-Διαχείριση Προμηθευτών
Είναι δυνατή η εύρεση στοιχείων μητρώου ΓΓΠΣ σε win 7, 8, 8.1, 10 μετά την αναβάθμιση του πρωτόκολλου επικοινωνίας TLS 1.2 του taxisnet.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.40 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
 
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκε η επιλογή  «Προβολή» από την οποία έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε στο site του Taxis και να υποβάλετε τις διορθώσεις για τις εισροές. Εμφανίζεται και μήνυμα υπενθύμισης μόλις πατήσετε την επιλογή «TAXISnet» .
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.39 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ», στο πεδίο «Διαγραφή Περιόδου», προστέθηκαν οι επιλογές «Ναι-Εκροές», «Ναι-Εισροές», «Ναι-Όλα». Και έχετε πλέον την δυνατότητα να επιλέξετε για ποιο είδος συναλλαγής θέλετε να αποστείλετε στο Taxis  μηδενικό xml αρχείο με σκοπό να διαγράψει όλα τα λανθασμένα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου που τυχόν έχουν αποσταλεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.38 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία  «Καθεστώς Φ.Π.Α» του πελάτη , «Ποσοστό Φ.Π.Α» της κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επίσης στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης το πεδίο «%ΦΠΑ», απεικονίζει πλέον το ΦΠΑ της κίνησης και όχι του είδους.
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ισοζύγιο Ειδών ανά Ημέρα-Χαρακτ/τικά», στην οποία απεικονίζεται η κίνηση του είδους με ανάλυση ανά χαρακτηριστικό.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ημερολόγιο», στην πρότυπη φόρμα «Γενικό Ημερολόγιο (Α4)», προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Από Ημερομηνία», «Έως Ημερομηνία».
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Εκτυπώσεις
Οι καταστάσεις ΕΛΠ λειτουργούν πλέον κανονικά στην εταιρία με λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.36 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ –ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση παραστατικού σε Acrobat Reader(pdf), στο προτεινόμενο όνομα αρχείου έχει προστεθεί στο τέλος και ο κωδικός πελάτη.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Χρήστης Τελ.Εγγραφής», στο οποίο αποθηκεύεται το όνομα του χρήστη που έκανε τελευταίος αλλαγή στην εγγραφή. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Βοηθητικές
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το πεδίο «Ειδικός Λογαριασμός», στο οποίο μπορείτε να δηλώσετε αν ένας λογαριασμός συμμετέχει στις «Απαλλασσόμενες Συν/γες ΠΟΛ.1262/93», για να είναι δυνατή η απεικόνιση αυτών των συναλλαγών στην εκτύπωση «Οικονομική Διαχείριση/ Εκτυπώσεις/ ΚΕΠΥΟ/ Απαλλασσόμενες Συναλλαγές (ΠΟΛ.1262/93)».
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.35 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Ενσωματώθηκε νέο on line σύστημα Βοήθειας, με πλούσιο πληροφοριακό υλικό στο οποίο μπορείτε να ανατρέχετε για απορίες και ερωτήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι πατώντας F1 έχετε πρόσβαση στη Γενική Βοήθεια της εφαρμογής (από  το ευρετήριο, τα περιεχόμενα ή τη λειτουργία της αναζήτησης) ενώ  πατώντας Shift+F1 μπορείτε να λάβετε ειδική βοήθεια σε επίπεδο πεδίου για τη λειτουργία του προγράμματος στην οποίο βρίσκεστε.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «2 Τηλέφωνο», «Fax», «Telex». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα «Μεταφορά σε Εταιρία ΕΛΠ», από την οποία μπορείτε να μεταφέρεται όλα τα στοιχεία από την εταιρία με το γενικό λογιστικό σχέδιο στην εταιρία ΕΛΠ και να χρησιμοποιείτε πλέον το νέο λογιστικό σχέδιο βάσει ΕΛΠ, όπως αυτό δημιουργείτε από τις αντιστοιχίες λογαριασμών ΕΓΛΣ με λογαριασμούς ΕΛΠ που έχετε κάνει στην εταιρία σας.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.00.34 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής γίνεται πλέον αυτόματη προσαρμογή στο πλάτος του χαρτιού, όταν το πλάτος της εκτύπωσης είναι μεγαλύτερο από το όριο εκτύπωσης του επιλεγμένου χαρτιού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Διαφορές Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης», από την οποία έχετε την δυνατότητα καταχώρισης των διαφορών Λογιστικής και Φορολογικής βάσης.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Ημερολόγιο Διαφ. Λογιστ - Φορολ Βάσης», στην οποία απεικονίζονται οι διαφορές Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης που έχουν καταχωρηθεί.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.33 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Καταχώριση Στοιχείων
Έντυπο Περιοδικής Φ.Π.Α. (Φ2)
Στην επιλογή «Περιοδική ΦΠΑ(Φ2)- Πρόσθετα πεδία» έχει επιλυθεί το πρόβλημα στην καταχώριση στοιχείων.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.32 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύετε τις εκτυπώσεις και τα παραστατικά της εφαρμογής σε μορφή PDF ( Acrobat Reader) με τον εικονικό εκτυπωτή Bullzip PDF. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, πρέπει να πάτε στην επιλογή «Προφίλ/Παράμετροι» και στο πεδίο «Δημιουργία pdf με χρήση bullzip εκτυπωτή» να επιλέξετε «Ναι». Αν στον υπολογιστή σας δεν είναι ήδη εγκατεστημένος ο συγκεκριμένος pdf εκτυπωτής, τότε την πρώτη φορά που θα προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε μέσα από την εφαρμογή θα σας ζητηθεί να τον εγκαταστήσετε. Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε όλα τα τερματικά που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις
Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2016, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2016.
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ!  Είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Περιοδική Φ.Π.Α (Φ2-Int) στο taxis σύμφωνα με τις αλλαγές της ΠΟΛ.1084/2016.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.31 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης των πεδίων «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xml)» και  «Φ.Π.Α ΜΚ (xml)». Τα πεδία αυτά προστέθηκαν αυτόματα με την αναβάθμιση 6.00.31 στο footer των Πρότυπων Καταχωρητικών Φορμών Τιμολόγησης. Στην περίπτωση που τα νέα πεδία είναι συμπληρωμένα σε μία κίνηση Τιμολόγησης, τότε  στην επιλογή Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ το πρόγραμμα δεν κάνει υπολογισμούς για τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά εμφανίζει τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στα πεδία αυτά.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ιστορικότητα Μετασχηματισμού Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 1». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων-Αποσβέσεις» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «% ΕΛΠ», «Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Συνολικές Αποσβέσεις ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία»,  και  «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2. ΝΕΟ!Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποσβέσεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα παρακάτω πεδία απόσβεσης των ΕΛΠ: «Συνολική Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβ.ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» και  «Συνολική Αναπόσβεστη Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
1. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκαν τα πεδία «Α.Φ.Σ Μ.Κ. (xml)», «Αξία ΜΚ (xml)» και «Φ.Π.Α ΜΚ (xml). Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
2. ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Αξιογράφων» προστέθηκαν τα πεδία «Οριζ.Κείμενο 1 έως 10 Κίνησης», «Λεκτικό Αντιγράφων Παρ/κού». Εάν θέλετε να προσθέσετε τα πεδία αυτά σε κάποια εκτυπωτική φόρμα, επιλέξτε τη φόρμα και πηγαίνετε στο tab Πεδία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.30 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Χαρακτηριστικά Ειδών» προστέθηκε η στήλη «Σ.Εμφ.» (Σειρά Εμφάνισης) και έχετε πλέον τη δυνατότητα να ορίσετε τη σειρά εμφάνισης με την οποία θέλετε να απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά του είδους στην οθόνη που ανοίγει κατά την Τιμολόγηση.
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών» προστέθηκε η ταμειακή RBS ELIO WEB στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών στο πεδίο «Περιγραφή» και σας δίνεται η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε για On Line επικοινωνία.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.29 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος (DC_6288 ) που αφορά την πώληση Φυτοφαρμάκων και ελέγχει αν ο κωδικός έγκρισης του είδους δεν είναι συνδεδεμένος με τη καλλιέργεια του πελάτη, στην επιλογή «Θεραπείες Ασθενειών Καλλιεργειών»(Πωλήσεις-Αγορές/ Πωλήσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων /Κύριες Εργασίες). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στα κριτήρια το πεδίο «Πόλη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Τηλέφωνο 1», «Τηλέφωνο 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.00.28 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ενηλικίωση Υπολοίπων Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Όριο Πίστωσης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Με την αναβάθμιση 6.00.28 ενημερώθηκαν οι πρότυπες εταιρίες με καινούριες Εγκρίσεις Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. Μπορείτε να τις μεταφέρετε στην εταιρία σας από την επιλογή Μεταφορά Πινάκων Δεδομένων από Εταιρία (Παράμετροι/Διαχείριση-Παράμετροι Εταιριών). Εκεί, θα πρέπει να επιλέξετε:
• κάποια από τις πρότυπες εταιρίες της DC (900, 995, 997, 998, 999) ανάλογα με τη μορφή του λογιστικού σας σχεδίου
• τον πίνακα «Έγκριση Είδους» και
Εισαγωγή μόνο νέων εγγραφών.

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στo tab «Βασικά Στοιχεία», στην ενότητα «Barcode», έχουν προστεθεί 7 νέες στήλες που συμβάλλουν σημαντικά στην ταχύτητα και αποδοτικότητα της  τιμολόγησης. Πρόκειται για τις στήλες:  «Ποσότητα», «Μον.Μέτρ», «1ο Χαρακ/τικό», «1ο Υποχαρακ/τικό», «2ο Χαρακ/τικό», «2ο Υποχαρακ/τικό»  και «Βασικό Barcode». Στη στήλη «Βασικό Barcode» έχετε τη δυνατότητα να χαρακτηρίσετε ένα από τα Barcode του είδους ως βασικό. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει το  συγκεκριμένο barcode στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών Βάσει Κινήσεων» (Αποθήκη/Εκτυπώσεις/Barcode) ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί barcode στην κίνηση. Στις υπόλοιπες  περιπτώσεις που δεν έχει επιλεγεί κάποιο βασικό barcode, στην εκτύπωση εμφανίζεται το 1ο  barcode που είναι καταχωρημένο στο είδος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Σύνδεση Λογαριασμών με Καταστάσεις ΕΛΠ» ενημερώθηκε η Κατάσταση Β5. Προστέθηκαν οι γραμμές 11 Μείον Αποσβεσμένα και 12 Απομειωμένα.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στον «Υπολογισμό Αποσβέσεων» έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος, ο οποίος αφορά το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» και ελέγχει αν υπάρχουν πάγια με μηδενικό συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ για τα οποία δεν θα υπολογιστούν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ. Στο τέλος της διαδικασίας έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα πάγια αυτά πατώντας «Ναι» στο μήνυμα  «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;» (DC_6287). Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6287 με περιγραφή «Θέλετε να δείτε τα Πάγια για τα οποία δεν υπολογίστηκαν αποσβέσεις κατά ΕΛΠ λόγω μηδενικού συντελεστή απόσβεσης ΕΛΠ;», το οποίο αφορά στον Υπολογισμό αποσβέσεων. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.27 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στις επιλογές του πεδίου «Κατηγορία Φ.Π.Α.», προσθέτονται αυτόματα οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. 24% και 17% που ισχύουν από 01/06/2016.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Κινήσεις Λογιστικής» έχει επιλυθεί το πρόβλημα κατά το άνοιγμα του παραθύρου που εμφανιζόταν σε κάποια μηχανήματα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.26 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση έχει προστεθεί καινούριος έλεγχος (DC_6284) που αφορά στους νέους συντελεστές Φ.Π.Α (24%, 17%) και ελέγχει αν υπάρχουν είδη με ποσοστά ΦΠΑ που είναι παλαιότερα από αυτά που ισχύουν την 01/06/2016. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται» (Παράμετροι/Ασφάλεια/Μηνύματα Εφαρμογής).
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ταμειακών Μηχανών» προστέθηκε η ταμειακή ARCADIA NET στη λίστα των διαθέσιμων ταμειακών μηχανών στο πεδίο «Περιγραφή» και σας δίνεται η δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε για On Line επικοινωνία.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδικός Αντισυμβ.Λογ/σμού» και «Περιγραφή Αντισυμβ.Λογ/σμού», τα οποία απεικονίζουν τον λογαριασμό που κινείται στην εγγραφή μαζί με το λογαριασμό του ταμείου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αποσβέσεις Παγίων» προστέθηκε η καινούρια φόρμα εκτύπωσης «Αποσβέσεις Παγίων ΕΛΠ» στην οποία απεικονίζονται τα νέα πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» και «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» έχει προστεθεί το μήνυμα DC_6284 με περιγραφή «Το είδος %s στο παραστατικό έχει ποσοστά Φ.Π.Α. που δεν ισχύουν από την 01-06-2016 και ύστερα!», το οποίο αφορά στην Τιμολόγηση. Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το νέο μήνυμα από «Προειδοποιητικό» σε «Απαγορευτικό» ή «Δεν Εμφανίζεται».
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Αλλαγή Ποσοστών Φ.Π.Α.», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των συντελεστών Φ.Π.Α σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1061/2016 Άρθρο 52, η οποία αφορά στην αλλαγή του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α από 23% σε 24% και από 16% σε 17% και η οποία ισχύει από 01/06/2016.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Η δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε Μορφή Κύβου λειτουργεί πλέον κανονικά σε όλες τις εκτυπώσεις της εφαρμογής για Windows 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Κινήσεις Παραστατικών», το πεδίο «Κατάσταση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στο πεδίο «Κωδ.Πελάτη» της επιλογής «Κινήσεις Ειδών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση (F9) και σε πελάτες και σε προμηθευτές.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «ΑΦΜ» που αφορά στο ΑΦΜ του συναλλασσόμενου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Εκτύπωση Αμοιβών από Επιχ.Δραστ.» προστέθηκε το κριτήριο «Ομαδοποίηση ανά Προμηθευτή». Αν επιλέξετε Ναι εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης σύνολα ανά προμηθευτή.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο [540] «Οικονομικά Στοιχεία Παραστατικού». Θα πρέπει να το προσθέσετε στην εκτυπωτική σας φόρμα μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε φορολογικό μηχανισμό με σήμανση Τύπου Α  (Πωλήσεις-Αγορές/Πίνακες /Παραστατικά/Σήμανση Παραστατικού). Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εκτυπώνει στο συγκεκριμένο πεδίο τα οικονομικά στοιχεία του παραστατικού με την προτεινόμενη από το νόμο γραμμογράφηση ώστε ο φορολογικός μηχανισμός τύπου Α να μπορέσει να εξάγει σωστά e.txt αρχεία.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

WinEra Essential: 6.00.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Προστέθηκε στην γραμμή εργαλείων του προγράμματος Υπολογιστής αριθμητικών πράξεων.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στις εκτυπώσεις «Αναλυτικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» και «Συγκ/τικές Κινήσεις Επίσημων Παραστ/κών» προστέθηκε το κριτήριο «Να συμπεριληφθούν τα Συνοδευτικά Δελτία;». Όταν επιλέγετε Όχι δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης τα ΔΑ.
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Γενικό Ισοζύγιο ανά Ημέρα» προστέθηκε το κριτήριο  «Κωδ.Κίνησης». Με βάση τον κωδικό κίνησης και την περίοδο που θα επιλέξετε στα κριτήρια, το πρόγραμμα θα εμφανίσει ποσά στις στήλες Μην.Χρέωση–Μην.Πίστωση μόνο για τους λογαριασμούς που έχουν κινηθεί με τον συγκεκριμένο κωδικό κίνησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Θεωρημένες
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Γενικό Ημερολόγιο» προστέθηκε το «Α/Α Ημερολογίου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκαν:
• η «Κατάσταση Β.3» η οποία αφορά την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης στην περίοδο,
• η «Κατάσταση Β.5» η οποία αφορά τον ισολογισμό πολύ μικρών οντοτήτων και
• η «Κατάσταση Β.6» η οποία αφορά την κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες.
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Παγίων» προστέθηκε το πεδίο «%ΕΛΠ Απόσβ.» που αφορά στο ποσοστό με το οποίο θα γίνεται η απόσβεση σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα από το έτος 2015 και ύστερα. Με βάση τα ΕΛΠ οι αποσβέσεις υπολογίζονται από την ίδια μέρα που αποκτήθηκε ένα πάγιο και όχι από τον επόμενο μήνα. Στο tab «Κινήσεις Αποσβέσεων» προστέθηκαν τα αντίστοιχα πεδία ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία» κλπ. Με την αναβάθμιση του προγράμματος στην έκδοση 6.00.24 το %ΕΛΠ ενημερώνεται αυτόματα βάσει του %Καν.Απόσβ.  και υπάρχει η δυνατότητα να το αλλάξετε. Για αποσβέσεις ετών μικρότερων του 2015 το πρόγραμμα ενημερώνει αυτόματα τις αποσβέσεις ΕΛΠ με τις αποσβέσεις που είχαν δημιουργηθεί με βάση τα %Καν.Απόσβεσης. Από το έτος 2015 και μετά οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται με διαφορετικό τρόπο για τα ΕΛΠ και η διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ των συνόλων της Κανονικής και της ΕΛΠ απόσβεσης θα εμφανίζεται στο πεδίο «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Τα καινούρια πεδία των ΕΛΠ «%ΕΛΠ», «Απόσβεση ΕΛΠ», «Αναπόσβεστη ΕΛΠ Αξία», «Διαφορά ΕΓΛΣ-ΕΛΠ» κλπ απεικονίζονται στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης  «Αποσβέσεις Παγίων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή ενημερώνονται αυτόματα οι «Κωδικοί INTRASTAT» για το 2016.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Μαζική Διαγραφή Κινήσεων» προστέθηκε το κριτήριο «Παραστατικό».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.23 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
1. Στην Τιμολόγηση, κατά την αποθήκευση είσπραξης με Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ, o πίνακας Συσχέτισης Παραστατικών εμφανίζεται πλέον όχι μόνο την πρώτη φορά που αποθηκεύετε την κίνηση (με F12), αλλά κάθε φορά που αποθηκεύετε τροποποιημένη κίνηση.
2. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» και στη «Διαχείριση Προμηθευτών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) το πεδίο «E-Mail».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Κωδ. Κατηγορίας» και «Περιγραφή Κατηγορίας Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΝΕΟ! Στο μενού Οικονομική Διαχείριση προστέθηκε η ενότητα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η νέα ενότητα περιέχει πλήθος λειτουργιών και όλες τις απαραίτητες προσαρμογές για την πλήρη κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν με την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων». Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2015 τα Ε.Λ.Π. θα εφαρμοσθούν σε κάθε επιχείρηση ανεξάρτητα από το είδος των βιβλίων που τηρεί, διπλογραφικά ή απλογραφικά.
Για περισσότερες πληροφορίες:
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Προστέθηκε στο μενού η επιλογή «Φόρμες Λογιστικής», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε φόρμες εκτύπωσης λογιστικών σημειωμάτων με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείτε Φόρμα Τιμολογίου. Επισημαίνουμε ότι το Winera Essential  σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώνετε λογιστικά σημειώματα, όπως απόδειξη είσπραξης, απόδειξη πληρωμής, απόδειξη μισθοδοσίας κ.λπ.. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπείτε στην καινούρια επιλογή και πατήστε Shift+F1 για να ανοίξει η βοήθεια του προγράμματος.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.22 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα εκτύπωσης αύξουσας αρίθμησης στα παραστατικά της  Τιμολόγησης. Αν θέλετε να έχετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Καταχώρισης/Φόρμες Παραστατικών» να προσθέσετε στα σύνολα της καταχωρητικής σας φόρμας τα πεδία «Μετρητής 1», «Μετρητής 2», «Μετρητής 3», «Μετρητής 4», «Μετρητής 5» και, επιπλέον, να ορίσετε την αρίθμηση κάθε μετρητή από την επιλογή «Πωλήσεις-Αγορές/ Πίνακες/ Αρίθμηση Μετρητών Τιμολόγησης». Αν επιθυμείτε να τυπώνονται τα παραπάνω πεδία, πρέπει από την επιλογή «Παράμετροι/Φόρμες Εκτύπωσης/Φόρμες Τιμολογίων» να προσθέσετε τα πεδία και στην εκτυπωτική σας φόρμα.
Εκτυπώσεις Πελατών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Πελατών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τζίρος Προμηθευτών» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Εκτύπωσης
ΝΕΟ! Στις «Φόρμες Τιμολογίων» προστέθηκε το πεδίο «Οριζ.Κείμενο 11 (Κίνησης)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.21 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην Τιμολόγηση οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο μετασχηματισμένο παραστατικό δεν μεταβάλλει πλέον την κατάσταση του αρχικού παραστατικού.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα» προστέθηκε  στα κριτήρια το «Υπόλοιπο Μεγαλύτερο από» και, στο αποτέλεσμα, το πεδίο «Πωλητής». Το πεδίο αυτό  αφορά στον πωλητή ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τον πελάτη. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
2.  ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλα Πελάτη-Είδους (Συγκ/τικά)» προστέθηκε το κριτήριο «Κωδ.Παραλήπτη» στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν παραλήπτη χρησιμοποιώντας το διαχωριστικό ; π.χ. 30.00.00.0001;30.00.00.0002;30.00.00.0003. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3.  ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Πελατών» προστέθηκαν, τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα, τα πεδία «Οριζ. Κείμενο Κίνησης 1 - 11» και «Αριθμός Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την πρόσθετη αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P). Επιπλέον, προστέθηκε ενημερωτικό μήνυμα το οποίο εμφανίζεται στην περίπτωση που έχουν γίνει πάνω από μία απογραφές στην ίδια χρήση. Παρόμοιο μήνυμα προστέθηκε στις «Καρτέλες Προμηθευτών».
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
ΝΕΟ! Από την επιλογή «Βεβαιώσεις Αμοιβών Επιχ.Δραστ.-Internet» είναι δυνατή η Αποστολή μέσω Internet των Βεβαιώσεων Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα για το Φορολογικό Έτος 2015.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Barcode
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών βάσει Κινήσεων» είναι πλέον διαθέσιμα στην έκφραση των ετικετών τα πεδία  «Επωνυμία Πελ./Προμ.»,«Διεύθυνση Πελ./Προμ.», «Επωνυμία Εταιρίας», «Όνομα Εταιρίας» και «Διεύθυνση Εταιρίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφορία, πρέπει να τα προσθέσετε στην ετικέτα επιλέγοντας μέσα από την εκτύπωση τα «Χαρακτ/τικά Πεδίων» και κατόπιν την «Έκφραση».
2.  ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Barcodes ανά Είδος» προστέθηκαν τα πεδία «Περιγραφή Υποχαρακτηριστικού 1» και «Περιγραφή Υποχαρακτηριστικού 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» η Αποθήκευση σε Excel Χωρίς Χρήση MS Office λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.20 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών» προστέθηκε το πεδίο «Υπόχρεος MK(xml)». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Προστέθηκε το πεδίο «Υπεύθυνος» στα κριτήρια και στο αποτέλεσμα της εκτύπωσης «Τζίρος Πελατών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.19 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Δημιουργήθηκε η εκτύπωση «Διαχρονικά Υπόλοιπα Πελατών ανά Μήνα». Με αυτή την εκτύπωση μπορείτε να δείτε το πώς διαμορφώνεται το υπόλοιπο των πελατών σε μηνιαία βάση για διάστημα μέχρι και 12 μηνών, ανεξαρτήτως χρήσεως.
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκαν στα κριτήρια οι  «Οριζόμενοι Πίνακες Κίνησης 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.18 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» είναι πλέον δυνατή η αποστολή της η διαδοχική αποστολή «ΜΥΦ» για τις υπόχρεες εταιρίες χωρίς να χρειάζεται να βγείτε από το πρόγραμμα.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.17 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές»   στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.15 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ -ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί η δυνατότητα με τη καταχώρησης μιας παραγγελίας να γίνεται η «δέσμευση» των υλικών ή συστατικών μιας «Συνταγής». Για να έχετε την παραπάνω δυνατότητα θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε  τις κάτωθι  παραμέτρους του παραστατικού:
  • Παραγγελίας τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Δέσμευση».
  • Όταν η παραγγελία μετασχηματίζεται σε οποιοδήποτε επίσημο παραστατικό διακίνησης (πώλησης) οι παράμετροι θα πρέπει να πάρουν τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/ Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Αποδέσμευση».
  • Σε περίπτωση που το επίσημο παραστατικό διακίνησης (πώλησης) ακυρώνεται.
οι παράμετροι του ακυρωτικού παραστατικού θα πρέπει να πάρουν τις τιμές «Ενημερώνει Δεσμευμένο Απόθεμα» τη τιμή «Ναι», «Σύνθεση/Αποσύνθεση» με τη τιμή «Ναι»,  «Δέσμευση Αποθ.Υλικών Σύνθεσης» με τη τιμή «Δέσμευση».

Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Υπόλοιπα» θα εμφανίζουν αυτόματα με διπλό κλικ στο πεδίο «Δεσμευμένο» το υπόλοιπο των κινήσεων των ειδών καθώς και των υλικών ή συστατικών μιας «Συνταγής». Εμφανίζεται πίνακας με όλες τις εγγραφές προέλευσης από τις οποίες προκύπτει το υπόλοιπο της παραγγελίας. Πατώντας διπλό κλικ σε μία συγκεκριμένη εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην οθόνη καταχώρισης της κίνησης.

Εκτυπώσεις ΚΕΠΥΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μηνιαία Κατάσταση ΜΥΦ» προστέθηκαν δύο νέα tab «Άρθρο 39 Εκροές/Εισροές» στα οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που εμπίπτουν στο «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Προστέθηκε το νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)-Έκδοση 2015, το οποίο ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από 1/9/2015 (με ημερομηνία υποβολής από 01/10/2015).
ΝΕΟ! Ο υπολογισμός στο νέο έντυπο ΦΠΑ (Φ2)- Έκδοση 2015, πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη και το «Ειδικό Καθεστώς ΦΠΑ (Άρθ.39β)».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις / Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015.
Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Πελατών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να δείτε στην οθόνη της αναζήτησης (F9) τα πεδία «Περιοχή Τιμοκαταλόγου», «Τρόπος Πληρωμής».
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών», στο tab «Οικονομικά» στα «Σχόλια»,  έχουν διπλασιαστεί οι γραμμές καταχώρησης και μπορείτε να εμφανίσετε περισσότερους χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το πεδίο «Κωδικός Συσχέτισης». Επίσης, προστέθηκαν οι νέες στήλες «Ποσοστό % Φ.Π.Α», «.Αξία ΦΠΑ Είδους Κίνησης» και «Σύνολο Αξίας», ώστε η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων να γίνεται ανά συντελεστή  ΦΠΑ.
Εργασίες Έναρξης Χρήσης
ΝΕΟ! Στα κριτήρια της επιλογής «Απογραφή Ειδών» προστέθηκε το κριτήριο  «Τιμή Κόστους από Διαχείριση Ειδών» με τις τιμές:
«Όχι», «Μόνο αν είναι Μικρότερη», «Μόνο αν είναι Μεγαλύτερη», οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα να διαχειριστείτε κατά την απογραφή την «Τιμή Κόστους» από τη «Διαχείριση Ειδών».
Συγκεκριμένα:
«Όχι»: Το πρόγραμμα δεν θα χρησιμοποιεί στην απογραφή την Τιμή Κόστους από τη «Διαχείριση Ειδών».
«Μόνο αν είναι Μικρότερη»: Το πρόγραμμα θα αντικαθιστά την τιμή της αποτίμησης με την τιμή κόστους  από τη «Διαχείριση Ειδών», μόνο εφόσον η Τιμή Κόστους της Διαχείρισης Ειδών είναι ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ από την τιμή της αποτίμησης.
«Μόνο αν είναι Μεγαλύτερη»: Το πρόγραμμα θα αντικαθιστά την τιμή της αποτίμησης με την τιμή κόστους από τη «Διαχείριση Ειδών», μόνο εφόσον η Τιμή Κόστους της Διαχείρισης Ειδών είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από την τιμή της αποτίμησης. 
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ! Υποστηρίζεται πλέον η «Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)»  με τις αλλαγές των συντελεστών που πραγματοποιήθηκαν στις 20/7/2015. Προσοχή: Μέχρι να αποσαφηνίσει το Υπουργείο Οικονομικών την απεικόνιση των νέων συντελεστών, στην Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ (Φ2), στο έντυπο απεικονίζονται τα ποσά του φόρου στις θέσεις με 6,5% ή 5%.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.11 - Νέες Δυνατότητες

Βοηθήματα-Utilities
Ενημερώσεις-Διαγραφές
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Αλλαγής Ποσοστών Φ.Π.Α», έχετε πλέον τη δυνατότητα τροποποίησης των ποσοστών Φ.Π.Α σύμφωνα με το Ν.4334/16.07.2015 ΦΕΚ Α80 όσον αφορά στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (6,5%).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
Στη «Διαχείριση Ειδών» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εμφανίζετε αυτόματα τις κινήσεις από τις οποίες έχουν προέλθει οι ποσότητες των αναμενόμενων και των δεσμευμένων ειδών με την «Ημερομηνία Παράδοσης του Είδους». Αρκεί να πάτε στο tab «Υπόλοιπα» και να πατήσετε διπλό κλικ στα πεδία «Αναμενόμενο» ή «Δεσμευμένο». Θα εμφανιστεί η «Ημερομηνίας Παράδοσης του Είδους» η οποία ενημερώνεται εφόσον, στη λειτουργία «Φόρμες Τιμολογίων» (Παράμετροι/Φόρμες Εκτύπωσης), έχετε προσθέσει στις γραμμές του παραστατικού την «Οριζόμενη Ημερ/νία 1 Κίνησης». Εμφανίζεται τότε πίνακας με όλες τις εγγραφές προέλευσης. Πατώντας διπλό κλικ σε μία συγκεκριμένη εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην οθόνη καταχώρισης της κίνησης.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Καταχώριση Στοιχείων
ΝΕΟ! Έχετε τη δυνατότητα, εφόσον επιλέξετε τη φορολογική περίοδο παράδειγμα τον 4ο μήνα να πληκτρολογήσετε ποσά στους ειδικούς κωδικούς. Για παράδειγμα λοιπά προστιθέμενα, λοιπά αφαιρούμενα, χρεωστικό αρχικής δήλωσης κλπ. Η καταχώριση ποσών στο συγκεκριμένο πίνακα υπερισχύει των εγγραφών που πιθανόν έχετε κάνει από την Καταχώριση Κινήσεων.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.07 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Πελατών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Σχόλια Αναλυτικών Γραμμών» και «Σχόλια Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΝΕΟ! Στην περίπτωση που τιμολογείται ένα είδος που δεν θέλετε να αποστείλετέ στο site, αλλά επιθυμείτε να κρατήσετε  την πληροφορία σχετικά με το ποιο αγροτεμάχιο αφορά η πώληση, έχετε πλέον τη δυνατότητα  να το κάνετε. Πηγαίνετε στην επιλογή «Αποθήκη/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Ειδών», στο tab  «Εγκρίσεις Φυτοφ/κων», και συμπληρώνετε το πεδίο «Εμφάνιση σε Φυτοφάρμακα»  με την τιμή «Ναι». Με τη χρήση της παραπάνω δυνατότητας στην επιλογή «Πωλήσεις/Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Πελατών», στο tab  «Αγροτεμάχια», θα εμφανιστεί το είδος που αφορούσε η πώληση, εφόσον στο πεδίο «Καλλιέργειες» επιλέξετε την καλλιέργεια που αφορούσε η πώληση.
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Πελατών», έχετε πλέον τη δυνατότητα να προσθέσετε  στο tab «Αγροτεμάχια» το «Τοπωνύμιο» του αγροτεμαχίου.
ΝΕΟ! Κατά την Τιμολόγηση,  όταν σε ένα αγροτεμάχιο περιλαμβάνονται δύο ή περισσότερες καλλιέργειες, προστέθηκε η δυνατότητα να ανοίγει λίστα επιλογής, ώστε να ενημερώνετε το πεδίο καλλιέργειας με το είδος της καλλιέργειας.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων» προστέθηκε η  δυνατότητα μαζικής κωδικοποίησης των νέων ειδών που προκύπτουν από τις εγκρίσεις με βάση τις ανάγκες του χρήστη. Επιλέγετε από το βασικό μενού «Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων/ Βοηθητικές Εργασίες/Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων».
Συμπληρώνετε αρχικά τα πεδία:
Αρχικά Ψηφία Κωδικού: έως τρία αλφαριθμητικά. 
Αριθμητικά Ψηφία Κωδικού: έως δέκα αλφαριθμητικά. 
Αφού ορίσετε τη μάσκα που σας ικανοποιεί, επιλέξτε όλους τους κωδικούς που επιθυμείτε να έχουν τη συγκεκριμένη κωδικοποίηση και με τη χρήση του κουμπιού «Εισαγωγή Επιλεγμένων Ειδών» εισάγετε τους νέους κωδικούς με «αύξουσα αρίθμηση». Στον παραπάνω πίνακα σε οποιαδήποτε στήλη μπορείτε να κάνετε «ταξινόμηση» .
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Δημιουργία Ειδών από Εγκρίσεις Φυτοφ/κων» προστέθηκε η  δυνατότητα να κάνετε δημιουργία ειδών από εγκρίσεις που έχουν ήδη δημιουργημένο Κωδικό Νέου Είδους. Για να γίνει αυτό επιλέξτε στο tab «Επιλεκτική δημιουργία ειδών από εγκρίσεις που έχουν ήδη δημιουργημένο Κωδικό Νέου Είδους» και μετά πατήστε το κουμπί «Εισαγωγή Επιλεγμένων Ειδών». Αυτόματα το πρόγραμμα τσεκάρει όλες τις γραμμές που έχουν «Κωδικό Νέου Είδους» και προχωρά στη δημιουργία των ειδών.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ισοζύγια Ειδών ανά Ημέρα» προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης η «Αποθήκη». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Ημερομηνία Αγοράς Παγίου».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
Εκτυπώσεις Πελατών
Διαχείριση Προμηθευτών
ΝΕΟ! Στα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης των Προμηθευτών», έχετε πλέον τη δυνατότητα στο πεδίο «Αριθμός Λογαριασμού», στο tab «Οικονομικά», να πληκτρολογήσετε 33 χαρακτήρες.
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκαν στα κριτήρια τα πεδία «Λογαριασμός Λογιστικής» και «Τρόπος Πληρωμής» από τα οικονομικά στοιχεία της Διαχείρισης Πελατών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Εκτυπώσεις Προμηθευτών
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλες Προμηθευτών» προστέθηκε στα κριτήρια το  «Οριζόμενο Κείμενο Κίνησης 9». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΠΟΘΗΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κόστος Υπόλοιπων- Κατάσταση Απογραφής» προστέθηκαν   οι «Οριζόμενοι Αριθμοί» του είδους. Για να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Αξιογράφων ανά Πελάτη/Προμηθευτή» προστέθηκε στο αποτέλεσμα  το πεδίο «Υπόλοιπο»,  το οποίο είναι το τρέχον υπόλοιπο όπως εμφανίζεται στις «Καρτέλες Πελατών».
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά την καταχώριση του «Intrastat» εμφανίζονται πλέον στον κωδικό είδους και οι τυχόν Συμπληρωματικές Μονάδες. Σε περίπτωση που το είδος έχει συμπληρωματική μονάδα και δεν έχει συμπληρωθεί η ποσότητά της εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα. Το ίδιο συμβαίνει εάν το είδος δεν έχει συμπληρωματική μονάδα και συμπληρωθεί η ποσότητα.
Τιμολόγηση επί Αυτοκινήτου
Profile Κινήσεων από Πίνακες (Header)
ΝΕΟ! Κατά την ενημέρωση κινήσεων από την επιλογή Profile Κινήσεων από Πίνακες έχει  προστεθεί το πεδίο «Τύπος Αυτοκινήτου» από τα βασικά αρχεία της «Διαχείρισης Πελατών» από  το tab Αυτοκίνητα.
E-Shop
Βοηθητικές Εργασίες
Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site
ΝΕΟ! Στην «Αυτόματη Ενημέρωση Παραμέτρων Site» πραγματοποιήθηκε αλλαγή, ώστε να γίνεται ενημέρωση στο site και για είδη που δεν έχουν συμπληρωμένο το πεδίο «Υποοικογένεια».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.04 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή της Περιοδικής ΦΠΑ (Φ2) μέσω Internet τα πεδία δόσεις συμπληρώνονται  ορθά με τις τιμές «Ναι» και «Όχι».
Βοηθητικές Εργασίες
H επιλογή «Αυτόματος Υπολογισμός Περιοδικών Φ.Π.Α» επανα-υπολογίζει σωστά τις περιοδικές ΦΠΑ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

WinEra Essential: 6.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Υποστηρίζεται πλέον η «Νέα Περιοδική ΦΠΑ (Φ2)» για το οικονομικό έτος 2015.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στο παράθυρο «Διαχείριση Λογ/σμών Εντύπων Φ.Π.Α» προστέθηκε το κουμπί  «Μαζική Αλλαγή Κατηγορίας Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α , επιλέγοντας το  εμφανίζονται οι λογαριασμοί εντύπων ΦΠΑ με τις παλιές κατηγορίες εκκαθαριστικής δήλωσης και την νέα  αντιστοιχιζόμενη τιμή.
Η εφαρμογή αυτόματα με βάση τις κατηγορίες που είχατε καταχωρίσει στους λογαριασμούς εντύπων ΦΠΑ θα εμφανίζει στις στήλες «Νέα Κ.Ε1» και «Νέα Κ.Ε2» τις νέες κατηγορίες.  Αφού ελέγξετε τις αντιστοιχίσεις, κάνετε όπου απαιτείται τροποποίησες επιλέγοντας το κουμπί «Αλλαγή» ώστε να ενημερωθούν οι λογαριασμοί  με τις νέες κατηγορίες.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.01 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΝΕΟ! Η «Offline Εκτύπωση» από την επιλογή  των «Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» υπολογίζει πλέον σωστά  τη «Συνολική Ποσότητα» η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξη.
ΕΝΤΥΠΑ
Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Εκτυπώσεις /Εντύπων
ΝΕΟ!  Στα κριτήρια της εκτύπωσης Περιοδική ΦΠΑ (Φ2) στο πεδίο «% Προσαύξησης» μπορεί να πάρει πλέον δύο δεκαδικά.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


WinEra Essential: 6.00.00 - Νέες Δυνατότητες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΑΓΟΡΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην Τιμολόγηση, στην αναζήτηση των παραστατικών με F9 ή Ctrl+F9, προστέθηκε τόσο στα κριτήρια της αναζήτησης, όσο και στις στήλες, το «Ειδικό Καθεστώς Φ.Π.Α.».
Εκτυπώσεις Πελατών
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Επισήμων Παραστατικών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Κατηγορία Είδους», «Κωδικός Οικογένειας Είδους» και «Βασικός Προμηθευτής» Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών με Ανάλυση Εισπράξεων» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Οριζόμενοι Αριθμοί 1-5». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
3. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Παραστατικών/DC Ημερήσια Κίνηση Παραστατικών(Πωλήσεις)» προστέθηκε το κριτήριο «Σχετικά Παραστατικά». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
4. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Καρτέλα/Πελάτη-Είδους» προστέθηκαν στα κριτήρια η «Οικογένεια» και η «Υποοικογένεια» του είδους. Στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης προστέθηκαν τα πεδία: «Κωδικός Intrastat», «Καθαρή Μάζα», «Τιμή Μονάδας της Κίνησης» (η οποία ισούται με την Καθαρή Αξία / Ποσότητα), «Τιμή Χονδρικής» και «Μικτή Αξία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
5. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Πελατών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Λογαριασμός Λογιστικής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
6. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε το κριτήριο «Εμφάνιση Ειδών με Αρνητική Ποσότητα» με τις τιμές «Ναι/Όχι» Εάν επιλέξετε  «Ναι» , τότε οι κινήσεις που έχουν είδη με ποσότητα αρνητική ποσότητα θα εμφανίζουν. Στην ίδια εκτύπωση προστέθηκαν ακόμη το κριτήριο «Πίνακας Κίνησης 3». Τέλος, το κριτήριο «Χρήση» δεν αποτελεί πλέον πεδίο υποχρεωτικό. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
7. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Διεύθυνση Παράδοσης». Η «Διεύθυνση Παράδοσης» προστέθηκε επίσης ως κριτήριο στην εκτύπωση «Συγκεντρωτικές Κινήσεις Λοιπών Παραστατικών», ενώ στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης προστέθηκαν τα πεδία «Η Δ.Ο.Υ του Πελάτη», «Όνομα Διεύθυνσης Παράδοσης» και «Διεύθυνση Παράδοσης». Αν θέλετε να έχετε τις επιπλέον αυτές δυνατότητες, πρέπει να δημιουργήσετε καινούριες φόρμες εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Εκτυπώσεις ΚΕΠΥyΟ
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Έλεγχος Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ» προστέθηκε το κριτήριο «Ταξινόμηση ανά» με έξι επιλογές ταξινόμησης.
Εκτυπώσεις Ε20-Ε21
Εκτυπώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση των «Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της κατάστασης  όπως  θα υποβληθούν μέσω Internet.  
Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων
ΝΕΟ! Όλες οι επιλογές που αφορούν στα «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα» έχουν πλέον ομαδοποιηθεί σε μια νέα ενότητα, την Πώληση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, η οποία βρίσκεται στο μενού Πωλήσεις-Αγορές. Στην ανανεωμένη Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων η διαδικασία υποβολής του Εντύπου Πώλησης έχει πλήρως αυτοματοποιηθεί, επιτρέποντας στο χρήστη να παρακάμψει μια σειρά χρονοβόρων διαδικασιών και να υποβάλει το έντυπο με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Για πληροφορίες σχετικά: 
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε ο νέος πίνακας Θεραπείες Ασθενειών Καλλιεργειών, ο οποίος  σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε ποια φάρμακα προτείνονται από το Υπουργείο ανάλογα με την Καλλιέργεια και τον τύπο της Ασθένειας. Πρόκειται για μια πραγματική διευκόλυνση, καθώς ανά πάσα στιγμή σας επιτρέπει δίνοντας τον κωδικό της καλλιέργειας να ενημερώνεστε για τις προτεινόμενες θεραπείες ανά ασθένεια.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ!  Προστέθηκε η λειτουργία «Μαζική Αποστολή Παραστατικών στο ΥΠΑΑΤ», η οποία σας δίνει τη δυνατότητα, να αποστέλλετε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα τιμολόγια  που δεν έχουν αποσταλεί . Αρκεί να δώσετε  το «Ημερομηνιακό Διάστημα» που σας ενδιαφέρει και να μαρκάρετε ανάλογα στο check box, ώστε να αποστείλετε τα τιμολόγιά σας  είτε μαζικά από τη λίστα είτε μεμονωμένα.
ΑΠΟΘΗΚΗ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Ειδών
ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Ειδών» στην αναζήτηση των ειδών με F9 ή Ctrl+F9, προστέθηκαν οι  «Οριζόμενοι Αριθμοί 1-5».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κινήσεις Ειδών ανά Κατηγορία ΦΠΑ» προστέθηκε τόσο στα κριτήρια όσο και στο αποτέλεσμα το στοιχείο  «Έκδοση/Λήψη» του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μη Κινηθέντα Είδη» προστέθηκε το κριτήριο «Είδη με Μηδενικό Υπόλοιπο» με τις τιμές «Ναι/Όχι».  Στο αποτέλεσμα της ίδιας εκτύπωσης έχει προστεθεί το πεδίο «Αξία Υπολοίπου», το οποίο αποτελεί το γινόμενο «Ποσότητα x Τιμή Κόστους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Τιμοκατάλογοι Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Υπόλοιπο Είδους» που παρουσιάζει το υπόλοιπο του είδους. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Φόρτωσης Ειδών» προστέθηκε στο αποτέλεσμα το πεδίο «Εναλλακτικός Κωδικός Είδους». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Στατιστικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συγκ.Καρτέλες Ειδών/Πελάτη (Επισήμων)» προστέθηκε το κριτήριο «Βασικός Προμηθευτής» καθώς και η «Επωνυμία Βασικού Προμηθευτή». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Barcode
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Ειδών» προστέθηκαν τα κριτήρια «Χαρακτηριστικό 1», «Χαρακτηριστικό 2», «Υπο-χαρακτηριστικό 1» και «Υπο-χαρακτηριστικό 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
Ειδικά Χαρακτηριστικά
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Πωλήσεις ανά Είδος» προστέθηκαν τα κριτήρια «Αποθήκη»  «Χαρακτηριστικό 1», «Χαρακτηριστικό 2», «Υπο-χαρακτηριστικό 1», «Υπο-χαρακτηριστικό 2». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτικό Καθολικό» προστέθηκαν στο αποτέλεσμα τα πεδία «Προοδευτική Χρέωση», «Προοδευτική Πίστωση». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Λογαριασμών» προστέθηκε το κριτήριο  «Σειρά Παραστατικού». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).
ΠΑΓΙΑ
Κύριες Εργασίες
Οικονομικές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Μητρώο Παγίων» προστέθηκε το κριτήριο «Πάγια με Τερματισμό Ζωής» με τις τιμές «Ναι/Όχι/Mόνο αυτά». Επιλέγοντας «Ναι» θα εμφανιστούν όλα τα πάγια, επιλέγοντας «Όχι» μόνο εκείνα που είναι ενεργά, ενώ επιλέγοντας «Mόνο αυτά» μόνο τα πάγια με τερματισμό ζωής.
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ετικέτες Παγίων» στα χαρακτηριστικά των πεδίων μπορείτε να εμφανίσετε την έκφραση  το «Α/Α Παγίου».
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα
Υπόλοιπα Εντύπων ΦΠΑ
ΝΕΟ! Μέσα στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Εντύπων ΦΠΑ » προστέθηκαν τα πεδία «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.1», «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.2», «Κατηγ.Εκκαθ.Δήλ.3». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).  
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας